Lumaktaw sa main content

Mga wallet ng Ethereum

Hawak ang susi patungo sa digital future mo

Nakakatulong ang mga wallet para ma-access mo ang iyong mga digital asset at mag-sign in sa mga application.

  • Maghanap ng wallet
Larawan ng isang robot na may katawang gawa sa vault, na kumakatawan sa isang Ethereum wallet

Ano ang Ethereum wallet?

Ang mga Ethereum wallet ay mga application na nagbibigay-daan sa iyong kontrolin ang iyong account. Katulad ng iyong pisikal na wallet, narito ang lahat ng kailangan mo para patunayan ang iyong pagkakakilanlan at pangasiwaan ang mga asset mo. Gamit ang wallet, magagawa mong mag-sign in sa mga application, tingnan ang balanse mo, magpadala ng mga transaksyon, at i-verify ang iyong pagkakakilanlan.

Karaniwang ginagamit ng karamihan ang mga wallet para pangasiwaan ang kanilang mga digital asset at pagkakakilanlan.

Ang iyong wallet ay isang tool para makipag-interact sa iyong Ethereum account. Ibig sabihin, puwede kang magpalit ng wallet provider anumang oras. Gamit ang maraming wallet, mapapamahalaan mo rin ang ilang Ethereum account mula sa iisang application.

Hindi hawak ng mga wallet provider ang iyong pondo. Binibigyan ka lang nila ng paraan para makita ang mga asset mo sa Ethereum at mga tool para madali mo itong mapamahalaan.

Isang app para sa pamamahala ng inyong pondo

Ipinapakita ng inyong wallet ang inyong mga balanse, at kasaysayan ng transaksyon at nagbibigay ito sa inyo ng paraan upang magpadala/makatanggap ng pondo. Ang ilang wallet ay maaaring mag-alok ng iba pang mga bagay.

Ano ang Ethereum wallet

Ang inyong wallet ay ang inyong window sa inyong Ethereum account – ang inyong balanse, kasaysayan ng transaksyon, at higit pa. Ngunit maaari kayong magpalit ng mga wallet provider anumang oras.

Ang iyong login para sa Ethereum apps

Binbigyang-daan ka ng iyong wallet na kumonekta sa mga application gamit ang iyong Ethereum account. Para itong login na magagamit mo sa iba't ibang app.

Mga wallet, account, key at address

Mahalaga na maintindihan ang pagkakaiba sa mga importanteng termino.

  • Ang Ethereum account ay parang isang pares ng susi. Ginagamit ang isang susi para gumawa ng address na maibabahagi mo sa iba, at dapat mo namang itago ang isa pang susi dahil ginagamit ito para mag-sign ng mga bagay. Gamit ang mga susing ito, makakapagtabi ka ng mga asset at makakapagsagawa ka ng mga transaksyon.

  • May address ang isang Ethereum account, gaya kung paanong may email address ang isang inbox. Ginagamit ito upang tukuyin ang iyong mga digital asset.

  • Ang wallet ay isang tool na nagbibigay-daan sa iyong mag-interact sa account mo gamit ang iyong mga key. Sa tulong nito, magagawa mong tingnan ang balanse ng account mo, magpadala ng mga transaksyon, at iba pa.

Karamihan sa mga produkto ng wallet ay hahayaan kang bumuo ng isang Ethereum account. Kaya hindi mo na kailangan bago ka mag-download ng wallet.

Mga uri ng wallet

May ilang paraan para mag-interface at mag-interact sa inyong account:

Ang mga pisikal na hardware wallet ay mga device na nagbibigay-daan sa inyong panatilihing offline ang inyong crypto – napaka-secure nito

Mga mobile application na nagbibigay-daan sa pagiging accessible ng pondo mo kahit saan

Ang mga browser wallet ay mga web application na nagbibigay-daan sa iyong mag-interact sa inyong account nang direkta sa browser

Ang mga browser extension wallet ay mga extension na dina-download ninyo na nagbibigay-daan sa inyong mag-interact sa inyong account at mga application sa pamamagitan ng browser

Mga desktop application kung mas gusto ninyong pamahalaan ang inyong pondo sa pamamagitan ng macOS, Windows o Linux

Ihambing ang mga wallet batay sa mga feature

Matutulungan ka naming piliin ang iyong wallet batay sa mga feature na mahalaga sa iyo.
Maghanap ng wallet

Paano manatiling ligtas

May kaakibat na responsibilidad ang financial freedom at ang kakayahang i-access at gamitin ang pondo kahit saan - walang suporta para sa customer sa crypto. Responsibilidad mong panatilihing ligtas at secure ang iyong mga key.

Magkaroon ng responsibilidad para sa sarili mong pondo

Sa centralized exchanges, ili-link ang iyong wallet sa isang username at password na mare-recover mo sa tradisyonal na paraan. Tandaan lang na iniaasa mo sa exchange na iyon ang pangangalaga sa iyong pondo. Kung magkakaroon ng problemang pinansyal ang exchange na iyon, malalagay sa panganib ang iyong pondo.

Isulat ang iyong seed phrase

Ang mga wallet ay madalas na magbibigay sa iyo ng isang seed phrase na dapat mong isulat sa isang lugar na ligtas. Ito lang ang paraan para mabawi ninyo ang inyong wallet.

Narito ang isang halimbawa:

there aeroplane curve vent formation doge possible product distinct under spirit lamp

Huwag iimbak ito sa isang computer. Isulat ito at panatilihin itong ligtas.

Lagyan ng Backup ang iyong wallet

Kung gumagamit ka ng web wallet, i-bookmark ang site upang protektahan ang iyong sarili laban sa mga phishing scam.

I-triple check lahat

Tandaan na ang mga transaksyon ay hindi nababawi at ang mga wallet ay hindi madaling ma-recover kaya palaging mag-ingat.

Iba pang mga tip sa pananatiling ligtas

Mula sa komunidad

Alamin ang Ethereum

Subukan ang iyong kaalaman sa Ethereum

Loading...

Nakatulong ba ang page na ito?