រំលងទៅមាតិកាចម្បង

គាំទ្រភាសា

Ethereum គឺជាគម្រោងសកល ហើយវាជារឿងសំខាន់ដែល ethereum.org គឺអាចចូលប្រើបានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ដោយមិនគិតពីសញ្ជាតិ ឬភាសារបស់ពួកគេ។ សហគមន៍របស់យើងបាននិងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីធ្វើឱ្យចក្ខុវិស័យនេះក្លាយជាការពិត។

ចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមចំណែកមែនទេ? ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីកម្មវិធីបកប្រែរបស់យើង.

បន្ថែមពីលើការបកប្រែមាតិកា ethereum.org យើងក៏រក្សាផងដែរនូវ បញ្ជីត្រៀមទុកនៃធនធាន Ethereum ក្នុងភាសាជាច្រើនទៀត.

ethereum.org គឺអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងភាសាដូចខាងក្រោម:

ចង់ឃើញ Ethereum.org ក្នុងភាសាខុសគ្នាមែនទេ?

អ្នកបកប្រែ ethereum.org តែងតែធ្វើការបកប្រែទំព័រជាច្រើនភាសាតាមតែអាចធ្វើបាន។ ដើម្បីមើលអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើការនៅពេលនេះ ឬក៏បញ្ជាប់ចូលរួមជាមួយពួកគេ សូមអានអំពី កម្មវិធីបកប្រែ.