Przejdź do głównej zawartości

Strona ostatnio zaktualizowana: 21 lutego 2024

Kodeks postępowania

Misja

Rozwijanie i utrzymanie najbardziej obszernego i dostępnego centrum wiedzy na temat Ethereum.

Wartości

Społeczność ethereum.org dąży do bycia:

 • edukacyjną, mającą na celu pomóc każdemu zrozumieć Ethereum
 • inkluzywną
 • dostępną
 • kierowaną przez społeczność
 • skupioną na podstawowej technologii Ethereum i przypadkach jej użycia
 • skupioną na koncepcjach i zasadach projektowania Ethereum

Czym nie jesteśmy

 • Stroną Fundacji Ethereum
 • Platformą do promowania inwestycji lub czerpania jakichkolwiek zysków
 • Platformą do wyróżniania lub wspierania poszczególnych projektów lub organizacji
 • DEX, CEX lub jakąkolwiek inną formą platformy finansowej
 • Platformą udzielającą jakichkolwiek porad finansowych lub prawnych

Kodeks postępowania

Zobowiązanie

Otwarte uczestnictwo jest podstawą etosu ethereum.org. Jesteśmy stroną i społecznością utrzymywaną przez tysiące użytkowników, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy utrzymujemy przyjazne i otwarte środowisko. W tym celu współtwórcy tej strony zobowiązują się do utrzymywania środowiska wolnego od nękania dla wszystkich uczestników na wszystkich platformach ethereum.org i przestrzeniach społecznościowych. Społeczność ethereum.org akceptuje i ceni każdego, kto chce uczestniczyć w konstruktywny i przyjazny sposób, bez względu na wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, cechy płciowe, tożsamość płciową, poziom doświadczenia, obszar specjalizacji, wykształcenie, status społeczno-ekonomiczny, narodowość, wygląd osobisty, rasę, religię lub jakikolwiek inny aspekt różnorodności.

Zakres

Ten kodeks postępowania dotyczy wszystkich przestrzeni ethereum.org (takich jak GitHub, Discord, Figma, Crowdin, Twitter i inne platformy internetowe), a także ma zastosowanie, gdy społeczność jest reprezentowana w rzeczywistych przestrzeniach publicznych, takich jak spotkania, konferencje i wydarzenia.

Nasze standardy

Przykłady zachowań, które przyczyniają się do tworzenia przyjaznego środowiska, obejmują:

 • Używanie przyjaznego i inkluzywnego języka
 • Szanowanie odmiennych punktów widzenia oraz doświadczeń
 • Przyjmowanie lub udzielanie konstruktywnej krytyki z wdziękiem i/lub empatią
 • Zachowanie spokoju i profesjonalizmu podczas rozwiązywania konfliktów lub nieporozumień
 • Okazywanie empatii i tolerancji wobec innych członków społeczności
 • Zachęcanie i wzmacnianie nowych głosów w społeczności

Przykłady niedopuszczalnych zachowań uczestników obejmują:

 • Przemoc fizyczna, grożenie przemocą fizyczną lub zachęcanie do przemocy fizycznej jakiegokolwiek rodzaju
 • Używanie języka lub obrazów o charakterze seksualnym lub zwracanie niepożądanej uwagi o charakterze seksualnym
 • Podszywanie się pod inną osobę lub w inny sposób nieuczciwe twierdzenie, że jest się powiązanym z jakąś osobą lub organizacją
 • Trollowanie, obraźliwe/odrażające komentarze oraz ataki osobiste lub polityczne
 • Nękanie innych członków społeczności w kanałach publicznych lub prywatnych
 • Publikowanie bez zezwolenia prywatnych informacji innych osób, takich jak fizyczny lub elektroniczny adres
 • Inżynieria społeczna, oszukiwanie lub inne manipulowanie innymi członkami społeczności
 • Promowanie inwestycji, tokenów, projektów lub czegokolwiek innego w celu uzyskania osobistych korzyści pieniężnych lub niepieniężnych
 • Spamowanie serwerów treściami nie na temat
 • Lekceważenie próśb lub ostrzeżeń moderatorów społeczności
 • Angażowanie się w inne zachowania, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe w środowisku profesjonalnym

Zgłaszanie

Naruszenia kodeksu postępowania będą zwykle widoczne dla społeczności, ponieważ staramy się robić wszystko w otwartych, publicznych kanałach, umożliwiając członkom społeczności samokontrolę.

Jeśli jednak wydarzy się coś, co Twoim zdaniem wymaga uwagi, możesz zgłosić to komuś, kto pełni rolę moderatora (np. przewodnik na discordzie), aby mógł pomóc w zbadaniu sprawy i wykonaniu odpowiednich akcji.

Podczas zgłaszania prosimy o podanie jak największej liczby szczegółów, w tym konkretnych przykładów i sygnatur czasowych. Pomoże to zapewnić uczciwy rezultat.

Egzekwowanie

W zależności od stopnia naruszenia, osoby naruszające kodeks postępowania mogą otrzymać ostrzeżenia, bany tymczasowe lub bany permanentne od społeczności ethereum.org.

Czy ten artykuł był pomocny?