Przejdź do głównej zawartości

Strona ostatnio zaktualizowana: 10 października 2023

Wprowadzenie do propozycji ulepszeń Ethereum (EIP)

Czym są EIP?

Ethereum Improvement Proposals (EIPs)(opens in a new tab) to normy określające potencjalne nowe funkcje lub procesy Ethereum. EIP zawierają specyfikacje techniczne proponowanych zmian i działają jako „źródło prawdy” dla społeczności. Ulepszenia sieci i normy jej stosowania są omawiane i rozwijane w ramach procesu EIP.

Każdy w społeczności Ethereum ma możliwość stworzenia EIP. Wytyczne dotyczące pisania EIP są zawarte w EIP-1(opens in a new tab). EIP powinna przede wszystkim zawierać zwięzłą specyfikację techniczną z niewielką ilością motywacji. Autor EIP jest odpowiedzialny za osiągnięcie konsensusu w społeczności i udokumentowanie odmiennych opinii. Ze względu na wysoką barierę techniczną związaną z wysłaniem dobrze sformatowanej propozycji EIP większość autorów EIP to zazwyczaj deweloperzy aplikacji lub protokołów.

Dlaczego EIP mają znaczenia?

EIP odgrywają kluczową rolę w tym, jak zachodzą zmiany i są udokumentowane na Ethereum. Stanowią one dla ludzi drogę do zaproponowania, debaty i przyjęcia zmian. Istnieją różne typy EIP(opens in a new tab), w tym podstawowe EIP dotyczące zmian protokołu niskiego poziomu, które wpływają na konsensus i wymagają uaktualnienia sieci, takie jak EIP-1559(opens in a new tab), oraz prośby ERC dotyczące standardów aplikacji, takie jak EIP-20(opens in a new tab) i EIP-721(opens in a new tab).

Każde uaktualnienie sieci składa się z zestawu propozycji EIP, które muszą zostać zaimplementowane przez każdego klienta Ethereum w sieci. To znaczy, że aby utrzymać konsensus z innymi klientami w sieci głównej Ethereum, deweloperzy klientów muszą upewnić się, że wszyscy wdrożyli wymagane EIP.

Wraz z dostarczeniem specyfikacji technicznej zmian, EIP są jednostką, wokół której odbywa się zarządzanie w Ethereum: każdy może zaproponować jeden, a następnie różni interesariusze w społeczności będą debatować, aby ustalić, czy powinien zostać przyjęty jako standard, czy włączony do aktualizacja sieci. Jako że EIP inne niż podstawowe nie muszą być przyjęte przez wszystkie aplikacje (na przykład można utworzyć zamienny token, który nie implementuje propozycji EIP-20), ale podstawowe EIP muszą być powszechnie przyjęte (ponieważ wszystkie węzły muszą się uaktualnić, aby pozostać częścią tej samej sieci), podstawowe EIP wymagają szerszego konsensusu w społeczności niż EIP inne niż podstawowe.

Historia EIP

Repozytorium GitHub Ethereum Improvement Proposals (EIPs)(opens in a new tab) zostało stworzone w październiku 2015 r. Proces EIP opiera się na procesie Bitcoin Improvement Proposals (BIP)(opens in a new tab), który sam w sobie opiera się na Python Enhancement Proposals (PEP)(opens in a new tab).

Edytorzy EIP są zobowiązani do sprawdzania EIP pod względem poprawności technicznej, formatowania, pisowni, gramatyki oraz stylu kodu. Martin Becze, Vitalik Buterin, Gavin Wood i kilka innych osób było pierwszymi edytorami EIP od 2015 r. do końca 2016 r.

Bieżącymi edytorami EIP są

 • Alex Beregszaszi (@axic)
 • Gavin John (@Pandapip1)
 • Greg Colvin (@gcolvin)
 • Matt Garnett (@lightclient)
 • Sam Wilson (@SamWilsn)

Emerytowani edytorzy EIP to

 • Casey Detrio (@cdetrio)
 • Hudson Jameson (@Souptacular)
 • Martin Becze (@wanderer)
 • Micah Zoltu (@MicahZoltu)
 • Nick Johnson (@arachnid)
 • Nick Savers (@nicksavers)
 • Vitalik Buterin (@vbuterin)

Jeśli chcesz zostać edytorem EPI, sprawdź EIP-5069(opens in a new tab).

Edytorzy EPI decydują, kiedy propozycja jest gotowa, aby stać się EIP, i pomagają autorom EPI w realizacji ich propozycji. Ethereum Cat Herders(opens in a new tab) pomagają w organizowaniu spotkań edytorów EIP ze społecznością (patrz EIPIP(opens in a new tab)).

Pełny proces normalizacji wraz ze schematem jest opisany w EIP-1(opens in a new tab)

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat EPI, sprawdź witrynę internetową propozycji EPI(opens in a new tab) i propozycję EPI-1(opens in a new tab). Oto kilka przydatnych linków:

Uczestnictwo

Każdy może utworzyć EIP. Przed przesłaniem propozycji należy przeczytać EIP-1(opens in a new tab), w której opisano proces EIP i sposób pisania EIP, a także zasięgnąć opinii na stronie Ethereum Magicians(opens in a new tab), na której propozycje są najpierw omawiane ze społecznością przed złożeniem projektu.

Źródła

Zawartość strony dostarczona w części z Ethereum Protocol Development Governance and Network Upgrade Coordination(opens in a new tab) przez Hudsona Jamesona

Czy ten artykuł był pomocny?