Przejdź do głównej zawartości

Pomóż nam zaktualizować tę stronę

🌏

Dostępna jest nowsza wersja tej strony, ale tylko w języku angielskim. Pomóż nam przetłumaczyć najnowszą wersję.

Przetłumacz stronę
Zobacz wersję po angielsku

Brak błędów!🐛

Ta strona nie jest tłumaczona. Na razie celowo zostawiliśmy tę stronę w języku angielskim.

Strona ostatnio zaktualizowana: 29 września 2022

Historia Ethereum

Oś czasu wszystkich najważniejszych kamieni milowych, forków i aktualizacji blockchainu Ethereum.

Czym są forki?

Changes to the rules of the Ethereum protocol which often include planned technical upgrades.

Forki powstają, gdy w sieci trzeba wprowadzić istotne aktualizacje techniczne lub zmiany – zazwyczaj wynikają one z p ropozycji ulepszeń Ethereum Ethereum Improvement Proposals (EIP) i zmieniają „zasady” protokołu.

Gdy potrzebne są aktualizacje w tradycyjnym, centralnie sterowanym oprogramowaniu, firma po prostu opublikuje nową wersję dla użytkownika końcowego. Blockchainy działają inaczej, ponieważ nie ma centralnego właściciela. Klienci Ethereum muszą zaktualizować swoje oprogramowanie, aby wdrożyć reguły nowego forka. Dodatkowo twórcy bloków (górnicy w świecie proof-of-work, walidatorzy w świecie proof-of-stake) i węzły muszą tworzyć bloki i przeprowadzać walidację zgodnie z nowymi zasadami. Więcej o mechanizmach konsensusu

Te zmiany reguł mogą spowodować tymczasowy podział w sieci. Nowe bloki można wytwarzać według nowych lub starych zasad. Forki są zwykle uzgadniane z wyprzedzeniem, tak aby klienci przyjęli zmiany jednomyślnie, a fork z aktualizacjami stał się głównym łańcuchem. Jednak w rzadkich przypadkach nieporozumienia dotyczące forków mogą spowodować trwały rozłam w sieci — przykładem jest powstanie Ethereum Classic z DAO fork.

2021

(W toku) Altair

Uaktualnienie Altair jest pierwszym planowanym uaktualnieniem łańcucha śledzącego. Jego wdrożenie ma nastąpić w 2021 r. Wprowadzi ono wsparcie dla „komitetów synchronizacji”, które mogą umożliwiać korzystanie z lekkich klientów, a także podniesie kary za brak aktywności i cięcia do ich pełnych wartości.

 • Przeczytaj specyfikację uaktualnienia Altair

London

📆 Aug-05-2021 12:33:42 PM +UTC
🧱 Numer bloko: 12 965 000
💰 Cena ETH: $2621 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Uaktualnienie London wprowadziło EIP-1559, która zreformowała rynek opłat transakcyjnych oraz wprowadziła zmiany do sposobu obsługi zwrotów kosztów gazu oraz do harmonogramu Epoki Lodowcowej (Ice Age).

EIP London

Official improvements included in this upgrade.

 • EIP-1559wprowadza ulepszenia rynku opłat transakcyjnych
 • EIP-3198zwraca BASEFEE z bloku
 • EIP-3529 - ogranicza zwroty kosztów gazu przy operacjach EVM
 • EIP-3541 - zapobiega wdrażaniu kontraktów zaczynających się od 0xEF
 • EIP-3554opóźnia Epokę Lodowcową do grudnia 2021

Berlin

📆 Apr-15-2021 10:07:03 AM +UTC
🧱 Numer bloku: 12,244,000
💰 Cena ETH: $2454 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Uaktualnienie Berlin optymalizuje koszt gazu przy pewnych działaniach EVM oraz zwiększa wsparcie wielu rodzajów transakcji.

EIP Berlin

Official improvements included in this upgrade.

 • EIP-2565obniża koszt gazu ModExp
 • EIP-2718ułatwia wsparcie wielu typów transakcji
 • EIP-2929koszt gazu wzrasta dla kodów operacyjnych dostępu do stanu
 • EIP-2930dodaje opcjonalne listy dostępu

2020

Geneza łańcucha śledzącego

📆 Dec-01-2020 12:00:35 PM +UTC
🧱 Nr bloku łańcucha śledzącego: 1
💰 Cena ETH: $586,23 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Łańcuch śledzący potrzebował 16384 depozytów z 32 zestakowanymi ETH, aby zapewnić bezpieczną wysyłkę. Stało się to 27 listopada, co oznacza, że łańcuch śledzący (​​Beacon Chain) rozpoczął produkcję bloków 1 grudnia 2020 roku. To ważny pierwszy krok w realizacji wizji Eth2.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum


Wdrożony kontrakt depozytu na staking

📆 Oct-14-2020 09:22:52 AM +UTC
🧱 Nr bloku: 11052984
💰 Cena ETH: $379.04 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Do ekosystemu Ethereum został wprowadzony kontrakt depozytu na staking Choć był to kontrakt sieci głównej, miał bezpośredni wpływ na harmonogram wprowadzania łańcucha odłamkowego, ważnego ulepszenia Eth2.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum


Muir Glacier

📆 Jan-02-2020 08:30:49 AM +UTC
🧱 Nr bloku: 9200000
💰 Cena ETH: $127,18 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork Muir Glacier wprowadził opóźnienie bomby trudności. Zwiększona trudność bloków konsensusuproof-of-work grozi pogorszeniem przydatności Ethereum na skutek wydłużenia czasu oczekiwania na wysłanie transakcji i korzystanie z aplikacji zdecentralizowanych.

EIP Muir Glacier

Official improvements included in this fork.

 • EIP-2384 - opóźnia bombę trudności o kolejne 4 000 000 bloków, lub ~611 dni.

Rok 2019

Istanbul

📆 Dec-08-2019 12:25:09 AM +UTC
🧱 Nr bloku: 9069000
💰 Cena ETH: $151,06 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork Istanbul:

 • Zoptymalizował koszt gazu w niektórych działaniach EVM.
 • Poprawa odporności na ataki typu „denial-of-service”.
 • Poprawił działanie rozwiązań skalowania warstwy 2 opartych na SNARKs i STARKs.
 • Umożliwił współpracę Ethereum i Zcash.
 • Umożliwił wprowadzenie bardziej kreatywnych funkcji kontraktu.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

EIP Istanbul

Official improvements included in this fork.

 • EIP-152umożliwia Ethereum korzystanie z waluty chroniącej prywatność takiej jak Zcash.
 • EIP-1108tańsza kryptografia w celu obniżenia kosztów gas.
 • EIP-1344chroni Ethereum przed atakami metodą powtórzenia dzięki dodaniu [opcode] CHAINID (/developers/docs/ethereum-stack/#ethereum-virtual-machine).
 • EIP-1884optymalizacja cen gazu dla kodów operacyjnych na podstawie zużycia.
 • EIP-2028ograniczenie kosztów CallData w celu zwiększenia ilość danych w blokach – korzystne dla skalowania warstwy 2.
 • EIP-2200inne zmiany dotyczące cen gazu dla kodów operacyjnych.

Constantinople

📆 Feb-28-2019 07:52:04 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 7280000
💰 Cena ETH: $136,29 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork Constantinople:

 • Zapewnił, że blockchain nie został zamrożony przed wdrożeniem proof-of-stake.
 • Zoptymalizował koszt gazu w niektórych działaniach EVM.
 • Dodał możliwość interakcji z adresami, które nie zostały jeszcze utworzone.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

EIP Constantinople

Official improvements included in this fork.

 • [EIP-145] (https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-145) – optymalizuje koszt niektórych działań w łańcuchu.
 • EIP-1014pozwala na interakcję z adresami, które nie zostały jeszcze utworzone.
 • EIP-1052optymalizuje koszt niektórych działań w łańcuchu.
 • EIP-1234upewnia się, że blockchain nie zawiesza się przed sprawdzeniem proof-of-stake.

2017

Byzantium

📆 Oct-16-2017 05:22:11 AM +UTC
🧱 Nr bloku: 4370000
💰 Cena ETH: $334,23 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork Byzantium:

 • Zmniejszenie nagród za wydobywanie bloków z 5 do 3 ETH.
 • Opóźnienie o rok bomby trudności.
 • Dodano możliwość wykonywania niezmieniających stanów wywołań innych kontraktów.
 • Dodano niektóre metody kryptografii, aby umożliwić skalowanie warstwy 2.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

EIP Byzantium

Official improvements included in this fork.

 • EIP-140dodaje kod operacyjny `REVERT.
 • EIP-658do pokwitowań transakcji dodano pole statusu, aby wskazać powodzenie lub niepowodzenie.
 • EIP-196dodaje krzywą eliptyczną i mnożenie skalarne, aby zezwolić na ZK-Snarks.
 • EIP-197dodaje krzywą eliptyczną i mnożenie skalarne, aby zezwolić na ZK-Snarks.
 • EIP-198umożliwia weryfikację podpisu RSA.
 • EIP-211dodaje obsługę wartości zwracanych o różnych długościach.
 • EIP-214dodaje kod operacyjny STATICCALL umożliwiający wykonywanie niezmieniających stanu wywołań innych kontraktów.
 • EIP-100zmienia wzór dostosowywania trudności.
 • EIP-649opóźnia bombę trudności o 1 rok i zmniejsza nagrody za blok z 5 do 3 ETH.

2016

Spurious Dragon

📆 Nov-22-2016 04:15:44 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 2675000
💰 Cena ETH: $9,84 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork Spurious Dragon był drugą odpowiedzią na ataki typu DoS (odmowa usługi) na sieć (wrzesień/październik 2016 r.). Obejmował:

 • dostrajanie cen kodu operacyjnego, aby zapobiec przyszłym atakom w sieci.
 • umożliwienie „debloat” stanu blockchain.
 • dodanie ochrony przed atakami metodą powtórzenia.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

EIP Spurious Dragon

Official improvements included in this fork.

 • EIP-155zapobiega ponownemu przesyłaniu transakcji z jednego łańcucha Ethereum do innego łańcucha, na przykład transakcji w sieci testowej do głównego łańcucha Ethereum.
 • EIP-160dostosowuje ceny kodu operacyjnego EXP — utrudnia spowolnienie sieci poprzez kosztowne obliczeniowo operacje na kontraktach.
 • EIP-161umożliwia usuwanie pustych kont dodanych za pośrednictwem ataku DOS.
 • EIP-170zmienia maksymalny dozwolony rozmiar kodu kontraktu w blockchainie na 24576 bajty.

Tangerine Whistle

📆 Oct-18-2016 01:19:31 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 2463000
💰 Cena ETH: $12,50 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork Tangerine Whistle był pierwszą odpowiedzią na ataki typu „odmowa usługi” (DoS) na sieć (wrzesień/październik 2016 r.). Uwzględniał:

 • rozwiązywanie pilnych problemów dotyczących kondycji sieci związanych z niedoszacowanymi kodami operacyjnymi.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

EIP Tangerine Whistle

Official improvements included in this fork.

 • EIP-150zwiększa koszty gazu w kodach operacyjnych, które można wykorzystać w atakach spamowych.
 • EIP-158redukuje rozmiar stanu, usuwając dużą liczbę pustych kont, które zostały wprowadzone w stan bardzo niskim kosztem z powodu błędów we wcześniejszych wersjach protokołu Ethereum.

Fork DAO

📆 Jul-20-2016 01:20:40 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 1920000
💰 Cena ETH: $12,54 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork DAO był odpowiedzią na atak DAO 2016, który doprowadził do złamania niezabezpieczonego kontraktu DAO i kradzieży ponad 3,6 mln ETH. Fork przeniósł fundusze z błędnego kontraktu do nowego kontraktu z jedną funkcją: wypłać. Każdy, kto stracił środki, mógł wypłacić 1 ETH za każde 100 tokenów DAO w swoim portfelu.

Ten kierunek działania został przegłosowany przez społeczność Ethereum. Każdy posiadacz ETH mógł głosować za pośrednictwem transakcji na platformie do głosowania. Decyzja o forku została poparta ponad 85% głosów.

Niektórzy górnicy odmówili forku, ponieważ incydent DAO nie był defektem protokołu. Następnie utworzyli Ethereum Classic.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum


Homestead

📆 Mar-14-2016 06:49:53 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 1150000
💰 Cena ETH: $12,50 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Przyszłościowy fork Homestead. Obejmował kilka zmian protokołu i zmianę sieci, która dała Ethereum możliwość wykonywania dalszych aktualizacji sieci.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

EIP Homestead

Official improvements included in this fork.

 • EIP-2dokonuje zmian w procesie tworzenia kontraktu.
 • EIP-7dodaje nowy kod operacji: DELEGATECALL
 • EIP-8wprowadza wymagania zgodności w przód z devp2p

2015

Frontier thawing

📆 Sep-07-2015 09:33:09 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 200000
💰 Cena ETH: $1,24 USD
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Fork frontier thawing podniósł wynoszący 5000 limit gazu na blok i określił domyślną cenę gazu na 51 gwei. Pozwoliło to na transakcje – transakcje wymagają 21 tys. gazu.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum


Frontier

📆 Jul-30-2015 03:26:13 PM +UTC
🧱 Nr bloku: 0
💰 Cena ETH: nd.
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Podsumowanie

Frontier był działającą, ale surową implementacją projektu Ethereum. Wprowadzono go po udanej fazie testów olimpijskich. Był przeznaczony dla użytkowników technicznych, w szczególności programistów. Bloki miały limit gazu wynoszący 5000. Ten okres „thawing” umożliwił górnikom rozpoczęcie działalności, a wczesnym użytkownikom instalowanie klientów bez konieczności „pośpiechu”.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum

2014

Sprzedaż Etheru

📆 22 lipca - 02 września 2014
🖥️ ethereum.org na waybackmachine

Ether był oficjalnie sprzedawany przez 42 dni. Można było go kupić za BTC.

Przeczytaj ogłoszenie Fundacji Ethereum


Wydanie dokumentacji Yellowpaper

📆 1 kwietnia 2014 r.
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Dokumentacja Yellow Paper autorstwa dr Gavina Wood, jest techniczną definicją protokołu Ethereum.

Wyświetl Yellow Paper

2013

Wydanie dokumentacji Whitepaper

📆 27 listopada 2013 r.
🖥️ ethereum.org on waybackmachine

Artykuł wprowadzający, opublikowany w 2013 roku przez Vitalika Buterina, założyciela Ethereum, przed uruchomieniem projektu w 2015 roku.

Czy ten artykuł był pomocny?