Przejdź do głównej zawartości
Change page

Wydobywanie

Ostatnia edycja: @HiroyukiNaito(opens in a new tab), 13 marca 2024

Wymagania wstępne

Aby lepiej zrozumieć tę stronę, zalecamy najpierw zapoznanie się z transakcjami, blokami i proof-of-work.

Czym jest wydobycie w Ethereum?

Wydobycie to proces tworzenia bloku złożonego z transakcji, aby dodać go do blockchaina Ethereum.

Ethereum, tak jak Bitcoin, obecnie korzysta z mechanizmu konsensusu proof-of-work (PoW). Górnictwo jest siłą napędową proof-of-work. Górnicy Ethereum - komputery obsługujące oprogramowanie - wykorzystują czas i moc obliczeniową do przetwarzania transakcji i produkcji bloków.

Dlaczego górnicy istnieją?

W zdecentralizowanych systemach, takich jak Ethereum, musimy dopilnować, aby wszyscy zgodzili się na kolejność transakcji. Górnicy pomagają w tym poprzez rozwiązywanie trudnych obliczeniowo łamigłówek w celu produkcji bloków, które służą jako sposób zabezpieczenia sieci przed atakami.

Więcej o proof of work

Jak są wydobywane transakcje Ethereum

 1. Użytkownik pisze i podpisuje żądanie transakcji kluczem prywatnym niektórych kont.
 2. Użytkownik wysyła żądanie transakcji do całej sieci Ethereum z jakiegoś węzła.
 3. Po usłyszeniu o nowym żądaniu transakcji, każdy węzeł w sieci Ethereum dodaje żądanie do swojej lokalnej pamięci, listy wszystkich żądań transakcji, o których słyszał, a które nie zostały jeszcze zatwierdzone do blockchaina w bloku.
 4. W pewnym momencie węzeł górniczy agreguje kilkadziesiąt lub kilkaset żądań transakcji w potencjalny blok, w sposób maksymalizujący zarabiane opłaty transakcyjne, ale nie przekraczając limitu gazu blokowego. Następnie węzeł wydobywczy:
  1. Weryfikuje ważność każdego żądania transakcji (tj. nikt nie próbuje przenieść eteru z konta, dla którego nie złożył podpisu, żądanie nie jest zniekształcone itp.), a następnie wykonuje kod żądania, zmieniając stan ich lokalnej kopii EVM. Górnik otrzymuje opłatę transakcyjną za każde takie żądanie transakcji na własny rachunek.
  2. Rozpoczyna proces tworzenia „certyfikatu legalności” proof-of-work dla potencjalnego bloku, gdy wszystkie żądania transakcji w bloku zostaną zweryfikowane i wykonane na lokalnej kopii EVM.
 5. W końcu górnik zakończy produkcję certyfikatu dla bloku, który zawiera nasze konkretne żądanie transakcji. Górnik następnie emituje wypełniony blok, który zawiera certyfikat i sumę kontrolną żądanego nowego stanu EVM.
 6. Inne węzły słyszą o nowym bloku. Weryfikują certyfikat, samodzielnie wykonują wszystkie transakcje na bloku (w tym transakcję oryginalnie wyemitowaną przez naszego użytkownika) i sprawdzają, czy suma kontrolna ich nowego stanu EVM po wykonaniu wszystkich transakcji jest zgodna z sumą kontrolną stanu zgłaszanego przez blok górnika. Dopiero wtedy węzły dołączają ten blok do ogona swojego blokchaina i akceptują nowy stan EVM jako stan kanoniczny.
 7. Każdy węzeł usuwa wszystkie transakcje w nowym bloku z lokalnej pamięci niespełnionych żądań transakcji.
 8. Nowe węzły dołączające do sieci pobierają kolejno wszystkie bloki, w tym blok zawierający naszą interesującą transakcję. Inicjują lokalną kopię EVM (która zaczyna się jako EVM w stanie pustym), a następnie przechodzą przez proces wykonywania każdej transakcji w każdym bloku na wierzchu ich lokalnej kopii EVM, weryfikując po drodze sumy kontrolne stanu w każdym bloku.

Każda transakcja jest wydobywana (zawarta w nowym bloku i po raz pierwszy propagowana) jednorazowo, ale wykonywana i weryfikowana przez każdego uczestnika procesu przechodzenia do stanu kanonicznego EVM. Podkreśla to jedną z głównych mantr blockchain: Nie ufaj, weryfikuj.

Demo wizualne

Zobacz, jak Austin poprowadzi Cię przez wydobycie i blockchain typu „proof-of-work”.

Dalsza lektura

Czy ten artykuł był pomocny?