Przejdź do głównej zawartości
Change page

Eksploratory bloków

Ostatnia edycja: @Beas(opens in a new tab), 4 marca 2024

Eksploratory bloków są twoim portalem do danych Ethereum. Możesz ich użyć, aby zobaczyć dane w czasie rzeczywistym o blokach, transakcjach, górnikach, kontach i innych aktywnościach w łańcuchu dostaw.

Warunki wstępne

Powinieneś zrozumieć podstawowe pojęcia Ethereum, abyś mógł zrozumieć dane, które daje Ci eksplorator bloków. Zacznij od wprowadzenia do Ethereum.

Usługi

Dane

Ethereum jest zgodnie z projektem przezroczyste, więc wszystko jest możliwe do zweryfikowania. Eksploratory bloków zapewniają interfejs do uzyskania tych informacji. Dotyczy to zarówno głównej sieci Ethereum, jak i sieci testowych, jeśli potrzebujesz tych danych.

Oto podsumowanie typów danych, które możesz uzyskać z eksploratora bloków.

Bloki

Nowe bloki są dodawane do Ethereum co ~12 sekund (może się to wahać), istnieje niemal stały strumień danych, które zostają dodane do eksploratorów bloków. Bloki zawierają wiele ważnych danych, które mogą okazać się przydatne:

Standardowe dane

 • Wysokość bloku – numer i długość blockchaina (w blokach) przy tworzeniu bieżącego bloku.
 • Znacznik czasu – czas, w którym górnik wydobył blok.
 • Transakcje – liczba transakcji objętych blokiem.
 • Górnik – adres górnika, który wydobył blok.
 • Nagroda – kwota ETH przyznana górnikowi za dodanie bloku (standardowa nagroda 2ETH + wszelkie opłaty transakcyjne z transakcji zawartych w bloku).
 • Trudność – trudności związane z wydobyciem bloku.
 • Rozmiar – rozmiar danych w obrębie bloku (mierzony w bajtach).
 • Zużyty gaz – całkowita ilość jednostek gazu wykorzystanych w transakcjach w bloku.
 • Limit emisji gazu – całkowite limity gazu określone w transakcjach w bloku.
 • Dodatkowe dane – wszelkie dodatkowe dane zawarte przez górnika w bloku.

Zaawansowane dane

 • Hash – skrót kryptograficzny reprezentujący nagłówek bloku (unikalny identyfikator bloku).
 • Hash nadrzędny – skrót bloku, który pojawił się przed bieżącym blokiem.
 • Sha3Uncles – łączny skrót wszystkich bloków-wujów danego bloku nadrzędnego.
 • StateRoot – główny hash drzewa Merkle, który przechowuje cały stan systemu.
 • Nonce – wartość używana do wykazania proof-of-work dla bloku przez górnika.

Bloki-wuje

Bloki-wuje powstają, gdy dwóch górników tworzy bloki niemal w tym samym czasie - tylko jeden blok może być potwierdzony przez węzły. Nie są one uwzględniane, ale nadal otrzymują nagrodę za pracę.

Eksploratory bloków dostarczają informacji o blokach-wujach, takie jak:

 • Numer bloku-wuja.
 • Czas jego wystąpienia.
 • Wysokość bloku, na którym zostały utworzone.
 • Kto wydobył.
 • Nagroda ETH.

Paliwo

Eksploratory bloków nie tylko dostarczą Ci danych o zużyciu gazu w transakcjach i blokach, ale niektóre z nich podadzą Ci informacje o aktualnych cenach gazu w sieci. Pomoże to zrozumieć użycie sieci, przesłać bezpieczne transakcje i nadmiernie nie wydawać pieniędzy na gaz. Poszukaj API, które pomogą Ci uzyskać te informacje w interfejsie Twojego produktu. Dane odnoszące się do danego gazu obejmują:

 • Szacunkowe jednostki gazu potrzebne do bezpiecznej, ale wolnej transakcji (+ szacowana cena i czas trwania).
 • Szacowane jednostki gazu potrzebne do średniej transakcji (+ szacunkowa cena i czas trwania).
 • Szacowane jednostki gazu potrzebne do szybkiej transakcji (+ szacunkowa cena i czas trwania).
 • Średni czas potwierdzenia w oparciu o cenę gazu.
 • Kontrakty, które zużywają gaz – innymi słowy popularne produkty, które widzą wiele zastosowań w sieci.
 • Konta wydające gaz – innymi słowy częstych użytkowników sieci.

Transakcje

Eksploratory bloków stały się powszechnym miejscem, w którym ludzie mogą śledzić postęp swoich transakcji. Dzieje się tak, ponieważ poziom szczegółowości, który możesz uzyskać zapewnia dodatkową pewność. Dane transakcji obejmują:

Standardowe dane

 • Skrót transakcji – skrót generowany po złożeniu transakcji.
 • Status – wskazanie, czy transakcja jest w toku, nie powiodła się, czy też zakończyła się sukcesem.
 • Blok– blok, w którym uwzględniono transakcję.
 • Znacznik czasu – czas, w którym górnik wydobywał transakcję.
 • Od – adres konta, które przeprowadziło transakcję.
 • Adres odbiorcy lub inteligentnego kontraktu, z którym transakcja wchodzi w interakcje.
 • Przesłane tokeny – lista tokenów, które zostały przekazane jako część transakcji.
 • Wartość – całkowita przekazywana wartość ETH.
 • Opłata transakcyjna – kwota zapłacona górnikowi w celu przetworzenia transakcji (obliczona na podstawie ceny gazu*użytego gazu).

Zaawansowane dane

 • Limit gazu – maksymalna liczba jednostek gazu, jaką może zużyć dana transakcja.
 • Zużyty gaz – faktyczna ilość gazu zużytego w ramach transakcji.
 • Cena gazu – cena ustalona za jednostkę gazu.
 • Nonce – numer transakcji dla adresu od (pamiętaj, że zaczyna się on od 0, więc nonce 100 byłby faktycznie 101. transakcją zgłoszoną przez to konto.
 • Dane wejściowe – wszelkie dodatkowe informacje wymagane przez transakcję.

Konta

Istnieje mnóstwo danych, które możesz uzyskać na temat konta. Dlatego często zaleca się używanie wielu kont, aby Twoje aktywa i wartość nie były łatwe do śledzenia. Istnieją również pewne rozwiązania, które sprawią, że transakcje i operacje na kontach będą bardziej prywatne. Oto dane, które są dostępne dla kont:

Konta użytkowników

 • Adres konta – publiczny adres, na który możesz wysyłać środki.
 • Saldo ETH – kwota ETH powiązana z tym kontem.
 • Całkowita wartość ETH – wartość ETH.
 • Tokeny – tokeny powiązane z kontem i ich wartość.
 • Historia transakcji – lista wszystkich transakcji, w których to konto było nadawcą lub odbiorcą.

Inteligentne kontrakty

Konta inteligentnych kontraktów mają wszystkie dane, które będzie mieć konto użytkownika, ale niektóre eksploratory bloków będą również wyświetlać pewne informacje o kodzie. Przykłady:

 • Twórca kontraktu – adres, który wdrożył kontrakt w sieci głównej.
 • Transakcja utworzenia – transakcja, która obejmowała wdrożenie do sieci głównej.
 • Kod źródłowy – kod solidity lub vyper inteligentnego kontraktu.
 • ABI (Application Binary Interface) kontraktu – wywołania wykonywane przez umowę oraz otrzymane dane.
 • Kod tworzenia kontraktu – skompilowany kod bajtowy inteligentnego kontraktu – utworzony podczas kompilacji inteligentnego kontraktu napisanego w Solidity lub Vyper itp.
 • Wydarzenia kontraktu – historia metod wywołanych w inteligentnym kontrakcie. Zasadniczo sposób na sprawdzenie, w jaki sposób i jak często kontrakt jest wykorzystywany.

Tokeny

Token jest rodzajem kontraktu, więc będzie mieć dane podobne do inteligentnego kontraktu. Ponieważ jednak tokeny mają wartość i mogą być przedmiotem obrotu, mają dodatkowe punkty danych:

 • Typ – czy są one standardem ERC-20, ERC-721 czy innym standardem tokenów.
 • Cena – jeśli są ERC-20, będą miały bieżącą wartość rynkową.
 • Pułap rynkowy – jeśli są ERC-20, będą miały pułap rynkowy (obliczony na podstawie ceny*całkowitej podaży).
 • Całkowita podaż – liczba tokenów znajdujących się w obiegu.
 • Posiadacze – liczba adresów, które posiadają token.
 • Transfery – ile razy token został przeniesiony pomiędzy rachunkami.
 • Historia transakcji – historia wszystkich transakcji zawierających token.
 • Adres kontraktu – adres tokenu, który został wysłany do sieci głównej.
 • Miejsca dziesiętne – tokeny ERC-20 są podzielne i mają miejsca dziesiętne.

Sieć

Oczywiście są pewne dane, które mówią o stanie sieci. Są one dość specyficzne dla mechanizmu konsensusu proof-of-work Ethereum. Gdy Ethereum przejdzie do Eth2, niektóre z tych danych będą zbędne

 • Trudność – aktualna trudność w wydobyciu.
 • Częstotliwość haszowania – oszacowanie liczby hashów generowanych przez górników Ethereum próbujących rozwiązać bieżący blok Ethereum lub dowolny blok.
 • Suma transakcji – liczba transakcji od czasu utworzenia Ethereum.
 • Transakcje na sekundę – liczba transakcji możliwa do przetworzenia w ciągu sekundy.
 • Cena ETH – bieżąca wycena 1 ETH.
 • Całkowita podaż ETH – liczba ETH w obiegu – pamiętaj, że nowy ETH powstaje dzięki utworzeniu każdego bloku w formie nagród za bloki.
 • Pułap rynkowy – obliczenie ceny*podaży.

Dane Eth2

Ulepszenia Eth2 są nadal w fazie rozwoju, ale warto wspomnieć o niektórych punktach danych, które eksplorery będą mogły Ci dostarczyć. W rzeczywistości wszystkie te dane są obecnie dostępne dla sieci testowych.

Jeśli brak Ci wiedzy o Eth2, sprawdź nasz przegląd ulepszeń Eth2.

Epoka

Pierwsza aktualizacja Eth2, łańcuch śledzący Eth2, stworzy komitety walidatorów, które są losowo przydzielane na koniec każdej epoki (co 6,4 minuty) ze względów bezpieczeństwa. Dane dotyczące epoki obejmują:

 • Numer epoki.
 • Status końcowy – czy epoka została ukończona (Tak/Nie).
 • Czas – czas zakończenia epoki.
 • Poświadczenie – liczba poświadczeń w epoce (głosy za blokami w czasie).
 • Depozyty – liczba depozytów ETH zawartych w epoce (walidatorzy muszą zestakować ETH, aby stać się walidatorami).
 • Ograniczenia – liczba kar nałożonych na wnioskodawców bloków lub poświadczających.
 • Udział w głosowaniu – ilość zestakowanego ETH użyta do poświadczenia bloków.
 • Walidatory – liczba walidatorów aktywnych dla epoki.
 • Średni bilans walidatora – średni bilans dla aktywnych walidatorów.
 • Sloty – liczba slotów w epoce (sloty zawierają jeden ważny blok).

Slot

Sloty to możliwości tworzenia bloków, dane dostępne dla każdego slotu obejmują:

 • Epoka – epoka, w której slot jest ważny.
 • Numer slotu.
 • Status – status slotu (zaproponowany/pominięty).
 • Czas – znacznik czasowy slotu.
 • Proponujący – walidator, który zaproponował blok do slotu.
 • Block root — główne drzewo haszujące BeaconBlock.
 • Root nadrzędny — skrót bloku, który pojawił się wcześniej.
 • Root stanu — główne drzewo haszujące BeaconState.
 • Podpis.
 • Ujawnienie randao.
 • Graffiti – proponujący blok może uwzględnić 32-bajtową wiadomość w propozycji bloku.
 • Dane ETH1.
  • Hasz bloku.
  • Liczba wpłat.
  • Root wpłaty.
 • Poświadczenia – liczba poświadczeń bloku w tym slocie.
 • Depozyty – liczba depozytów w tym slocie.
 • Dobrowolne wyjścia — liczba walidatorów, którzy opuścili slot.
 • Ograniczenia – liczba kar nałożonych na wnioskodawców bloków lub poświadczających.
 • Głosy - walidatorzy, którzy głosowali za blokiem w tym slocie.

Bloki

W Eth2 bloki działają inaczej, ponieważ górnicy są zastępowani przez walidatorów, a łańcuch śledzący wprowadza sloty i epoki do Ethereum. Więc oznacza to nowe dane!

 • Proponujący – walidator, który został wybrany algorytmicznie do zaproponowania nowego bloku.
 • Epoka – epoka, w której zaproponowano blok.
 • Slot – slot, w którym zaproponowano blok.
 • Poświadczenia – liczba poświadczeń zawartych w slocie. Poświadczenia są jak głosy wskazujące, że blok jest gotowy do przejścia do łańcucha śledzącego.

Walidatorzy

Walidatorzy są odpowiedzialni za proponowanie bloków i poświadczanie ich w slotach.

 • Numer walidatora – niepowtarzalny numer, który reprezentuje walidatora.
 • Bieżące saldo – saldo walidatora, w tym nagrody.
 • Efektywna równowaga – saldo walidatora, które jest wykorzystywane do stawkowania.
 • Dochody – nagrody lub kary otrzymane przez walidatora.
 • Status – czy walidator jest obecnie online i aktywny, czy nie.
 • Skuteczność poświadczenia – średni czas potrzebny na włączenie poświadczeń walidatora do łańcucha.
 • Kwalifikowalność do aktywacji – data (i epoka), kiedy walidator stał się dostępny do zatwierdzenia.
 • Aktywne od – data (i epoka), kiedy walidator stał się aktywny.
 • Proponowane bloki – blok zaproponowany przez walidatora.
 • Poświadczenia – poświadczenia przedstawione przez walidatora.
 • Depozyty – adres „od”, hash transakcji, numeru bloku, znacznik czasu, kwota i status depozytu zestakowanego przez walidatora.

Poświadczenia

Poświadczenia to głosy za włączeniem bloków do łańcucha. Ich dane odnoszą się do zapisu poświadczenia i walidatorów poświadczających

 • Slot – slot, w którym odbyło się poświadczenie.
 • Indeks komitetu – indeks komitetu w danym slocie.
 • Bity agregacji – zagregowane poświadczenia wszystkich walidatorów uczestniczących w poświadczeniu.
 • Walidatorzy – walidatorzy, którzy dostarczyli poświadczenia.
 • Beacon block root – wskazuje na blok poświadczany przez walidatorów.
 • Źródło – wskazuje na ostatnią uzasadnioną epokę.
 • Cel – wskazuje na na ostatnią granicę epoki.
 • Podpis.

Sieć

Dane najwyższego poziomu Eth2 obejmują:

 • Bieżąca epoka.
 • Bieżący slot.
 • Aktywni walidatorzy – liczba aktywnych walidatorów.
 • Oczekujący walidatorzy – liczba walidatorów oczekujących na aktywność.
 • Zestakowane ETH – ilość ETH zestakowana w sieci.
 • Średni bilans – średni bilans ETH walidatorów.

Eksploratory bloków

 • Etherscan(opens in a new tab) – eksplorator bloków, którego możesz użyć do pobrania danych dla głównej sieci Ethereum, sieci testowej Ropsten, sieci testowej Kovan, sieci testowej Rinkeby i sieci testowej Goerli.
 • Blockscout(opens in a new tab) – koncentruje się na następujących sieciach:
  • xDai – mądre połączenie technologii stablecoin DAI MakerDAO, a także technologii łańcucha bocznego POA i tokenbridge.
  • POA – łańcuch boczny i autonomiczna sieć zabezpieczona przez grupę zaufanych walidatorów. Wszyscy walidatorzy w sieci są notariuszami Stanów Zjednoczonych, a ich informacje są publicznie dostępne.
  • POA Sokol Testnet.
  • ARTIS – blockchain zgodny z Ethereum.
  • LUKSO L14(opens in a new tab) – L14 pełni funkcję pierwszej sieci testowej, aby umożliwić społeczności LUKSO budowę i przetestowanie wspólnej infrastruktury.
  • qDai.
 • Etherchain(opens in a new tab) – eksplorator bloków dla głównej sieci Ethereum.
 • Ethplorer(opens in a new tab) – eksplorator bloków z naciskiem na tokeny dla sieci głównej Ethereum i testnetu Kovan.
 • Blockchair(opens in a new tab) – najbardziej prywatny eksplorator Ethereum. Także dla sortowania i filtrowania danych (mempool).

Eksploratory bloków Eth2

Dalsza lektura

Znasz jakieś zasoby społeczności, które Ci pomogły? Wyedytuj tę stronę i dodaj je!

Czy ten artykuł był pomocny?