Przejdź do głównej zawartości
Change page

Transakcje

Transakcje to podpisane kryptograficznie instrukcje od kont. Konto inicjuje transakcję, aby zaktualizować stan sieci Ethereum. Najprostszą transakcją jest przeniesienie ETH z jednego konta na drugie.

Warunki wstępne

Aby lepiej zrozumieć tę stronę, zalecamy najpierw przeczytanie rozdziału Konta i naszego Wprowadzenia do Ethereum.

Czym jest transakcja?

Transakcja Ethereum odnosi się do działania zainicjowanego przez konto będące własnością zewnętrzną, innymi słowy konto zarządzane przez człowieka, a nie przez kontrakt. Na przykład, jeśli Bob wysyła Alice 1 ETH, na koncie Boba musi się pojawić obciążenie, a na koncie Alice uznanie. Ta zmiana stanu ma miejsce w ramach transakcji.

Schemat pokazujący transakcję powodującą zmianę stanu Schemat zaadaptowany z Ethereum EVM illustrated(opens in a new tab)

Transakcje, które zmieniają stan EVM, muszą być transmitowane na całą sieć. Każdy węzeł może rozesłać prośbę o wykonanie transakcji na EVM; po tym wydarzeniu górnik wykona transakcję i roześle powstałą zmianę stanu do reszty sieci.

Transakcje wymagają opłaty i muszą być wydobyte, aby stały się ważne. Aby uprościć ten przegląd, omówimy opłaty za gaz i wydobycie w innym miejscu.

Przedłożona transakcja zawiera następujące informacje:

 • recipient – adres odbiorcy (w przypadku konta z właścicielem zewnętrznym transakcja przekaże wartość. W przypadku konta kontraktu transakcja wykona kod konta)
 • signature – identyfikator nadawcy. Jest generowany, gdy klucz prywatny nadawcy podpisuje transakcję i potwierdza, że nadawca autoryzował tę transakcję
 • value – kwota ETH do przelania od nadawcy do odbiorcy (w WEI, wartość nominalna ETH)
 • data – opcjonalne pole do umieszczenia dowolnych danych
 • gasLimit – maksymalna ilość jednostek gazu, które mogą zostać zużyte w trakcie transakcji. Jednostki gazu reprezentują kroki obliczeniowe
 • gasPrice – opłata wnoszona przez nadawcę za jednostkę gazu

Gaz jest odniesieniem do obliczeń wymaganych do przetworzenia transakcji przez górnika. Użytkownicy muszą wnieść opłatę za to obliczenie. gasLimit i gasPrice określają maksymalną opłatę transakcyjną na rzecz górnika. Więcej o gazie.

Obiekt transakcji będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób:

1{
2 from: "0xEA674fdDe714fd979de3EdF0F56AA9716B898ec8",
3 to: "0xac03bb73b6a9e108530aff4df5077c2b3d481e5a",
4 gasLimit: "21000",
5 gasPrice: "200",
6 nonce: "0",
7 value: "10000000000",
8}
Kopiuj

Obiekt transakcji musi być podpisany przy użyciu klucza prywatnego nadawcy. Dowodzi to, że transakcja mogła pochodzić jedynie od nadawcy i nie została wysłana w sposób oszukańczy.

Klient Ethereum, taki jak Geth obsługuje ten proces podpisywania.

Przykład wywołania JSON-RPC(opens in a new tab):

1{
2 "id": 2,
3 "jsonrpc": "2.0",
4 "method": "account_signTransaction",
5 "params": [
6 {
7 "from": "0x1923f626bb8dc025849e00f99c25fe2b2f7fb0db",
8 "gas": "0x55555",
9 "gasPrice": "0x1234",
10 "input": "0xabcd",
11 "nonce": "0x0",
12 "to": "0x07a565b7ed7d7a678680a4c162885bedbb695fe0",
13 "value": "0x1234"
14 }
15 ]
16}
Pokaż wszystko
Kopiuj

Przykład odpowiedzi:

1{
2 "jsonrpc": "2.0",
3 "id": 2,
4 "result": {
5 "raw": "0xf88380018203339407a565b7ed7d7a678680a4c162885bedbb695fe080a44401a6e4000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001226a0223a7c9bcf5531c99be5ea7082183816eb20cfe0bbc322e97cc5c7f71ab8b20ea02aadee6b34b45bb15bc42d9c09de4a6754e7000908da72d48cc7704971491663",
6 "tx": {
7 "nonce": "0x0",
8 "gasPrice": "0x1234",
9 "gas": "0x55555",
10 "to": "0x07a565b7ed7d7a678680a4c162885bedbb695fe0",
11 "value": "0x1234",
12 "input": "0xabcd",
13 "v": "0x26",
14 "r": "0x223a7c9bcf5531c99be5ea7082183816eb20cfe0bbc322e97cc5c7f71ab8b20e",
15 "s": "0x2aadee6b34b45bb15bc42d9c09de4a6754e7000908da72d48cc7704971491663",
16 "hash": "0xeba2df809e7a612a0a0d444ccfa5c839624bdc00dd29e3340d46df3870f8a30e"
17 }
18 }
19}
Pokaż wszystko
Kopiuj
 • raw to podpisana transakcja w kodowanym formacie RLP
 • tx jest podpisaną transakcją w formacie JSON

Dzięki skrótowi podpisu można udowodnić kryptograficznie, że transakcja pochodzi od nadawcy i została przesłana do sieci.

Gaz

Jak już wspomniano, wykonanie transakcji kosztuje gaz. Proste transakcje transferu wymagają 21 000 jednostek gazu.

Więc aby Bob wysłał Alice 1 ETH przy gasPrice 200 Gwei, będzie musiał wnieść następującą opłatę:

1200*21000 = 4 200 000 GWEI
2--lub--
30,0042 ETH

Konto Boba zostanie obciążone -1,0042 ETH

Konto Alicji zostanie zasilone +1,0 ETH

Górnik przetwarzający transakcję otrzyma +0,0042 ETH

Gaz jest również potrzebny do każdej interakcji kontraktów inteligentnych.

Schemat przedstawiający sposób zwrotu kosztów niewykorzystanego gazu Schemat zaadaptowany z Ethereum EVM illustrated(opens in a new tab)

Gaz niewykorzystany w transakcji jest zwracany na konto użytkownika.

Cykl życiowy transakcji

Po przesłaniu transakcji nastąpią następujące wydarzenia:

 1. Po wysłaniu transakcji kryptografia generuje hash: 0x97d99bc7729211111a21b12c933c949d4f31684f1d6954ff477d0477538ff017
 2. Transakcja jest następnie rozsyłana w sieci i włączana do puli obejmującej wiele innych transakcji.
 3. Górnik musi wybrać transakcję i umieścić w bloku, aby ją zweryfikować transakcję i uznać za „udaną”.
  • Możesz skończyć, oczekując na tym etapie, jeśli sieć jest zajęta i górnicy nie są w stanie nadążyć. Górnicy zawsze będą traktować priorytetowo transakcje z wyższą GASPRICE, ponieważ będą mogli zatrzymać opłaty.
 4. Twoja transakcja otrzyma również numer potwierdzenia bloku. Jest to liczba bloków utworzonych od bloku, w którym Twoja transakcja została uwzględniona. Im większa liczba, tym większa pewność, że transakcja została przetworzona i rozpoznana przez sieć. Dzieje się tak dlatego, że czasami blok, w którym zawarta była Twoja transakcja, mógł nie trafić do łańcucha.
  • Im większy numer potwierdzenia bloku, tym bardziej niezmienna jest transakcja. Tak więc w przypadku transakcji o wyższej wartości pożądane może być więcej potwierdzeń bloków.

Demo wizualne

Zobacz, jak Austin przeprowadzi Cię przez transakcje, gaz i wydobycie.

Dalsza lektura

Znasz jakieś zasoby społeczności, które Ci pomogły? Wyedytuj tę stronę i dodaj je!

Czy ten artykuł był pomocny?