Przejdź do głównej zawartości
Change page

Konta Ethereum

Ostatnia edycja: @msliwinski123(opens in a new tab), 13 czerwca 2024

Konto Ethereum jest jednostką z saldem etheru (ETH), która może wysyłać transakcje na Ethereum. Konta mogą być kontrolowane przez użytkownika lub wdrażane jako inteligentne kontrakty.

Warunki wstępne

Konta to bardzo przyjazny dla początkujących temat. Ale aby pomóc Ci lepiej zrozumieć tę stronę, zalecamy przeczytanie naszego wprowadzenia do Ethereum.

Rodzaje kont

Ethereum ma dwa typy kont:

 • Zewnętrznie posiadane – kontrolowane przez każdego, kto ma klucze prywatne
 • Kontrakt – inteligentny kontrakt realizowany w sieci, kontrolowany kodem. Dowiedz się więcej o inteligentnych kontraktach

Oba typy kont mają możliwość:

 • Odbierania, przechowywania i wysyłania ETH i tokenów
 • Interakcji z wdrożonymi inteligentnymi kontraktami

Kluczowe różnice

Zewnętrznie posiadane

 • Tworzenie konta nic nie kosztuje
 • Może inicjować transakcje
 • Transakcje pomiędzy kontami zewnętrznymi mogą być tylko przelewem ETH

Kontrakt

 • Tworzenie konta wiąże się z kosztami, ponieważ korzystasz z pamięci sieciowej
 • Może wysyłać transakcje tylko w odpowiedzi na otrzymanie transakcji
 • Transakcje z konta zewnętrznie posiadanego na konto kontraktu mogą wyzwalać kod, który może wykonywać wiele różnych działań, takich jak przenoszenie tokenów lub nawet tworzenie nowego kontraktu

Konto – analiza

Konta Ethereum mają cztery pola:

 • nonce – licznik, który wskazuje liczbę transakcji wysłanych z konta. Pole to gwarantuje, że transakcje są przetwarzane tylko raz. Dla konta kontraktu pole to oznacza liczbę kontraktów utworzonych przez konto.
 • balance ilość Wei należących do tego adresu. Wei to najmniejszy nominał ETH; 1e+18 Wei przypada na jeden ETH.
 • codeHash wszystkie tego rodzaju fragmenty kodu zawarte są w bazie danych stanu do późniejszego pobrania. Dla kont kontraktów pole to jest kodem, który jest haszowany i przechowywany jako codeHash. Dla kont posiadanych zewnętrznie pole codeHash jest haszem pustego ciągu znaków (ang. string).
 • storageRoot jest znany także jako hasz pamięci. 256-bitowy skrót węzła głównego drzewa Merkle Patricia, który koduje zawartość pamięci konta (mapowanie między 256-bitowymi wartościami całkowitymi), zakodowany w trie jako mapowanie z 256-bitowego skrótu Keccak 256 -bitowe klucze liczb całkowitych do 256-bitowych wartości liczb całkowitych zakodowanych w RLP. To drzewo koduje hasz zawartości pamięci masowej tego konta i jest domyślnie puste.

Schemat przedstawiający skład konta Schemat zaadaptowany z Ilustracja Ethereum EVM(opens in a new tab)

Konta zewnętrzne i kluczowe pary

Konto składa się z pary kluczy kryptograficznych: publicznego i prywatnego. Pomogą one udowodnić, że transakcja została faktycznie podpisana przez nadawcę i zapobiec fałszerstwom. Twój klucz prywatny jest tym, czego używasz do podpisywania transakcji, więc zapewnia Ci opiekę nad środkami powiązanymi z Twoim kontem. Tak naprawdę nigdy nie trzymasz kryptowaluty, trzymasz klucze prywatne – środki są zawsze w księdze Ethereum.

Zapobiega to nadawaniu fałszywych transakcji przez złośliwe podmioty, ponieważ zawsze możesz zweryfikować nadawcę transakcji.

Jeśli Alice chce wysłać ether ze swojego konta na konto Boba, Alice musi utworzyć prośbę o transakcję i wysłać ją do sieci w celu weryfikacji. Wykorzystanie kryptografii klucza publicznego przez Ethereum zapewnia, że ​​Alice może udowodnić, że pierwotnie zainicjowała żądanie transakcji. Bez mechanizmów kryptograficznych złośliwa Eve mogłaby po prostu publicznie rozesłać zapytanie, które wygląda jak „Wyślij 5 ETH z konta Alice na konto Eve”, i nikt nie byłby w stanie sprawdzić, czy nie pochodziło od Alice.

Tworzenie konta

Kiedy chcesz utworzyć konto, większość bibliotek wygeneruje losowy klucz prywatny.

Klucz prywatny składa się z 64 znaków szesnastkowych i może być zaszyfrowany hasłem.

Przykład:

fffffffffffffffffffffffffffffffebaaedce6af48a03bbfd25e8cd036415f

Klucz publiczny jest generowany z klucza prywatnego przy użyciu algorytmu cyfrowego z krzywą eliptyczną. Otrzymujesz publiczny adres na swoje konto, biorąc ostatnie 20 bajtów klucza publicznego i dodając 0x na początek.

Oto przykład utworzenia konta w konsoli za pomocą personal_newAccount

1> personal.newAccount()
2Passphrase:
3Repeat passphrase:
4"0x5e97870f263700f46aa00d967821199b9bc5a120"
5
6> personal.newAccount("h4ck3r")
7"0x3d80b31a78c30fc628f20b2c89d7ddbf6e53cedc"

Dokumentacja GETH(opens in a new tab)

Możliwe jest pozyskanie nowych kluczy publicznych z Twojego klucza prywatnego, ale nie możesz uzyskać klucza prywatnego z kluczy publicznych. Oznacza to, że ważne jest, aby klucz prywatny był bezpieczny i, jak sugeruje nazwa, PRYWATNE.

Potrzebujesz prywatnego klucza do podpisywania wiadomości i transakcji, które wygenerują podpis. Inni mogą wtedy wziąć podpis, aby uzyskać klucz publiczny, potwierdzając autora wiadomości. W swojej aplikacji możesz użyć biblioteki javascript do wysyłania transakcji do sieci.

Konto kontraktowe

Konta umowne mają również 42 znaki w układzie szesnastkowym:

Przykład:

0x06012c8cf97bead5deae237070f9587f8e7a266d

Adres kontraktu jest zazwyczaj podany w momencie realizacji zamówienia do Ethereum Blockchain. Adres pochodzi z adresu twórcy i liczby transakcji wysłanych z tego adresu („nonce”).

Więcej o portfelach

Konto nie jest portfelem. Portfel jest parą kluczy powiązaną z kontem będącym własnością użytkownika, która pozwala użytkownikowi na dokonywanie transakcji z konta lub zarządzanie nim.

Dodatkowo przeczytaj

Wiesz o zasobach społecznościowych, które Ci pomogły? Wyedytuj tę stronę i dodaj je!

Czy ten artykuł był pomocny?