Przejdź do głównej zawartości

Pomóż nam zaktualizować tę stronę

🌏

Dostępna jest nowsza wersja tej strony, ale tylko w języku angielskim. Pomóż nam przetłumaczyć najnowszą wersję.

Przetłumacz stronę
Zobacz wersję po angielsku

Brak błędów!🐛

Ta strona nie jest tłumaczona. Na razie celowo zostawiliśmy tę stronę w języku angielskim.

Strona ostatnio zaktualizowana: 18 marca 2023

Prywatne Ethereum dla przedsiębiorstw

Aplikacje korporacyjnego łańcucha bloków można budować w publicznej sieci głównej Ethereum bez zezwolenia lub na prywatnych łańcuchach bloków opartych na technologii Ethereum. Aby uzyskać więcej informacji na temat budowania w publicznej sieci głównej Ethereum, zobacz sieć główna Ethereum dla przedsiębiorstw.

Zasoby deweloperskie dla prywatnego przedsiębiorstwa Ethereum

Organizacje

Niektóre organizacje podjęły współpracę, aby uczynić Ethereum bardziej przyjaznym dla przedsiębiorstw:

  • Enterprise Ethereum Alliance EOG umożliwia organizacjom przyjęcie i wykorzystanie technologii Ethereum w codziennej działalności biznesowej. Umożliwiamy ekosystemowi Ethereum rozwijanie nowych możliwości biznesowych, stymulowanie akceptacji w branży oraz uczenie się i współpracę.
  • Hyperledger Hyperledger to wspólne przedsięwzięcie typu open source stworzone w celu rozwijania międzybranżowych technologii blockchain. Jest to globalna współpraca, której gospodarzem jest The Linux Foundation, obejmująca liderów w dziedzinie finansów, bankowości, Internetu rzeczy, łańcuchów dostaw, produkcji i technologii. Fundacja ma kilka projektów, które współpracują ze stosem Ethereum, w tym Besu i Burrow.

Protokół i infrastruktura

  • Chainstack wielochmurowa i wieloprotokołowa platforma jako usługa umożliwiająca firmom szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie zdecentralizowanymi sieciami i usługami
  • Clearmatics Autonity pakiet protokołów implementujący protokoły p2p oraz zapewniający oprogramowanie i infrastrukturę kliencką
  • Hyperledger Besu klient open-source Ethereum opracowany na licencji Apache 2.0 i napisany w Java, która zawiera kilka algorytmów konsensusu, w tym PoW i PoA (IBFT, IBFT 2.0, Etherhash i Clique). Jego kompleksowe schematy uprawnień zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w środowisku konsorcjum.
  • Hyperledger Burrow modułowy klient blockchain z licencjonowanym interpreterem kontraktów inteligentnych, częściowo opracowanym pod kątem specyfikacji maszyny wirtualnej Ethereum (EVM)
  • Kaleido platforma typu full-stack do tworzenia i obsługi hybrydowych ekosystemów korporacyjnych w różnych chmurach
  • Quorum oparta na Ethereum platforma open source blockchain dla przedsiębiorstw z zaawansowanymi funkcjami klasy korporacyjnej zapewniającymi prywatność, przydzielanie uprawnień i wydajność

Czy ten artykuł był pomocny?