Przejdź do głównej zawartości

Strona ostatnio zaktualizowana: 20 marca 2024

Prywatne Ethereum dla przedsiębiorstw

Aplikacje korporacyjnego łańcucha bloków można budować w publicznej sieci głównej Ethereum bez zezwolenia lub na prywatnych łańcuchach bloków opartych na technologii Ethereum. Aby uzyskać więcej informacji na temat budowania w publicznej sieci głównej Ethereum, zobacz sieć główna Ethereum dla przedsiębiorstw.

Zasoby deweloperskie dla prywatnego przedsiębiorstwa Ethereum

Organizacje

Niektóre organizacje podjęły współpracę, aby uczynić Ethereum bardziej przyjaznym dla przedsiębiorstw:

Protokół i infrastruktura

  • Chainstack(opens in a new tab) wielochmurowa i wieloprotokołowa platforma jako usługa umożliwiająca firmom szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie zdecentralizowanymi sieciami i usługami
  • Clearmatics Autonity(opens in a new tab) pakiet protokołów implementujący protokoły p2p oraz zapewniający oprogramowanie i infrastrukturę kliencką
  • Hyperledger Besu(opens in a new tab) klient open-source Ethereum opracowany na licencji Apache 2.0 i napisany w Java, która zawiera kilka algorytmów konsensusu, w tym PoW i PoA (IBFT, IBFT 2.0, Etherhash i Clique). Jego kompleksowe schematy uprawnień zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w środowisku konsorcjum.
  • Hyperledger Burrow(opens in a new tab) modułowy klient blockchain z licencjonowanym interpreterem kontraktów inteligentnych, częściowo opracowanym pod kątem specyfikacji maszyny wirtualnej Ethereum (EVM)
  • Kaleido(opens in a new tab) platforma typu full-stack do tworzenia i obsługi hybrydowych ekosystemów korporacyjnych w różnych chmurach

Czy ten artykuł był pomocny?