Przejdź do głównej zawartości

Warstwa 2

Ethereum dla wszystkich

Skalowanie Ethereum w celu masowej adopcji.

Czym jest warstwa 2?

Warstwa 2 (L2) to zbiorczy termin opisujący konkretny zestaw rozwiązań skalowania Ethereum. Warstwa 2 to oddzielny łańcuch bloków, który rozszerza Ethereum i korzysta z gwarancji bezpieczeństwa Ethereum.

Teraz przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. By to zrobić, musimy najpierw wyjaśnić, czym jest warstwa 1 (L1).

Czym jest warstwa 1?

Warstwa 1 to podstawowy blockchain. Ethereum i Bitcoin są blockchainami warstwy 1, ponieważ stanowią podstawę, na której zbudowane są różne sieci warstwy 2. Przykłady projektów warstwy 2 obejmują „pakiety zbiorcze” na Ethereum i Lightning Network na Bitcoinie. Cała aktywność transakcyjna użytkowników w tych projektach warstwy 2 może ostatecznie wrócić do blockchainu warstwy 1.

Ethereum działa również jako warstwa dostępności danych dla warstwy 2. Projekty warstwy 2 będą publikować swoje transakcje na Ethereum, opierając się na Ethereum w celu zapewnienia dostępności danych. Dane te mogą być wykorzystywane do uzyskania stanu warstwy 2 lub do kwestionowania transakcji na poziomie 2.

Ethereum jako warstwa 1 obejmuje:

 1. Sieć operatorów węzłów do zabezpieczenia i weryfikacji sieci

 2. Sieć twórców bloków

 3. Sam łańcuch bloków i historię transakcji

 4. Mechanizm konsensusu dla sieci

Nadal nie możesz się odnaleźć na Ethereum? Dowiedz się, czym jest Ethereum.

Dlaczego potrzebujemy warstwy 2?

Pożądane jest, aby łancuch bloków był: zdecentralizowany, bezpieczny i skalowalny. W trylemacie łańcucha bloków(opens in a new tab) stwierdza się, że prosta architektura łańcucha bloków może osiągnąć tylko dwie z trzech tych wartości. Potrzebujesz bezpiecznego i zdecentralizowanego łańcucha bloków? Musisz poświęcić skalowalność.

Ethereum przetwarza obecnie ponad 1 milion transakcji dziennie(opens in a new tab). Zapotrzebowanie na korzystanie z Ethereum może powodować wysokie ceny opłat za transakcje. W tym miejscu wkraczają sieci warstwy 2.

Skalowalność

Głównym celem warstwy 2 jest zwiększenie przepustowości transakcji (większa liczba transakcji na sekundę) bez poświęcania decentralizacji lub bezpieczeństwa.

Sieć główna Ethereum (warstwa 1) jest w stanie przetwarzać jedynie około 15 transakcji na sekundę(opens in a new tab). Gdy zapotrzebowanie na Ethereum jest wysokie, sieć staje się przeciążona, co zwiększa opłaty za transakcje i dyskwalifikuje użytkowników, którzy nie mogą sobie pozwolić na takie opłaty. Warstwa 2 to rozwiązania, które zmniejszają te opłaty poprzez przetwarzanie transakcji poza blockchainem warstwy 1.

Więcej o wizji Ethereum

Korzyści wynikające z warstwy 2

💸

Niższe opłaty

Dzięki połączeniu wielu transakcji poza łańcuchem dostaw w pojedynczą transakcję warstwy 1, znacznie obniżają się opłaty transakcyjne, co sprawia, że Ethereum jest bardziej dostępne dla wszystkich.

🔐

Zachowaj bezpieczeństwo

Warstwa 2 łańcuchów bloków rozlicza swoje transakcje na Ethereum Mainnet, umożliwiając użytkownikom korzystanie z bezpieczeństwa sieci Ethereum.

🛠️

Rozwiń przypadki użycia

W związku z wyższymi transakcjami na sekundę, niższymi opłatami i nowymi technologiami projekty rozszerzą się na nowe aplikacje o lepszym doświadczeniu użytkowników.

Jak działa Warstwa 2?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, warstwa 2 jest zbiorowym terminem określającym rozwiązania do skalowania Ethereum, które obsługują transakcje z warstwy 1 Ethereum przy jednoczesnym korzystaniu z solidnego zdecentralizowanego bezpieczeństwa warstwy 1 Ethereum. Warstwa 2 to oddzielny blockchain, który rozszerza Ethereum. Jak to działa?

Istnieje kilka różnych typów warstwy 2, z których każdy ma swoje własne kompromisy i modele bezpieczeństwa. Warstwa 2 zdejmuje obciążenia transakcyjne z warstwy 1, dzięki czemu staje się ona mniej przeciążona i wszystko staje się bardziej skalowalne.

Pakiet zbiorczy

Pakiety zbiorcze łączą (lub „zwijają”) setki transakcji w jedną transakcję w warstwie 1. Powoduje to rozłożenie opłat transakcyjnych warstwy 1 na wszystkich użytkowników w pakiecie zbiorczym, co sprawia, że jest on tańszy dla każdego użytkownika.

Transakcje pakietów zbiorczych są wykonywane poza warstwą 1, ale dane transakcji są przesyłane do warstwy 1. Przesyłając dane transakcji do warstwy 1, pakiety zbiorcze dziedziczą bezpieczeństwo Ethereum. Dzieje się tak, ponieważ po przesłaniu danych do warstwy 1, cofnięcie transakcji pakietu zbiorczego wymaga cofnięcia Ethereum. Istnieją dwa różne podejścia do pakietów zbiorczych: optymistyczne i o wiedzy zerowej (zero-knowledge) — różnią się one głównie sposobem przesyłania danych transakcji do warstwy 1.

Optymistyczne pakiety zbiorcze

Optymistyczne pakiety zbiorcze są „optymistyczne” w tym sensie, że zakłada się, że transakcje są ważne, ale w razie potrzeby można je zakwestionować. Jeśli podejrzewa się nieprawidłową transakcję, uruchamiany jest dowód błędu, aby sprawdzić, czy miała ona miejsce.

Więcej o optymistycznych pakietach zbiorczych

Pakiety zbiorcze o wiedzy zerowej

Pakiety zbiorcze o wiedzy zerowej wykorzystują dowody ważności, w których transakcje są obliczane poza łańcuchem, a następnie skompresowane dane są dostarczane do Ethereum Mainnet jako dowód ich ważności.

Więcej o pakietach zbiorczych o wiedzy zerowej

Wykonaj własne badania: ryzyko warstwy 2

Wiele projektów warstwy 2 jest stosunkowo nowych i nadal wymaga od użytkowników zaufania do uczciwości niektórych operatorów, którzy pracują nad decentralizacją swoich sieci. Zawsze przeprowadzaj własne badania, aby zdecydować, czy czujesz się komfortowo z jakimkolwiek związanym ryzykiem.

Po więcej informacji na temat technologii, zagrożeń i założeń dotyczących zaufania do warstwy 2 odsyłamy do L2BEAT, która zapewnia kompleksowe ramy oceny ryzyka dla każdego projektu.

Przejdź do L2BEAT(opens in a new tab)

Używanie warstwy drugiej

Teraz, kiedy rozumiesz dlaczego istnieje warstwa 2 i jak to działa, wciągnijmy cię i zacznijmy!

Jeśli korzystasz z portfela inteligentnego kontraktu, takiego jak Safe lub Argent, nie będziesz mieć kontroli nad tym adresem w warstwie 2, dopóki nie przeniesiesz swojego konta kontraktu na ten adres w warstwie 2. Klasyczne konta z frazą odzyskiwania będą automatycznie właścicielem tego samego konta we wszystkich sieciach warstwy 2.

Uogólniona warstwa 2s

Uogólniona warstwa 2 zachowuje się jak Ethereum — ale jest tańsza. Wszystko, co możesz zrobić w warstwie 1 Ethereum, możesz również zrobić w warstwie 2. Wiele aplikacji rozpoczęło już migrację do tych sieci lub pominęło razem Mainnet, aby wdrożyć go prosto w warstwie 2.

Arbitrum One

universal

Arbitrum One jest optymistycznym pakietem zbiorczym, którego celem jest stworzenie wrażenia interakcji takich samych jak z Ethereum, ale z transakcjami kosztującymi ułamek tego, co w warstwie 1.

Uwaga: Dowód oszustwa tylko dla użytkowników białej listy, biała lista jeszcze nie otwarta

Arbitrum One Most(opens in a new tab)Arbitrum One Portal ekosystemu(opens in a new tab)Arbitrum One Lista tokenów(opens in a new tab)
Odkrywaj Arbitrum One(opens in a new tab)

Optimism

universal

Optymizm jest szybkim, prostym i zabezpieczonym optymistycznym pakietem zbiorczym równoważnym z EVM. Skaluje technologię Ethereum, a jednocześnie skaluje swoje wartości poprzez wsteczne finansowanie dóbr publicznych.

Uwaga: Dowód błędu w rozbudowie

Optimism Most(opens in a new tab)Optimism Portal ekosystemu(opens in a new tab)Optimism Lista tokenów(opens in a new tab)

Boba Network

universal

Boba jest optymistycznym pakietem zbiorczym, który jest rozwiązaniem skalującym mającym na celu obniżenie opłat gazowych, zwiększenie przepustowości transakcji oraz zwiększenie możliwości inteligentnych kontraktów.

Uwaga: Zatwierdzenie stanu w rozbudowie

Boba Network Most(opens in a new tab)

Base

universal

Base is a secure, low-cost, developer-friendly Ethereum L2 built to bring the next billion users to web3. It is an Ethereum L2, incubated by Coinbase and built on the open-source OP Stack.

Uwaga: Fraud proof system is currently under development

Base Most(opens in a new tab)Base Portal ekosystemu(opens in a new tab)

Starknet

universal

Starknet to rozwiązanie warstwy 2 walidujących pakietów zbiorczych. Zapewnia wysoką przepustowość, niskie koszty gazu i zachowuje poziom bezpieczeństwa warstwy 1 Ethereum.

Starknet Most(opens in a new tab)Starknet Portal ekosystemu(opens in a new tab)Starknet Lista tokenów(opens in a new tab)

Warstwa 2s specyficzna dla aplikacji

Warstwa 2s specyficzna dla aplikacji to projekty, które specjalizują się w optymalizacji dla konkretnej przestrzeni użytkowej, przynosząc lepszą wydajność.

Loopring

paymentsexchange

Loopring zkRollup L2 ma na celu oferowanie takich samych gwarancji bezpieczeństwa jak Ethereum mainnet, przy dużym wzroście skalowalności: wydajność wzrosła o 1000x, a koszty zmniejszyły się do zaledwie 0,1% L1.

Loopring Most(opens in a new tab)

zkSync

tokensnft

zkSync jest platformą rollup zk zorientowaną na użytkownika z Matter Labs. Jest to rozwiązanie skalujące dla Ethereum, już obecne w sieci głównej Ethereum. Obsługuje płatności, wymianę tokenów i kopanie NFT.

zkSync Most(opens in a new tab)

ZKSpace

paymentsexchange

Platforma ZKSpace składa się z trzech głównych części: warstwy 2 AMM DEX wykorzystującej technologię pakietów zbiorczych o wiedzy zerowej o nazwie ZKSwap, usługi płatniczej o nazwie ZKSquare oraz rynku NFT o nazwie ZKSea.

ZKSpace Most(opens in a new tab)

Aztec

paymentsintegrations

Aztec Network to pierwszy prywatny zk rollup na Ethereum, umożliwiający zdecentralizowanym aplikacjom dostęp do prywatności i skali.

Aztec Most(opens in a new tab)

Notatka o łańcuchach bocznych, rozwiązaniach validium i alternatywnych łańcuchach bloków

Łańcuchy boczne i rozwiązania validium to łańcuchy bloków, które pozwalają na przenoszenie aktywów z Ethereum i korzystanie z nich w innym łańcuchu bloków. Łańcuchy boczne i rozwiązania validium działają równolegle z Ethereum i współdziałają z Ethereum przez mosty, nie uzyskują jednak swojego bezpieczeństwa ani dostępności danych od Ethereum.

Zarówno skala, jak i warstwa 2s oferują niższe opłaty transakcyjne i większą przepustowość transakcji, ale mają różne założenia dotyczące zaufania.

Niektóre blockchainy warstwy 1 odnotowują większą przepustowość i niższe opłaty transakcyjne niż Ethereum, ale najczęściej z kompromisami w innych miejscach, na przykład większymi wymaganiami sprzętowymi dla uruchomienia węzłów.

Jak dostać się na warstwę 2?

Istnieją dwa podstawowe sposoby na przeniesienie swoich aktywów na warstwę 2: mostku środki z Ethereum za pomocą inteligentnego kontraktu lub wypłacaj środki na giełdzie bezpośrednio na sieć warstwy 2.

Fundusze w portfelu?

Jeśli masz już ETH w swoim portfelu, musisz użyć mostka, aby przenieść go z Ethereum Mainnet na warstwę 2.

Więcej na temat mostków

Wybierz warstwę 2, do której chcesz mostkować

Fundusze na giełdzie?

Niektóre scentralizowane giełdy oferują teraz bezpośrednie wypłaty i depozyty do warstwy 2. Sprawdź, która giełda obsługuje wymiany do warstwy 2, a która obsługuje wymiany do warstwy 2s.

Będziesz również potrzebować portfela, aby wypłacić swoje środki. Znajdź portfel Ethereum.

Sprawdź giełdy obsługujące L2
ethereum-logo

Narzędzia skuteczne w warstwie 2

Information

 • L2BEAT
  L2BEAT
  L2BEAT jest doskonałym zasobem umożliwiającym analizowanie technicznych ocen ryzyka projektów w warstwie 2. Zalecamy sprawdzenie ich zasobów podczas badania konkretnych projektów warstw 2.
  Przejdźto L2BEAT website(opens in a new tab)
 • growthepie
  growthepie
  Curated analytics about Ethereun layer 2s
  Przejdźto growthepie website(opens in a new tab)
 • L2 Fees
  L2 Fees
  Opłaty L2 pozwalają zobaczyć aktualny koszt (wyrażony w USD) za przeprowadzanie transakcji w różnych warstwach 2.
  Przejdźto L2 Fees website(opens in a new tab)
 • Chainlist
  Chainlist
  Chainlista to świetny zasób na importowanie sieciowych RPC do obsługi portfelów. Tutaj znajdziesz RPC dla projektów warstwy 2, co ułatwi ci połączenie się.
  Przejdźto Chainlist website(opens in a new tab)

Wallet managers

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Sprawdź swoją wiedzę o Ethereum

Loading...

Czy ta strona była pomocna?