Przejdź do głównej zawartości

Finanse regeneracyjne (ReFi)

 • Alternatywny system ekonomiczny oparty na zasadach regeneracji
 • Próba wykorzystania Ethereum do rozwiązania globalnych kryzysów koordynacyjnych, takich jak zmiany klimatu
 • Narzędzie do drastycznego skalowania aktywów przynoszących korzyści ekologiczne, takich jak zweryfikowane kredyty węglowe (carbon credits)

Czym jest ReFi?

Finanse regeneracyjne (ReFi) to zestaw narzędzi i pomysłów opartych na blockchainach, których celem jest tworzenie gospodarek, które są regeneracyjne, a nie wydobywcze lub eksploatacyjne. Ostatecznie systemy wydobywcze wyczerpią dostępne zasoby i upadną; bez mechanizmów regeneracyjnych brakuje im odporności. ReFi działa w oparciu o założenie, że tworzenie wartości pieniężnej musi być oddzielone od niezrównoważonego wydobycia zasobów z naszej planety i społeczności.

Zamiast tego ReFi ma na celu rozwiązywanie problemów środowiskowych, komunalnych lub społecznych poprzez tworzenie cykli regeneracyjnych. Systemy te tworzą wartość dla uczestników, jednocześnie przynosząc korzyści ekosystemom i społecznościom.

Jednym z fundamentów ReFi jest koncepcja ekonomii regeneracyjnej, której pionierem jest John Fullerton z Capital Institute. Zaproponował osiem powiązanych ze sobą zasad(opens in a new tab), które leżą u podstaw zdrowia systemowego:

Osiem połączonych ze sobą zasad

Projekty ReFi realizują te zasady przy użyciu inteligentnych kontraktów i aplikacji zdecentralizowanych finansów (DeFi) w celu zachęcania do zachowań regeneracyjnych, np. przywracania zdegradowanych ekosystemów i ułatwiania współpracy na dużą skalę w kwestii globalnych problemów, takich jak zmiany klimatu i utrata różnorodności biologicznej.

ReFi nakłada się również z ruchem zdecentralizowanej nauki (DeSci), który wykorzystuje Ethereum jako platformę do finansowania, tworzenia, recenzowania, kredytowania, przechowywania i rozpowszechniania wiedzy naukowej. Narzędzia DeSci mogą stać się przydatne do opracowywania weryfikowalnych standardów i praktyk realizacji i monitorowania działań regeneracyjnych, takich jak sadzenie drzew, usuwanie plastiku z oceanu lub przywracanie zdegradowanego ekosystemu.

Tokenizacja kredytów węglowych

Dobrowolny rynek emisji dwutlenku węgla (VCM)(opens in a new tab) to mechanizm finansowania projektów, które mają zweryfikowany pozytywny wpływ na emisję dwutlenku węgla, zmniejszając bieżące emisje, albo usuwając gazy cieplarniane już wyemitowane z atmosfery. Projekty te po weryfikacji otrzymują aktywa zwane „kredytami węglowymi”, które mogą sprzedawać osobom i organizacjom, które chcą wspierać działania na rzecz klimatu.

Oprócz VCM istnieje również kilka rynków emisji dwutlenku węgla zarządzanych przez rząd („rynki zgodności”), które mają na celu ustalenie ceny emisji dwutlenku węgla za pomocą przepisów ustawowych lub wykonawczych w ramach określonej jurysdykcji (np. kraju lub regionu), kontrolując podaż pozwoleń do dystrybucji. Rynki zgodności zachęcają zanieczyszczających w ramach ich jurysdykcji do ograniczenia emisji, ale nie są w stanie usunąć gazów cieplarnianych, które zostały już wyemitowane.

Pomimo rozwoju w ostatnich dekadach, VCM nadal boryka się z wieloma problemami:

 1. Bardzo rozdrobniona płynność
 2. Nieprzejrzyste mechanizmy transakcyjne
 3. Wysokie opłaty
 4. Bardzo wolna prędkość handlu
 5. Brak skalowalności

Przejście VCM do nowego, opartego na blockchainie cyfrowego rynku emisji (DCM) może być okazją do ulepszenia istniejącej technologii walidacji, transakcji i konsumpcji kredytów węglowych. Blockchainy umożliwiają publiczną weryfikację danych, dostęp dla szerokiego grona użytkowników i większą płynność.

Projekty ReFi wykorzystują technologię blockchain do złagodzenia wielu problemów tradycyjnego rynku:

 • Płynność jest skoncentrowana w niewielkiej liczbie pul płynności, którymi każdy może swobodnie handlować. Duże organizacje, a także indywidualni użytkownicy mogą korzystać z tych pul bez ręcznego wyszukiwania sprzedawców/kupujących, opłat za uczestnictwo lub wcześniejszej rejestracji.
 • Wszystkie transakcje są rejestrowane na publicznych blockchainach. Ścieżka, którą podąża każdy kredyt węglowy w związku z aktywnością handlową, jest zawsze wykrywalna, gdy tylko zostanie udostępniona w DCM.
 • Prędkość transakcji jest niemal natychmiastowa. Zabezpieczenie dużych ilości kredytów węglowych za pośrednictwem dotychczasowych rynków może zająć dni lub tygodnie, ale można to osiągnąć w ciągu kilku sekund na DCM.
 • Działalność handlowa odbywa się bez pośredników, którzy pobierają wysokie opłaty. Według danych jednej z firm analitycznych cyfrowe kredyty węglowe tworzą poprawę kosztów o 62% w porównaniu z równoważnymi tradycyjnymi kredytami(opens in a new tab).
 • DCM jest skalowalny i może sprostać wymaganiom zarówno osób fizycznych, jak i międzynarodowych korporacji.

Kluczowe elementy DCM

Cztery główne elementy składają się na obecny wizerunek DCM:

 1. Rejestry takie jak Verra(opens in a new tab) i Gold Standard(opens in a new tab) zapewniają, że projekty tworzące kredyty węglowe są rzetelne. Obsługują również bazy danych, w których powstają cyfrowe kredyty węglowe i mogą być przenoszone lub wykorzystywane (wycofywane).

Istnieje nowa fala innowacyjnych projektów budowanych na blockchainach, które próbują zakłócić działalność operatorów istniejących w tym sektorze.

 1. Mosty węglowe, zwane również tokenizatorami, dostarczają technologię reprezentowania lub przenoszenia kredytów węglowych z tradycyjnych rejestrów do DCM. Godnymi uwagi przykładami są Toucan Protocol(opens in a new tab), C3(opens in a new tab) i Moss.Earth(opens in a new tab).
 2. Zintegrowane usługi oferują użytkownikom końcowym kredyty na unikanie i/lub usuwanie emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu mogą oni ubiegać się o korzyści środowiskowe wynikające z kredytu i dzielić się ze światem swoim wsparciem dla działań na rzecz klimatu.

Niektóre z nich, takie jak Klima Infinity(opens in a new tab) i Senken(opens in a new tab), oferują szeroki wybór projektów opracowanych przez strony trzecie i wydanych zgodnie z ustalonymi standardami, takimi jak Verra; inne, takie jak Nori(opens in a new tab), oferują tylko określone projekty opracowane zgodnie z ich własnym standardem kredytów węglowych, które wydają i dla których mają własny dedykowany rynek.

 1. Podstawowe szyny i infrastruktura, które ułatwiają zwiększenie wpływu i wydajności całego łańcucha dostaw na rynku emisji dwutlenku węgla. KlimaDAO(opens in a new tab) zapewnia płynność jako dobro publiczne (umożliwiając każdemu kupno lub sprzedaż kredytów węglowych w przejrzystej cenie), zachęca do zwiększonej przepustowości rynków emisji dwutlenku węgla i wycofywania z nich za pomocą nagród oraz zapewnia przyjazne dla użytkownika interoperacyjne narzędzia umożliwiające dostęp do danych, a także nabywanie i wycofywanie szerokiego wyboru tokenizowanych kredytów emisji dwutlenku węgla.

ReFi poza rynkami emisji dwutlenku węgla

Chociaż obecnie kładzie się duży nacisk na rynki emisji dwutlenku węgla w ogóle, a w szczególności na przejście z VCM na DCM, termin „ReFi” nie ogranicza się ściśle do emisji dwutlenku węgla. Inne aktywa środowiskowe poza kredytami węglowymi mogą być rozwijane i tokenizowane, co będzie oznaczać, że inne negatywne efekty zewnętrzne mogą być również wyceniane w podstawowych warstwach przyszłych systemów ekonomicznych. Co więcej, regeneracyjny aspekt tego modelu ekonomicznego można zastosować w innych obszarach, takich jak finansowanie dóbr publicznych za pośrednictwem platform finansowania kwadratowego, takich jak Gitcoin(opens in a new tab). Organizacje, które opierają się na idei otwartego uczestnictwa i sprawiedliwej dystrybucji zasobów, umożliwiają każdemu przekazywanie pieniędzy na projekty oprogramowania open-source, a także projekty edukacyjne, środowiskowe i społecznościowe.

Zmieniając kierunek kapitału z praktyk wydobywczych na regeneracyjne, projekty i firmy, które zapewniają korzyści społeczne, środowiskowe lub komunalne — i które mogą nie uzyskać finansowania w tradycyjnych finansach — mogą rozpocząć działalność i generować pozytywne efekty zewnętrzne dla społeczeństwa znacznie szybciej i łatwiej. Przejście na ten model finansowania otwiera również drzwi do znacznie bardziej inkluzywnych systemów ekonomicznych, w których ludzie ze wszystkich grup demograficznych mogą stać się aktywnymi uczestnikami, a nie tylko biernymi obserwatorami. ReFi oferuje wizję Ethereum jako mechanizmu koordynującego działania w zakresie egzystencjalnych wyzwań stojących przed naszym gatunkiem i całym życiem na naszej planecie — jako podstawowej warstwy nowego paradygmatu ekonomicznego, umożliwiającego bardziej inkluzywną i zrównoważoną przyszłość na nadchodzące stulecia.

Dodatkowe informacje na temat ReFi

Czy ta strona była pomocna?

Data ostatniej aktualizacji strony: 19 czerwca 2024

Wiedza

 • Centrum edukacyjne
 • Co to jest Ethereum?
 • Czym jest ether (ETH)?
 • Portfele Ethereum
 • Co to jest Web3?
 • Inteligentne kontrakty
 • Gas fees
 • Dodaj węzeł
 • Bezpieczeństwo Ethereum i zapobieganie oszustwom
 • Centrum quizów
 • Słownik Ethereum
(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)
 • O nas
 • Aktywa marki Ethereum
 • Kodeks postępowania
 • Praca
 • Polityka prywatności
 • Warunki użytkowania
 • Polityka dotycząca plików cookie
 • Kontakt prasowy(opens in a new tab)