Przejdź do głównej zawartości

Wypłaty ze stakingu

  • Aktualizacja Shanghai/Capella pozwoliła na wypłaty ze stakingu na Ethereum
  • Operatorzy walidatorów muszą podać adres wypłaty, aby umożliwić
  • Nagrody są przyznawane automatycznie co kilka dni
  • Walidatory, które w pełni opuszczą staking, otrzymają swoje pozostałe saldo
Nosorożec Leslie z nagrodami ze stakingu

Wypłaty ze stakingu odnoszą się do transferów ETH z konta walidatora w warstwie konsensusu Ethereum (łańcuch śledzący) do warstwy wykonawczej, w której można dokonywać transakcji.

Wypłaty nagród za nadwyżkę salda powyżej 32 ETH będą automatycznie i regularnie wysyłane na adres wypłaty powiązany z każdym walidatorem, po podaniu go przez użytkownika. Użytkownicy mogą również całkowicie opuścić stakowanie, odblokowując prz tym ich pełne saldo walidatora.

Nagrody ze stakingu

Wypłaty nagród są automatycznie przetwarzane dla aktywnych kont walidatorów z maksymalnym efektywnym saldem 32 ETH.

Każde saldo powyżej 32 ETH zarobione dzięki nagrodom w rzeczywistości nie przyczynia się do kapitału ani nie zwiększa wagi tego walidatora w sieci, a zatem jest automatycznie wypłacane jako nagroda co kilka dni. Poza jednorazowym podaniem adresu wypłaty, nagrody te nie wymagają żadnych działań ze strony operatora walidatora. Wszystko to jest inicjowane w warstwie konsensusu, więc na żadnym etapie nie jest wymagany gaz (opłata transakcyjna).

Jak się tutaj znaleźliśmy?

W ciągu ostatnich kilku lat Ethereum przeszło kilka modernizacji sieci, przechodząc na sieć zabezpieczoną przez samo ETH, zamiast energochłonnego wydobycia, jak to było kiedyś. Uczestnictwo w konsensusie Ethereum jest obecnie znane jako „staking”, ponieważ uczestnicy dobrowolnie zablokowali ETH, stawiając je „na szali” w zamian za możliwość uczestnictwa w sieci. Użytkownicy, którzy przestrzegają zasad, zostaną nagrodzeni, podczas gdy próby oszukiwania mogą zostać ukarane.

Od czasu uruchomienia kontraktu depozytowego stakingowego w listopadzie 2020 r. niektórzy odważni pionierzy Ethereum dobrowolnie zablokowali środki, aby aktywować „walidatory”, specjalne konta, które mają prawo do formalnego poświadczania i proponowania bloków, zgodnie z zasadami sieci.

Przed aktualizacją Shanghai/Capella nie można było używać ani uzyskiwać dostępu do zestakowanego ETH. Jednakże teraz możesz zdecydować się na automatyczne otrzymywanie nagród na wybrane konto, a także możesz wypłacić zestakowane ETH, kiedy tylko chcesz.

Jak się przygotować?

Obecni stakerzy

Możesz wprowadzić tutaj swój numer indeksu walidatora, aby sprawdzić, czy nadal musisz zaktualizować swoje dane uwierzytelniające (można to znaleźć w dziennikach klienta):

Ważne informacje

Podanie adresu wypłaty jest wymaganym krokiem dla każdego konta walidatora, zanim będzie ono uprawnione do wypłaty ETH ze swojego salda.

Każde konto walidatora może mieć przypisany tylko jeden adres wypłaty, jeden raz. Po wybraniu adresu i przesłaniu go do warstwy konsensusu nie można tego cofnąć ani zmienić ponownie. Przed wysłaniem sprawdź dwukrotnie własność i poprawność podanego adresu.

Nie ma żadnego zagrożenia dla twoich funduszy w międzyczasie za niedostarczenie tego, zakładając, że twoja fraza mnemoniczna/odzyskiwania pozostała bezpieczna offline i nie została w żaden sposób naruszona. Brak dodania danych uwierzytelniających do wypłaty spowoduje po prostu zablokowanie ETH na koncie walidatora do czasu podania adresu do wypłaty.

Całkowite wyjście ze stakingu

Podanie adresu wypłaty jest wymagane, zanim jakiekolwiek środki będą mogły zostać przelane z salda konta walidatora.

Użytkownicy, którzy chcą całkowicie zrezygnować ze stakingu i wypłacić pełne saldo, muszą również podpisać i wysłać wiadomość o „dobrowolnym wyjściu” za pomocą kluczy walidatora, co rozpocznie proces wychodzenia ze stakingu. Odbywa się to za pomocą klienta walidatora i jest przesyłane do węzła konsensusu i nie wymaga gazu.

Proces wychodzenia walidatora ze stakingu zajmuje różną ilość czasu, w zależności od tego, ile innych osób wychodzi w tym samym czasie. Po zakończeniu, konto to nie będzie już odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków walidatorów sieci, nie będzie już kwalifikować się do nagród i nie będzie już mieć swojego ETH „na szali”. W tym momencie konto zostanie oznaczone jako w pełni „wypłacalne”.

Po oznaczeniu konta jako „wypłacalne” i podaniu danych uwierzytelniających do wypłaty użytkownik nie musi nic więcej robić poza czekaniem. Konta są automatycznie i stale przenoszone przez wnioskodawców bloków pod kątem kwalifikujących się wycofanych środków, a saldo konta zostanie przelane w całości (znane również jako „pełna wypłata”) podczas następnej sesji przeniesienia.

Kiedy wypłaty ze stakingu są możliwe?

Wypłaty ze stakingu są już dostępne! Funkcja wypłat została włączona w ramach aktualizacji Shanghai/Capella, która miała miejsce 12 kwietnia 2023 r.

Aktualizacja Shanghai/Capella umożliwiła odzyskanie wcześniej zestakowanych ETH na zwykłych kontach Ethereum. Zamknęło to pętlę płynności stakingu i przybliżyło Ethereum o krok na drodze do zbudowania zrównoważonego, skalowalnego i bezpiecznego zdecentralizowanego ekosystemu.

Jak działają wypłaty środków?

To, czy dany walidator kwalifikuje się do wypłaty, czy nie, zależy od stanu samego konta walidatora. Żadne dane wejściowe użytkownika nie są potrzebne w żadnym momencie, aby określić, czy konto powinno mieć zainicjowaną wypłatę, czy nie — cały proces jest wykonywany automatycznie przez warstwę konsensusu w ciągłej pętli.

Jesteś raczej wzrokowcem?

Sprawdź to wyjaśnienie dotyczące wypłat ze stakingu Ethereum przez Finematics:

Walidator „przesunięcia”

Gdy walidator ma zaproponować następny blok, musi utworzyć kolejkę wypłat, składającą się z maksymalnie 16 kwalifikujących się wypłat. Odbywa się to poprzez pierwotne rozpoczęcie od indeksu walidatora 0, określając, czy istnieje kwalifikująca się wypłata dla tego konta zgodnie z zasadami protokołu i dodanie jej do kolejki, jeśli tak. Walidator ustawiony na proponowanie następnego bloku będzie kontynuował w miejscu, w którym poprzedni został pozostawiony, postępując w kolejności w nieskończoność.

Pomyśl o zegarku analogowym. Wskazówka na zegarze wskazuje godzinę, przesuwa się w jednym kierunku, nie pomija żadnych godzin i ostatecznie zawija się do początku po osiągnięciu ostatniej liczby.

Teraz zamiast od 1 do 12, wyobraź sobie, że zegar ma od 0 do N (całkowita liczba kont walidatorów, które kiedykolwiek zostały zarejestrowane w warstwie konsensusu, ponad 500 000 — stan na styczeń 2023 r.).

Wskazówka na zegarze wskazuje następny walidator, który należy sprawdzić pod kątem kwalifikujących się wypłat. Zaczyna od 0 i postępuje dookoła, nie pomijając żadnego konta. Po osiągnięciu ostatniego walidatora cykl jest kontynuowany od początku.

Sprawdzanie konta pod kątem wypłat

Podczas gdy wnioskodawca przegląda walidatory pod kątem możliwych wypłat, każdy sprawdzany walidator jest oceniany pod kątem krótkiej serii pytań w celu ustalenia, czy należy uruchomić wypłatę, a jeśli tak, to ile ETH należy wypłacić.

  1. Czy został podany adres do wypłaty? Jeśli nie podano adresu do wypłaty, konto zostanie pominięte i wypłata nie zostanie zainicjowana.
  2. Czy walidator wyszedł i jest wypłacalny? Jeśli walidator całkowicie wyszedł, a my osiągnęliśmy epokę, w której jego konto jest uważane za „wypłacalne”, wówczas zostanie przetworzona pełna wypłata. Spowoduje to przeniesienie całego pozostałego salda na adres wypłaty.
  3. Czy efektywne saldo wynosi maksymalnie 32? Jeśli konto ma dane uwierzytelniające do wypłaty, nie opuściło w pełni i ma oczekujące nagrody powyżej 32, zostanie przetworzona częściowa wypłata, która przeleje tylko nagrody powyżej 32 na adres wypłaty użytkownika.

Istnieją tylko dwa działania podejmowane przez operatorów walidatorów w trakcie cyklu życia walidatora, które bezpośrednio wpływają na ten przepływ:

  • Podanie danych uwierzytelniających do wypłaty, aby umożliwić dowolną formę wypłaty
  • Wyjście z sieci, które spowoduje całkowitą wypłatę

Bez gazu

Takie podejście do wypłat ze stakingu pozwala uniknąć konieczności ręcznego przesyłania transakcji z żądaniem wypłaty określonej kwoty ETH. Oznacza to, że nie jest wymagany gaz (opłata transakcyjna), a wypłaty również nie konkurują o istniejącą przestrzeń blokową warstwy wykonawczej.

Jak często będę otrzymywać nagrody ze stakingu?

W jednym bloku może zostać przetworzonych maksymalnie 16 wypłat. W tym tempie można przetworzyć 115200 wypłat z walidatora dziennie (zakładając, że nie zostaną pominięte żadne sloty). Jak wspomniano powyżej, walidatory bez kwalifikujących się wypłat zostaną pominięte, skracając czas do zakończenia przesunięcia.

Rozszerzając te obliczenia, możemy oszacować czas potrzebny na przetworzenie danej liczby wypłat:

Liczba wypłatCzas realizacji
400,0003,5 dnia
500,0004,3 dnia
600,0005,2 dnia
700,0006,1 dnia
800,0007,0 dni

Jak widać, spowalnia to wraz ze wzrostem liczby walidatorów w sieci. Wzrost liczby pominiętych slotów może proporcjonalnie spowolnić ten proces, ale generalnie będzie to wolniejsza strona możliwych wyników.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dalsza lektura

Czy ta strona była pomocna?