Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναγεννητική Τραπεζική (ReFi)

 • Ένα εναλλακτικό οικονομικό σύστημα που βασίζεται σε αναγεννητικές αρχές.
 • Μια προσπάθεια αξιοποίησης του Ethereum για την επίλυση κρίσεων συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η κλιματική αλλαγή.
 • Ένα εργαλείο δραστικής κλιμάκωσης περιουσιακών στοιχείων οικολογικού οφέλους, όπως πιστοποιημένες αποτυπώσεις άνθρακα.

Τι είναι η ReFi;

Η Αναγεννητική τραπεζική (ReFi) είναι ένα σύνολο εργαλείων και ιδεών που βασίζονται πάνω σε blockchain, στοχεύοντας στη δημιουργία οικονομιών που αναγεννιούνται και όχι από εξόρυξη ή εκμετάλλευση. Τελικά, τα συστήματα εξόρυξης εξαντλούν τους διαθέσιμους πόρους και καταρρέουν. Χωρίς αναγεννητικούς μηχανισμούς, τους λείπει η ανθεκτικότητα. Η ReFi λειτουργεί με την υπόθεση ότι η δημιουργία νομισματικής αξίας πρέπει να αποσυνδεθεί από τη μη βιώσιμη εξόρυξη πόρων από τον πλανήτη και τις κοινότητές μας.

Αντίθετα, η ReFi στοχεύει στην επίλυση περιβαλλοντικών, κοινοτικών ή κοινωνικών προβλημάτων δημιουργώντας κύκλους αναγέννησης. Αυτά τα συστήματα δημιουργούν αξία για τους συμμετέχοντες ενώ ταυτόχρονα ωφελούν τα οικοσυστήματα και τις κοινότητες.

Ένα από τα θεμέλια της ReFi είναι η έννοια της αναγεννητικής οικονομίας που πρωτοπαρουσιάστηκε από τον John Fullerton του Capital Institute(opens in a new tab). Πρότεινε οκτώ αλληλένδετες αρχές που αποτελούν τη βάση της συστημικής υγείας:

Οκτώ αλληλένδετες αρχές

Τα έργα ReFi υλοποιούν αυτές τις αρχές χρησιμοποιώντας έξυπνα συμβόλαια και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) για δίνουν κίνητρα για αναγεννητικές συμπεριφορές, π.χ. την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων και τη διευκόλυνση της μεγάλης κλίμακας συνεργασίας σε παγκόσμια ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η απώλεια βιοποικιλότητας.

Η ReFi επικαλύπτεται επίσης με το κίνημα αποκεντρωμένης επιστήμης (DeSci), το οποίο χρησιμοποιεί το Ethereum ως πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση, τη δημιουργία, την αναθεώρηση, την πίστωση, την αποθήκευση και τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Τα εργαλεία DeSci θα μπορούσαν να γίνουν χρήσιμα για την ανάπτυξη επαληθεύσιμων προτύπων και πρακτικών για την εφαρμογή και την παρακολούθηση αναγεννητικών δραστηριοτήτων όπως η φύτευση δέντρων, η αφαίρεση πλαστικού από τον ωκεανό ή η αποκατάσταση ενός υποβαθμισμένου οικοσυστήματος.

Tokenization των πιστώσεων άνθρακα

Η εθελοντική αγορά άνθρακα (VCM)(opens in a new tab) είναι ένας μηχανισμός χρηματοδότησης έργων με επαληθευμένο θετικό αντίκτυπο στις εκπομπές άνθρακα, είτε μειώνοντας τις συνεχιζόμενες εκπομπές είτε αφαιρώντας τα αέρια του θερμοκηπίου που ήδη εκπέμπονται, από την ατμόσφαιρα. Αυτά τα έργα λαμβάνουν ένα ψηφιακό στοιχείο που ονομάζεται «πιστώσεις άνθρακα» αφού επαληθευτούν, το οποίο μπορούν να πουλήσουν σε άτομα και οργανισμούς που θέλουν να υποστηρίξουν τις δράσεις για το κλίμα.

Εκτός από το VCM, υπάρχουν επίσης αρκετές κυβερνητικές αγορές άνθρακα («αγορές συμμόρφωσης») που στοχεύουν στον καθορισμό της τιμής άνθρακα μέσω νόμων ή κανονισμών σε μια συγκεκριμένη δικαιοδοσία (π.χ. χώρα ή περιοχή), ελέγχοντας την παροχή αδειών που πρέπει να διανέμονται. Οι αγορές συμμόρφωσης δίνουν κίνητρα στους ρυπαίνοντες εντός της δικαιοδοσίας τους να μειώσουν τις εκπομπές, αλλά δεν είναι σε θέση να αφαιρέσουν τα αέρια του θερμοκηπίου που έχουν ήδη αποδεσμευτεί.

Παρά την ανάπτυξή του τις τελευταίες δεκαετίες, το VCM συνεχίζει να υποφέρει από διάφορα ζητήματα:

 1. Υψηλή κατακερματισμένη ρευστότητα
 2. Αδιαφανείς μηχανισμοί συναλλαγών
 3. Υψηλές κρατήσεις
 4. Πολύ αργή ταχύτητα συναλλαγών
 5. Έλλειψη επεκτασιμότητας

Η μετάβαση του VCM στη νέα ψηφιακή αγορά άνθρακα (DCM) που βασίζεται σε blockchain μπορεί να είναι μια ευκαιρία για την αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνολογίας για την επικύρωση, τη συναλλαγή και την κατανάλωση πιστώσεων άνθρακα. Οι blockchain επιτρέπουν την πρόσβαση σε δημόσια επαληθεύσιμα δεδομένα, σε ένα ευρύ φάσμα χρηστών, αποφέροντας περισσότερη ρευστότητα.

Τα έργα ReFi χρησιμοποιούν τεχνολογία blockchain για να εξαλείψουν πολλά από τα προβλήματα της παραδοσιακής αγοράς:

 • Η ρευστότητα συγκεντρώνεται σε έναν μικρό αριθμό δεξαμενών ρευστότητας που μπορούν να συναλλάσσονται ελεύθερα από οποιονδήποτε. Μεγάλοι οργανισμοί καθώς και μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δεξαμενές χωρίς αυτόματες αναζητήσεις πωλητών/αγοραστών, τέλη συμμετοχής ή προηγούμενη εγγραφή.
 • Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε δημόσιες κρυπτοαλυσίδες. Η διαδρομή που ακολουθεί κάθε πίστωση άνθρακα λόγω της εμπορικής δραστηριότητας είναι ανιχνεύσιμη για πάντα μόλις γίνει διαθέσιμη στο DCM.
 • Η ταχύτητα συναλλαγής είναι σχεδόν άμεση. Η εξασφάλιση μεγάλων ποσών πιστώσεων άνθρακα μέσω των αγορών παλαιού τύπου, μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή εβδομάδες, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε λίγα δευτερόλεπτα με το DCM.
 • Η εμπορική δραστηριότητα πραγματοποιείται χωρίς μεσάζοντες, οι οποίοι χρεώνουν υψηλές προμήθειες. Οι ψηφιακές πιστώσεις άνθρακα αντιπροσωπεύουν το 62% της βελτίωσης κόστους σε σύγκριση με τις αντίστοιχες παραδοσιακές πιστώσεις(opens in a new tab), σύμφωνα με τα στοιχεία μιας εταιρείας ανάλυσης.
 • Το DCM είναι επεκτάσιμο και μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις ιδιωτών και πολυεθνικών εταιρειών.

Βασικά στοιχεία του DCM

Τέσσερα κύρια στοιχεία συνθέτουν το τρέχον τοπίο του DCM:

 1. Μητρώα όπως το Verra(opens in a new tab) και το Gold Standard(opens in a new tab) επιβεβαιώνουν ότι τα έργα που δημιουργούν πιστώσεις άνθρακα είναι αξιόπιστα. Διαχειρίζονται επίσης τις βάσεις δεδομένων από τις οποίες προέρχονται οι ψηφιακές πιστώσεις άνθρακα και μπορούν να μεταφερθούν ή να χρησιμοποιηθούν (αποσύρονται).

Υπάρχει ένα νέο κύμα καινοτόμων έργων που χτίζονται σε blockchain που επιχειρούν να διαταράξουν τους κατεστημένους φορείς σε αυτόν τον τομέα.

 1. Γέφυρες άνθρακα, δηλαδή tokenizer, παρέχουν τεχνολογία για την αναπαράσταση ή τη μεταφορά πιστώσεων άνθρακα από παραδοσιακά μητρώα στο DCM. Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Πρωτόκολλο Toucan(opens in a new tab), C3(opens in a new tab) και το Moss.Earth(opens in a new tab).
 2. Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες προσφέρουν πιστώσεις αποφυγής ή/και αφαίρεσης άνθρακα στους τελικούς χρήστες, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν το περιβαλλοντικό όφελος μιας πίστωσης και να μοιραστούν την υποστήριξή τους στη δράση για το κλίμα με τον κόσμο.

Ορισμένα, όπως το Klima Infinity(opens in a new tab) και το Senken(opens in a new tab) προσφέρουν μεγάλη ποικιλία έργων που αναπτύχθηκαν από τρίτους και εκδόθηκαν σύμφωνα με καθιερωμένα πρότυπα όπως το Verra και άλλα όπως το Nori(opens in a new tab) προσφέρουν μόνο συγκεκριμένα έργα που έχουν αναπτυχθεί βάσει του δικού τους προτύπου πίστωσης άνθρακα, το οποίο εκδίδουν και για τα οποία έχουν τη δική τους αποκλειστική αγορά.

 1. Τα θεμέλια και οι υποδομές που διευκολύνουν την κλιμάκωση του αντίκτυπου και της αποτελεσματικότητας ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού της αγοράς άνθρακα. Το KlimaDAO(opens in a new tab) παρέχει ρευστότητα ως δημόσιο αγαθό (επιτρέποντας σε οποιονδήποτε να αγοράσει ή να πουλήσει πιστώσεις άνθρακα σε διαφανή τιμή), παρέχει κίνητρα για αυξημένη απόδοση των αγορών άνθρακα και συνταξιοδοτήσεις ως ανταμοιβή και παρέχει φιλικά προς τον χρήστη διαλειτουργικά εργαλεία για πρόσβαση σε δεδομένα, καθώς και για την απόκτηση και την απόσυρση μιας μεγάλης ποικιλίας πιστώσεων άνθρακα.

Η ReFi πέρα από τις αγορές άνθρακα

Αν και επί του παρόντος δίνεται μεγάλη έμφαση στις αγορές άνθρακα γενικά και στη μετάβαση του VCM στο DCM ειδικότερα εντός του χώρου, ο όρος «ReFi» δεν περιορίζεται αυστηρά στον άνθρακα. Άλλα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα πέρα από τις πιστώσεις άνθρακα μπορούν να αναπτυχθούν και να αναγνωριστούν, πράγμα που σημαίνει ότι άλλες αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις μπορούν επίσης να αποτιμηθούν στα βασικά επίπεδα των μελλοντικών οικονομικών συστημάτων. Επιπλέον, η αναγεννητική πτυχή αυτού του οικονομικού μοντέλου μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλους τομείς, όπως η χρηματοδότηση δημόσιων αγαθών μέσω τετραγωνικών πλατφορμών χρηματοδότησης όπως το Gitcoin(opens in a new tab). Οι οργανισμοί που βασίζονται στην ιδέα της ανοιχτής συμμετοχής και της δίκαιης κατανομής των πόρων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να διοχετεύουν χρήματα σε έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα, καθώς και σε εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά και κοινοτικά έργα.

Μετατοπίζοντας την κατεύθυνση του κεφαλαίου μακριά από τις εξορυκτικές πρακτικές προς μια αναγεννητική ροή, τα έργα και οι εταιρείες που παρέχουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά ή κοινοτικά οφέλη και που ενδέχεται να αποτύχουν τη χρηματοδότηση στην παραδοσιακή χρηματοδότηση, μπορούν να απογειωθούν και να δημιουργήσουν θετικές εξωτερικές επιδράσεις για την κοινωνία πολύ πιο γρήγορα και εύκολα. Η μετάβαση σε αυτό το μοντέλο χρηματοδότησης ανοίγει επίσης την πόρτα σε πολύ πιο περιεκτικά οικονομικά συστήματα, όπου άτομα όλων των δημογραφικών ομάδων μπορούν να γίνουν ενεργοί συμμετέχοντες και όχι απλώς παθητικοί παρατηρητές. Το ReFi προσφέρει ένα όραμα του Ethereum ως μηχανισμού συντονισμού δράσης στις υπαρξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το είδος μας και όλη η ζωή στον πλανήτη μας, ως το βασικό στρώμα ενός νέου οικονομικού παραδείγματος, που επιτρέπει ένα πιο περιεκτικό και βιώσιμο μέλλον για τους επόμενους αιώνες.

Διαβάστε περισσότερα για τη ReFi

Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;