کمک برای ترجمه این صفحه

🌏

شما این صفحه را به زبان انگلیسی می بینید زیرا ما هنوز آنرا ترجمه نکردیم. برای ترجمه این محتوا به ما کمک کنید.

تصویر قهرمان ethereum.org

اتریوم یک پلتفرم متن باز جهانی، برای برنامه های غیر متمرکز است.

Ethereum

در اتریوم، شما میتوانید برنامه‌ای بنویسید که ارزش دیجیتالی داشته باشد، دقیقا همان کدی که نوشته‌اید را اجرا میکند، و در تمامی نقاط جهان قابل دسترسی است.

در ارتباط با اتریوم

با اتریوم، اتر، کیف پول ها، توکن ها و موارد دیگر آشنا شوید تا بتوانید شروع به استفاده از اپلیکیشن های اتریوم نمایید.

با اتریوم شروع کنید

توسعه دهندگان

درباره فناوری پشت اتریوم و کاربردهای آن بیاموزید تا بتوانید با آن شروع به ساخت کنید.

ساخت را آغاز کنید

سازمان

ببینید چگونه اتریوم می تواند مدل هایی از کسب و کارهای جدید ایجاد کرده، هزینه ها را کاهش دهد و آینده کسب و کار شما را تضمین نماید.

اتریوم برای سازمان