پرش به محتوای اصلی

کمک برای به روز رسانی این صفحه

🌏

نسخه جدیدی از این صفحه موجود است اما در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی است. برای ترجمه آخرین نسخه به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه
انگلیسی را ببینید

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

یافتن یک کیف پول

کیف پول‌ها دارای امکانات زیادی هستند که شاید مورد پسند شما باشند.
بنابراین کیف پول خود را بر اساس امکانات دلخواه انتخاب کنید.

Filters

0 active

Profile filters

Feature filters (0)

Choose the profile that matches your type of user and filter the wallet list

New to crypto

You are a first time user looking for your first wallet
 • Connect to dapps
 • Layer 2
 • ENS support
 • Token support
 • Buy crypto
 • Fee optimization

NFTs

You are someone that is all about NFTs and want a wallet with NFT support
 • NFT support
 • Layer 2
 • Connect to dapps

Hodler

You are someone that has tokens and don’t want to touch them
 • Hardware
 • Non-custodial

Finance

You are someone that uses DeFi and want a wallet that allows you to connect to DeFi applications
 • Hardware wallet support
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support
 • Fee optimization

Developer

You are developer and need a wallet to help develop and test dapps
 • Open source
 • WalletConnect
 • RPC importing
 • Connect to dapps
 • Gas fee customization
 • Token support

Showing all wallets (50)

Buy crypto
Self custody
Layer 2

Linen wallet

iOS

iOS

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Keystone

iOS | Android | Hardware

iOS

Android

Hardware

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Pillar

iOS | Android

iOS

Android

Apex

Chromium

Chromium

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Bridge wallet

iOS | Android

iOS

Android

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

AlphaWallet

iOS | Android

iOS

Android

Trezor

Linux | Windows | macOS | Hardware

Linux

Windows

macOS

Hardware

Portis

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Status

iOS | Android

iOS

Android

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

imToken

iOS | Android

iOS

Android

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

ZenGo

iOS | Android

iOS

Android

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Enkrypt

Chromium

Chromium

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Tally Ho!

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Ambire

Rabby Wallet

Chromium

Chromium

Torus Wallet

FoxWallet

iOS | Android

iOS

Android

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Hardware

1inch Wallet

iOS | Android

iOS

Android

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Loopring wallet

iOS | Android

iOS

Android

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

BlockWallet

Chromium

Chromium

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Hardware

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Hardware

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

MyEtherWallet

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Wallets listed on this page are not official endorsements, and are provided for informational purposes only.

Their descriptions have been provided by the wallet projects themselves.

We add products to this page based on criteria in our listing policy. If you'd like us to add a wallet, raise an issue in GitHub.