کمک برای به روز رسانی این صفحه

🌏

نسخه جدیدی از این صفحه موجود است اما در حال حاضر فقط به زبان انگلیسی است. برای ترجمه آخرین نسخه به ما کمک کنید.

اینجا هیچ باگی وجود ندارد!🐛

این صفحه ترجمه نمی شود. فعلاً عمداً آن را به انگلیسی گذاشته ایم.

این صفحه ناقص است و ما از کمک شما خوشحال می شویم. این صفحه را ویرایش کنید و هر چیزی را که فکر می کنید برای دیگران مفید باشد اضافه کنید.

اسناد توسعه‌‌ی اتریوم

آخرین ویرایش: , Invalid DateTime
ویرایش صفحه

مستندات برای کمک به شما برای ساختن با اتریوم طراحی شده‌اند. این مستندات اتریوم را در مقام یک مفهوم شرح می‌دهد، فناوری پشته‌ی اتریوم را توضیح می‌دهد و موضوعات پیشرفته را برای برنامه‌های کاربردی و موارد استفاده‌ی پیچیده‌تر مستند می‌کند.

مستندات به کوشش جامعه‌ی متن‌باز تهیه می‌شود، پس برای پیشنهاد دادن موضوعات جدید، افزودن محتوای جدید، ساخت مثال و هرچیزی که فکر می‌کنید مفید است راحت باشید. تمام مستندات می‌توانند در گیت‌هاب ویرایش شوند - اگر مطمئن نیستید چگونه می‌توان این کار را انجام دارد، این دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

ماژول‌های توسعه

اگر این اولین تلاش شما برای توسعه‌ی اتریوم است، ما به شما پیشنهاد می‌کنیم یادگیری و کار را از طریق یک کتاب شروع کنید.

موضوعات بنیادی

پشته‌ی اتریوم

پیشرفته

Did this page help answer your question?