پرش به محتوای اصلی

کمک به ترجمه این صفحه

🌏

شما این صفحه را به زبان انگلیسی می‌بینید زیرا ما هنوز آن را ترجمه نکرده‌ایم. برای ترجمه این محتوا به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

این صفحه ناقص است و ما از کمک شما خوشحال می‌شویم. این صفحه را ویرایش کنید و هر چیزی را که فکر می‌کنید ممکن است برای دیگران مفید باشد، اضافه کنید.

Token Standards

آخرین ویرایش: , Invalid DateTime
ویرایش صفحه

Introduction

Many Ethereum development standards focus on token interfaces. These standards help ensure smart contracts remain composable, so for instance when a new project issues a token, that it remains compatible with existing decentralized exchanges.

Prerequisites

  • Ethereum development standards
  • Smart contracts

Token standards

Here are some of the most popular token standards on Ethereum:

  • ERC-20 - A standard interface for fungible (interchangeable) tokens, like voting tokens, staking tokens or virtual currencies.
  • ERC-721 - A standard interface for non-fungible tokens, like a deed for artwork or a song.
  • ERC-777 - ERC-777 allows people to build extra functionality on top of tokens such as a mixer contract for improved transaction privacy or an emergency recover function to bail you out if you lose your private keys.
  • ERC-1155 - ERC-1155 allows for more efficient trades and bundling of transactions – thus saving costs. This token standard allows for creating both utility tokens (such as $BNB or $BAT) and Non-Fungible Tokens like CryptoPunks.
  • ERC-4626 - A tokenized vault standard designed to optimize and unify the technical parameters of yield-bearing vaults.

Further reading

Know of a community resource that helped you? Edit this page and add it!

یه ما در این صفحه کمک کنید

اگر شما در این زمینه یک متخصص هستید، این صفحه را ویرایش کنید و با دانش خود آن را غنی کنید.

نام شما ذکر خواهد شد و با این کار به جامعه اتریوم کمک می‌کنید!

استفاده از این قالب مستندسازی تغییرپذیر

سؤالی دارید؟ آن را از ما در کانال #محتوا در سرور دیسکوردمان بپرسید

ویرایش صفحه

آیا این مقاله مفید بود؟