پرش به محتوای اصلی

کمک به ترجمه این صفحه

🌏

شما این صفحه را به زبان انگلیسی می‌بینید زیرا ما هنوز آن را ترجمه نکرده‌ایم. برای ترجمه این محتوا به ما کمک کنید.

ترجمه صفحه

اینجا هیچ اشکالی وجود ندارد!🐛

این برگه هنوز ترجمه نشده است. ما به عمد این برگه را فعلاً به زبان انگلیسی رها کرده‌ایم.

این صفحه ناقص است و ما از کمک شما خوشحال می‌شویم. این صفحه را ویرایش کنید و هر چیزی را که فکر می‌کنید ممکن است برای دیگران مفید باشد، اضافه کنید.

Ethereum for Dart developers

آخرین ویرایش: , Invalid DateTime
ویرایش صفحه

Getting started with smart contracts and the Solidity language

Tutorials

 • Flutter and Blockchain – Hello World Dapp takes you through all the steps to get started:
  1. Installing the Truffle development suite
  2. Writing a smart contract in Solidity
  3. Writing a user interface in Dart
 • Building a Mobile dapp with Flutter is a lot shorter, which might be better if you already know the basics
 • If you prefer the learn by watching a video, you can watch Build Your First Blockchain Flutter App, which is about an hour long
 • If you are impatient, you might prefer Building a Blockchain Decentralized-app with Flutter and Dart on Ethereum, which is only about twenty minutes
 • Integrating MetaMask in Flutter application - this short video takes you through the steps of integrating MetaMask into your Flutter applications

Working with Ethereum clients

You can use Ethereum to create decentralized applications (or "dapps") that utilize the benefits of cryptocurrency and blockchain technology. There are at least two currently maintained libraries for Dart to use the JSON RPC API for Ethereum.

 1. Web3dart from simonbutler.eu
 2. Ethereum 5.0.0 from darticulate.com

There are also additional libraries that allow you to manipulate specific Ethereum addresses, or that let you retrieve prices of various cryptocurrencies. You can see the full list here.

یه ما در این صفحه کمک کنید

اگر شما در این زمینه یک متخصص هستید، این صفحه را ویرایش کنید و با دانش خود آن را غنی کنید.

نام شما ذکر خواهد شد و با این کار به جامعه اتریوم کمک می‌کنید!

استفاده از این قالب مستندسازی تغییرپذیر

سؤالی دارید؟ آن را از ما در کانال #محتوا در سرور دیسکوردمان بپرسید

ویرایش صفحه

آیا این مقاله مفید بود؟