پرش به محتوای اصلی

یافتن یک کیف پول

کیف‌های پول‌ دارای قابلیت‌های اختیاری زیادی هستند که شاید مورد پسند شما باشند.

بنابراین کیف پول خود را بر اساس امکانات دلخواه‌تان انتخاب کنید.

نمایش همه‌ کیف پول‌ها (53)ویژگی‌ها را انتخاب کنید
رمز ارز بخرید
نگهداری مدارک شناسایی توسط خود
لایه 2

Aurox Wallet

کرومیوم

کرومیوم

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Coin98

iOS | اندروید | کرومیوم

iOS

اندروید

کرومیوم

Zerion Wallet

iOS | اندروید | macOS

iOS

اندروید

macOS

Bitcoin.com Wallet

iOS | اندروید | macOS

iOS

اندروید

macOS

Ambire

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Exodus

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS | کرومیوم

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

کرومیوم

Ledger

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS | سخت‌افزار

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

سخت‌افزار

Aktionariat

iOS | اندروید

iOS

اندروید

OKX

iOS | اندروید | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

کرومیوم

فایرفاکس

Infinity Wallet

لینوکس | ویندوز | macOS

لینوکس

ویندوز

macOS

Argent

iOS | اندروید | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

کرومیوم

فایرفاکس

Rainbow

iOS | اندروید | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

کرومیوم

فایرفاکس

Keystone

iOS | اندروید | سخت‌افزار

iOS

اندروید

سخت‌افزار

Pillar

iOS | اندروید

iOS

اندروید

BlockWallet

کرومیوم | فایرفاکس

کرومیوم

فایرفاکس

Rabby Wallet

کرومیوم

کرومیوم

FoxWallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Bridge wallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

XDEFI Wallet

کرومیوم

کرومیوم

Apex

کرومیوم

کرومیوم

Frame

لینوکس | ویندوز | macOS | کرومیوم | فایرفاکس

لینوکس

ویندوز

macOS

کرومیوم

فایرفاکس

ZenGo

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Loopring wallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Unstoppable wallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

imToken

iOS | اندروید

iOS

اندروید

ShapeShift Wallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

AlphaWallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Guarda

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

کرومیوم

فایرفاکس

MEW wallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Numio

iOS | اندروید

iOS

اندروید

Safe

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

Opera wallet

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

Web3Auth

iOS | اندروید | ویندوز | macOS | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

ویندوز

macOS

کرومیوم

فایرفاکس

Coinbase Wallet

iOS | اندروید | کرومیوم

iOS

اندروید

کرومیوم

Bitkeep

iOS | اندروید | کرومیوم

iOS

اندروید

کرومیوم

MyCrypto

لینوکس | ویندوز | macOS

لینوکس

ویندوز

macOS

Coin wallet

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

Brave Wallet

iOS | اندروید | کرومیوم

iOS

اندروید

کرومیوم

Status

iOS | اندروید

iOS

اندروید

GridPlus Lattice1

لینوکس | ویندوز | macOS | کرومیوم | فایرفاکس | سخت‌افزار

لینوکس

ویندوز

macOS

کرومیوم

فایرفاکس

سخت‌افزار

MetaMask

iOS | اندروید | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

کرومیوم

فایرفاکس

TokenPocket

iOS | اندروید | ویندوز | macOS | کرومیوم

iOS

اندروید

ویندوز

macOS

کرومیوم

Sequence

کرومیوم | فایرفاکس

کرومیوم

فایرفاکس

AirGap wallet

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

Phantom

iOS | اندروید | کرومیوم | فایرفاکس

iOS

اندروید

کرومیوم

فایرفاکس

Trezor

لینوکس | ویندوز | macOS | سخت‌افزار

لینوکس

ویندوز

macOS

سخت‌افزار

1inch Wallet

iOS | اندروید

iOS

اندروید

OneKey

iOS | اندروید | لینوکس | ویندوز | macOS | کرومیوم | فایرفاکس | سخت‌افزار

iOS

اندروید

لینوکس

ویندوز

macOS

کرومیوم

فایرفاکس

سخت‌افزار