Ugrás a fő tartalomra
Change page

Merkle Patricia-fa

Utolsó módosítás: @Satglow(opens in a new tab), 2024. április 23.

Az Ethereum státusza (az összes számla, egyenleg és okosszerződés) bele van kódolva az informatikában Merkle-fa néven ismert adatszerkezet egy speciális változatába. Ez a struktúra számos kriptográfiai alkalmazásban hasznos, mert ellenőrizhető kapcsolatot hoz létre a fában összefonódott összes egyedi adat között, és egyetlen gyökérértéket eredményez, amely felhasználható az adatok bizonyítására.

Az Ethereum adatszerkezete egy „módosított Merkle-Patricia-fa (trie)”, amely azért kapta ezt a nevet, mert a PATRICIA (Practical Algorithm To Retrieve Information Coded in Alphanumeric/gyakorlati algoritmus az alfanumerikusan kódolt információk visszakeresésére) néhány jellemzőjét kölcsönzi, továbbá az Ethereum státuszát alkotó elemek hatékony lekérdezésére (retrieval) tervezték.

A Merkle-Patricia-fa determinisztikus és kriptográfiailag ellenőrizhető: a státusz gyökerét csak úgy lehet előállítani, ha azt a státusz minden egyes darabjából kiszámítjuk, és két azonos státusz könnyen bizonyítható a gyökér-hash és az ahhoz vezető hash-ek az összehasonlításával (Merkle-bizonyíték). Ezzel szemben nem lehet két különböző státuszt létrehozni ugyanazzal a gyökér-hash-értékkel, és minden olyan kísérlet, hogy a státuszt különböző értékekkel módosítsák, más státusz gyökér-hash-t eredményez. Elméletileg ez a struktúra biztosítja a O(log(n)) hatékonyság „szent grálját” a beleírások, keresések és törlések esetében.

A közeljövőben az Ethereum tervezi, hogy áttér a Verkle-fastruktúrára(opens in a new tab), amely új lehetőségeket nyit a jövőbeli protokollfejlesztések előtt.

Előfeltételek

A jelen téma könnyebb megértése érdekben tekintse meg a hashek(opens in a new tab), Merkle-fák(opens in a new tab), fák(opens in a new tab) és sorosítás(opens in a new tab) témákat. Ez a cikk egy alapvető radix-fa(opens in a new tab) leírásával kezdődik, majd lépésenként bemutatja az Ethereum optimalizáltabb adatszerkezetéhez szükséges módosításokat.

Alapvető radix-fák

Egy alapvető radix-fában minden csomópont a következőképpen néz ki:

1 [i_0, i_1 ... i_n, value]

Ahol i_0 ... i_n az ábécé (gyakran bináris vagy hexadecimális) szimbólumait jelöli, value a csomópontban lévő végérték, és az i_0, i_1 ... i_n a slotokban lévő értékek, melyek értéke NULL vagy más csomópontokra (itt hashekre) mutató mutatók. Ez egy alapvető (key, value) (kulcs, érték) tárolót alkot.

Tegyük fel, hogy egy radixfa adatstruktúráját szeretnénk használni a kulcs-érték párosok halmaza feletti sorrend tárolására. Ahhoz, hogy megtaláljuk a dog kulcshoz jelenleg hozzárendelt értéket a fában, először a dog szót alakítjuk át az ábécé betűivé (amely 64 6f 67), majd haladunk lefelé a fában, amíg meg nem találjuk az értéket. Ez azt jelenti, hogy a gyökérhash keresésével kezdjük egy kulcs/érték adatbázisban (DB), hogy megtaláljuk a fa gyökérpontját. Ez más (csomó)pontokra mutató kulcsok tömbjeként jelenik meg. Ehhez a 6-os indexnél lévő értéket kulcsként használjuk, és ezt a kulcs-érték adatbázisban megkeressük, hogy megkapjuk az egy szinttel lejjebbi csomópontot. Ezután a 4-es indexet választjuk a következő érték megkereséséhez, majd a 6-os indexet, és így tovább, amíg egyszer végig nem követtük az utat: gyökér -> 6 -> 4 -> 6 -> 15 -> 6 -> 7, ekkor megnézzük a csomópont értékét, és visszaadjuk az eredményt.

Különbség van aközött, hogy valamit a fában vagy az alapjául szolgáló kulcs-érték adatbázisban keresünk. Mindkettő kulcs-érték elrendezést definiál, de a mögöttes adatbázis képes a kulcsok hagyományos, egylépéses keresésére. Egy kulcs keresése a fában többszöri adatbáziskeresést igényel a végső érték eléréséhez. Az adatbáziskeresést nevezzük path néven, hogy kiküszöböljük a félreérthetőséget.

A radix-fák frissítési és törlési műveletei a következőképpen definiálhatók:

1 def update(node,path,value):
2 if path == '':
3 curnode = db.get(node) if node else [ NULL ] * 17
4 newnode = curnode.copy()
5 newnode[-1] = value
6 else:
7 curnode = db.get(node) if node else [ NULL ] * 17
8 newnode = curnode.copy()
9 newindex = update(curnode[path[0]],path[1:],value)
10 newnode[path[0]] = newindex
11 db.put(hash(newnode),newnode)
12 return hash(newnode)
13
14 def delete(node,path):
15 if node is NULL:
16 return NULL
17 else:
18 curnode = db.get(node)
19 newnode = curnode.copy()
20 if path == '':
21 newnode[-1] = NULL
22 else:
23 newindex = delete(curnode[path[0]],path[1:])
24 newnode[path[0]] = newindex
25
26 if all(x is NULL for x in newnode):
27 return NULL
28 else:
29 db.put(hash(newnode),newnode)
30 return hash(newnode)
Összes megjelenítése

A „Merkle” radix-fa a csomópontok összekapcsolásával épül fel, determinisztikusan generált kriptográfiai hash digest-ek segítségével. Ez a tartalomcímzés (a kulcs-érték adatbázisban key == keccak256(rlp(value))) biztosítja a tárolt adatok kriptográfiai integritását. Ha egy adott fa gyökérhashe nyilvánosan ismert, akkor aki hozzáférhet a mögöttes levél szintű adatokhoz, bizonyítékot állíthat össze arra, hogy a fa egy adott értéket tartalmaz egy adott útvonalon, azáltal hogy megadja az egyes csomópontok hashét, amelyek egy adott értéket a fa gyökeréhez kapcsolnak.

Egy támadó számára lehetetlen egy nem létező (path, value) pár bizonyítása, mivel a gyökérhash az összes alatta lévő hashre épül. A mögöttes adatok módosítása megváltoztatná a gyökérhasht. A hashre úgy is gondolhat, mint az adatok szerkezeti információinak tömörített reprezentációjára, amelyet a hashfüggvény előképvédelme (pre-image) biztosít.

A radix-fa egy atomnyi egységére (például egyetlen hexadecimális karakter vagy 4 bites bináris szám) „nibble”-ként hivatkozunk. Miközben az útvonalat bejárjuk egy-egy nibble mentén, a csomópontnak legfeljebb 16 gyermeke lehet addig, amíg egy value értéket tartalmaz. Ezért ezeket 17 hosszúságú tömbként ábrázoljuk. Ezeket a 17 elemű tömböket „elágazási csomópontoknak” nevezzük.

Merkle Patricia-fa

A radix-fáknak egy fő korlátja van: nem hatékonyak. Ha egy (path, value) kötést szeretnénk tárolni, ahol az útvonal, mint az Ethereumban, 64 karakter hosszú (a bytes32 nibble száma), akkor több mint egy kilobájtnyi extra helyre lesz szükségünk, hogy karakterenként egy szintet tároljunk, és minden keresés vagy törlés mind a 64 lépést megteszi. A bevezetett Patricia-fa megoldotta ezt a gondot.

Optimalizálás

A Merkle Patricia-fa egy csomópontja az egyik a következőkből:

  1. NULL (egy üres string)
  2. branch Egy 17 elemű csomópont [ v0 ... v15, vt ]
  3. leaf Egy 2 elemű csomópont [ encodedPath, value ]
  4. extension Egy 2 elemű csomópont [ encodedPath, key ]

A 64 karakteres útvonalak esetén elkerülhetetlen, hogy a fa első néhány rétegének bejárása után olyan csomóponthoz érjünk, ahol legalább az út egy részén nem létezik elágazás. Annak elkerülése érdekében, hogy az útvonal mentén akár 15 ritka NULL csomópontot kelljen létrehozni, a lefelé haladást egy extension csomópont létrehozásával levágjuk, amely a [ encodedPath, key ] formájú, ahol encodedPath tartalmazza a „részleges útvonalat”, amelyet át kell ugrani (az alább ismertetett kompakt kódolással), és a key a következő DB-keresésre szolgál.

Egy level (levél) csomópont esetében, amelyet a encodedPath első nibble-jében lévő jelölővel (flag) jelölhetünk, az útvonal kódolja az összes korábbi csomópont útvonalrészletét, és közvetlenül megnézhetjük a value mezőt.

Ez az optimalizálás azonban kétértelműséget eredményez.

A nibble-ekben történő útvonalak bejárásakor előfordulhat, hogy páratlan számú nibble-t kell bejárnunk, de minden adat bytes formátumban van tárolva. Nem lehet különbséget tenni például az 1 és a 01 nibble között (mindkettőt <01>-ként kell tárolni). A páratlan hosszúság megadásához a részleges útvonal elé egy jelölőt (flag) kell illeszteni.

Specifikáció: Hexadecimális szekvencia kompakt kódolása opcionális befejezővel

Mind a páratlan és páros fennmaradó részleges útvonalhossz, mind a levél és bővítmény csomópont jelölése a fent leírtak szerint bármely 2 elemű csomópont részleges útvonalának első nibble-jében megtalálható. Az eredmény így néz ki:

1hex char bits | node type partial path length
2----------------------------------------------------------
3 0 0000 | extension even
4 1 0001 | extension odd
5 2 0010 | terminating (leaf) even
6 3 0011 | terminating (leaf) odd

A páros fennmaradó útvonalhossz (0 vagy 2) esetén mindig egy 0 „kitöltő” nibble következik.

1 def compact_encode(hexarray):
2 term = 1 if hexarray[-1] == 16 else 0
3 if term: hexarray = hexarray[:-1]
4 oddlen = len(hexarray) % 2
5 flags = 2 * term + oddlen
6 if oddlen:
7 hexarray = [flags] + hexarray
8 else:
9 hexarray = [flags] + [0] + hexarray
10 // hexarray now has an even length whose first nibble is the flags.
11 o = ''
12 for i in range(0,len(hexarray),2):
13 o += chr(16 * hexarray[i] + hexarray[i+1])
14 return o
Összes megjelenítése

Példák:

1 > [ 1, 2, 3, 4, 5, ...]
2 '11 23 45'
3 > [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...]
4 '00 01 23 45'
5 > [ 0, f, 1, c, b, 8, 10]
6 '20 0f 1c b8'
7 > [ f, 1, c, b, 8, 10]
8 '3f 1c b8'

Ez a Merkle Patricia-fa egy csomópontjának megadásához szükséges bővített kód:

1 def get_helper(node,path):
2 if path == []: return node
3 if node = '': return ''
4 curnode = rlp.decode(node if len(node) < 32 else db.get(node))
5 if len(curnode) == 2:
6 (k2, v2) = curnode
7 k2 = compact_decode(k2)
8 if k2 == path[:len(k2)]:
9 return get(v2, path[len(k2):])
10 else:
11 return ''
12 elif len(curnode) == 17:
13 return get_helper(curnode[path[0]],path[1:])
14
15 def get(node,path):
16 path2 = []
17 for i in range(len(path)):
18 path2.push(int(ord(path[i]) / 16))
19 path2.push(ord(path[i]) % 16)
20 path2.push(16)
21 return get_helper(node,path2)
Összes megjelenítése

Példa fa

Tegyük fel, hogy egy olyan fát szeretnénk, amely négy út-érték párt tartalmaz ('do', 'verb'), ('dog', 'puppy'), ('doge', 'coin'), ('horse', 'stallion').

Először az elérési utakat és az értékeket bytes formába alakítjuk át. Az alábbiakban a útvonalak tényleges bájt ábrázolását <> jelöli, bár a values a könnyebb érthetőség érdekében továbbra is sztringként jelennek meg, '' jelöléssel (ezek is bytes formában lennének):

1 <64 6f> : 'verb'
2 <64 6f 67> : 'puppy'
3 <64 6f 67 65> : 'coin'
4 <68 6f 72 73 65> : 'stallion'

Most létrehozunk egy ilyen fát a következő kulcs-érték párokkal a mögöttes adatbázisban:

1 rootHash: [ <16>, hashA ]
2 hashA: [ <>, <>, <>, <>, hashB, <>, <>, <>, [ <20 6f 72 73 65>, 'stallion' ], <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <> ]
3 hashB: [ <00 6f>, hashD ]
4 hashD: [ <>, <>, <>, <>, <>, <>, hashE, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, 'verb' ]
5 hashE: [ <17>, [ <>, <>, <>, <>, <>, <>, [ <35>, 'coin' ], <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, <>, 'puppy' ] ]

Amikor egy csomópontra egy másik csomóponton belül hivatkozunk, akkor a H(rlp.encode(x)) szerepel, ahol H(x) = keccak256(x) if len(x) >= 32 else x és rlp.encode az RLP kódolási függvény.

Vegyük észre, hogy egy fa frissítésekor a kulcs-érték párt (keccak256(x), x) egy állandó keresőtáblában kell tárolni, ha az újonnan létrehozott csomópont hossza >= 32. Ha a csomópont ennél rövidebb, nem kell tárolni, mivel az f(x) = x függvény megfordítható.

Fák az Ethereumban

Az Ethereum végrehajtási rétegén minden Merkle-fa Merkle Patricia-fát használ.

Egy blokk fejlécében 3 gyökér 3 fából származik.

  1. stateRoot (státuszgyökér)
  2. transactionsRoot (tranzakciógyökér)
  3. receiptsRoot (visszaigazolásgyökér)

Státuszfa

Egy globális státuszfa van, amely minden alkalommal frissül, amikor egy kliens feldolgoz egy blokkot. Ebben a path (útvonal) mindig keccak256(ethereumAddress) és a value (érték) mindig:rlp(ethereumAccount). Tehát egy Ethereum account (számla) az egy 4 elemű tömb a következőkkel: [nonce,balance,storageRoot,codeHash]. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy ez a storageRoot (tárolási fa) egy másik Patricia-fa gyökere:

Tárolási fa

A tárolási fa az, ahol minden szerződésadat tárolódik. Minden számlához külön tárolási fa tartozik. Egy adott címen adott tárolási pozíción lévő értékek lekérdezéséhez szükség van a tárolási címre, a tárolt adat egész számú pozíciójára a tárolóban és a blokk azonosítójára. Ezek azután átadhatók a JSON-RPC API-ban definiált eth_getStorageAt paraméterként, például a 0 tárolóhelyén lévő adatok lekérdezéséhez erre a címre 0x295a70b2de5e3953354a6a8344e616ed314d7251:

1curl -X POST --data '{"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_getStorageAt", "params": ["0x295a70b2de5e3953354a6a8344e616ed314d7251", "0x0", "latest"], "id": 1}' localhost:8545
2
3{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004d2"}
4

A tároló egyéb elemeinek visszakeresése bonyolultabb, mivel először ki kell számítani a tárolási fában elfoglalt pozíciót. A pozíciót a cím és a tárolási pozíció keccak256 hasheként kell kiszámítani, mindkettőt balra nullákkal kitöltve 32 bájt hosszúságúra. Például az adatok pozíciója az 1-es tárolóhelyen erre a címre 0x391694e7e0b0cce554cb130d723a9d27458f9298:

1keccak256(decodeHex("000000000000000000000000391694e7e0b0cce554cb130d723a9d27458f9298" + "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001"))

A Geth konzolban ez a következőképpen kalkulálható:

1> var key = "000000000000000000000000391694e7e0b0cce554cb130d723a9d27458f9298" + "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001"
2undefined
3> web3.sha3(key, {"encoding": "hex"})
4"0x6661e9d6d8b923d5bbaab1b96e1dd51ff6ea2a93520fdc9eb75d059238b8c5e9"

A path (útvonal) ezért keccak256(<6661e9d6d8b923d5bbaab1b96e1dd51ff6ea2a93520fdc9eb75d059238b8c5e9>). Ez már használható az adatok lekérdezésére a tároló fából:

1curl -X POST --data '{"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_getStorageAt", "params": ["0x295a70b2de5e3953354a6a8344e616ed314d7251", "0x6661e9d6d8b923d5bbaab1b96e1dd51ff6ea2a93520fdc9eb75d059238b8c5e9", "latest"], "id": 1}' localhost:8545
2
3{"jsonrpc":"2.0","id":1,"result":"0x000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162e"}

Megjegyzés: A storageRoot az Ethereum számlára alapvetően üres, ha az nem egy szerződéses számla.

Tranzakciófa

Minden blokkhoz külön tranzakciós fa tartozik, amely ismét (key, value) (kulcs, érték) párokat tárol. Az út rlp(transactionIndex), amely azt a kulcsot jelöli, amely megfelel egy értéknek, amelyet a következők határoznak meg:

1if legacyTx:
2 value = rlp(tx)
3else:
4 value = TxType | encode(tx)

Bővebb információt az EIP-2718(opens in a new tab) dokumentációban talál.

Visszaigazolásfa

Minden blokknak saját visszaigazolásfája van. A path (útvonal): rlp(transactionIndex). A transactionIndex az indexe a kialakított blokkban. A visszaigazolásfát sosem frissítik. A tranzakciófához hasonlóan vannak jelenlegi és régi visszaigazolások. Egy adott visszaigazolás lekérdezéséhez visszaigazolásfából szükség van a blokkban lévő tranzakció indexére, a visszaigazoláscsomagra (payload) és a tranzakciótípusra. A visszaigazolás lehet Receipt típusú, amely a TransactionType és a ReceiptPayload összeadása, vagy lehet LegacyReceipt típusú, amely rlp([status, cumulativeGasUsed, logsBloom, logs]) kódként van meghatározva.

Bővebb információt az EIP-2718(opens in a new tab) dokumentációban talál.

További olvasnivaló

Hasznosnak találta a cikket?