Ugrás a fő tartalomra
Change page

Hálózati réteg

Utolsó módosítás: @Satglow(opens in a new tab), 2023. november 23.

Az Ethereum egy peer-to-peer hálózat több ezer csomóponttal, amelyeknek szabványosított protokollokkal kommunikálnak egymással. A hálózati réteg azon protokollok halmaza, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a csomópontok megtalálják egymást és információt cseréljenek. Ez magában foglalja az információk pletykálását (egy a sokhoz kommunikáció) a hálózaton keresztül, valamint a kérések és válaszok cseréjét bizonyos csomópontok között (egy az egyhez kommunikáció). Minden csomópontnak be kell tartania bizonyos hálózati szabályokat, hogy biztosítsa a megfelelő információk küldését és fogadását.

A kliensszoftver két részből áll (végrehajtási és konszenzusos kliensek), mindegyiknek különálló hálózati stackje van. A többi Ethereum-csomóponttal való kommunikáció mellett a végrehajtási és konszenzusos klienseknek egymással is kommunikálniuk kell. Ez az oldal magyarázatot ad a kommunikációs protokollokról.

A végrehajtási kliensek tranzakciókat pletykálnak a végrehajtási réteg peer-to-peer hálózatán. Ehhez titkosított kommunikáció szükséges a hitelesített társak között. Amikor egy validátort kiválasztanak blokkelőterjesztésre, a csomópont helyi tranzakciógyűjtőjéből tranzakciókat ad át a konszenzusos kliensnek egy helyi RPC kapcsolaton, melyeket Beacon blokkokba csomagol. A konszenzusos kliensek ezután pletykálnak a Beacon blokkokról a saját p2p hálózatukon. Ehhez két elkülönített p2p hálózat kell: az egyik összeköti a végrehajtási klienseket a tranzakciópletykával, a másik a konszenzusos klienseket a blokkpletykával.

Előfeltételek

E téma könnyebb megértéséhez tekintse meg az Ethereum csomópontok és kliensek témáját.

A végrehajtási réteg

A végrehajtási réteg hálózati protokolljai két részre oszlanak:

 • a felfedező stack: az UDP portra épül, és lehetővé teszi, hogy egy új csomópont megtalálja a társait, amelyekhez csatlakozhat

 • a DevP2P stack: a TCP port tetején helyezkedik el, és lehetővé teszi a csomópontok számára az információcserét

A stackek párhuzamosan működnek. A felfedező stack új résztvevőket hoz a hálózatba, a DevP2P pedig lehetővé teszi ezek interakcióit.

Felfedezés

A felfedezés a hálózatban lévő más csomópontok megtalálásának folyamata. Ez egy kis számú beöltő csomópont (bootnode) segítségével történik (amelyek címe be van kódolva(opens in a new tab) a kliensbe, hogy azonnal megtalálhatók legyenek, és összekapcsolják a klienst a társaival). Ezek a betöltő csomópontok azért léteznek, hogy egy új csomópontot bemutassanak a társaiknak – nincs más céljuk, nem vesznek részt a normál kliensfeladatokban, például a lánc szinkronizálásában, és csak a kliens legelső indításakor használják őket.

A betöltőcsomópont-csomópont interakció protokollja a Kademlia(opens in a new tab) egy módosított formája, amely egy elosztott hash táblát(opens in a new tab) használ a csomópontlista megosztására. Minden csomópont rendelkezik ezzel a táblával, hogy a szükséges információk birtokában legyen, amikor a legközelebbi társaihoz csatlakozik. A közelség nem földrajzi, hanem a csomópont azonosítójának hasonlósága határozza meg. A csomópontoknál lévő táblázat biztonsági okokból rendszeresen frissül. Például a Discv5(opens in a new tab) felfedezőprotokoll csomópontjai képesek „hirdetéseket” is küldeni, amelyek megjelenítik a kliens által támogatott alprotokollokat, lehetővé téve a társak számára, hogy tárgyaljanak a protokollokról, amelyeken keresztül mindketten kommunikálni tudnak.

A felfedezés egy ping-pong-játékkal kezdődik. A sikeres ping-pong egy betöltő csomóponthoz „köti” az új csomópontot. A kezdeti üzenet, amely a betöltő csomópontot figyelmezteti a hálózatba belépő új csomópont létezésére, egy PING. Ez a PING hashelt információkat tartalmaz az új csomópontra, a betöltő csomópontra és a lejárati időre vonatkozóan. A betöltő csomópont fogadja a PING-et, és visszaküld egy PONG-ot, amely tartalmazza a PING hasht. Ha a PING és PONG hashek egyeznek, akkor az új csomópont és a betöltő csomópont közötti kapcsolat le van ellenőrizve, és „összekapcsolódtak”.

Miután összekapcsolódott, az új csomópont küldhet egy FIND-NEIGHBOURS kérést a betöltő csomópontnak. A betöltő csomópont által visszaküldött adatok tartalmazzák azoknak a partnereknek a listáját, amelyekhez az új csomópont csatlakozhat. Ha a csomópontok nincsenek összekötve, a FIND-NEIGHBOURS kérés sikertelen lesz, így az új csomópont nem tud belépni a hálózatba.

Amint az új csomópont megkapja a betöltő csomóponttól a szomszédok listáját, mindegyikükkel PING-PONG cserét kezd. A sikeres PING-PONG-ok összekötik az új csomópontot a szomszédjaival, lehetővé téve az üzenetváltást.

1start client --> connect to bootnode --> bond to bootnode --> find neighbours --> bond to neighbours

A végrehajtási kliensek jelenleg a Discv4(opens in a new tab) felfedezőprotokollt használják, és aktív erőfeszítéseket tesznek a Discv5(opens in a new tab) protokollra való áttérésre.

ENR: Ethereum csomópontfeljegyzés

A Ethereum csomópontrekord (ENR) egy objektum, amely három alapvető elemet tartalmaz: egy aláírást (a rekord tartalmának egy elfogadott azonosítási séma szerinti hashe), egy sorszámot, amely a rekord változását követi, és kulcs-érték párok tetszőleges listáját. Ez egy jövőbiztos formátum, amellyel az azonosító adatok könnyebben cserélhetők az új társak között, valamint ez az Ethereum-csomópontok preferált hálózati cím formátuma.

Miért épül a felfedezés az UDP-re?

Az UDP nem támogatja a hibaellenőrzést, a sikertelen csomagok újraküldését vagy a kapcsolatok dinamikus megnyitását és lezárását – ehelyett egy folyamatos információáramlást küld a célpontnak, függetlenül attól, hogy sikeresen fogadja-e azt. Ez a minimális funkcionalitás minimális költséget is jelent, így ez a kapcsolat nagyon gyors. A felfedezéshez, amikor egy csomópont egyszerűen csak jelezni akarja jelenlétét, hogy aztán hivatalos kapcsolatot létesítsen egy társsal, elegendő az UDP. A hálózati stack többi része számára azonban az UDP nem felel meg a célnak. A csomópontok közötti információcsere meglehetősen összetett, ezért egy teljesebb funkciójú protokollra van szükség, amely támogatja az újraküldést, a hibaellenőrzést stb. A TCP-hez kapcsolódó többletköltség megéri a többletfunkciókat. Ezért a P2P stack nagy része TCP-n keresztül működik.

DevP2P

A DevP2P a protokollok egész halmaza, amelyet az Ethereum a peer-to-peer hálózat létrehozásához és fenntartásához implementál. Miután az új csomópontok belépnek a hálózatba, interakcióikat a DevP2P(opens in a new tab) stack protokolljai szabályozzák. Ezek mind a TCP-re épülnek, és magukban foglalják az RLPx transzport protokollt, a vezetékes protokollt és számos alprotokollt. RLPx(opens in a new tab) a csomópontok közötti munkamenetek kezdeményezését, hitelesítését és fenntartását szabályozó protokoll. Az RLPx az RLP (Rekurzív hosszúságú prefixum) segítségével kódolja az üzeneteket, ami egy helytakarékos módszer az adatok minimális struktúrába történő kódolására, hogy azokat a csomópontok közötti küldhessék.

A két csomópont közötti RLPx kapcsolódás egy kezdeti kriptográfiai kézfogással kezdődik. Ennek során a csomópont hitelesítő üzenetet küld, amelyet a társ ellenőriz. Sikeres ellenőrzés esetén a társ egy hitelesítést igazoló üzenetet generál, amelyet visszaküld a kezdeményezőnek. Ez egy kulcscserélési folyamat, amely lehetővé teszi a csomópontok számára a privát és biztonságos kommunikációt. A sikeres kriptográfiai kézfogás után mindkét csomópont „hello” üzenetet küld egymásnak „a vezetéken”. A vezetékes protokollt a hello üzenetek sikeres cseréje indítja el.

A helló üzenetek a következőt tartalmazzák:

 • protokoll verziója
 • kliensazonosító
 • port
 • csomópont-azonosító
 • a támogatott alprotokollok listája

Ez a sikeres interakcióhoz szükséges információ, mivel meghatározza, hogy a két csomópont milyen képességeket oszt meg egymással, és konfigurálja a kommunikációt. Létezik egy alprotokoll-tárgyalási folyamat, amelynek során az egyes csomópontok által támogatott alprotokollok listáját összehasonlítják, és a két csomópont számára közös alprotokollok használhatók a kapcsolódásban.

A hello üzenetek mellett a vezetékes protokoll „szétkapcsolási” üzenetet is küldhet, amely figyelmeztetést ad a társnak, hogy a kapcsolat lezárul. A vezetékes protokoll PING és PONG üzeneteket is tartalmaz, amelyeket időszakosan küld a munkamenet nyitva tartása érdekében. Az RLPx és a vezetékes protokollok cseréje tehát megteremti a csomópontok közötti kommunikáció alapjait, és biztosítja a hasznos információk cseréjének keretét egy adott alprotokoll szerint.

Alprotokollok

Vezetékes protokoll

Miután a partnerek csatlakoztak, és az RLPx kapcsolódás elindult, a vezetékes protokoll határozza meg, hogy a partnerek hogyan kommunikálnak egymással. Kezdetben a vezetékes protokoll három fő feladatot határozott meg: a láncszinkronizációt, a blokkelőterjesztést és a tranzakciók cseréjét. Miután azonban az Ethereum átállt a proof-of-stake-re, a blokkelőterjesztés és a láncszinkronizáció a konszenzusréteg részévé vált. A tranzakciók cseréje továbbra is a végrehajtási kliensek hatáskörébe tartozik. A tranzakciók cseréje a függőben lévő tranzakciók csomópontok közötti cseréjére utal, hogy a bányászok kiválaszthassanak közülük néhányat a következő blokkba. Bővebb információk itt(opens in a new tab) érhetők el ezekről a feladatokról. Az ezeket az alprotokollokat támogató kliensek a JSON-RPC segítségével teszik közzé azokat.

Les (könnyű Ethereum alprotokoll)

Ez egy minimális protokoll a könnyű kliensek szinkronizálásához. Ezt a protokollt ritkán használják, mivel a teljes csomópontoknak ösztönzés nélkül kell adatokat szolgáltatniuk a könnyű klienseknek. A végrehajtási kliensek alapértelmezett viselkedése az, hogy nem szolgálják ki a könnyű klienseket a Les-en keresztül. Bővebb információ található a Les specifikációban(opens in a new tab).

Snap

A snap protokoll(opens in a new tab) egy opcionális kiterjesztés, amely lehetővé teszi, hogy a társak pillanatfelvételeket cseréljenek a legutóbbi státuszokról, így anélkül ellenőrizhetik a számla- és tárolási adatokat, hogy közbenső Merkle-fa csomópontokat kellene letölteniük.

Wit (tanúprotokoll)

A tanúprotokoll(opens in a new tab) egy opcionális kiterjesztés, amely lehetővé teszi a státusztanúk cseréjét a társak között, hogy a kliensek szinkronizálva legyenek a lánc elejéhez.

Whisper

A Whisper egy olyan protokoll, amelynek célja a biztonságos üzenetváltás biztosítsa a társak között anélkül, hogy bármilyen információt írna a blokkláncra. A DevP2P vezetékes protokoll része volt, de már elavult. Más kapcsolódó projektek(opens in a new tab) is léteznek hasonló célokkal.

A konszenzusréteg

A konszenzusos kliensek egy különálló, eltérő specifikációjú peer-to-peer hálózatban vesznek részt. A konszenzusos kliensek részt kell venniük a blokkpletykában, hogy új blokkokat kaphassanak a társaiktól, és továbbíthassák azokat, amikor rájuk kerül a sor, hogy blokkot javasoljanak. A végrehajtási réteghez hasonlóan ehhez is először egy felfedező protokollra van szükség, hogy a csomópont megtalálja a társait, és biztonságos kapcsolódásokat hozzon létre a blokkok, igazolások stb. cseréjéhez.

Felfedezés

A végrehajtási kliensekhez hasonlóan a konszenzusos kliensek is discv5(opens in a new tab)-öt használnak UDP-n keresztül a társak megkereséséhez. A discv5 konszenzusréteg implementációja csak annyiban különbözik a végrehajtási kliensekétől, hogy tartalmaz egy illesztőt, amely a discv5-öt egy libP2P(opens in a new tab) stackbe kapcsolja, elavulttá téve ezzel a DevP2P-t. A végrehajtási réteg RLPx kapcsolódásait elhagyták a libP2P zajmentes csatornáján való kézfogásért.

ENR-ek

A konszenzus csomópontok ENR-je tartalmazza a csomópont nyilvános kulcsát, IP-címét, UDP- és TCP-portjait, valamint két konszenzusspecifikus mezőt: a tanúsítást végző alhálózat bitmezőjét és az eth2 kulcsot. Az előbbi megkönnyíti a csomópontok számára, hogy megtalálják az adott tanúsítási pletyka alhálózatokban részt vevő társaikat. Az eth2 kulcs információt tartalmaz arról, hogy a csomópont melyik Ethereum elágazási (fork) verziót használja, így biztosítva, hogy a társak a megfelelő Ethereumhoz kapcsolódjanak.

libP2P

A libP2P stack a felfedezés után minden kommunikációt támogat. A kliensek tárcsázhatnak és hallgathatják az IPv4 és/vagy IPv6 protokollt az ENR-ben meghatározottak szerint. A libP2P réteg protokolljai feloszthatók a pletyka és a kérés/válasz (req/resp) domainekre.

Pletyka

A pletyka domainbe tartozik minden információ, amelynek gyorsan kell terjednie a hálózaton. Ezek a Beacon-blokkok, bizonyítékok, tanúsítások, kilépések és kizárások. Ezt a libP2P gossipsub v1 segítségével továbbítják, ami a csomópontokon helyileg tárolt metaadatokra támaszkodik, beleértve a fogadható és továbbítandó pletykacsomagok maximális méretét. A pletyka domain további információt megtalálja itt(opens in a new tab).

Kérés-válasz

A kérés-válasz domain olyan protokollokat tartalmaz, amelyekkel a kliensek konkrét információkat kérhetnek a társaiktól. Például bizonyos Beacon blokkok lekérése, melyek bizonyos gyökérhasheknek megfelelnek vagy egy slottartományba esnek. A válaszok mindig snappy-tömörített SSZ-kódolt bájtként érkeznek vissza.

Miért részesíti előnyben a konszenzusos kliens az SSZ-t az RLP-vel szemben?

Az SSZ jelentése egyszerű sorosítás. Fix offszeteket használ, amelyek megkönnyítik a kódolt üzenet egyes részeinek dekódolását anélkül, hogy a teljes struktúrát dekódolni kellene, ami hasznos a konszenzusos kliens számára, mivel hatékonyan ki tudja venni a kódolt üzenetekből az információrészeket. Kifejezetten a Merkle protokollokkal való integrációra is tervezték, ami a Merkle-szerűsítés hatékonyságának növelésével jár. Mivel a konszenzusrétegben minden hash Merkle-gyök, ez jelentős javulást jelent. Az SSZ garantálja az értékek egyedi ábrázolását is.

A végrehajtási és konszenzusos kliensek kapcsolódása

A konszenzusos és végrehajtási kliensek párhuzamosan futnak. Össze kell kapcsolódniuk, hogy a konszenzusos kliens utasításokat adhasson a végrehajtási kliensnek, a végrehajtási kliens pedig tranzakciókötegeket adhasson át a konszenzusos kliensnek, hogy azok bekerülhessenek a Beacon blokkokba. A két kliens közötti kommunikáció helyi RPC-kapcsolat segítségével valósítható meg. Egy Engine-API(opens in a new tab) néven ismert API határozza meg a két kliens között küldött utasításokat. Mivel mindkét kliens egyetlen hálózati identitás mögött helyezkedik el, megosztanak egy ENR-t (Ethereum csomópontfeljegyzés), amely mindkét kliens számára külön kulcsot tartalmaz (eth1 és eth2 kulcs).

A kontrollfolyamat összefoglalása az alábbiakban látható, zárójelben a vonatkozó hálózati stackkel.

Amikor a konszenzusos kliens nem terjeszt elő blokkot:

 • A konszenzusos kliens blokkot kap a blokkpletyka-protokollon keresztül (konszenzus p2p)
 • A konszenzusos kliens előzetesen validálja a blokkot, azaz biztosítja, hogy az érvényes feladótól érkezett, helyes metaadatokkal
 • A blokkban lévő tranzakciókat a végrehajtási rétegnek küldik el végrehajtási csomagként (helyi RPC-kapcsolat)
 • A végrehajtási réteg végrehajtja a tranzakciókat és ellenőrzi a blokkfejlécben lévő státuszt (azaz a hashek egyezését)
 • A végrehajtási réteg visszaadja a validációs adatokat a konszenzus rétegnek, a blokk validáltnak tekinthető (helyi RPC kapcsolat)
 • A konszenzus réteg hozzáadja a blokkot a saját blokkláncának fejéhez és tanúsítja azt, a tanúsítást a hálózaton keresztül küldi szét (konszenzus p2p)

Amikor a konszenzusos kliens blokkot terjeszt elő:

 • A konszenzusos kliens értesítést kap arról, hogy ő a következő blokkelőterjesztő (konszenzus p2p)
 • A konszenzusréteg meghívja a blokk létrehozása metódust a végrehajtási kliensben (helyi RPC)
 • A végrehajtási réteg hozzáfér a tranzakciós memóriakészlethez, amelyet a tranzakciós pletykaprotokoll töltött fel (végrehajtási p2p)
 • A végrehajtási kliens a tranzakciókat egy blokkba foglalja, végrehajtja a tranzakciókat és létrehoz egy blokk hasht
 • A konszenzusos kliens átveszi a tranzakciókat és a blokk hasht a végrehajtási klienstől, és hozzáadja azokat a Beacon-blokkhoz (helyi RPC)
 • A konszenzusos kliens a blokkot a blokkpletyka-protokollon keresztül továbbítja (konszenzus p2p)
 • A többi kliens megkapja a javasolt blokkot a blokkpletyka-protokollon keresztül, és a fent leírtak szerint validálja (konszenzus p2p)

Amint a blokkot elegendő validátor tanúsította, a lánc fejéhez adják, igazolják és végül véglegesítik.

A hálózati réteg sémája a konszenzus- és végrehajtási kliensek számára, az ethresear.ch(opens in a new tab) honlapról

További olvasnivaló

DevP2P(opens in a new tab) LibP2p(opens in a new tab) Konszenzusréteg hálózati specifikáció(opens in a new tab) Kademlia to discv5(opens in a new tab) Kademlia leírás(opens in a new tab) Bevezetés az Ethereum p2p-be(opens in a new tab) Eth1 és eth2 kapcsolata(opens in a new tab) A Beolvadásról és eth2 kliensrészletekről szóló videó(opens in a new tab)

Hasznosnak találta a cikket?