Ugrás a fő tartalomra
Change page

ERC-4626 Tokenizált értékmegőrzőre vonatkozó szabvány

Utolsó módosítás: @Satglow(opens in a new tab), 2024. május 8.

Bevezetés

Az ERC-4626 szabvány a hozamtartó értékmegőrzők műszaki paramétereinek optimalizálására és egységesítésére szolgál. Egy szabványos API-t biztosít ezen tokenizált értékmegőrzőkhöz, amelyek egyetlen, alapul szolgáló ERC-20 token részvényeit képviselik. Az ERC-4626 egy opcionális kiterjesztést is körvonalaz az ERC-20-at használó tokenizált értékmegőrzők számára, amely alapvető funkciókat kínál a tokenek letétbe helyezéséhez, kivonásához és az egyenlegek leolvasásához.

Az ERC-4626 szerepe a hozamtartó értékmegőrzőkben

A hitelpiacok, az aggregátorok és a kamatozó tokenek segítenek a felhasználóknak különböző stratégiák végrehajtásával megtalálni a legjobb hozamot a kriptotokenjeikre. Ezek a stratégiák enyhe eltérésekkel kerülhetnek végrehajtásra, ami hibás lehet, vagy pazarolja a fejlesztési erőforrásokat.

Az ERC-4626 a hozamtartó értékmegőrzőkben csökkenti az integrációs erőfeszítéseket, és a konzisztensebb és robusztusabb végrehajtási minták létrehozásával a fejlesztők kis mértékű speciális erőfeszítései mellett lehetővé teszi a hozamhoz való hozzáférést a különböző alkalmazásokban.

Az ERC-4626 token teljes körű leírását az EIP-4626(opens in a new tab) tartalmazza.

Előfeltételek

Az oldal könnyebben megértéséhez javasoljuk, hogy tekintse át a Tokenszabványok és az ERC-20 című cikkeket.

ERC-4626 funkciók és jellemzők:

Metódusok

asset

1function asset() public view returns (address)
Másolás

Ez a függvény visszaadja az értékmegőrzőben a könyveléshez, befizetéshez és kivonáshoz használt token címét.

totalAssets

1function totalAssets() public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény az értékmegőrzőben lévő fedezeti eszközök teljes összegét adja vissza.

convertToShares

1function convertToShares(uint256 assets) public view returns (uint256 shares)
Másolás

Ez a függvény visszaadja a részvények (shares) mennyiségét, amelyet az értékmegőrző a megadott eszközök (assets) mennyiségéért cserélne.

convertToAssets

1function convertToAssets(uint256 shares) public view returns (uint256 assets)
Másolás

Ez a függvény visszaadja az eszközök (assets) mennyiségét, amelyet az értékmegőrző a megadott részvények (shares) mennyiségéért cserélne.

maxDeposit

1function maxDeposit(address receiver) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény a receiver által egyetlen deposit hívással letétbe helyezhető fedezeti eszközök maximális összegét adja vissza.

previewDeposit

1function previewDeposit(uint256 assets) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szimulálják a betétük hatásait az aktuális blokkban.

deposit

1function deposit(uint256 assets, address receiver) public returns (uint256 shares)
Másolás

Ez a függvény a mögöttes tokenek eszközeit (assets) helyezi el az értékmegőrzőben, és a részvények (shares) tulajdonjogát a fogadónak (receiver) adja.

maxMint

1function maxMint(address receiver) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény visszaadja a receiver által egyetlen mint hívással kiadható részvények maximális mennyiségét.

previewMint

1function previewMint(uint256 shares) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szimulálják a mintelés hatásait az aktuális blokkban.

mint

1function mint(uint256 shares, address receiver) public returns (uint256 assets)
Másolás

Ez a függvény pontosan shares értékmegőrzői részvényeket ad ki a fogadónak (receiver) az alapul szolgáló tokenek eszközeinek (assets) letétbe helyezésével.

maxWithdraw

1function maxWithdraw(address owner) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény az owner egyenlegéből egyetlen withdraw hívással kivehető fedezeti eszközök maximális összegét adja vissza.

previewWithdraw

1function previewWithdraw(uint256 assets) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szimulálják a kivonásuk hatásait az aktuális blokkban.

withdraw

1function withdraw(uint256 assets, address receiver, address owner) public returns (uint256 shares)
Másolás

Ez a függvény részvény (shares) elégetését végzi a tulajdonostól (owner), és pontosan ennyi shares tokent küld az értékmegőrzőből a fogadónak (receiver).

maxRedeem

1function maxRedeem(address owner) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény visszaadja az owner egyenlegéből redeem hívással visszaváltható részvények maximális mennyiségét.

previewRedeem

1function previewRedeem(uint256 shares) public view returns (uint256)
Másolás

Ez a függvény lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy szimulálják a beváltásuk hatásait az aktuális blokkban.

redeem

1function redeem(uint256 shares, address receiver, address owner) public returns (uint256 assets)
Másolás

Ez a függvény meghatározott számú részvényt (shares) vált be a tulajdonostól (owner), és elküldi a mögöttes token eszközöket (assets) az értékmegőrzőből a fogadónak (receiver).

totalSupply

1function totalSupply() public view returns (uint256)
Másolás

Visszaadja a forgalomban lévő, be nem váltott értékmegőrző-részvények teljes számát.

balanceOf

1function balanceOf(address owner) public view returns (uint256)
Másolás

Visszaadja az owner által jelenleg birtokolt értékmegőrző-részvények teljes mennyiségét.

Események

Letétbe helyezési esemény

Akkor KELL kiadni, amikor tokeneket helyeznek el az értékmegőrzőben a mint és a deposit metódusokon keresztül

1event Deposit(
2 address indexed sender,
3 address indexed owner,
4 uint256 assets,
5 uint256 shares
6)
Másolás

Ahol a küldő (sender) az a felhasználó, aki eszközöket (assets) cserélt részvényre (shares), és átadta ezeket a részvényeket (shares) a tulajdonosnak (owner).

Kivonási esemény

Ki KELL adni, amikor a letétes a redeem vagy withdraw módon részvényeket vesz ki az értékmegőrzőből.

1event Withdraw(
2 address indexed sender,
3 address indexed receiver,
4 address indexed owner,
5 uint256 assets,
6 uint256 shares
7)
Másolás

Ahol a küldő (sender) az a felhasználó, aki a kivonást kezdeményezte és a tulajdonos (owner) tulajdonában lévő részvényeket (shares) eszközökre (assets) cserélte. A receiver az a felhasználó, aki a visszavont eszközöket (assets) megkapta.

További olvasnivaló

Hasznosnak találta a cikket?