Ugrás a fő tartalomra
Change page

ERC-721 Nem Felcserélhető Token Szabvány

Utolsó módosítás: @robertdosa(opens in a new tab), Invalid DateTime

Bevezetés

Mi az a nem felcserélhető token?

Egy nem felcserélhető tokent (NFT) valaki vagy valami egyedi beazonosítására lehet használni. Ezt a token típust tökéletesen lehet használni olyan platformokon, melyek gyűjthető tárgyakat, hozzáférési kulcsokat, lottó szelvényeket, sorszámozott koncert jegyeket vagy sportesemény jegyeket stb. árulnak. Ez a speciális token típus csodás lehetőségeket rejt magában, így megérdemel egy rendes szabványt, az ERC-721 szolgál megoldásul!

Mi az az ERC-721?

Az ERC-721 bevezeti az NFT szabványt, vagyis ez a token típus egyedi és különböző értékekkel rendelkezhet, mint egy másik token ugyanabból az okosszerződésből, ami esetleg a korából, ritkaságából vagy a kinézetéből származik. Egy pillanat, kinézet?

Igen! Minden NFT-nek van egy uint256 változója tokenId néven, így minden ERC-721 szerződéshez tartozó contract address-nek és a uint256 tokenId-nek globálisan egyedinek kell lennie. Mondjuk egy dappnak lehet egy "konvertere", mely a tokenId változót használja bemenetre és kimenetként valami menő dolog képét adja vissza például zombikat, fegyvereket, képességeket vagy csodálatos kiscicákat!

Előfeltételek

  • Számlák
  • Okosszerződések
  • Token szabványok

Törzs

Az ERC-721 (Ethereum Request for Comments 721), melyet William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans és Nastassia Sachs javasolt 2018 januárjában, egy nem felcserélhető token szabványt vezet be, mely egy token API-t implementál az okosszerződéseken belül.

Olyan funkcionalitásokat tartalmaz, mint a token átutalás egyik számláról a másikra, a token jelenlegi egyenlege az adott számlán, az adott token jelenlegi tulajdonosa valamint a teljes elérhető tokenmennyiség a hálózaton. Emellett vannak más más funkciók is, mint például annak jóváhagyása, hogy egy harmadik fél számlája átmozgasson egy bizonyos mennyiségű tokent az adott számláról.

Ha egy okosszerződés implementálja a következő metódusokat és eseményeket, akkor egy ERC-721 nem felcserélhető token szerződésnek lehet nevezni, és a telepítés után a létrejött tokenek számontartásáért lesz felelős az Ethereumon.

Az EIP-721-ből(opens in a new tab):

Metódusok

1 function balanceOf(address _owner) external view returns (uint256);
2 function ownerOf(uint256 _tokenId) external view returns (address);
3 function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId, bytes data) external payable;
4 function safeTransferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
5 function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _tokenId) external payable;
6 function approve(address _approved, uint256 _tokenId) external payable;
7 function setApprovalForAll(address _operator, bool _approved) external;
8 function getApproved(uint256 _tokenId) external view returns (address);
9 function isApprovedForAll(address _owner, address _operator) external view returns (bool);
Összes megjelenítése
📋 Másolás

Események

1 event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 indexed _tokenId);
2 event Approval(address indexed _owner, address indexed _approved, uint256 indexed _tokenId);
3 event ApprovalForAll(address indexed _owner, address indexed _operator, bool _approved);
📋 Másolás

Példák

Nézzük meg, miért olyan fontos egy szabvány, hogy egyszerűbbé tegye számunkra azt, hogy bármely ERC-721 token szerződést megtekinthessük az Ethereumon. Csak a szerződés Application Binary Interface-ére (ABI) lesz szükség, hogy egy felületet készítsünk bármely ERC-721 tokennek. Ahogy lentebb látni fogod, egy egyszerűsített ABI-t használunk, hogy egy egyszerűbb példával éljünk.

Web3.py példa

Először győződj meg arról, hogy a Web3.py(opens in a new tab) Python könyvtár telepítve van:

1pip install web3
1from web3 import Web3
2from web3.utils.events import get_event_data
3
4
5w3 = Web3(Web3.HTTPProvider("https://cloudflare-eth.com"))
6
7ck_token_addr = "0x06012c8cf97BEaD5deAe237070F9587f8E7A266d" # CryptoKitties Szerződés
8
9acc_address = "0xb1690C08E213a35Ed9bAb7B318DE14420FB57d8C" # CryptoKitties Aukció
10
11# Ez az ERC-721 NFT szerződésnek az egyszerűsített Contract Application Binary Interface-e (ABI).
12# Csak a következő metódusokat tartalmazza: balanceOf(address), name(), ownerOf(tokenId), symbol(), totalSupply()
13simplified_abi = [
14 {
15 'inputs': [{'internalType': 'address', 'name': 'owner', 'type': 'address'}],
16 'name': 'balanceOf',
17 'outputs': [{'internalType': 'uint256', 'name': '', 'type': 'uint256'}],
18 'payable': False, 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
19 },
20 {
21 'inputs': [],
22 'name': 'name',
23 'outputs': [{'internalType': 'string', 'name': '', 'type': 'string'}],
24 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
25 },
26 {
27 'inputs': [{'internalType': 'uint256', 'name': 'tokenId', 'type': 'uint256'}],
28 'name': 'ownerOf',
29 'outputs': [{'internalType': 'address', 'name': '', 'type': 'address'}],
30 'payable': False, 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
31 },
32 {
33 'inputs': [],
34 'name': 'symbol',
35 'outputs': [{'internalType': 'string', 'name': '', 'type': 'string'}],
36 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
37 },
38 {
39 'inputs': [],
40 'name': 'totalSupply',
41 'outputs': [{'internalType': 'uint256', 'name': '', 'type': 'uint256'}],
42 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
43 },
44]
45
46ck_extra_abi = [
47 {
48 'inputs': [],
49 'name': 'pregnantKitties',
50 'outputs': [{'name': '', 'type': 'uint256'}],
51 'payable': False, 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
52 },
53 {
54 'inputs': [{'name': '_kittyId', 'type': 'uint256'}],
55 'name': 'isPregnant',
56 'outputs': [{'name': '', 'type': 'bool'}],
57 'payable': False, 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
58 }
59]
60
61ck_contract = w3.eth.contract(address=w3.toChecksumAddress(ck_token_addr), abi=simplified_abi+ck_extra_abi)
62name = ck_contract.functions.name().call()
63symbol = ck_contract.functions.symbol().call()
64kitties_auctions = ck_contract.functions.balanceOf(acc_address).call()
65print(f"{name} [{symbol}] NFTs in Auctions: {kitties_auctions}")
66
67pregnant_kitties = ck_contract.functions.pregnantKitties().call()
68print(f"{name} [{symbol}] NFTs Pregnants: {pregnant_kitties}")
69
70# Using the Transfer Event ABI to get info about transferred Kitties.
71tx_event_abi = {
72 'anonymous': False,
73 'inputs': [
74 {'indexed': False, 'name': 'from', 'type': 'address'},
75 {'indexed': False, 'name': 'to', 'type': 'address'},
76 {'indexed': False, 'name': 'tokenId', 'type': 'uint256'}],
77 'name': 'Transfer',
78 'type': 'event'
79}
80
81# Szükségünk van az esemény szignójára, hogy kiszűrjük a logokat
82event_signature = w3.sha3(text="Transfer(address,address,uint256)").hex()
83
84logs = w3.eth.getLogs({
85 "fromBlock": w3.eth.blockNumber - 120,
86 "address": w3.toChecksumAddress(ck_token_addr),
87 "topics": [event_signature]
88})
89
90# Megjegyzések:
91# - a Cloudflare szolgáltatónak 120 blokk a maximum hatótávja
92# - Ha nem találtál semmilyen Transfer eseményt, akkor a tokenId-t megkapthatod itt is:
93# https://etherscan.io/address/0x06012c8cf97BEaD5deAe237070F9587f8E7A266d#events
94# Kattints az esemény logok kiterjesztésére és másold ki a "tokenId" paraméterét
95
96recent_tx = [get_event_data(tx_event_abi, log)["args"] for log in logs]
97
98kitty_id = recent_tx[0]['tokenId'] # Paste the "tokenId" here from the link above
99is_pregnant = ck_contract.functions.isPregnant(kitty_id).call()
100print(f"{name} [{symbol}] NFTs {kitty_id} is pregnant: {is_pregnant}")
Összes megjelenítése
📋 Másolás

A CryptoKitties szerződésnek van egy pár érdekes eseménye, ami nem standard.

Nézzünk meg kettőt közülük, Pregnant és Birth.

1# A Pregnant és a Birth esemény ABI-ok használata, hogy infókat kapjunk meg az új cicákról.
2ck_extra_events_abi = [
3 {
4 'anonymous': False,
5 'inputs': [
6 {'indexed': False, 'name': 'owner', 'type': 'address'},
7 {'indexed': False, 'name': 'matronId', 'type': 'uint256'},
8 {'indexed': False, 'name': 'sireId', 'type': 'uint256'},
9 {'indexed': False, 'name': 'cooldownEndBlock', 'type': 'uint256'}],
10 'name': 'Pregnant',
11 'type': 'event'
12 },
13 {
14 'anonymous': False,
15 'inputs': [
16 {'indexed': False, 'name': 'owner', 'type': 'address'},
17 {'indexed': False, 'name': 'kittyId', 'type': 'uint256'},
18 {'indexed': False, 'name': 'matronId', 'type': 'uint256'},
19 {'indexed': False, 'name': 'sireId', 'type': 'uint256'},
20 {'indexed': False, 'name': 'genes', 'type': 'uint256'}],
21 'name': 'Birth',
22 'type': 'event'
23 }]
24
25# Szükségünk van az esemény szignójára, hogy kiszűrjük a logokat
26ck_event_signatures = [
27 w3.sha3(text="Pregnant(address,uint256,uint256,uint256)").hex(),
28 w3.sha3(text="Birth(address,uint256,uint256,uint256,uint256)").hex(),
29]
30
31# Itt a Pregnant Event:
32# - https://etherscan.io/tx/0xc97eb514a41004acc447ac9d0d6a27ea6da305ac8b877dff37e49db42e1f8cef#eventlog
33pregnant_logs = w3.eth.getLogs({
34 "fromBlock": w3.eth.blockNumber - 120,
35 "address": w3.toChecksumAddress(ck_token_addr),
36 "topics": [ck_extra_events_abi[0]]
37})
38
39recent_pregnants = [get_event_data(ck_extra_events_abi[0], log)["args"] for log in pregnant_logs]
40
41# Itt a Birth Event:
42# - https://etherscan.io/tx/0x3978028e08a25bb4c44f7877eb3573b9644309c044bf087e335397f16356340a
43birth_logs = w3.eth.getLogs({
44 "fromBlock": w3.eth.blockNumber - 120,
45 "address": w3.toChecksumAddress(ck_token_addr),
46 "topics": [ck_extra_events_abi[1]]
47})
48
49recent_births = [get_event_data(ck_extra_events_abi[1], log)["args"] for log in birth_logs]
Összes megjelenítése
📋 Másolás

További olvasnivaló

Hasznosnak találta a cikket?