ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

ethereum.org ഹീറോ ഇമേജ്

വികേന്ദ്രീകൃത അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള ആഗോള, ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് Ethereum.

Ethereum

Ethereum-ൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ മൂല്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കൃത്യമായി പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതു പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ലോകത്തെവിടെയും ആക്‌സസ് ചെയ്യാവുന്നതുമായ കോഡ് എഴുതാൻ കഴിയും.

Ethereum-നെ കുറിച്ച്

Ethereum, Ether, വാലറ്റുകള്‍, ടോക്കണുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും അറിയുക, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് Ethereum അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം.

Ethereum ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുക

ഡെവലപ്പർമാർ

Ethereum- ന്‍റെയും അതിന്‍റെ അപ്ലിക്കേഷനുകളുടെയും പിന്നിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് അറിയുക, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.

നിര്‍മ്മാണം ആരംഭിക്കുക

എന്റർപ്രൈസ്

പുതിയ ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ തുറക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഫ്യൂച്ചര്‍ പ്രൂഫ് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും Ethereum-ന് എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് കാണുക.

എന്റർപ്രൈസിനായുള്ള Ethereum