പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ
ഇംഗ്ലീഷ് കാണൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

കോഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കൂ

കുറച്ചുകൂടി സംവേദനാത്മകമായ പഠന അനുഭവം നൽകാൻ, ഈ ഉപകരണങ്ങൾ താങ്കളെ സഹായിക്കും.

കോഡ് സാൻഡ്‌ബോക്‌സുകൾ

സ്മാർട്ട് കരാറുകൾ എഴുതുന്നതിനും Ethereumനെ മനസിലാക്കുന്നതിനും പരീക്ഷിക്കാൻ ഈ സാൻ‌ഡ്‌ബോക്സുകൾ‌ ഒരു ഇടം നൽകും.

☝
റീമിക്സ് ഒരു സാൻ‌ഡ്‌ബോക്സ് മാത്രമല്ല. പല ഡവലപ്പർമാരും റീമിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സ്മാർട്ട് കരാറുകൾ എഴുതുകയും കംപൈൽ ചെയ്യുകയും വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംവേദനാത്മക ഗെയിം ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ

നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുക. ഈ ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ ഗെയിംപ്ലേ ഉപയോഗിച്ച് അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ക്രിപ്‌റ്റോസോമ്പീസ് ലോഗോ

CryptoZombies

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സോംബി ഗെയിം സോളിഡിറ്റി നിർമ്മിക്കുന്നത് പഠിക്കുക.
Solidity
Open CryptoZombies
എതർനട്ട്സ് ലോഗോ

Ethernauts

സ്മാർട്ട് കരാറുകൾ ഹാക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലെവലുകൾ പൂർത്തിയാക്കുക.
Solidity
Open Ethernauts
Capture the Ether logo

Capture The Ether

Capture the Ether is a game in which you hack Ethereum smart contracts to learn about security.
Solidity
Open Capture The Ether

ഡവലപ്പർ ബൂട്ട്‌ക്യാമ്പുകൾ

നിങ്ങളെ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് പണമടച്ചുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്‌സുകൾ.

Platzi logo

Platzi

Learn how to build dapps on Web3 and master all the skills needed to be a blockchain developer.
Solidity
web3
Open Platzi
ചെയിൻ‌ഷോട്ട് ലോഗോ

ChainShot

Remote, instructor-led Ethereum developer bootcamp and additional courses.
Solidity
Vyper
web3
Open ChainShot
കൺസെൻസിസ് അക്കാദമി ലോഗോ

ConsenSys Academy

ഓൺലൈൻ Ethereum ഡവലപ്പർ ബൂട്ട്‌ക്യാമ്പ്.
Solidity
web3
Open ConsenSys Academy
BloomTech logo

BloomTech

The BloomTech Web3 course will teach you the skills employers look for in engineers.
Solidity
web3
Open BloomTech
_buildspace logo

_buildspace

Learn about crypto by building cool projects.
Solidity
web3
Open _buildspace
Questbook logo

Questbook

Self paced tutorials to learn Web 3.0 by building
Solidity
web3
Open Questbook
NFT school logo

NFT School

Explore what's going on with non-fungible tokens, or NFTs from the technical side.
Solidity
web3
Open NFT School
Pointer logo

Pointer

Learn web3 dev skills with fun interactive tutorials. Earn crypto rewards along the way
Solidity
web3
Open Pointer
Speed Run Ethereum logo

Speed Run Ethereum

Speed Run Ethereum is a set of challenges to test your Solidity knowledge using Scaffold-ETH
Solidity
web3
Open Speed Run Ethereum
ഒരു ഭാവി കംപ്യൂട്ടർ/ഡിവൈസിന്റെ ചിത്രീകരണം.

ഡോക്യൂമെന്റേഷന്റെ സഹായത്തോടെ പഠിക്കു

കൂടുതലറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലേക്ക് പോകുക.

ഡോക്സ് ബ്രൗസ് ചെയ്യുക

Was this page helpful?