പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ
ഇംഗ്ലീഷ് കാണൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ

Ethereumനെ മൗലികമായ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നവീകരിക്കുന്നു

നമുക്കറിയാവുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ Ethereum, കൂടുതൽ വിപുലീകരണസാദ്ധ്യവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവുമാണ്...
  • അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക
  • കാത്തിരിക്കൂ, എന്താണ് എതിരെയും?
കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗിയുടെ ചിത്രീകരണം

Eth2 എന്താണ്?

Eth2 പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച ഒരു കൂട്ടം അപ്‌ഗ്രേഡുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അത് Ethereumനെ കൂടുതൽ വിപുലവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും കൂടുതൽ സുസ്ഥിരവുമാക്കുന്നു. Ethereum ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉടനീളമുള്ള ഒന്നിലധികം ടീമുകൾ ഈ നവീകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.
Learn about previous Ethereum upgrades

നിങ്ങൾ എന്തുചെയ്യണം?

നിങ്ങൾ ഒരു ഡാപ്പ് ഉപയോക്താവോ ETH ഉടമയോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ഡവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതില്‍ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പങ്കാളിയാകാന്‍ വഴികളുണ്ട്.
Eth2- ൽ ഏർപ്പെടുക

ദർശനം✨

Ethereumനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയെയും സേവിക്കുന്നതിന്, Ethereumനെ കൂടുതൽ വിപുലവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

🚀

കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനാവും

അപ്ലിക്കേഷനുകൾ‌ വേഗത്തിലും വിലകുറഞ്ഞും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് Ethereum സെക്കൻഡിൽ‌ അനേകം 1000 ഇടപാടുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടതുണ്ട്.

🛡️

കൂടുതൽ സുരക്ഷിതം

Ethereum കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. Ethereum സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച്, പ്രോട്ടോക്കോള്‍ എല്ലാത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്കും എതിരെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട്.

🌲

കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമാണ്

പരിസ്ഥിതിക്ക് Ethereum മികച്ചതായിരിക്കണം. ഇന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് വളരെയധികം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശക്തിയും, ഊര്‍ജ്ജവും ആവശ്യമാണ്.

വിസ്മയത്തോടെ ഒരു ഈതർ (ETH) ഗ്ലിഫിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ചിത്രീകരണം

കാഴ്ചയിലേക്ക്‌ നീങ്ങുക

എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ Ethereumനെ കൂടുതൽ വിപുലീകരണക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാക്കാൻ പോകുന്നത്? വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ Ethereum-നുള്ള പ്രധാന ധാർമ്മികതയൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടുതന്നെ.

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ

Ethereumന്റെ സ്കേലബിളിറ്റി, സുരക്ഷ, സുസ്ഥിരത എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം നവീകരണങ്ങളാണ് Eth2. ഓരോന്നും സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ എപ്പോൾ വിന്യസിക്കപ്പെടുമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ചില ആശ്രയത്വങ്ങളുണ്ട്.

ബീക്കൺ ചെയിൻ

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ആദ്യത്തെ Eth2 സങ്കലനം. ബീക്കൺ ചെയിൻ Ethereumലേക്ക് സ്റ്റേക്കിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്നു, ഭാവിയിലെ നവീകരണത്തിന് അടിത്തറയിടുന്നു, ഒടുവിൽ പുതിയ സിസ്റ്റത്തെ ഏകോപിപ്പിക്കും.

ബീക്കൺ ചെയിൻ തത്സമയമാണ്

ഡോക്കിംഗ്

മെയിൻനെറ്റ് Ethereumന് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ബീക്കൺ ചെയിനുമായി “ഡോക്ക്” അല്ലെങ്കിൽ “ലയിപ്പിക്കൽ” ആവശ്യമാണ്. ഇത് മുഴുവൻ നെറ്റ്‌വർക്കിനും സ്റ്റേക്കിംഗ് പ്രാപ്തമാക്കുകയും -തീവ്രമായ ഊര്‍ജ്ജ ഖനനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

എസ്റ്റിമേറ്റ്: 2022

ഷാർഡ് ചെയിനുകള്‍

ഷാർഡ് ചെയിനുകൾ ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിനുമുള്ള Ethereum-ന്റെ ശേഷി വിപുലീകരിക്കും. ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളായി പുറത്തിറക്കിയ ഷാർഡുകൾക്ക് കാലക്രമേണ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും.

എസ്റ്റിമേറ്റ്: 2023

What happened to 'Eth2'?

The term 'Eth2' was commonly used before The Merge but is being phased out in favor of more precise terminology. More on The Merge.

Since merging 'Eth1' and 'Eth2', there are no longer two distinct Ethereum blockchains; there is only Ethereum.

To limit confusion, the community has updated these terms:

  • 'Eth1' is now the 'execution layer', which handles transactions and execution.
  • 'Eth2' is now the 'consensus layer', which handles proof-of-stake consensus.

These terminology updates only change naming conventions; this does not alter Ethereum's goals or roadmap.

Learn more about the 'Eth2' renaming

Why can't we just use Eth2?

Mental models

One major problem with the Eth2 branding is that it creates a broken mental model for new users of Ethereum. They intuitively think that Eth1 comes first and Eth2 comes after. Or that Eth1 ceases to exist once Eth2 exists. Neither of these is true. By removing Eth2 terminology, we save all future users from navigating this confusing mental model.

Inclusivity

As the roadmap for Ethereum has evolved, Ethereum 2.0 has become an inaccurate representation of Ethereum’s roadmap. Being careful and accurate in our word choice allows content on Ethereum to be understood by the broadest audience possible.

Scam prevention

Unfortunately, malicious actors have attempted to use the Eth2 misnomer to scam users by telling them to swap their ETH for ‘ETH2’ tokens or that they must somehow migrate their ETH before the Eth2 upgrade. We hope this updated terminology will bring clarity to eliminate this scam vector and help make the ecosystem safer.

Staking clarity

Some staking operators have also represented ETH staked on the Beacon Chain with the ‘ETH2’ ticker. This creates potential confusion, given that users of these services are not actually receiving an ‘ETH2’ token. No ‘ETH2’ token exists; it simply represents their share in that specific providers’ stake.

Eth2- നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ‌ തീർക്കുന്നതിനും ടെസ്റ്റിംഗിനെ സഹായിക്കുന്നതിനും പ്രതിഫലം നേടുന്നതിനും ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്.
ഇടപെടുക
ഇത് ഔദ്യോഗിക റോഡ്മാപ്പ് അല്ല. അവിടെയുള്ള വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്, കാര്യങ്ങൾ ഒരു നിമിഷംകൊണ്ട് മാറാം. അതിനാൽ ഇത് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയായി വായിക്കരുത്.

സ്റ്റേക്കിംഗ് ഇവിടെയുണ്ട്

Eth2 നവീകരണങ്ങളുടെ താക്കോൽ സ്റ്റേക്കിംഗിന്റെ ആമുഖമാണ്. Ethereum നെറ്റ്‌വർക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ETH ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

1. ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് സജ്ജമാക്കുക

Eth2- ൽ സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച്പാഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് - ഇത് നിങ്ങളെ പ്രക്രിയയിലൂടെ നയിക്കും.

സ്റ്റേക്കിംഗ് ലോഞ്ച്പാഡ് സന്ദർശിക്കുക

2. സ്റ്റേക്കിംഗ് വിലാസം സ്ഥിരീകരിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്, നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ വിലാസം ലഭിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ലോഞ്ച്പാഡിലൂടെ കടന്നുപോയിരിക്കണം.

നിക്ഷേപ കരാർ വിലാസം സ്ഥിരീകരിക്കുക
💸

സ്റ്റേക്കിംഗിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക

ബീക്കൺ ചെയിൻ Ethereumലേക്ക് സ്റ്റേക്കിംഗ് കൊണ്ടുവരും. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ETH ഉണ്ടെങ്കിൽ, നെറ്റ്‌വർക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊതു നന്മ ചെയ്യാനും പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ ETH നേടാനും കഴിയും.

സ്റ്റേക്കിംഗിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

കാലികമായി തുടരുക

Eth2 അപ്‌ഗ്രേഡുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവേഷകരിൽ നിന്നും ഡവലപ്പർമാരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും പുതിയത് നേടുക.

Danny Ryan (Ethereum Foundation)

Ben Edgington (PegaSys, ConsenSys)

ഗവേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക

Ethereum ഗവേഷകരും ഉത്സാഹശീലരും ഒരുപോലെ ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടി ഗവേഷണ ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നു, Eth2ന്‍റെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ.

മുന്നോട്ട് ethresear.ch

Was this page helpful?