Przejdź do głównej zawartości

Połączenie

  • Sieć główna Ethereum wykorzystuje mechanizm proof-of-stake, ale nie zawsze tak było.
  • Przejście z oryginalnego mechanizmu proof-of-work na proof-of-stake zostało nazwane Połączeniem.
  • Połączenie odnosi się do połączenia pierwotnej sieci głównej Ethereum z oddzielną siecią blockchain proof-of-stake nazywaną łańcuchem śledzącym, które teraz istnieją jako jeden łańcuch.
  • Połączenie zmniejszyło zużycie energii przez Ethereum o około 99,95%.

Strona ostatnio zaktualizowana: 23 lutego 2024

Czym było Połączenie?

Połączenie to scalenie pierwotnej warstwy wykonania Ethereum (sieci głównej, która istnieje od genezy) z nową warstwą konsensusu proof-of-stake, łańcuchem śledzącym. Wyeliminowało to potrzebę energochłonnego wydobycia, a zamiast tego umożliwiło zabezpieczenie sieci za pomocą stakowanych ETH. To był naprawdę ekscytujący krok w realizacji wizji Ethereum — większej skalowalności, bezpieczeństwa i zrównoważenia ekologicznego.

Początkowo łańcuch śledzący wdrażano oddzielnie od

. Sieć główna Ethereum — wraz ze wszystkimi jej kontami, saldami, inteligentnymi kontraktami i stanem sieci blockchain — nadal była zabezpieczana przez mechanizm proof-of-work, nawet gdy łańcuch śledzący działał równolegle, używając proof-of-stake. Połączenie to moment, w którym te dwa systemy w końcu się połączyły, a mechanizm proof-of-work został na stałe zastąpiony przez mechanizm proof-of-stake.

Wyobraź sobie, że Ethereum to statek kosmiczny, który wystartował, zanim był gotowy do podróży międzygwiezdnej. Dzięki łańcuchowi śledzącemu społeczność zbudowała nowy silnik i wzmocniony kadłub. Po intensywnych testach nadszedł czas, aby w czasie jazdy zamienić stary silnik na nowy. W ten sposób nowy, wydajniejszy silnik został zainstalowany w działającej maszynie, która dzięki temu nabrała kosmicznej prędkości.

Łączenie z siecią główną

Mechanizm proof-of-work zabezpieczał sieć główną Ethereum od chwili jej genezy aż do Połączenia. Dzięki temu w lipcu 2015 roku powstała sieć blockchain Ethereum, do której wszyscy przywykliśmy, ze wszystkimi znanymi nam funkcjami — transakcjami, inteligentnymi kontraktami, kontami itd.

Deweloperzy przygotowywali się do ostatecznego przejścia z proof-of-work na proof-of-stake przez całą historię Ethereum. 1 grudnia 2020 roku łańcuch śledzący utworzono jako działającą równolegle sieć blockchain oddzielną od sieci głównej.

Początkowo łańcuch śledzący nie przetwarzał transakcji w sieci głównej. Zamiast tego osiągał konsensus co do swojego stanu, uzgadniając aktywnych walidatorów i salda ich kont. Po intensywnych testach nadszedł czas, aby łańcuch śledzący osiągnął konsensus na rzeczywistych danych. Po Połączeniu łańcuch śledzący stał się mechanizmem konsensusu dla wszystkich danych sieci, w tym transakcji w warstwie wykonania i sald kont.

Połączenie oznaczało oficjalne przejście na używanie łańcucha śledzącego jako silnika produkcji bloków. Wydobywanie nie jest już środkiem do produkcji ważnych bloków. Zamiast tego rolę tę przejęli walidatorzy proof-of-stake, którzy są teraz odpowiedzialni za przetwarzanie ważności wszystkich transakcji i proponowanie bloków.

Podczas Połączenia nie została utracona żadna historia. Gdy sieć główna połączyła się z łańcuchem śledzącym, połączona została również cała historia transakcyjna Ethereum.

Przejście na proof-of-stake zmieniło sposób emisji etheru. Dowiedz się więcej o emisji etheru przed i po Połączeniu.

Użytkownicy i posiadacze

Połączenie nie zmieniło niczego dla posiadaczy/użytkowników.

Trzeba to powtórzyć: jako użytkownik lub posiadacz ETH lub dowolnego innego zasobu cyfrowego w Ethereum, a także jako staker nie obsługujący węzła, nie musisz robić niczego ze swoimi środkami lub portfelem po Połączeniu. ETH to po prostu ETH. Nie ma czegoś takiego jak „stare ETH” / „nowe ETH” ani „ETH1”/„ETH2”, a portfele po Połączeniu działają dokładnie tak samo jak przed połączeniem — osoby, które mówią Ci, że jest inaczej, to prawdopodobnie oszuści.

Mimo przejścia z proof-of-work cała historia Ethereum od genezy pozostała nienaruszona i niezmieniona przez przejście na proof-of-stake. Wszelkie środki znajdujące się w Twoim portfelu przed Połączeniem są nadal dostępne po Połączeniu. Nie jest wymagane żadne działanie z Twojej strony, aby dokonać uaktualnienia.

Więcej o zabezpieczeniach Ethereum

Operatorzy węzłów i deweloperzy aplikacji

Połączenie i zużycie energii

Połączenie stanowi koniec stosowania mechanizmu proof-of-work w sieci Ethereum i rozpoczęcie ery bardziej zrównoważonego ekologicznie Ethereum. Zużycie energii przez sieć Ethereum spadło o około 99,95%, dzięki czemu Ethereum stało się ekologiczną siecią blockchain. Dowiedz się więcej o zużyciu energii przez Ethereum.

Połączenie i skalowanie

Połączenie stwarza również miejsce dla dalszych uaktualnień skalowalności, które nie są możliwe w ramach mechanizmu proof-of-work, co przybliży Ethereum o krok do osiągnięcia pełnej skali, bezpieczeństwa i zrównoważenia ekologicznego, o których mowa w wizji Ethereum.

Błędne przekonania o Połączeniu

Co się stało z „Eth2”?

Termin „Eth2” został odrzucony. Po połączeniu „Eth1” i „Eth2” w jeden łańcuch nie trzeba już rozróżniać dwóch sieci Ethereum — jest tylko jedna sieć Ethereum.

Aby ograniczyć zamieszanie, społeczność zaktualizowała te warunki:

  • „Eth1” jest teraz „warstwą wykonania”, która obsługuje transakcje i wykonanie.
  • „Eth2” jest teraz „warstwą konsensusu”, która obsługuje konsensus dowodu stawki (proof-of-stake).

Ta terminologia aktualizuje tylko konwencje nazewnictwa; nie zmienia celów ani planu działania Ethereum.

Dowiedz się więcej o zmianie nazwy „Eth2”(opens in a new tab)

Relacje między uaktualnieniami

Wszystkie uaktualnienia Ethereum są poniekąd wzajemnie powiązane. Podsumujmy więc, jak Połączenie ma się do innych uaktualnień.

Połączenie i łańcuch śledzący

Połączenie reprezentuje formalne przyjęcie łańcucha śledzącego jako nowej warstwy konsensusu w stosunku do pierwotnej warstwy wykonania sieci głównej. Od czasu Połączenia walidatorzy są przypisani do bezpiecznej sieci głównej Ethereum, a wydobywanie na proof-of-work nie jest już prawidłowym sposobem produkcji bloków.

Bloki są natomiast proponowane przez węzły walidujące, które stakują ETH w zamian za prawo do udziału w konsensusie. Te uaktualnienia stanowią podstawę dla przyszłych uaktualnień skalowalności, w tym shardingu.

Łańcuch śledzący

Połączenie i uaktualnienie Shanghai

W celu zapewnienia uproszczenia i maksymalnego skupienia się na udanym przejściu na proof-of-stake uaktualnienie Połączenie nie zawierało pewnych oczekiwanych funkcji, takich jak możliwość wypłaty stakowanych ETH. Planuje się, że wdrożenie uaktualnienia Shanghai nastąpi po Połączeniu i umożliwi wypłaty stakerom.

Bądź na bieżąco dzięki zagadnieniu planowania uaktualnienia Shanghai w serwisie GitHub(opens in a new tab) lub blogowi poświęconemu badaniom i rozwojowi EF(opens in a new tab). Można też dowiedzieć się więcej o tym, Co się dzieje po Połączeniu(opens in a new tab), z prezentacji Vitalika podczas wydarzenia ETHGlobal w kwietniu 2021 roku.

Połączenie i sharding

Pierwotnie planowano prace nad shardingiem przed Połączeniem, aby rozwiązać problem skalowalności. Jednak wraz z rozwojem rozwiązań skalujących warstwę 2 priorytet przesunął się na zamianę mechanizmu proof-of-work na proof-of-stake.

Plany dotyczące shardingu szybko ewoluują, ale ze względu na rozwój i sukces technologii warstwy 2 do skalowania wykonania transakcji plany shardingu przesunęły się w kierunku znalezienia optymalnego sposobu rozłożenia ciężaru przechowywania skompresowanych calldata z kontraktów pakietów zbiorczych, co pozwala na wykładniczy wzrost przepustowości sieci. Nie byłoby to możliwe bez wcześniejszego przejścia na proof-of-stake.

Sharding

Dalsza lektura

Sprawdź swoją wiedzę o Ethereum

Loading...

Czy ta strona była pomocna?