പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ബീക്കൺ ചെയിൻ

  • ബീക്കൺ ചെയിൻ, Ethereum ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു.
  • ഇത് ഒറിജിനൽ Ethereum പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് ശൃംഖലയുമായി 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ ലയിപ്പിച്ചു.
  • ബീക്കൺ ചെയിൻ പൊതു യുക്തിയും Ethereum-ത്തെ ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന ബ്ലോക്ക് ഗോസിപ്പ് പ്രോട്ടോക്കോളും അവതരിപ്പിച്ചു.

അവസാനം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത പേജ്: 2024, ജൂൺ 13

ബീക്കൺ ചെയിൻ എന്തായിരുന്നു?

2020-ൽ സമാരംഭിച്ച യഥാർത്ഥ പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ബ്ലോക്ക്‌ചെയിനിന്റെ പേരാണ് ബീക്കൺ ചെയിൻ. Ethereum മെയിൻനെറ്റിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് പൊതു യുക്തി മികച്ചതും സുസ്ഥിരവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ, ഇത് ഒറിജിനൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് Ethereum-നൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചു. Ethereum-ൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിനും പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനും, ഒറിജിനൽ Ethereum ശൃംഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ബീക്കൺ ചെയിനിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അവയെ ബ്ലോക്കുകളായി ബണ്ടിൽ ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൊതു രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബ്ലോക്ക്‌ചെയിനിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതേ സമയം, ഒറിജിനൽ Ethereum കക്ഷികൾ അവയുടെ മൈനിംഗ്, ബ്ലോക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ, പൊതു യുക്തി എന്നിവ ഓഫാക്കി, അതെല്ലാം ബീക്കൺ ചെയിനിന് കൈമാറി. ഈ ഇവന്റ് ലയനം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടു. ലയനം നടന്ന ശേഷം രണ്ട് ബ്ലോക്ക്‌ചെയിനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല; ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് Ethereum ചെയിൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

ബീക്കൺ ചെയിൻ എന്താണ് ചെയ്തത്?

യഥാർത്ഥ Ethereum ഇടപാടുകൾ സ്റ്റേക്കർമാർ ആധികാരികമാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് Ethereum സ്റ്റേക്കർമാരുടെ നെറ്റ്‌വർക്ക് നിർവഹിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു ലെഡ്‌ജറിന് നൽകിയ പേരാണ് ബീക്കൺ ചെയിൻ. ഇത് ഇടപാടുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയോ മികച്ച കരാർ ഇടപെടലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല.

ഇത് Ethereum-ലെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് മൈനിംഗിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പൊതു എഞ്ചിൻ (അല്ലെങ്കിൽ "പൊതു വരി") അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ നിരവധി പ്രധാനപ്പെട്ട മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോഴുള്ള സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവും വിപുലീകരിക്കാവുന്നതുമായ Ethereum എന്നതിനുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമായിരുന്നു ബീക്കൺ ചെയിൻ.

ബീക്കൺ ചെയിൻ സ്വാധീനം

സ്റ്റേക്കിംഗ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു

ബീക്കൺ ചെയിൻ Ethereum-ന് പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് Ethereum-ത്തെ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്തുകയും വാലിഡേറ്റർമാർ പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ ETH നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രായോഗികമായി, വാലിഡേറ്റർ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സജീവമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റെയ്ക്കിങിൽ സ്റ്റെയ്ക്കിങ് ETH ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു സ്റ്റേക്കർ എന്ന നിലയിൽ, ചെയിനിലെ പുതിയ ബ്ലോക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും സാധൂകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും.

വ്യത്യസ്‌തമായ രീതികളിൽ മൈനിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സമാനമായ ഉദ്ദേശ്യമാണ് സ്റ്റേക്കിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇക്കണോമീസ് ഓഫ് സ്‌കെയിലിംഗിന്റെ ഫലമുണ്ടാക്കുകയും കേന്ദ്രീകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മൈനിംഗ് ശക്തമായ ഹാർഡ്‌വെയറിന്റെയും ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ വലിയ മുൻകൂർ അടച്ചുതീർക്കേണ്ട ചെലവുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മോശം ആക്റ്റർമാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെ കഴിവ് പരിമിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, ഈടായി ആസ്തികൾ ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും മൈനിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല.

പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിലേക്കുള്ള മാറ്റം Ethereum-ത്തെ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്കുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും വികേന്ദ്രീകൃതവുമാക്കി. നെറ്റ്‌വർക്കിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, അത് കൂടുതൽ വികേന്ദ്രീകൃതവും ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതവുമാകും.

ഒരു വാലിഡേറ്ററാകാനും Ethereum സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, സ്റ്റെയ്ക്കിങ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.

ഷാർഡിംഗിനായി സജ്ജമാക്കുന്നു

ഒറിജിനൽ Ethereum മെയിൻനെറ്റുമായി ബീക്കൺ ചെയിൻ ലയിച്ചതിനാൽ, നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് Ethereum കമ്മ്യൂണിറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി.

സ്റ്റേക്കിൽ ETH ഉള്ള ഓരോന്നിലും ഏത് സമയത്തും അംഗീകൃത ബ്ലോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ ഒരു രജിസ്‌ട്രി ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതിന്റെ നേട്ടം പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിനുണ്ട്. ഈ രജിസ്‌ട്രി വിഭജിക്കാനും തരണം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവിന് വേദിയൊരുക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രത്യേക നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ വിശ്വസനീയമായി വിഭജിക്കുന്നു.

ഈ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്കിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇവിടെ മൈനർമാർക്ക് നെറ്റ്‌വർക്കിനോട് ഒരുവിധ ബാധ്യതയുമില്ല, മാത്രമല്ല അനന്തരഫലം ഒന്നുമില്ലാതെ തൽക്ഷണം മൈനിംഗ് നിർത്താനും അവരുടെ നോഡ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ശാശ്വതമായി ഓഫാക്കാനും കഴിയും. അറിയപ്പെടുന്ന ബ്ലോക്ക് നിർദ്ദേശകരുടെ രജിസ്ട്രിയും നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി വിഭജിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗവുമില്ല.

ഷാർഡിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

നവീകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

Ethereum അപ്‌ഗ്രേഡുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് പരസ്പരബന്ധിതമാണ്. അതിനാൽ ബീക്കൺ ചെയിൻ മറ്റ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും നോക്കാം.

ബീക്കൺ ചെയിനും ലയനവും

ആദ്യം, Ethereum മെയിൻനെറ്റിൽ നിന്ന് വേറിട്ടായിരുന്നു ബീക്കൺ ചെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്, എന്നാൽ അവ 2022-ൽ ലയിച്ചു.

ലയനം

ഷാർഡുകളും ബീക്കൺ ചെയിനും

ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് പൊതു രീതി ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഷാർഡിംഗിന് സുരക്ഷിതമായി Ethereum ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ബീക്കൺ ചെയിൻ സ്റ്റെയ്ക്കിങ് അവതരിപ്പിച്ചു, Ethereum-ത്തെ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഷാർഡിംഗിന് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് അത് മെയിൻനെറ്റിൽ 'ലയിച്ചു'.

ഷാർഡ് ചെയിനുകള്‍

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്

ഈ പേജ് സഹായകരമായോ?