പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോകുക

ഈ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കൂ

🌏

ഈ പേജിന്റെ ഒരു പുതിയ പതിപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ.

പേജ് വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യൂ
ഇംഗ്ലീഷ് കാണൂ

ഇവിടെ ബഗുകൾ ഒന്നുമില്ല!🐛

ഈ പേജ് വിവർത്തനം ചെയ്‌തില്ല. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പേജ് ബോധപൂർവ്വം ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ വിട്ടിരിക്കുന്നു.

Ethereum വീക്ഷണം

ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഭാവി

എല്ലാ മനുഷ്യരാശിയെയും സഹായിക്കാൻ പര്യാപ്തമാകുന്നതുവരെ Ethereum വളർത്തുക.
വിസ്മയത്തോടെ ഒരു ഈതർ (ETH) ഗ്ലിഫിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ചിത്രീകരണം

അപ്‌ഗ്രേഡുകളുടെ ആവശ്യകത

2015-ൽ സമാരംഭിച്ച Ethereum പ്രോട്ടോക്കോൾ അവിശ്വസനീയമായ വിജയമാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ Ethereum-ന്റെ മുഴുവൻ സാധ്യതകളും അൺലോക്കുചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് Ethereum കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ഉയർന്ന ഡിമാൻഡ് കാരണം ഇടപാട് ഫീസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ശരാശരി ഉപയോക്താവിന് Ethereum ചെലവേറിയതാക്കുന്നു. ഒരു Ethereum ക്ലയന്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഡിസ്ക് സ്പേസ് അതിവേഗം വളരുകയാണ്. Ethereum സുരക്ഷിതവും വികേന്ദ്രീകൃതവുമാക്കി നിലനിർത്തുന്ന പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് സമന്വയ അൽ‌ഗോരിതം വലിയ പാരിസ്ഥിതിക സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു.

ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളും അതിലേറെയും പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നവീകരണങ്ങൾ Ethereum-നുണ്ട്. ഈ അപ്‌ഗ്രേഡുകളെ ആദ്യം 'സെറീനിറ്റി', 'Eth2' എന്നിങ്ങനെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്, അവ 2014 മുതൽ ഗവേഷണത്തിന്റെയും വികസനത്തിന്റെയും സജീവ മേഖലയാണ്.

ഇപ്പോൾ സാങ്കേതികവിദ്യ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക്, നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ‌ക്ക് ജീവിതം മികച്ചതാക്കാനും പുതിയവയെ വശീകരിക്കാനും വേണ്ടി Ethereum-നെ കൂടുതൽ‌ വിപുലീകരിക്കാൻ‌ കഴിയുന്നതും സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമാക്കുന്നതിന് ഈ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ‌ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തും. Ethereum-ന്റെ പ്രധാന മൂല്യമായ വികേന്ദ്രീകരണം സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ.

വിപുലമാക്കലിനായി ഓൺ-സ്വിച്ച് ഇല്ലെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ‌ കാലക്രമേണ വർദ്ധിക്കും.

ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ

🚦

അടഞ്ഞ നെറ്റ്‌വർക്ക്

ആഗോള ഉപയോക്തൃ അടിത്തറയെ മികച്ച രീതിയിൽ സേവിക്കുന്നതിന് Ethereum നെറ്റ്‌വർക്ക് തിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും വേഗത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

💽

ഡിസ്ക് സ്പേസ്

നെറ്റ്‌വർക്ക് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു നോഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ കഠിനമാവുകയാണ്. നെറ്റ്‌വർക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇത് കൂടുതൽ കഠിനമാകും.

വികേന്ദ്രീകൃത സ്കെയിലിംഗിന്റെ വെല്ലുവിളി

Ethereum-ന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അതിനെ കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ, വികേന്ദ്രീകരണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ വികേന്ദ്രീകരണമാണ് Ethereum-ന് നിഷ്‌പക്ഷത, സെൻസർഷിപ്പ് പ്രതിരോധം, സുതാര്യത, ഡാറ്റ ഉടമസ്ഥത, ഏതാണ്ട് തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത സുരക്ഷ എന്നിവ നൽകുന്നത്.

Ethereum-ന്റെ വീക്ഷണം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാവുന്നതും സുരക്ഷിതവും ആകുക എന്നതാണ്, മാത്രമല്ല വികേന്ദ്രീകൃതമായി തുടരുകയും വേണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നേടുന്നത് സ്കേലബിളിറ്റി ട്രൈലെമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

Ethereum അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ട്രൈലെമ്മ പരിഹരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്, പക്ഷേ കാര്യമായ വെല്ലുവിളികളുണ്ട്.

സ്കേലബിളിറ്റി ട്രൈലെമ്മ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

വികേന്ദ്രീകൃത സ്കെയിലിംഗിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നന്നായി മനസിലാക്കാൻ ത്രികോണത്തിലെ ബട്ടണുകൾ അമർത്തുക.

Ethereumവികേന്ദ്രീകരണംസുരക്ഷസ്കേലബിളിറ്റി

Ethereum ലക്ഷ്യം മനസിലാക്കൽ

സ്കേലബിളിറ്റി 🚀

നെറ്റ്‌വർക്കിലെ നോഡുകളുടെ വലുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ Ethereum-ന് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ സംഭരിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സുപ്രധാന നെറ്റ്‌വർക്ക് പങ്കാളികളാണ് നോഡുകൾ. നോഡ് വലുപ്പം കൂട്ടുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല, കാരണം ശക്തവും ചെലവേറിയതുമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന്, Ethereum-ന് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ ഇടപാടുകൾ ആവശ്യമാണ്, ഒപ്പം കൂടുതൽ നോഡുകളും. കൂടുതൽ നോഡുകൾ കൂടുതൽ സുരക്ഷയെ അർത്ഥമാക്കുന്നു.

ഷാർഡിംഗ് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ മുഴുവൻ നെറ്റ്‌വർക്കിലും ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യകതകൾ വ്യാപിപ്പിക്കും, ഓരോ നോഡും ഡാറ്റയുടെ 100% ഇനി കൈവശം വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇടപാടുകളുടെ നിർവഹണം സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ ഇത് നേരിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും, വരി 2 റോളപ്പ് സൊല്യൂഷനുകൾ മുഖേന ഈ പ്രശ്‌നം നേരിട്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു.

വളരെ ഫലപ്രദമാകണമെങ്കിൽ റോളപ്പുകൾക്ക് വരി 1-ൽ കുറഞ്ഞതരം സ്റ്റോറേജ് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും നിലവിലെ 15-45 ഇടപാടുകൾ എന്ന പരിധിക്കപ്പുറം എക്‌സ്‌പോണൻഷ്യൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രാപ്‌തമാക്കിക്കൊണ്ട്, റോളപ്പുകളിലെ കാര്യക്ഷമത പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ Ethereum-ന് വിശാലമായ ഒരു ഇടം ഷാർഡിംഗ് നൽകും. ഷാർഡിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

സുരക്ഷ 🛡️

ആസൂത്രിത അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ഏകോപിത ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എതിരെ Ethereum-ന്റെ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിൽ, ആക്രമണത്തിനെതിരായ വലിയ ക്രിപ്റ്റോ-ഇക്കണോമിക് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നാണ് അധിക സുരക്ഷ വരുന്നത്. കാരണം, പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിൽ, നെറ്റ്‌വർക്ക് സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന വാലിഡേറ്റർമാർ പ്രോട്ടോക്കോളിൽ ഗണ്യമായ അളവിൽ ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യണം. അവർ നെറ്റ്‌വർക്കിനെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രോട്ടോക്കോളിന് അവരുടെ ETH-നെ സ്വയമേവ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ

എന്നിരുന്നാലും, സേവനം നിഷേധിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് എതിരെ വാലിഡേറ്റർമാരെ പരിരക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ അജ്ഞാത സ്വഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്‌ഗ്രേഡുകളും പ്രധാനമാണ്, മാത്രമല്ല പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് ബിൽഡിംഗും ബ്ലോക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷനും ഉടൻ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ സജീവ ആക്രമണങ്ങൾക്കും സെൻസർഷിപ്പിനും എതിരെ വ്യക്തിഗത വാലിഡേറ്റർമാർക്കും നെറ്റ്‌വർക്കിനും മൊത്തത്തിൽ പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

Ethereum-ന്റെ സുരക്ഷാ മാതൃകയും ഷാർഡിംഗും പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. എല്ലാ ഡാറ്റയും ലഭ്യമാക്കിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വാലിഡേറ്റർമാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാൽ ചെയിനിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് വ്യക്തിഗത നോഡുകൾ ഇനി ആവശ്യമില്ല. കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമായ ബ്ലോക്ക് പ്രൊഡക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് പ്രൊപ്പോസർമാരുമായി (വാലിഡേറ്റർമാർ) ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമർപ്പിത ബ്ലോക്ക് ബിൽഡറായി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ റോളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

കൺസെൻസസിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ എലൈറ്റ് ഹാർഡ്‌വെയറിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നുകൂടി സ്റ്റെയ്ക്കിങിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഇത് ഒരു വാലിഡേറ്ററാകാൻ കൂടുതൽ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ വികേന്ദ്രീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ആക്രമണ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

നിങ്ങൾക്കും അവരുടെ ETH സ്റ്റെയ്ക്കിങ് നടത്തി ഒരു വാലിഡേറ്ററാകാം. നോഡുകളെ പറ്റി കൂടുതൽ

ETH സ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുക

സുസ്ഥിരത 🌲

ശക്തമായ ക്രിപ്‌റ്റോ-സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയുള്ള ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ആണ് Ethereum.

Ethereum ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലോക്ക്‌ചെയിൻ ആണ്. പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിന് വേണ്ടി പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം ~99.95% കുറഞ്ഞു. മൈനിംഗിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ

Ethereum ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ വഴിയല്ല, സ്റ്റേക്കിംഗിലൂടെ സുരക്ഷിതമാണ്. സ്റ്റേക്കിംഗിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ

ഈ സുസ്ഥിരത ബൂസ്റ്റ് സുരക്ഷാ നേട്ടങ്ങളും നൽകുന്നു - സ്റ്റേക്ക്ഡ് ഈതർ പ്രൂഫ് ഓഫ് വർക്കിനേക്കാൾ ചെയിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ ദുഷ്‌കരമാക്കുന്നു, എന്നാൽ മൈനേഴ്‌സിനേക്കാൾ വാലിഡേറ്റർമാർക്ക് പണം നൽകുന്നതിന് കുറവ് പുതിയ ETH നൽകേണ്ടതിനാൽ ഇത് സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കുറവാണ്.

പ്രൂഫ് ഓഫ് സ്റ്റേക്കിലേക്കുള്ള നീക്കം Ethereum-നെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവുമാക്കി. ആപ്പുകളും ഓർഗനൈസേഷനുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ലോ-കാർബൺ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇത്.

ലയനം സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ

അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക

ബീക്കൺ ചെയിൻ

ബീക്കൺ ചെയിൻ Ethereum-ലേക്ക് സ്റ്റെയ്ക്കിങ് കൊണ്ടുവരികയും ഭാവി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾക്കുള്ള അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പുതിയ പ്രൂഫ്-ഓഫ്-സ്റ്റേക്ക് Ethereum-നെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു.

ബീക്കൺ ചെയിൻ തത്സമയമാണ്

ലയനം

എനർജി-ഇന്റൻസീവ് ഖനനത്തിന്റെ അവസാനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് മെയിൻനെറ്റ് Ethereum പ്രൂഫ്-ഓഫ്-സ്റ്റേക്ക് ബീക്കൺ ചെയിനുമായി ലയിച്ചു.

ലയനം സജീവമാണ്

ഷാർഡിംഗ്

ഷാർഡിംഗ്, ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള Ethereum-ന്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കും, കൂടാതെ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ അളക്കുന്നതിനും നെറ്റ്‌വർക്ക് ഫീസ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും L2-കളുമായി യോജിപ്പോടെ പ്രവർത്തിക്കും. ഒന്നിലധികം ഘട്ടങ്ങളിലായി ഷാർഡിംഗ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും.

എസ്റ്റിമേറ്റ്: 2023-2024

Was this page helpful?