Ana içeriğe geç

Solidity'nin diğer sözleşmeleriyle etkileşime geçin

akıllı sözleşmelersolidityremixdağıtmabirleştirilebilirlik
Gelişmiş
jdourlens
EthereumDev(opens in a new tab)
5 Nisan 2020
3 dakikalık okuma minute read
comp-tutorial-metadata-tip-author 0x19dE91Af973F404EDF5B4c093983a7c6E3EC8ccE

Önceki öğreticilerde ilk akıllı sözleşmenizi nasıl dağıtacağınızla ve ona nasıl niteleyicilerle erişim kontrolü(opens in a new tab) veya Solidity'de hata işleme(opens in a new tab) gibi bazı özellikler ekleyeceğinizle ilgili çok şey öğrendik. Bu öğreticide, mevcut bir sözleşmeden akıllı bir sözleşmenin nasıl dağıtılacağını ve onunla nasıl etkileşime geçileceğini öğreneceğiz.

Bunun için bir fabrika oluşturarak herkesin kendi Counter (Sayaç) akıllı sözleşmesine sahip olmasını sağlayan bir sözleşme yapacağız, adı CounterFactory (Sayaç Fabrikası) olacak. İlk olarak, ilk Counter akıllı sözleşmemizin kodu:

1pragma solidity 0.5.17;
2
3contract Counter {
4
5 uint256 private _count;
6 address private _owner;
7 address private _factory;
8
9
10 modifier onlyOwner(address caller) {
11 require(caller == _owner, "You're not the owner of the contract");
12 _;
13 }
14
15 modifier onlyFactory() {
16 require(msg.sender == _factory, "You need to use the factory");
17 _;
18 }
19
20 constructor(address owner) public {
21 _owner = owner;
22 _factory = msg.sender;
23 }
24
25 function getCount() public view returns (uint256) {
26 return _count;
27 }
28
29 function increment(address caller) public onlyFactory onlyOwner(caller) {
30 _count++;
31 }
32
33}
Tümünü göster
Kopyala

Fabrikanın adresini ve sözleşme sahibinin adresini takip etmek için sözleşme kodunu biraz değiştirdiğimizi unutmayın. Başka bir sözleşmeden bir sözleşme kodunu aradığınızda, msg.sender sözleşmeli fabrikamızın adresine başvuracaktır. Diğer sözleşmelerle etkileşim kurmak için bir sözleşme kullanmak yaygın bir uygulama olduğundan, bu anlaşılması gerçekten önemli bir noktadır. Bu nedenle, karmaşık durumlarda gönderenin kim olduğuna dikkat etmelisiniz.

Bunun için ayrıca, durum değiştirme işlevinin yalnızca orijinal çağrı yapan parametre olarak geçirecek olan fabrika tarafından çağrılabilmesini sağlayan bir onlyFactory niteleyicisi ekledik.

Diğer tüm Counter'ları yönetecek olan yeni CounterFactory'nin içine, bir sahibi karşı sözleşmenin adresiyle ilişkilendirecek bir eşleştirme ekleyeceğiz:

1mapping(address => Counter) _counters;
Kopyala

Ethereum'da eşleştirme, javascript'teki nesnelerin eş değeridir, A tipi bir anahtarı B tipi bir değere eşlemeyi sağlar. Bu durumda, bir sahibinin adresini Counter'ın örneğiyle eşleştiririz.

Birisi için yeni bir Counter başlatmak şöyle görünür:

1 function createCounter() public {
2 require (_counters[msg.sender] == Counter(0));
3 _counters[msg.sender] = new Counter(msg.sender);
4 }
Kopyala

Önce kişinin zaten bir counter'ı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bir counter'ı yoksa, adresini Counter yapıcısına ileterek yeni bir counter başlatırız ve yeni oluşturulan örneği eşleştirmeye atarız.

Belirli bir Counter'ın sayısını almak için şöyle görünür:

1function getCount(address account) public view returns (uint256) {
2 require (_counters[account] != Counter(0));
3 return (_counters[account].getCount());
4}
5
6function getMyCount() public view returns (uint256) {
7 return (getCount(msg.sender));
8}
Kopyala

İlk işlev, belirli bir adres için Counter sözleşmesinin var olup olmadığını kontrol eder ve ardından örnekten getCount yöntemini çağırır. İkinci fonksiyon: getMyCount sadece getCount fonksiyonuna doğrudan msg.sender geçirmek için bir kısayoldur.

increment fonksiyonu oldukça benzerdir ancak orijinal işlem göndericisini Counter sözleşmesine iletir:

1function increment() public {
2 require (_counters[msg.sender] != Counter(0));
3 Counter(_counters[msg.sender]).increment(msg.sender);
4 }
Kopyala

Birçok kez aranırsa, counter'ımızın muhtemelen bir taşma kurbanı olabileceğini unutmayın. Bu olası durumdan korunmak için mümkün olduğunca SafeMath kütüphanesini(opens in a new tab) kullanmalısınız.

Sözleşmemizi dağıtmak için hem CounterFactory kodunu hem de Counter kodunu sağlamanız gerekir. Örneğin Remix'te dağıtırken CounterFactory'yi seçmeniz gerekir.

Tam kod burada:

1pragma solidity 0.5.17;
2
3contract Counter {
4
5 uint256 private _count;
6 address private _owner;
7 address private _factory;
8
9
10 modifier onlyOwner(address caller) {
11 require(caller == _owner, "You're not the owner of the contract");
12 _;
13 }
14
15 modifier onlyFactory() {
16 require(msg.sender == _factory, "You need to use the factory");
17 _;
18 }
19
20 constructor(address owner) public {
21 _owner = owner;
22 _factory = msg.sender;
23 }
24
25 function getCount() public view returns (uint256) {
26 return _count;
27 }
28
29 function increment(address caller) public onlyFactory onlyOwner(caller) {
30 _count++;
31 }
32
33}
34
35contract CounterFactory {
36
37 mapping(address => Counter) _counters;
38
39 function createCounter() public {
40 require (_counters[msg.sender] == Counter(0));
41 _counters[msg.sender] = new Counter(msg.sender);
42 }
43
44 function increment() public {
45 require (_counters[msg.sender] != Counter(0));
46 Counter(_counters[msg.sender]).increment(msg.sender);
47 }
48
49 function getCount(address account) public view returns (uint256) {
50 require (_counters[account] != Counter(0));
51 return (_counters[account].getCount());
52 }
53
54 function getMyCount() public view returns (uint256) {
55 return (getCount(msg.sender));
56 }
57
58}
Tümünü göster
Kopyala

Derlemeden sonra, Remix dağıtımı bölümünde dağıtılacak fabrikayı seçeceksiniz:

Remix'te dağıtılacak fabrikanın seçilmesi

Ardından sözleşmeli fabrikanızla oynayabilir ve değerin değiştiğini kontrol edebilirsiniz. Akıllı sözleşmeyi farklı bir adresten aramak isterseniz, Remix'in Hesap seçiminde adresi değiştirmeniz gerekir.

Son düzenleme: @kaanmetu(opens in a new tab), 23 Kasım 2023

Bu rehber yararlı oldu mu?