Ana içeriğe geç

Sayfanın son güncellenmesi: 6 Mart 2024

Sözlük

#

%51 saldırısı

Merkeziyetsiz bir ağa yapılan, bir grubun düğümlerin çoğunluğunun kontrolünü ele geçirdiği bir saldırı türü. Bu, işlemleri tersine çevirerek ve ether ile diğer token'ları iki katına çıkararak blok zincirini dolandırmalarına olanak tanır.

A

hesap

Adres, bakiye, nonce ve isteğe bağlı depolama ve kod içeren bir nesne. Bir hesap, bir sözleşme hesabı veya harici olarak sahiplenilmiş hesap (EOA) olabilir.

adres

En genel olarak bu, blok zincirde işlemleri alabilen (varış adresi) veya gönderebilen (kaynak adresi) bir EOA'yı veya sözleşmeyi temsil eder. Daha spesifik olarak, bir ECDSA açık anahtarının Keccak hash değerinin en sağdaki 160 bitidir.

uygulama ikili arayüzü (ABI)

Ethereum ekosisteminde sözleşmeler ile etkileşim kurmanın standart yolu, hem blok zincirinin dışından hem de sözleşmeden sözleşmeye etkileşimler içindir.

uygulama programlama arayüzü

Bir Uygulama Programlama Arayüzü (API), bir yazılım parçasının nasıl kullanılacağına ilişkin bir dizi tanımdır. Bir API, bir uygulama ile bir web sunucusu arasında yer alır ve bunlar arasında veri aktarımını kolaylaştırır.

ASIC

Uygulamaya Özel Entegre Devre. Bu genellikle kripto para madenciliği için özel olarak oluşturulmuş entegre bir devre anlamına gelir.

öne sürmek

Solidity'de, assert(false), kalan tüm gazı kullanan geçersiz bir işlem kodu olan 0xfe'e derler ve tüm değişiklikleri geri alır. Bir assert() ifadesi başarısız olduğunda, çok yanlış ve beklenmedik bir şey olduğunda, kodunuzu düzeltmeniz gerekecek. Asla ve asla olmaması gereken koşullardan kaçınmak için assert() kullanmalısınız.

tasdikleme

Bir varlık tarafından bir şeyin doğru olduğuna dair yapılan iddiadır. Ethereum açısından bakıldığında mutabakat doğrulayıcıları, zincirin inandıkları durumunun ne olduğuna dair iddia ortaya atmak zorundadır. Her doğrulayıcı belirli zamanlarda doğrulayıcının, kesinleşmiş son kontrol noktası ve zincirin o andaki başını içeren zincir hakkındaki görüşünü resmi olarak açıklayan farklı tasdikler yayımlamak ile yükümlüdür.

B

Ana Ücret

Her blok, "ana ücret" olarak bilinen bir rezerv fiyatına sahiptir. Bir kullanıcının sonraki bloka bir işlemi dahil etmesi için ödemesi gereken minimum gaz ücretidir.

İşaret Zinciri

İşaret Zinciri, Ethereum'a hisse ispatı ve doğrulayıcıları getiren blokzincirdir. Aralık 2020'den iki zincirin birleştirildiği Eylül 2022'ye dek iş ispatı Ethereum ana ağını oluşturmak için birlikte çalışarak günümüxün Ethereum'nu kurmuştur.

düşük son haneli (big-endian)

En önemli basamağın, bellekte ilk olduğu konumsal sayı gösterimi. En az anlamlı basamağın ilk olduğu küçük endian'ın tersi.

blok

Bir blok, sıralı bir işlem listesi ve mutabakatla ilgili bilgileri içeren birleştirilmiş bir bilgi birimidir. Bloklar, hisse ispatı doğrulayıcıları tarafından önerilir ve bu noktada bloklar tüm eşler arası ağ boyunca paylaşılır; bu ağda tüm diğer düğümler tarafından bağımsız olarak doğrulanabilir. Mutabakat kuralları, bir bloğun hangi içeriklerinin geçerli kabul edileceğini belirler ve geçersiz bloklar ağ tarafından göz ardı edilir. Bu blokların sıralanması ve içerdikleri işlemler, belirleyici bir olay zinciri oluşturur ve sonu, ağın güncel durumunu temsil eder.

blok arayıcısı

Kullanıcının bir blok zincirinden ve blok zinciri hakkında bilgi aramasına olanak sağlayan bir arayüz. Bu, bireysel işlemlerin, belirli adreslerle ilişkili etkinliklerin ve ağ hakkındaki bilgilerin alınmasını içerir.

blok başlığı

Blok başlığı, bir blok hakkındaki meta veriler ile yürütme yükündeki işlemlerin özetinin toplamıdır.

blok yayılımı

Onaylanmış bir bloğu ağdaki tüm diğer düğümlere iletme süreci.

blok önerici

Belirli bir yuvada bir blok oluşturmak için seçilen spesifik doğrulayıcı.

blok ödülü

Yeni bir geçerli bloğu önerene ödül olarak verilen ether miktarı.

blok durumu

Bir bloğun var olabileceği durumlar. Olası durumlar şunlardır:

  • önerilen: blok, bir doğrulayıcı tarafından önerilmiştir
  • zamanlanmış: doğrulayıcılar şu anda veri göndermektedir
  • kaçırılmış/atlanmış: öneren, uygun zaman aralığında bir blok önermemiştir.
  • bırakılmış: blok, çatallanma seçim algoritması tarafından yeniden organize edilmiştir

blok süresi

Blokzincire eklenen bloklar arasındaki ortalama zaman aralığı.

blok doğrulaması

Yeni bir bloğun geçerli işlemler ve imzalar içerdiğini, en ağır tarihsel zinciri temel aldığını ve diğer tüm mutabakat kurallarına uyduğunu teyit etme sürecidir. Geçerli bloklar zincirin sonuna eklenir ve ağdaki diğerlerine yayılır. Geçersiz bloklar göz ardı edilir.

blokzincir

Her biri önceki bloğun karmasına başvuruda bulunarak başlangıç bloğuna dek kendinden öncekine bağlantı veren bir bloklar dizisidir. Blok zincirinin bütünlüğü, hisse ispatı tabanlı bir mutabakat mekanizması kullanılarak kripto-ekonomik açıdan güvence altına alınır.

başlangıç düğümü

Bir düğüm çalıştırılırken keşif sürecini başlatmak için kullanılabilecek düğümler. Bu düğümlerin uç noktaları, Ethereum kaynak koduna kaydedilir.

bit kodu

Bir yazılım yorumlayıcısı veya bir sanal makine tarafından verimli bir şekilde yürütülmesi için tasarlanmış soyut bir talimat seti. İnsan tarafından okunabilen kaynak kodunun aksine, bit kodu sayısal biçimde ifade edilir.

Bizans çatalı

Metropolis geliştirme aşamasının iki sert çatalanmasının ilki. Buz Devri'nin 1 yıl ertelendiği ve blok ödülünün 5'ten 3 ether'e düşürüldüğü EIP-649 Metropolis Bomba Değeri Gecikmesi ve Blok Ödülü Azaltmasını içermiştir.

C

Casper-FFG

Casper-FFG, fikir birliği istemcilerinin İşaret Zinciri'nin başı konusunda anlaşmaya varmaları için LMD-GHOST çatallanma seçim algoritması ile birlikte kullanılan bir hisse ispatı mutabakat protokolüdür.

kontrol noktası

İşaret Zinciri, yuva (12 saniye) ve dönem (32 yuva) olarak ayrılmış bir tempoya sahiptir. Her dönemdeki ilk yuva bir kontrol noktasıdır. Doğrulayıcıların nitelikli çoğunluğu iki kontrol noktası arasındaki bağlantıyı tasdik ettiğinde, bu kontrol noktaları doğrulanabilir ve ardından başka bir kontrol noktası da bunlardan sonra doğrulanırsa bağlantı kesinleştirilebilir.

derleme

Yüksek seviyeli bir programlama dilinde yazılmış kodu (örn. Solidity) daha düşük seviyeli bir dile dönüştürme (örn. Ethereum Sanal Makinesi bit kodu).

kurul

Her bir yuvada blok doğrulamak üzere atanmış en az 128 doğrulayıcıdan oluşan grup. Kuruldaki doğrulayıcılardan biri, kurulun tasdikte fikir birliğine varan diğer tüm doğrulayıcılarının imzalarını toplamakla yükümlü olan toplayıcıdır. Senkronizasyon kurulu ile karıştırılmamalıdır.

hesaplamaya uygun olmama

Bir süreç, onu gerçekleştirmeye ilgi duyabilecek herhangi biri için uygulanamayacak kadar uzun bir zaman (örneğin milyarlarca yıl) alacaksa hesaplama açısından uygunsuzdur.

mutabakat

Ağdaki düğümlerin nitelikli çoğunluğunun tümü kendi yerel doğrulanmış en iyi blokzincirlerinde aynı bloklara sahip oldukları durumdur. Mutabakat kuralları ile karıştırılmamalıdır.

fikir birliği istemcisi

Fikir birliği istemcileri (Prysm, Teku, Nimbus, Lighthouse, Lodestar gibi) Ethereum'un hisse ispatı mutabakat algoritmasını çalıştırarak ağın İşaret Zincirinin başı hakkında anlaşmaya varmasını sağlar. Fikir birliği istemcileri, işlemlerin doğrulanmasına/yayımlanmasına veya durum geçişlerinin yürütülmesine katılmazlar. Bu, yürütüm istemcileri tarafından yapılır.

konsensus katmanı

Ethereum'un fikir birliği katmanı, bir fikir birliği istemcileri ağıdır.

mutabakat kuralları

Tam düğümlerin diğer düğümlerle mutabakat sağlamak için izlediği blok doğrulama kurallarıdır. Mutabakat ile karıştırılmamalıdır.

Dahil Edilmek Üzere Değerlendirilmiş (CFI)

Henüz Ana Ağ üzerinde aktif olmayan bir Temel EIP'dir ve istemci geliştiricileri genellikle fikre olumlu bakar. Ana ağın dahil edilmesi adına tüm gereksinimleri karşıladığını varsayarsak potansiyel olarak bir ağ yükseltmesinde (mutlaka bir sonrakinde olmak zorunda değil) yer alabilir.

Konstantinopolis çatalı

Metropolis aşamasının ikinci kısmıdır, başlangıçta 2018 ortası için planlanmıştır. Diğer değişikliklerin yanı sıra hibrit bir iş ispatı/hisse kanıtı mutabakat algoritmasına geçişi içermesi bekleniyor.

sözleşme hesabı

Başka bir hesaptan (EOA veya sözleşme) bir işlem aldığında yürütülen kodu içeren bir hesaptır.

sözleşme oluşturma işlemi

Bir sözleşmenin başlatma kodunu içeren özel bir işlemdir. Alıcı null olarak ayarlanmıştır ve sözleşme, kullanıcı adresi ile nonce'tan oluşturulan bir adrese dağıtılır. Bir sözleşmeyi kaydetmek ve Ethereum blokzinciri üzerinde belgelemek için kullanılır.

kriptoekonomi

Kripto paraların ekonomisidir.

D

Đ

Đ (d darbeli), Eski İngilizce, Orta İngilizce, İzlandaca ve Faroece'de büyük harf "Eth" için kullanılır. Đ'nin İskandinav harfi "eth" olduğu ĐEV veya Đapp (merkeziyetsiz uygulama) gibi kelimelerde kullanılır. Büyük harf eth (Ð) ayrıca kripto para birimi Dogecoin'i sembolize etmek için kullanılır. Bu, genellikle eski Ethereum literatüründe görülür ve günümüzde daha az kullanılmaktadır.

DAG

DAG, Yönlendirilmiş Döngüsüz Grafik anlamına gelir. Düğümler ve aralarındaki bağlantılardan oluşan bir veri yapısıdır. Birleşim'den önce Ethereum, kendi iş ispatı algoritması olan Ethash'te bir DAG kullanırdı ancak artık hisse ispatında kullanılmamaktadır.

Dapp

Merkeziyetsiz uygulamadır. En düşük seviyede, bir akıllı sözleşme ile bir web kullanıcı arayüzüdür. Daha geniş seviyede ise dapp; açık, merkeziyetsiz, eşler arası altyapı hizmetleri üzerine inşa edilmiş bir web uygulamasıdır. Ek olarak birçok dapp, merkeziyetsiz depolama ve/veya bir mesaj protokolü ve platformu içerir.

veri kullanılabilirliği

Bir durumun, ağa bağlı herhangi bir düğümün, durumun dilediği herhangi bir bölümünü indirebilmesine yönelik özelliğidir.

merkeziyetsizlik

Süreçlerin kontrolünü ve yürütülmesini merkezi bir varlıktan uzaklaştırma kavramıdır.

merkeziyetsiz otonom organizasyon (DAO)

Hiyerarşik yönetim olmaksızın çalışan bir şirket veya başka bir organizasyondur. DAO, 30 Nisan 2016'da başlatılan ve daha sonra Haziran 2016'da saldırıya uğrayan "DAO" adlı bir sözleşmeye de atıfta bulunabilir; nihayetinde 1.192.000 numaralı blokta bir sert çatallanma (kod adı DAO) gerçekleştirilmesini sağlamış ve bu işlem, saldırıya uğrayan DAO sözleşmesini tersine çevirerek Ethereum ile Ethereum Classic'in birbirine rakip iki sisteme bölünmesine neden olmuştur.

merkeziyetsiz borsa (DEX)

Ağdaki eşler ile jeton takas etmenize olanak tanıyan bir tür dapp. Bunlardan birini kullanmak için ether gerekir (işlem ücretlerini ödemek için) ancak bunlar merkezi borsalar gibi coğrafi kısıtlamalara tabi değildir; yani herkes katılabilir.

tapu

Değiştirilemez token (NFT) kısmına bakın.

mevduat sözleşmesi

Ethereum üzerinde hisseleme için geçit yoludur. Mevduat sözleşmesi, Ethereum üzerinde, ETH yatırımlarını kabul eden ve doğrulayıcı bakiyelerini yöneten bir akıllı sözleşmedir. Bu sözleşmeye ETH yatırmayan bir doğrulayıcı etkinleştirilemez. Sözleşme, ETH ve girdi verilerine ihtiyaç duyar. Bu girdi verileri, doğrulayıcı açık anahtarını ve doğrulayıcı özel anahtarı ile imzalanmış çekim açık anahtarını içerir. Bu veriler, hisse ispatı ağı tarafından doğrulayıcının kimliğinin belirlenmesi ve onaylanması için gereklidir.

MeFi

"Merkeziyetsiz finans"ın kısaltması, herhangi bir aracı olmadan blok zinciri tarafından desteklenen finansal hizmetler sunmayı amaçlayan geniş bir merkeziyetsiz uygulama kategorisidir, internet bağlantısı olan herkes katılabilir.

zorluk

Geçerli bir nonce değeri bulmak için gereken ortalama hesaplama miktarını kontrol eden, iş ispatı ağlarındaki bir ağ çapında ayar. Zorluk, süreç sonunda ortaya çıkan blok karmasında geçerli kabul edilmesi için bulunması gereken öndeki sıfırların sayısı ile belirtilir. Bu konsept, hisse ispatına geçiş sonrası Ethereum'da kullanım dışı bırakılmıştır.

bomba değeri

İş ispatı zorluk ayarında, hisse ispatına geçişi desteklemek üzere tasarlanmış ve çatallanma olasılığını azaltan planlı üstel artıştır. Bomba değeri, hisse ispatına geçiş ile kullanımdan kaldırılmıştır.

dijital imza

Bir kullanıcının özel anahtar kullanarak bir belge için ürettiği kısa bir veri dizisidir. Karşılık gelen açık anahtar, imza ve belgeye sahip olan herkes şunları doğrulayabilir: (1) söz konusu özel anahtarın sahibi tarafından "imzalandığını" ve (2) imzalandıktan sonra belgenin değiştirilmediğini.

keşif

Bir Ethereum düğümünün bağlanacağı diğer düğümleri bulma sürecidir.

dağıtılmış karma tablosu (DHT)

Bağlanılacak eşleri tanımlamak ve iletişim kurarken hangi protokollerin kullanılacağını belirlemek için Ethereum düğümleri tarafından kullanılan (key, value) çiftlerini içeren bir veri yapısıdır.

çifte harcama

Yeterli miktarda madencilik gücüne/paya sahip bir kullanıcının, bir miktar kripto para birimini zincir dışına taşıyan bir işlem (örn. itibari paraya dönüştürmek veya zincir dışında satın alım yapmak) gönderdiği ve ardından bu işlemi kaldırmak için blokzinciri yeniden düzenlediği kasıtlı bir blokzincir çatallanmasıdır. Başarılı bir çifte harcama, saldırganı hem zincir içindeki hem de zincir dışındaki varlıklarıyla baş başa bırakır.

E

eliptik eğri dijital imza algoritması (ECDSA)

Ethereum tarafından fonların yalnızca sahipleri tarafından harcanabilmesini sağlamak için kullanılan bir kriptografik algoritmadır. Açık ve özel anahtarlar oluşturmak için tercih edilen yöntemdir. Hesap adresi oluşturma ve işlem doğrulaması için kullanılır.

şifreleme

Şifreleme, elektronik verilerin, doğru şifre çözme anahtarının sahibi dışında hiç kimse tarafından okunamayacak bir forma dönüştürülmesidir.

entropi

Kriptografi bağlamında, öngörülebilirlik eksikliği veya rastgelelik düzeyidir. Algoritmalar, özel anahtarlar gibi gizli bilgiler üretirken çıktının tahmin edilemez olmasını sağlamak için genellikle yüksek entropi kaynağını temel alır.

dönem

Her yuvanın 12 saniye olduğu toplamda 6,4 dakikaya karşılık gelen 32 yuvalık bir periyottur. Güvenlik nedenleriyle her dönemde doğrulayıcı kurulları karıştırılır. Her dönem, zincirin sonlandırılması için bir fırsata sahiptir. Her bir dönemin başlangıcında her bir doğrulayıcıya yeni sorumluluklar atanır.

belirsizlik

Birbiriyle çelişen iki mesaj gönderen bir doğrulayıcıdır. Basit bir örneği, aynı nonce ile iki işlem gönderen bir işlem göndericisidir. Bir diğeri, aynı blok yüksekliğinde (veya aynı yuva için) iki blok öneren bir blok önericidir.

Eth1

"Eth1", mevcut iş ispatı blokzinciri olan Ethereum Ana Ağı'nı ifade eden bir terimdir. Artık bu terim, yerine "yürütüm katmanı" kullanıldığı için kullanımdan kaldırılmıştır. Bu ad değişikliği hakkında daha fazla bilgi edinin(opens in a new tab).

Eth2

"Eth2", Ethereum'un hisse ispatına geçişi de dahil olmak üzere bir dizi Ethereum protokolü yükseltmesini ifade eden bir terimdir. Artık bu terim, yerine "fikir birliği katmanı" kullanıldığı için kullanımdan kaldırılmıştır. Bu ad değişikliği hakkında daha fazla bilgi edinin(opens in a new tab).

Ethereum Geliştirme Önerisi (EIP)

Önerilen yeni bir özelliği veya süreçlerini veya ortamını açıklayan, Ethereum topluluğuna bilgi sağlayan bir tasarım belgesidir (bkz. ERC).

Ethereum İsim Servisi (ENS)

ENS kaydı, EIP 137'de açıklandığı gibi, alan adlarından sahiplere ve çözümleyicilere eşleştirme sağlayan tek bir merkezi sözleşmedir.

ens.domains adresinden daha fazla bilgi edinin(opens in a new tab)

yürütüm istemcisi

Besu, Erigon, Go-Ethereum (Geth), Nethermind gibi yürütüm istemcilerinin (daha önce ''Eth1 istemcileri'' olarak bilinen) görevi, işlemleri işlemek, yayımlamak ve Ethereum'un durumunu yönetmektir. Protokol kurallarının takip edildiğinden emin olmak amacıyla Ethereum Sanal Makinası'nı kullanarak her bir işlem için hesaplamaları yürütürler.

yürütüm katmanı

Ethereum'un yürütüm katmanı, yürütüm istemcileri ağıdır.

dışarıdan sahip olunan hesap (EOA)

Dışarıdan sahip olunan hesaplar (EOA'lar), genelde güvenlik kelimeleri kullanılarak oluşturulmuş, özel anahtarlar tarafından kontrol edilen hesaplardır. Dışarıdan sahip olunan hesaplar, akıllı sözleşmelerin aksine kendileriyle ilişkili herhangi bir kodun olmadığı hesaplardır. Genelde bu hesaplar, bir cüzdan ile yönetilir.

Ethereum Yorum Talebi (ERC)

Belirli bir Ethereum kullanım standardını tanımlamaya çalışan bazı EIP'lere verilen bir etikettir.

Ethash

Hisse ispatına dönüşmeden önce Ethereum'da kullanılmış bir iş ispatı algoritmasıdır.

Daha fazla bilgi edinin

ether

Ethereum ekosisteminin, işlemler yürütülürken ortaya çıkan gaz maliyetlerini karşılayan yerel kripto para birimidir. ETH veya Yunanca büyük harfle Xi karakteri olan Ξ sembolü şeklinde de yazılır.

olaylar

EVM günlük kaydı olanaklarının kullanılmasını mümkün kılar. Merkeziyetsiz uygulamalar, olayları dinleyip kullanıcı arayüzünde JavaScript geri aramalarını tetiklemek için kullanabilir.

Ethereum Sanal Makinesi (EVM)

Bit kodu yürüten yığın tabanlı bir sanal makinedir. Ethereum'da yürütme modeli, bir dizi bit kodu talimatı ve küçük bir çevresel veri demeti verildiğinde, sistem durumunun nasıl değiştirildiğini belirtir. Bu, bir sanal durum makinesinin resmi modeli aracılığıyla belirtilir.

EVM derleyici dili

İnsan tarafından okunabilir bir EVM bit kodu biçimidir.

F

fallback fonksiyonu

Veri veya beyan edilen bir fonksiyon adının olmadığı durumlarda çağrılan varsayılan fonksiyondur.

musluk

Akıllı sözleşme aracılığıyla gerçekleştirilen ve bir test ağında kullanılabilen ücretsiz test etheri biçiminde fon dağıtan bir hizmettir.

kesinlik

Kesinlik, belirli bir zamandan önce yapılan bir dizi işlemin değişmeyeceğinin ve geri alınamayacağının garantisidir.

finney

ether'in bir değeridir. 1 finney = 1015 wei. 103 finney = 1 ether.

çatallanma

Protokolde, alternatif bir zincirin yaratılmasına ya da geçici olarak iki potansiyel blok yoluna ayrılmaya neden olan değişimdir.

çatallanma-seçim algoritması

Blokzincirin başını tanımlamak için kullanılan algoritmadır. Yürütüm katmanında zincirin başı, arkasında en büyük toplam zorluk bulunan parça olarak belirlenir. Bu, zincirin gerçek başının, madencilik için en çok çalışmayı gerektiren blok başı olduğu anlamına gelir. Fikir birliği katmanında algoritma, doğrulayıcılardan toplanan tasdikleri takip eder (LMD_GHOST).

sahtecilik kanıtı

Belirli katman 2 çözümlerine yönelik, hızı artırmak amacıyla işlemlerin gruplar halinde toplandığı ve tek bir işlemde Ethereum'a gönderildiği bir güvenlik modelidir. Geçerli oldukları varsayılır ancak sahtecilikten şüpheleniliyorsa itiraz edilebilir. Bunun ardından sahtecilik kanıtı, bir sahtecilik gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için işlemi çalıştırır. Bu yöntem, bir yandan güvenliği sürdürürken diğer yandan olası işlem miktarını artırır. Bazı toplamalarda doğruluk kanıtları kullanılır.

sınır

Ethereum'un Temmuz 2015'ten Mart 2016'ya kadar süren ilk test geliştirme aşamasıdır.

G

gaz

Ethereum'da akıllı sözleşmeleri yürütmek için kullanılan bir sanal yakıttır. Ethereum Sanal Makinesi, gaz tüketimini ölçmek ve bilgi işlem kaynaklarının tüketimini sınırlamak (bkz. Turing tamamlığı) için bir muhasebe mekanizması kullanır.

gaz limiti

Bir işlem veya blok tarafından tüketilebilecek maksimum gaz miktarıdır.

gaz fiyatı

Bir işlemde belirtilen bir gaz biriminin ether cinsinden fiyatıdır.

başlangıç bloğu

Belirli bir ağı ve onun kripto para birimini başlatmak için kullanılan bir blokzincir içindeki ilk bloktur.

geth

Go Ethereum. Ethereum protokolünün Go ile yazılmış en öne çıkan uygulamalarından biridir.

Bkz. geth.ethereum.org(opens in a new tab)

gwei

Genellikle gazı fiyatlandırmak için kullanılan ve ether birimi olan gigawei'nin kısaltmasıdır. 1 gwei = 109 wei. 109 gwei = 1 ether.

H

sert çatallanma

Blokzincirde kalıcı bir ayrılmadır; sert çatallı değişim olarak da bilinir. Yükseltilmemiş düğümlerin daha yeni mutabakat kurallarına uyan yükseltilmiş düğümler tarafından oluşturulmuş blokları doğrulayamadığı zamanlarda yaygın olarak görülür. Çatallanma, yumuşak çatallanma, yazılım çatallanması veya Git çatallanması ile karıştırılmamalıdır.

karma

Bir karma işlevi tarafından üretilen, değişken boyutlu girdinin sabit uzunluktaki parmak izidir. (Bkz. keccak-256).

karma hızı

Madencilik yazılımı çalıştıran bilgisayarlar tarafından saniye başına yapılan karma hesaplamalarının sayısıdır.

HD cüzdanı

Hiyerarşik belirleyici (HD) anahtar oluşturma ve transfer protokolünü kullanan bir cüzdandır.

Github.com'da daha fazlasını okuyun(opens in a new tab)

HD cüzdanı tohumu

Bir HD cüzdanı için ana özel anahtarı ve ana zincir kodunu oluşturmak için kullanılan değerdir. Cüzdan tohumu, insanların özel anahtarları kopyalamasını, yedeklemesini ve geri yüklemesini kolaylaştıran anımsatıcı kelimelerle temsil edilebilir.

homestead

Ethereum'un Mart 2016'da 1.150.000 numaralı blokta başlatılan ikinci geliştirme aşamasıdır.

I

indeks

Depolama kaynağına giden verimli bir yol sağlayarak blokzincir genelinde bilgi sorgulamasını optimize etmeyi amaçlayan bir ağ yapısıdır.

Değişimler Arası İstemci Adresi Protokolü (ICAP)

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kodlamasıyla kısmen uyumlu olan ve Ethereum adresleri için çok yönlü, sağlama toplamlı ve birlikte çalışabilir bir kodlama sunan bir Ethereum adres kodlamasıdır. ICAP adresleri, yargı yetkisi altında olmayan para birimlerinde (örneğin, XBT, XRP, XCP) kullanıldığı gibi, "genişletilmiş Ethereum" anlamına gelen yeni bir IBAN sözde ülke kodu (XE) kullanır.

Buz Devri

Üstel bir zorluk artışı (diğer adıyla bomba değeri) getirme amaçlı Ethereum'un 200.000 numaralı bloktaki sert çatallanması olup hisse ispatına geçişi desteklemiştir.

tümleşik geliştirme ortamı (IDE)

Genellikle bir kod düzenleyici, derleyici, çalışma zamanı ve hata ayıklayıcıyı bir araya getiren bir kullanıcı arayüzüdür.

değiştirilemez konuşlandırılmış kod problemi

Bir sözleşmenin (veya kütüphanenin) kodu dağıtıldığında değiştirilemez hale gelir. Standart yazılım geliştirme uygulamaları, olası hataları düzeltmeye ve yeni özellikler eklemeye dayandığı için bu, akıllı sözleşme geliştirme için bir zorluk teşkil eder.

iç işlem

Bir sözleşme hesabından başka bir sözleşme hesabına veya EOA'ya gönderilen işlemdir (bkz. mesaj).

ihraç

Blok teklifini, tasdik ve ihbarı ödüllendirmek amacıyla yeni ether basımıdır.

K

anahtar türetme fonksiyonu (KDF)

"Parola genişletme algoritması" olarak da bilinir ve anahtar deposu biçimleri tarafından parola şifrelemesine yönelik kaba kuvvet, sözlük ve gökkuşağı tablosu saldırılarına karşı, sürekli olarak parolayı karma yaparak koruma sağlamak için kullanılır.

anahtar deposu

Her hesabın özel anahtar/adres çifti, bir Ethereum istemcisinde tek bir anahtar dosya olarak bulunur. Bunlar, yalnızca hesap oluşturma sırasında girilen parola ile şifresi çözülebilen, hesabın şifrelenmiş özel anahtarını içeren JSON metin dosyalarıdır.

keccak-256

Ethereum'da kullanılan kriptografik karma fonksiyonudur. Keccak-256, SHA-3 olarak standardize edilmiştir.

L

katman 2

Ethereum protokolünün üstündeki katman iyileştirmelerine odaklanan bir geliştirme alanıdır. Bu iyileştirmeler, işlem hızları, daha ucuz işlem ücretleri ve işlem gizliliği ile ilgilidir.

LevelDB

Hafif, tek amaçlı bir kütüphane olarak uygulanan ve birçok platforma bağlanan açık kaynaklı bir disk üzerindeki anahtar değer deposudur.

kütüphane

Ödenecek fonksiyonları, geri dönüş fonksiyonu ve veri depolaması olmayan özel bir sözleşme türüdür. Bu nedenle, ether alamaz, tutamaz veya veri depolayamaz. Bir kitaplık, diğer sözleşmelerin salt okunur hesaplama için çağrabileceği, önceden dağıtılmış kod görevi görür.

hafif istemci

Blokzincirin yerel bir kopyasını saklamayan veya blokları ve işlemleri doğrulamayan bir Ethereum istemcisidir. Bir cüzdanın fonksiyonlarını sunar ve işlemler oluşturup yayımlayabilir.

LMD_GHOST

Ethereum'un fikir birliği istemcileri tarafından zincirin başını belirlemek için kullanılan çatallanma seçim algoritmasıdır. LMD-GHOST, "Mesaja Dayalı En Son En Açgözlü En Ağır Gözlemlenen Alt Ağaç" ifadesinin kısaltmasıdır. Bu, zincirin başının, geçmişindeki en büyük tasdik birikimine sahip olan blok olduğu anlamına gelir.

M

Ana Ağ

"Ana ağ"ın kısaltmasıdır ve herkese açık ana Ethereum blokzinciridir. Gerçek ETH, gerçek değer ve gerçek sonuçlar. Katman 2 ölçeklendirme çözümlerini tartışırken katman 1 olarak da bilinir. (Ayrıca bkz. test ağı).

hafıza-zorlar

Sabit bellek işlevleri, kullanılabilir bellek miktarı biraz bile azaldığında, hızda veya fizibilitede ciddi bir düşüş yaşayan işlemlerdir. Bunun bir örneği, Ethereum madencilik algoritması olan Ethash'tir.

Merkle Patricia ağacı

Ethereum'da anahtar değer çiftlerini verimli bir şekilde depolamak için kullanılan bir veri yapısıdır.

mesaj

Hiçbir zaman serileştirilmeyen ve yalnızca Ethereum Sanal Makinesi içinde gönderilen dahili işlemdir.

mesaj çağrısı

Bir mesajı bir hesaptan diğerine geçirme eylemidir. Hedef hesap Ethereum Sanal Makinesi koduyla ilişkilendirilmişse, Sanal Makine o nesnenin durumuyla ve iletiye göre hareket edilerek başlatılır.

Metropolis

Ethereum'un Ekim 2017'de başlatılan üçüncü geliştirme aşamasıdır.

madencilik

Sonuç, öndeki ikili tabanda sıfırlardan isteğe bağlı sayıda içerene kadar nonce artırımı yapılırken bir blok başlığını defalarca karma sürecidir. Bu, yeni blokların iş ispatı blokzincirine eklendiği süreçtir. Ethereum, hisse ispatına geçirilmeden önce işte bu şekilde güvence altına alınmıştır.

madenci

Tekrarlanan geçiş karma işlemiyle yeni bloklar için geçerli iş ispatı bulan bir ağ düğümüdür (bkz. Ethash). Madenciler artık Ethereum'un bir parçası değildir; Ethereum hisse ispatına geçtikten sonra onların yerini doğrulayıcılar almıştır.

mint

Jeton basmak, yeni jetonlar yaratma ve bu jetonları kullanılabilmeleri için dolaşıma sokma sürecidir. Merkezi otoritenin katılımı olmadan yeni bir jeton oluşturmak için kullanılan merkeziyetsiz bir mekanizmadır.

N

Ethereum ağına atıfla, işlemleri ve blokları her Ethereum düğümüne (ağ katılımcısı) yayan eşler arası bir ağdır.

ağ karma hızı

Tüm madencilik ağı tarafından üretilen toplam karma hızıdır. Ethereum hisse ispatına geçirildikten sonra Ethereum üzerinde madencilik sonlandırılmıştır.

değiştirilemez token (NFT)

"Tapu" olarak da bilinen ve ERC-721 teklifi tarafından getirilmiş bir jeton standardıdır. NFT'ler izlenebilir ve takas edilebilir, ancak her bir jeton benzersiz ve farklıdır; ETH ve ERC-20 jetonları gibi birbiri ile değiştirilebilir değildir. NFT'ler, dijital veya fiziksel varlıklara sahip olmayı temsil edebilir.

düğüm

Ağa katılan bir yazılım istemcisidir.

nonce

Kriptografide sadece bir kez kullanılabilen bir değerdir. Bir hesap nonce'u, tekrar saldırılarından korunmak için kullanılan ve her hesapta bulunan işlem sayacıdır.

O

ommer (amca) bloğu

Bir iş ispatı madencisi geçerli bir blok bulduğu zaman başka bir madenci, blokzincirin ucuna ilk olarak eklenmiş rakip bir blok yayımlamış olabilir. Bu geçerli ancak eski blok, daha yeni bloklar tarafından ommer'ler olarak dahil edilebilir ve kısmi blok ödülü alabilir. "Ommer" terimi, bir ebeveyn bloğunun kardeşi için tercih edilen cinsiyetsiz bir terimdir ancak buna bazen "amca" da denir. Bu, bir iş ispatı ağıyken Ethereum ile ilgiliydi ancak ommer'ler, her bir yuvada tam olarak bir adet blok önerici seçildiğinden hisse ispatı Ethereum'un bir özelliği değildir.

i̇yimser toplama

Ana ağ (katman 1) tarafından sağlanan güvenliği kullanırken daha yüksek katman 2 işlem verimi sunmak için sahtecilik kanıtlarını kullanan bir işlemler toplamasıdır. Benzer bir katman 2 çözümü olan Plazma'dan farklı olarak, İyimser toplamalar daha karmaşık işlem türlerini, yani Ethereum Sanal Makinesi'nde mümkün olan her şeyi işleyebilir. Bir işleme sahtecilik kanıtı yoluyla itiraz edilebileceği için Sıfır-bilgi toplamalarına kıyasla gecikme sorunları olması muhtemeldir.

Kâhin

Kâhin, blokzincir ile gerçek dünya arasında bir köprüdür. Bilgi sorgusu yapılabilen ve akıllı sözleşmelerde kullanılabilen zincir üstündeki API'ler gibi davranırlar.

P

parity

Ethereum istemci yazılımının en öne çıkan birlikte çalışabilir uygulamalarından biridir.

Blokzincirin aynı kopyalarına sahip, Ethereum istemci yazılımı çalıştıran bağlı bilgisayarlardır.

eşler arası ağ

Merkezi, sunucu tabanlı hizmetlere ihtiyaç duymadan işlevleri toplu olarak gerçekleştirebilen bir bilgisayar ağıdır (eşler).

Plazma

İyimser toplamalar gibi sahtecilik kanıtlarını kullanan zincir dışında bir ölçeklendirme çözümüdür. Plazma, temel jeton transferleri ve takasları gibi basit işlemlerle sınırlıdır.

özel anahtar (gizli anahtar)

Ethereum kullanıcılarının dijital bir imza üreterek bir hesabın veya sözleşmelerin sahibi olduklarını kanıtlamasına olanak tanıyan gizli bir numaradır (bkz. açık anahtar, adres, ECDSA).

özel zincir

Tamamen özel bir blokzincir, herkesin kullanımına açık olan değil, izinli erişime sahip olandır.

hisse ispatı (PoS)

Bir kripto para blokzinciri protokolünün dağıtılmış mutabakata ulaşmayı amaçladığı bir yöntemdir. PoS, işlemlerin doğrulanmasına katılabilmek için kullanıcılardan belirli bir miktarda kripto paraya (ağdaki "hisseleri") sahip olduklarını kanıtlamalarını ister.

iş ispatı (PoW)

Bulmak için büyük miktarda hesaplama gereken bir veridir (ispat).

açık anahtar

Özel anahtardan tek yönlü bir işlev aracılığıyla türetilen, herkese açık olarak paylaşılabilen ve ilgili özel anahtarla yapılan dijital imzayı doğrulamak için herkes tarafından kullanılabilen bir sayıdır.

R

makbuz

Belirli bir işlemin sonucunu temsil etmek için bir Ethereum istemcisi tarafından döndürülen, işlemin bir karmasını, blok numarasını, kullanılan gaz miktarını ve bir akıllı sözleşmenin dağıtılması durumunda da sözleşmenin adresini içeren verilerdir.

yeniden giriş saldırısı

Bir saldırgan sözleşmenin, yürütüm sırasında kurbanın sözleşmesini yinelemeli olarak yeniden çağırmasını sağlayacak şekilde bir kurban sözleşmesi fonksiyonu içeren bir saldırıdır. Örneğin bu, mağdur sözleşmenin bakiyeleri güncelleyen veya para çekme miktarlarını sayan kısımlarını atlayarak fonların çalınmasıyla sonuçlanabilir.

ödül

Ağ tarafından iş ispatı çözümünü bulan madenciye ödül olarak verilen, her yeni bloğa eklenen bir miktar ether'i ifade eder.

Tekrarlamalı Uzunluk Öneki (RLP)

Ethereum geliştiricileri tarafından rastgele karmaşıklık ve uzunluktaki nesneleri (veri yapılarını) kodlamak ve seri hâle getirmek için tasarlanmış bir kodlama standardıdır.

toplamalar

Birden çok işlemi gruplandıran ve bunları tek bir işlemde Ethereum ana zincirine gönderen bir tür katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Bu, gaz maliyetlerinde azalmaya ve işlem çıktısında artışa olanak tanır. Bu ölçeklenebilirlik kazanımlarını sunmak için farklı güvenlik yöntemleri kullanan İyimser toplamalar ve Sıfır-bilgi toplamaları mevcuttur.

RPC

Uzak prosedür çağrısı (RPC), bir programın ağdaki başka bir bilgisayarda bulunan bir programdan ağ ayrıntılarını anlamak zorunda kalmadan hizmet istemek için kullandığı bir protokoldür.

S

Güvenli Hash Algoritması (SHA)

Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST) tarafından yayınlanan bir kriptografik karma fonksiyonları ailesidir.

Serenity

Daha önce "Ethereum 2.0" veya "Eth2" olarak bilinen bir dizi ölçeklendirme ve sürdürülebilirlik yükseltmesini başlatan Ethereum geliştirme aşamasıdır.

serileştirme

Bir veri yapısını baytlar dizisine dönüştürme işlemidir.

parça / parça zinciri

Parça zincirleri, toplam blok zincirin doğrulayıcıların alt kümelerinin sorumlu tutulabilecekleri ayrık bölümleridir. Ethereum için daha yüksek işlem verimi sunar ve iyimser toplamalar ile ZK-toplamaları gibi katman 2 çözümleri için veri kullanılabilirliğini iyileştirir.

yan zincir

Farklı, genellikle daha hızlı mutabakat kurallarına sahip ayrı bir zincir kullanan bir ölçeklendirme çözümüdür. Bu yan zincirleri Ana Ağ'a bağlamak için bir köprü gereklidir. Toplamalar da yan zincirleri kullanır ancak bunun yerine Ana Ağ ile işbirliği içinde çalışırlar.

imzalama

Bir işlemin belirli bir özel anahtarın sahibi tarafından onaylandığını kriptografik olarak göstermeyi ifade eder.

tekil

Yalnızca tek bir örneğinin mevcut olabileceği bir nesneyi tanımlayan bir bilgisayar programlama terimidir.

kesici

Kesici, iptal edilebilir saldırıları arayan tasdikleri tarayan bir varlıktır. Kesikler ağa yayımlanır ve sonraki blok önereni kanıtı bloğa ekler. Sonrasında blok öneren, kötü niyetli doğrulayıcıyı kestiği için ödül alır.

yuva

Hisse ispatı sisteminde bir doğrulayıcı tarafından yeni blokların önerilebileceği zaman periyodudur (12 saniye). Bir yuva boş olabilir. 32 yuva bir dönem oluşturur.

akıllı sözleşme

Ethereum bilgi işlem altyapısında çalışan bir programdır.

SNARK

"Öz ve etkileşimli olmayan bilgi argümanı"nın kısaltması olan SNARK, bir tür sıfır bilgili ispattır.

yumuşak çatallanma

Blokzincirde mutabakat kuralları değiştiğinde gerçekleşen bir ayrışmadır. Sert çatallanmanın aksine yumuşak çatallanma geriye dönük olarak uyumludur; yükseltilmiş düğümler yeni mutabakat kurallarına uyduğu sürece yükseltilmemiş düğümler tarafından oluşturulan blokları doğrulayabilir.

Solidity

JavaScript, C++ veya Java'ya benzer söz dizimine sahip prosedürel (zorunlu) bir programlama dilidir. Ethereum akıllı sözleşmeleri için en popüler ve en sık kullanılan dildir. Dr. Gavin Wood tarafından yaratılmıştır.

Solidity sıralı derleyicisi

Bir Solidity programındaki Ethereum Sanal Makinesi derleme dilidir. Solidity'nin sıralı derleyici desteği, belirli işlemleri yazmayı kolaylaştırır.

Sahte Ejderha

Daha fazla hizmet reddi saldırı vektörünü ve net durumu ele almak için 2.675.000 numaralı blokta meydana gelen bir Ethereum blok zinciri sert çatallanmasıdır (bkz. Mandalina Düdüğü). Ayrıca, bir tekrar saldırı koruma mekanizmasıdır (bkz. nonce).

sabit para

Değeri, başka bir varlığın değerine sabitlenmiş bir ERC-20 jetonudur. Dolar gibi bir resmi para birimi, altın gibi değerli metaller ve Bitcoin gibi diğer kripto paralar tarafından desteklenen sabit paralar mevcuttur.

staking

Doğrulayıcı olmak ve ağı güvence altına almak için bir miktar ether (payınız) yatırmayı ifade eder. Doğrulayıcı, işlemleri kontrol eder ve bir hisse ispatı mutabakat modeli altında bloklar önerir. Hisseleme, ağın çıkarları doğrultusunda hareket etmeniz için size ekonomik bir teşvik sağlar. Doğrulayıcı görevlerinizi yerine getirdiğiniz için ödüller alır, yerine getirmezseniz değişen miktarlarda ETH kaybedersiniz.

paydaşlık havuzu

Bir doğrulayıcı anahtar setini etkinleştirmek için gereken 32 ETH'ye ulaşmak amacıyla kullanılan tek bir Ethereum paydaşından daha fazlasına ait birleşik ETH'dir. Bir düğüm operatörü mutabakatta yer almak için bu anahtarları kullanır ve blok ödülleri katkı veren paydaşlar arasında bölüştürülür. Havuzları hisseleme veya hisseleme dağıtma, Ethereum protokolüne özgü olmasa da çözümlerin çoğu topluluk tarafından geliştirilmiştir.

STARK

"Scalable transparent argument of knowledge" (Ölçeklenebilir şeffaf bilgi argümanı) ifadesinin kısaltması olan STARK, bir tür sıfır bilgili ispattır.

durum

Normalde belirli bir bloktaki duruma atıfta bulunan, blok zincirde belirli bir zaman noktasındaki tüm bakiyelerin ve verilerin anlık görüntüsüdür.

özel kanallar

Katılımcılar arasında özgürce ve ucuza işlem yapabilecekleri bir kanal kurulan bir katman 2 çözümüdür. Ana ağ'a yalnızca kanalı kurmak ve kanalı kapatmak için bir işlem gönderilir. Bu, işlem veriminin çok yüksek olmasına olanak tanısa da, katılımcı sayısının önceden bilinmesine ve fonların kilitlenmesine dayalıdır.

nitelikli çoğunluk

Nitelikli çoğunluk, Ethereum'u güvence altına alan hisselenmiş toplam ether'in 2/3'ünü (66%) aşan miktarları ifade eden terimdir. İşaret Zincirinde blokların sonlandırılması için nitelikli çoğunluk oyu gereklidir.

senkronize etme

Bir blokzincirin en son sürümünün tamamını bir düğüme indirme işlemidir.

senkronizasyon kurulu

Senkronizasyon kurulu, yaklaşık olarak ortalama her 27 saatte bir yenilenen rastgele seçilmiş bir doğrulayıcılar grubudur. Amaçları, imzalarını geçerli blok başlıklarına eklemektir. Senkronizasyon kurulları, hafif istemcilerin tüm doğrulayıcı setine erişmek zorunda kalmadan blokzincirin başını takip etmesine olanak tanır.

szabo

Ether'in bir değeri. 1 szabo = 1012 wei, 106 szabo = 1 ether.

T

Mandalina Düdüğü

Belirli G/Ç yoğun işlemler için gaz hesaplamasını değiştirmek ve düşük gaz maliyetinden yararlanan hizmet dışı bir saldırı olan birikmiş durumu bir reddetme durumundan temizlemek için 2.463.000 numaralı blokta meydana gelen bir Ethereum blok zinciri sert çatallanmasıdır.

terminal toplam zorluk (TTD)

Toplam zorluk, blok zincirde belirli bir noktaya kadar olan tüm bloklar için Ethash madencilik zorluğunun toplamıdır. Terminal toplam zorluk, yürütüm istemcilerinin madenciliklerini kapatmaları ve dedikodu işlevlerini bloke etmeleri için tetikleyici olarak kullanılan toplam zorluk için belirli bir değerdir, böylece ağın hisse ispatına geçiş yapabilmesi sağlanmıştır.

test ağı

Ana Ethereum ağının davranışını simüle etmek için kullanılan bir ağdır (bkz. Ana ağ).

jeton

Ethereum blokzincirindeki akıllı sözleşmelerde tanımlanan, alım satıma açık bir sanal maldır.

jeton standardı

ERC-20 teklifiyle birlikte kullanıma sunulan bu standart, değiştirilebilir jetonlar için standartlaştırılmış bir akıllı sözleşme yapısı sağlar. NFT'lerin aksine, aynı sözleşmeye ait jetonlar izlenebilir, alınıp satılabilir ve değiştirilebilir.

işlem

Belirli bir adresi hedefleyen, bir başlangıç hesabı tarafından imzalanan Ethereum Blokzincirine girilmiş verilerdir. İşlem, söz konusu işlemin gaz limiti gibi meta verileri içerir.

işlem ücreti

Ethereum ağını her kullandığınızda ödemeniz gereken bir ücrettir. Örneklerinin arasında cüzdanınızdan fon gönderimi ya da jeton takası veya koleksiyon parçası satın alımı gibi merkeziyetsiz uygulama etkileşimleri yer alır. Bunu bir hizmet bedeli gibi düşünebilirsiniz. Bu ücret, ağın ne kadar meşgul olduğuna bağlı olarak değişir. Bunun nedeni, işleminizi gerçekleştirmekten sorumlu kişiler olan doğrulayıcıların muhtemelen daha yüksek ücretli işlemlere öncelik vermesidir: Bu nedenle tıkanıklık, fiyatı yukarı çeker.

Teknik düzeyde işlem ücretiniz, işleminizin ne kadar gaz gerektirdiğiyle ilgilidir.

İşlem ücretlerinin düşürülmesi şu sıralar yoğun ilgi gören bir konudur. Bkz. Katman 2.

güven gerektirmezlik

Bir ağın, ilgili tarafların herhangi birinin üçüncü bir tarafa güvenmesine gerek kalmadan işlemlere aracılık etme yeteneğidir.

Turing tamamlığı

İsmini İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing'den alan ve bir veri işleme kuralları sisteminin (bir bilgisayarın komut seti, programlama dili veya hücresel otomasyon gibi), herhangi bir Turing makinesini simüle etmek için kullanılabilmesi durumunda "Turing tamamlığı" veya "hesaplama açısından evrensel" olduğunu ifade eden bir kavramdır.

V

doğrulayıcı

Verileri depolamaktan, işlemleri işlemekten ve blokzincire yeni bloklar eklemekten sorumlu hisse ispatı sisteminde bulunan bir düğümdür. Doğrulayıcı yazılımı etkinleştirmek için 32 ETH'yi hisseleyebilmeniz gerekir.

doğrulayıcı yaşam döngüsü

Bir doğrulayıcının var olabileceği durumlar sekansıdır. Şunları içerir:

  • yatırılmış: Doğrulayıcı tarafından mevduat sözleşmesine en az 32 ETH yatırılmıştır
  • beklemede: Doğrulayıcı, halihazırda var olan doğrulayıcılar tarafından ağa oylanması için aktivasyon kuyruğunda beklemektedir
  • aktif: Bloklar tasdik ve önerilme aşamasındadır
  • kesiliyor: Doğrulayıcı kötü niyetle davranmıştır ve kesilmektedir
  • ayrılıyor: Doğrulayıcı ya kendi isteğiyle ya da çıkarıldığı için ağdan ayrılıyor olarak işaretlenmiştir.

doğruluk kanıtı

Belirli katman 2 çözümleri için hızı artırmak üzere işlemlerin gruplar halinde toplandığı ve tek bir işlemde Ethereum'a gönderildiği bir güvenlik modelidir. İşlem hesaplaması, zincir dışında yapılır ve daha sonra doğruluk kanıtı ile ana zincire sağlanır. Bu yöntem, güvenliği korurken mümkün olan işlem miktarını artırır. Bazı toplamalar, sahtecilik kanıtlarını kullanır.

validium

İşlem hacmini iyileştirmek için doğruluk kanıtlarını kullanan zincir dışında bir çözümdür. Sıfır-bilgi toplamalarının aksine, validium verileri katman 1 Ana Ağı'nda depolanmaz.

Vyper

Python benzeri söz dizimine sahip üst düzey bir programlama dilidir. Saf işlevsel dile yakın bir dil oluşturma amacı taşır. Vitalik Buterin tarafından yaratılmıştır.

W

cüzdan

Özel anahtarları tutan yazılımdır. Ethereum hesaplarına erişmek, kontrol etmek ve akıllı sözleşmelerle etkileşim kurmak için kullanılır. Anahtarların bir cüzdanda saklanması gerekmez ve geliştirilmiş güvenlik için çevrimdışı depolamadan (yani bir hafıza kartı veya kağıttan) alınabilir. İsmine rağmen, cüzdanlar asla gerçek para veya jeton depolamaz.

Web3

Web'in üçüncü versiyonudur. İlk olarak Dr. Gavin Wood tarafından önerilen Web3, merkezi olarak sahip olunan ve yönetilen uygulamalardan merkeziyetsiz protokoller (bkz. dapp) üzerine inşa edilmiş uygulamalara kadar çeşitli web uygulamaları için yeni bir odak ve vizyonu temsil eder.

wei

Ether'in en küçük değeridir. 1018 wei = 1 ether.

Z

sıfır adres

Tamamen sıfırlardan oluşan, sahipli dolaşımdan jeton çıkarmak amacıyla sıklıkla kullanılan bir Ethereum adresidir. Ayrım, bir akıllı sözleşmenin endeksinden yakım() yöntemiyle resmi olarak çıkarılan jetonlar ile bu adrese gönderilen jetonlar arasında çizilir.

sıfır bilgili ispat

Sıfır bilgili ispat, bir kişinin herhangi bir ek bilgi aktarmadan bir ifadenin doğru olduğunu kanıtlamasına izin veren kriptografik bir yöntemdir.

sıfır bilgili toplama

Ana ağ tarafından sağlanan güvenliği kullanırken artan katman 2 işlem verimi sunmak için doğruluk kanıtlarını kullanan işlemlerin toplanmasıdır (katman 1). İyimser toplamalar gibi karmaşık işlem türlerini işleyemeseler de, işlemler gönderildiklerinde kanıtlanabilir şekilde geçerli olduklarından gecikme sorunları yaşamazlar.

Kaynaklar

CC-BY-SA kapsamında kısmen Andreas M. Antonopoulos ve Gavin Wood(opens in a new tab)'un Ethereum'da Uzmanlaşma(opens in a new tab) eserinden alınmıştır

Bu sayfaya katkıda bulunun

Gözden kaçırdığımız bir şey mi oldu? Yanlış bir şey mi var? GitHub'daki bu sözlüğe katkıda bulunarak gelişmemize yardımcı olun!

Nasıl katkıda bulunacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin

Bu makale yararlı oldu mu?