Ana içeriğe geç
Change page

Akıllı sözleşmelerin anatomisi

Son düzenleme: @selcuk45(opens in a new tab), 14 Haziran 2024

Bir akıllı sözleşme Ethereum üzerindeki bir adreste çalışan bir programdır. Bir işlem alındığında yürütülebilen fonksiyonlar ve verilerden oluşurlar. Burada bir akıllı sözleşmenin nelerden oluştuğu hakkında genel bir bakış bulunmaktadır.

Ön Koşullar

İlk olarak akıllı sözleşmeler hakkında okuduğunuzdan emin olun. Bu belge, hâlihazırda JavaScript veya Python gibi programlama dillerine aşina olduğunuzu varsayar.

Veri

Her sözleşme verisi bir lokasyona atanmalıdır: ya storage ya da memory. Bir akıllı sözleşmede depolamayı değiştirmek pahalıdır, bundan dolayı verinizin nerede yaşayacağını düşünmelisiniz.

Depolama

Kalıcı veriden depolama olarak bahsedilir ve durum değişkenleri tarafından temsil edilir. Bu değerler kalıcı olarak blok zincirinde depolanır. Sözleşmenin derlendiğinde blok zincirinde ne kadar depolama ihtiyacı duyacağını takip edebilmesi için türünü deklare etmelisiniz.

1// Solidity example
2contract SimpleStorage {
3 uint storedData; // State variable
4 // ...
5}
Kopyala
1# Vyper example
2storedData: int128
Kopyala

Hâlihazırda nesne odaklı dillerde programlama yaptıysanız, büyük ihtimalle çoğu türe aşinasınızdır. Ancak eğer Ethereum geliştirme konusunda acemiyseniz address türünü pek görmemişsinizdir.

Bir address türü 20 bayt veya 160 bite eşit olan bir Ethereum adresi tutabilir. Önünde 0x olan onaltılık gösterim şeklinde döndürür.

Diğer türler:

 • boolean
 • tam sayı
 • sabit noktalı sayılar
 • sabit boyutlu bayt dizileri
 • dinamik olarak boyutlandırılmış bayt dizileri
 • Rasyonel ve tam sayı sabitleri
 • Metin değişmezleri
 • Değişmez onaltılıklar
 • Sıralamalar

Daha fazla açıklama için belgelere göz atın:

Bellek

Sadece bir sözleşme fonksiyonunun yürütümü esnasında depolanan değerlere bellek değişkenleri denir. Bunlar blok zincirinde kalıcı şekilde depolanmadıkları için kullanımları çok daha ucuzdur.

Solidity belgelerinden(opens in a new tab) EVM'nin nasıl veri depoladığıyla (Depolama, Bellek ve Yığın) ilgili daha fazla bilgi edinin.

Ortam değişkenleri

Sözleşmenizde tanımladığınız değişkenlere ek olarak, bazı özel global değişkenler bulunmaktadır. Başlıca blok zinciri veya mevcut işlem hakkında bilgi sağlamak için kullanılırlar.

Örnekler:

ÖzellikDurum değişkeniAçıklama
block.timestampuint256Mevcut blok dönemi zaman damgası
msg.senderadresMesajın göndericisi (mevcut çağrı)

Fonksiyonlar

En basit şekilde, fonksiyonlar gelen işlemlere yanıt olarak bilgi alabilir veya düzenleyebilir.

İki tip fonksiyon çağrısı bulunur:

 • internal – bunlar bir EVM çağrısı oluşturmazlar
  • Internal fonksiyonlar ve durum değişkenleri sadece içten erişilebilir (yani mevcut sözleşmeden veya ondan türemiş sözleşmelerden)
 • external – bunlar bir EVM çağrısı oluştururlar
  • External fonksiyonlar sözleşme arayüzünün bir parçasıdır, bu da diğer sözleşmelerden ve işlemler aracılığıyla çağrılabilecekleri anlamına gelir. Bir external fonksiyon olan f içten çağrılamaz (yani f() çalışmaz ama this.f() çalışır).

Ayrıca public veya private olabilirler

 • public fonksiyonları sözleşmenin içinden veya mesajlar aracılığıyla çağrılabilirler
 • private fonksiyonları sadece tanımlandıkları sözleşmede mevcutturlar ve türetilmiş sözleşmelerde olmazlar

Hem fonksiyonlar hem de durum değişkenleri public veya private yapılabilir

Burada bir sözleşmedeki bir durum değişkenini güncellemek için bir fonksiyon bulunmaktadır:

1// Solidity example
2function update_name(string value) public {
3 dapp_name = value;
4}
Kopyala
 • string türünün value parametresi müteakip fonksiyona geçirilir: update_name
 • public olarak deklare edilir, bu da herkesin ona erişebileceği anlamına gelir
 • view olarak deklare edilmez, yani sözleşme durumunu değiştirebilir

Fonksiyonları gör

Bu fonksiyonlar sözleşmenin verisinin durumunu değiştirmemeye söz verirler. Yaygın örnekler "alıcı" fonksiyonlardır – örnek olarak bunu bir kullanıcının bakiyesini almak için kullanabilirsiniz.

1// Solidity example
2function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 _balance) {
3 return ownerPizzaCount[_owner];
4}
Kopyala
1dappName: public(string)
2
3@view
4@public
5def readName() -> string:
6 return dappName
Kopyala

Durumu değiştirme olarak sayılan şeyler:

 1. Değişkenlikleri belirtmek için yazma.
 2. Olaylar yayınlama(opens in a new tab).
 3. Başka sözleşmeler oluşturma(opens in a new tab).
 4. Müteakip komutun kullanımı, selfdestruct.
 5. Çağrılar aracılığıyla ether gönderme.
 6. İşareti view ya da pure olmayan herhangi bir fonksiyonu çağırma.
 7. Alt düzey çağrıları kullanma.
 8. Belirli işlem kodları içeren satır içi tümleşkeler kullanma.

Yapıcı fonksiyonlar

constructor fonksiyonları sadece sözleşme ilk dağıtılığında tek sefer yürütülür. Birçok sınıf odaklı programlama dilinde olan constructor gibi, bu fonksiyonlar genellikle durum değişkenlerini belirtilmiş değerlere ilkler.

1// Solidity example
2// Initializes the contract's data, setting the `owner`
3// to the address of the contract creator.
4constructor() public {
5 // All smart contracts rely on external transactions to trigger its functions.
6 // `msg` is a global variable that includes relevant data on the given transaction,
7 // such as the address of the sender and the ETH value included in the transaction.
8 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/units-and-global-variables.html#block-and-transaction-properties
9 owner = msg.sender;
10}
Tümünü göster
Kopyala
1# Vyper example
2
3@external
4def __init__(_beneficiary: address, _bidding_time: uint256):
5 self.beneficiary = _beneficiary
6 self.auctionStart = block.timestamp
7 self.auctionEnd = self.auctionStart + _bidding_time
Kopyala

Yerleşik fonksiyonlar

Sözleşmenizde tanımladığınız değişkenler ve fonksiyonlara ek olarak, bazı özel yerleşik fonksiyonlar bulunmaktadır. En bariz örnek şudur:

 • address.send() – Solidity
 • send(address) – Vyper

Bunlar sözleşmelerin başka hesaplara ETH göndermesini sağlar.

Fonksiyon yazmak

Fonksiyonunuz şunlara ihtiyaç duyar:

 • parametre değişkeni ve türü (eğer parametre kabul ediyorsa)
 • internal/external deklarasyonu
 • pure/view/payable deklarasyonu
 • dönüş türü (eğer bir değer döndürüyorsa)
1pragma solidity >=0.4.0 <=0.6.0;
2
3contract ExampleDapp {
4 string dapp_name; // state variable
5
6 // Called when the contract is deployed and initializes the value
7 constructor() public {
8 dapp_name = "My Example dapp";
9 }
10
11 // Get Function
12 function read_name() public view returns(string) {
13 return dapp_name;
14 }
15
16 // Set Function
17 function update_name(string value) public {
18 dapp_name = value;
19 }
20}
Tümünü göster
Kopyala

Tam bir sözleşme bu şekilde gözükebilir. Burada constructor fonksiyonu dapp_name değişkeni için bir başlangıç değeri sağlıyor.

Olaylar ve kayıtlar

Olaylar, akıllı sözleşmenizle ön uç tarafından veya başka katılımcı uygulamalarla iletişim kurmanızı sağlar. Bir işlem kazıldığında, akıllı sözleşmeler olay yayınlayabilirler ve blok zincirine ön ucun daha sonra işleyebileceği kayıtlar yazabilirler.

Açıklamalı örnekler

Bunlar Solidity ile yazılmış bazı örneklerdir. Eğer kodlarla oynamak isterseniz, onlarla Remix(opens in a new tab) içinde etkileşime geçebilirsiniz.

Merhaba dünya

1// Specifies the version of Solidity, using semantic versioning.
2// Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/layout-of-source-files.html#pragma
3pragma solidity ^0.5.10;
4
5// Defines a contract named `HelloWorld`.
6// A contract is a collection of functions and data (its state).
7// Once deployed, a contract resides at a specific address on the Ethereum blockchain.
8// Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/structure-of-a-contract.html
9contract HelloWorld {
10
11 // Declares a state variable `message` of type `string`.
12 // State variables are variables whose values are permanently stored in contract storage.
13 // The keyword `public` makes variables accessible from outside a contract
14 // and creates a function that other contracts or clients can call to access the value.
15 string public message;
16
17 // Similar to many class-based object-oriented languages, a constructor is
18 // a special function that is only executed upon contract creation.
19 // Constructors are used to initialize the contract's data.
20 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#constructors
21 constructor(string memory initMessage) public {
22 // Accepts a string argument `initMessage` and sets the value
23 // into the contract's `message` storage variable).
24 message = initMessage;
25 }
26
27 // A public function that accepts a string argument
28 // and updates the `message` storage variable.
29 function update(string memory newMessage) public {
30 message = newMessage;
31 }
32}
Tümünü göster
Kopyala

Token

1pragma solidity ^0.5.10;
2
3contract Token {
4 // An `address` is comparable to an email address - it's used to identify an account on Ethereum.
5 // Addresses can represent a smart contract or an external (user) accounts.
6 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/types.html#address
7 address public owner;
8
9 // A `mapping` is essentially a hash table data structure.
10 // This `mapping` assigns an unsigned integer (the token balance) to an address (the token holder).
11 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/types.html#mapping-types
12 mapping (address => uint) public balances;
13
14 // Events allow for logging of activity on the blockchain.
15 // Ethereum clients can listen for events in order to react to contract state changes.
16 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#events
17 event Transfer(address from, address to, uint amount);
18
19 // Initializes the contract's data, setting the `owner`
20 // to the address of the contract creator.
21 constructor() public {
22 // All smart contracts rely on external transactions to trigger its functions.
23 // `msg` is a global variable that includes relevant data on the given transaction,
24 // such as the address of the sender and the ETH value included in the transaction.
25 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/units-and-global-variables.html#block-and-transaction-properties
26 owner = msg.sender;
27 }
28
29 // Creates an amount of new tokens and sends them to an address.
30 function mint(address receiver, uint amount) public {
31 // `require` is a control structure used to enforce certain conditions.
32 // If a `require` statement evaluates to `false`, an exception is triggered,
33 // which reverts all changes made to the state during the current call.
34 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/control-structures.html#error-handling-assert-require-revert-and-exceptions
35
36 // Only the contract owner can call this function
37 require(msg.sender == owner, "You are not the owner.");
38
39 // Enforces a maximum amount of tokens
40 require(amount < 1e60, "Maximum issuance exceeded");
41
42 // Increases the balance of `receiver` by `amount`
43 balances[receiver] += amount;
44 }
45
46 // Sends an amount of existing tokens from any caller to an address.
47 function transfer(address receiver, uint amount) public {
48 // The sender must have enough tokens to send
49 require(amount <= balances[msg.sender], "Insufficient balance.");
50
51 // Adjusts token balances of the two addresses
52 balances[msg.sender] -= amount;
53 balances[receiver] += amount;
54
55 // Emits the event defined earlier
56 emit Transfer(msg.sender, receiver, amount);
57 }
58}
Tümünü göster
Kopyala

Benzersiz dijital varlık

1pragma solidity ^0.5.10;
2
3// Imports symbols from other files into the current contract.
4// In this case, a series of helper contracts from OpenZeppelin.
5// Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/layout-of-source-files.html#importing-other-source-files
6
7import "../node_modules/@openzeppelin/contracts/token/ERC721/IERC721.sol";
8import "../node_modules/@openzeppelin/contracts/token/ERC721/IERC721Receiver.sol";
9import "../node_modules/@openzeppelin/contracts/introspection/ERC165.sol";
10import "../node_modules/@openzeppelin/contracts/math/SafeMath.sol";
11
12// The `is` keyword is used to inherit functions and keywords from external contracts.
13// In this case, `CryptoPizza` inherits from the `IERC721` and `ERC165` contracts.
14// Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#inheritance
15contract CryptoPizza is IERC721, ERC165 {
16 // Uses OpenZeppelin's SafeMath library to perform arithmetic operations safely.
17 // Learn more: https://docs.openzeppelin.com/contracts/2.x/api/math#SafeMath
18 using SafeMath for uint256;
19
20 // Constant state variables in Solidity are similar to other languages
21 // but you must assign from an expression which is constant at compile time.
22 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#constant-state-variables
23 uint256 constant dnaDigits = 10;
24 uint256 constant dnaModulus = 10 ** dnaDigits;
25 bytes4 private constant _ERC721_RECEIVED = 0x150b7a02;
26
27 // Struct types let you define your own type
28 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/types.html#structs
29 struct Pizza {
30 string name;
31 uint256 dna;
32 }
33
34 // Creates an empty array of Pizza structs
35 Pizza[] public pizzas;
36
37 // Mapping from pizza ID to its owner's address
38 mapping(uint256 => address) public pizzaToOwner;
39
40 // Mapping from owner's address to number of owned token
41 mapping(address => uint256) public ownerPizzaCount;
42
43 // Mapping from token ID to approved address
44 mapping(uint256 => address) pizzaApprovals;
45
46 // You can nest mappings, this example maps owner to operator approvals
47 mapping(address => mapping(address => bool)) private operatorApprovals;
48
49 // Internal function to create a random Pizza from string (name) and DNA
50 function _createPizza(string memory _name, uint256 _dna)
51 // The `internal` keyword means this function is only visible
52 // within this contract and contracts that derive this contract
53 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#visibility-and-getters
54 internal
55 // `isUnique` is a function modifier that checks if the pizza already exists
56 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/structure-of-a-contract.html#function-modifiers
57 isUnique(_name, _dna)
58 {
59 // Adds Pizza to array of Pizzas and get id
60 uint256 id = SafeMath.sub(pizzas.push(Pizza(_name, _dna)), 1);
61
62 // Checks that Pizza owner is the same as current user
63 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/control-structures.html#error-handling-assert-require-revert-and-exceptions
64
65 // note that address(0) is the zero address,
66 // indicating that pizza[id] is not yet allocated to a particular user.
67
68 assert(pizzaToOwner[id] == address(0));
69
70 // Maps the Pizza to the owner
71 pizzaToOwner[id] = msg.sender;
72 ownerPizzaCount[msg.sender] = SafeMath.add(
73 ownerPizzaCount[msg.sender],
74 1
75 );
76 }
77
78 // Creates a random Pizza from string (name)
79 function createRandomPizza(string memory _name) public {
80 uint256 randDna = generateRandomDna(_name, msg.sender);
81 _createPizza(_name, randDna);
82 }
83
84 // Generates random DNA from string (name) and address of the owner (creator)
85 function generateRandomDna(string memory _str, address _owner)
86 public
87 // Functions marked as `pure` promise not to read from or modify the state
88 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#pure-functions
89 pure
90 returns (uint256)
91 {
92 // Generates random uint from string (name) + address (owner)
93 uint256 rand = uint256(keccak256(abi.encodePacked(_str))) +
94 uint256(_owner);
95 rand = rand % dnaModulus;
96 return rand;
97 }
98
99 // Returns array of Pizzas found by owner
100 function getPizzasByOwner(address _owner)
101 public
102 // Functions marked as `view` promise not to modify state
103 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/contracts.html#view-functions
104 view
105 returns (uint256[] memory)
106 {
107 // Uses the `memory` storage location to store values only for the
108 // lifecycle of this function call.
109 // Learn more: https://solidity.readthedocs.io/en/v0.5.10/introduction-to-smart-contracts.html#storage-memory-and-the-stack
110 uint256[] memory result = new uint256[](ownerPizzaCount[_owner]);
111 uint256 counter = 0;
112 for (uint256 i = 0; i < pizzas.length; i++) {
113 if (pizzaToOwner[i] == _owner) {
114 result[counter] = i;
115 counter++;
116 }
117 }
118 return result;
119 }
120
121 // Transfers Pizza and ownership to other address
122 function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _pizzaId) public {
123 require(_from != address(0) && _to != address(0), "Invalid address.");
124 require(_exists(_pizzaId), "Pizza does not exist.");
125 require(_from != _to, "Cannot transfer to the same address.");
126 require(_isApprovedOrOwner(msg.sender, _pizzaId), "Address is not approved.");
127
128 ownerPizzaCount[_to] = SafeMath.add(ownerPizzaCount[_to], 1);
129 ownerPizzaCount[_from] = SafeMath.sub(ownerPizzaCount[_from], 1);
130 pizzaToOwner[_pizzaId] = _to;
131
132 // Emits event defined in the imported IERC721 contract
133 emit Transfer(_from, _to, _pizzaId);
134 _clearApproval(_to, _pizzaId);
135 }
136
137 /**
138 * Safely transfers the ownership of a given token ID to another address
139 * If the target address is a contract, it must implement `onERC721Received`,
140 * which is called upon a safe transfer, and return the magic value
141 * `bytes4(keccak256("onERC721Received(address,address,uint256,bytes)"))`;
142 * otherwise, the transfer is reverted.
143 */
144 function safeTransferFrom(address from, address to, uint256 pizzaId)
145 public
146 {
147 // solium-disable-next-line arg-overflow
148 this.safeTransferFrom(from, to, pizzaId, "");
149 }
150
151 /**
152 * Safely transfers the ownership of a given token ID to another address
153 * If the target address is a contract, it must implement `onERC721Received`,
154 * which is called upon a safe transfer, and return the magic value
155 * `bytes4(keccak256("onERC721Received(address,address,uint256,bytes)"))`;
156 * otherwise, the transfer is reverted.
157 */
158 function safeTransferFrom(
159 address from,
160 address to,
161 uint256 pizzaId,
162 bytes memory _data
163 ) public {
164 this.transferFrom(from, to, pizzaId);
165 require(_checkOnERC721Received(from, to, pizzaId, _data), "Must implement onERC721Received.");
166 }
167
168 /**
169 * Internal function to invoke `onERC721Received` on a target address
170 * The call is not executed if the target address is not a contract
171 */
172 function _checkOnERC721Received(
173 address from,
174 address to,
175 uint256 pizzaId,
176 bytes memory _data
177 ) internal returns (bool) {
178 if (!isContract(to)) {
179 return true;
180 }
181
182 bytes4 retval = IERC721Receiver(to).onERC721Received(
183 msg.sender,
184 from,
185 pizzaId,
186 _data
187 );
188 return (retval == _ERC721_RECEIVED);
189 }
190
191 // Burns a Pizza - destroys Token completely
192 // The `external` function modifier means this function is
193 // part of the contract interface and other contracts can call it
194 function burn(uint256 _pizzaId) external {
195 require(msg.sender != address(0), "Invalid address.");
196 require(_exists(_pizzaId), "Pizza does not exist.");
197 require(_isApprovedOrOwner(msg.sender, _pizzaId), "Address is not approved.");
198
199 ownerPizzaCount[msg.sender] = SafeMath.sub(
200 ownerPizzaCount[msg.sender],
201 1
202 );
203 pizzaToOwner[_pizzaId] = address(0);
204 }
205
206 // Returns count of Pizzas by address
207 function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 _balance) {
208 return ownerPizzaCount[_owner];
209 }
210
211 // Returns owner of the Pizza found by id
212 function ownerOf(uint256 _pizzaId) public view returns (address _owner) {
213 address owner = pizzaToOwner[_pizzaId];
214 require(owner != address(0), "Invalid Pizza ID.");
215 return owner;
216 }
217
218 // Approves other address to transfer ownership of Pizza
219 function approve(address _to, uint256 _pizzaId) public {
220 require(msg.sender == pizzaToOwner[_pizzaId], "Must be the Pizza owner.");
221 pizzaApprovals[_pizzaId] = _to;
222 emit Approval(msg.sender, _to, _pizzaId);
223 }
224
225 // Returns approved address for specific Pizza
226 function getApproved(uint256 _pizzaId)
227 public
228 view
229 returns (address operator)
230 {
231 require(_exists(_pizzaId), "Pizza does not exist.");
232 return pizzaApprovals[_pizzaId];
233 }
234
235 /**
236 * Private function to clear current approval of a given token ID
237 * Reverts if the given address is not indeed the owner of the token
238 */
239 function _clearApproval(address owner, uint256 _pizzaId) private {
240 require(pizzaToOwner[_pizzaId] == owner, "Must be pizza owner.");
241 require(_exists(_pizzaId), "Pizza does not exist.");
242 if (pizzaApprovals[_pizzaId] != address(0)) {
243 pizzaApprovals[_pizzaId] = address(0);
244 }
245 }
246
247 /*
248 * Sets or unsets the approval of a given operator
249 * An operator is allowed to transfer all tokens of the sender on their behalf
250 */
251 function setApprovalForAll(address to, bool approved) public {
252 require(to != msg.sender, "Cannot approve own address");
253 operatorApprovals[msg.sender][to] = approved;
254 emit ApprovalForAll(msg.sender, to, approved);
255 }
256
257 // Tells whether an operator is approved by a given owner
258 function isApprovedForAll(address owner, address operator)
259 public
260 view
261 returns (bool)
262 {
263 return operatorApprovals[owner][operator];
264 }
265
266 // Takes ownership of Pizza - only for approved users
267 function takeOwnership(uint256 _pizzaId) public {
268 require(_isApprovedOrOwner(msg.sender, _pizzaId), "Address is not approved.");
269 address owner = this.ownerOf(_pizzaId);
270 this.transferFrom(owner, msg.sender, _pizzaId);
271 }
272
273 // Checks if Pizza exists
274 function _exists(uint256 pizzaId) internal view returns (bool) {
275 address owner = pizzaToOwner[pizzaId];
276 return owner != address(0);
277 }
278
279 // Checks if address is owner or is approved to transfer Pizza
280 function _isApprovedOrOwner(address spender, uint256 pizzaId)
281 internal
282 view
283 returns (bool)
284 {
285 address owner = pizzaToOwner[pizzaId];
286 // Disable solium check because of
287 // https://github.com/duaraghav8/Solium/issues/175
288 // solium-disable-next-line operator-whitespace
289 return (spender == owner ||
290 this.getApproved(pizzaId) == spender ||
291 this.isApprovedForAll(owner, spender));
292 }
293
294 // Check if Pizza is unique and doesn't exist yet
295 modifier isUnique(string memory _name, uint256 _dna) {
296 bool result = true;
297 for (uint256 i = 0; i < pizzas.length; i++) {
298 if (
299 keccak256(abi.encodePacked(pizzas[i].name)) ==
300 keccak256(abi.encodePacked(_name)) &&
301 pizzas[i].dna == _dna
302 ) {
303 result = false;
304 }
305 }
306 require(result, "Pizza with such name already exists.");
307 _;
308 }
309
310 // Returns whether the target address is a contract
311 function isContract(address account) internal view returns (bool) {
312 uint256 size;
313 // Currently there is no better way to check if there is a contract in an address
314 // than to check the size of the code at that address.
315 // Bunun nasıl çalıştığı hakkında daha fazla ayrıntı için
316 // bkz. https://ethereum.stackexchange.com/a/14016/36603.
317 // Serenity sürümünden önce bunu tekrar kontrol edin,
318 // çünkü o zaman tüm adresler sözleşme olacaktır.
319 // solium-disable-next-line security/no-inline-assembly
320 assembly {
321 size := extcodesize(account)
322 }
323 return size > 0;
324 }
325}
Tümünü göster
Kopyala

Daha fazla bilgi

Akıllı sözleşmelere daha detaylı bir genel bakış için Solidity ve Vyper'ın belgelerine bakın:

Bu makale yararlı oldu mu?