Ana içeriğe geç

Ethereum yol haritası

Ethereum için daha ölçeklenebilir, güvenli ve sürdürülebilir olmanın yolu.

Ethereum halihazırda küresel koordinasyon için güçlü bir platform, ancak yine de iyileştiriliyor. İddialı bir geliştirme takımı Ethereum'u mevcut formundan tam anlamıyla ölçeklendirilmiş, azami esnek platforma yükseltecektir. Bu yükseltmeler Ethereum yol haritasında tasarlanmıştır.

Ethereum'daki daha önceki yükseltmeler hakkında öğrenmek için lütfen Geçmiş sayfamızı ziyaret edin

Ethereum'a hangi değişiklikler geliyor?

Ethereum yol haritası, gelecekte protokole yapılacak özgün geliştirmelerin ana hatlarını oluşturur. Genel anlamda yol haritası, Ethereum kullanıcılarına aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:

Neden Ethereum bir yol haritasına ihtiyaç duyar?

Ethereum; ölçeklenebilirliğini, güvenliğini ya da sürdürülebilirliğini kuvvetlendirecek düzenli yükseltmeler alır. Ethereum'un temel güçlerinden biri, araştırma ve geliştirmeden ortaya çıkan yeni fikirlere uyumlu olmasıdır. Uyumluluk, Ethereum'a ortaya çıkan engelleri aşma ve en gelişmiş teknolojik atılımlara yetişme esnekliğini verir.

Yol haritası nasıl tanımlandı

Yol haritası çoğunlukla, araştırmacı ve geliştirmecilerin yıllar süren çalışmasının ürünüdür çünkü protokol oldukça tekniktir, ancak motive olmuş kişiler katılabilir. Fikirler genellikle ethresear.ch(opens in a new tab), Ethereum sihirbazları(opens in a new tab) gibi forumlarda veya Eth Ar&Ge discord sunucusunda tartışma başlıkları olarak ortaya atılır. Yeni keşfedilmiş sistem açıklarına karşı tepkiler, uygulama katmanında çalışan organizasyonlardan (merkeziyetsiz uygulama ve borsalar) öneriler ya da son kullanıcılar için bilinen ihtilaflar (ücretler veya işlem hızları gibi) olabilir. Bu fikirler olgunlaştığında Ethereum İyileştirme Önerileri(opens in a new tab) olarak önerilebilirler. Herhangi bir zamanda topluluk içinden fikir sunulması için bu, tümüyle halka açık biçimde yapılır.

Ethereum yönetişimi hakkında daha fazlası

Ethereum Wallet

ETH2 neydi?

"Eth2" terimi hisse ispatına geçişten önce sıklıkla Ethereum'un geleceği olarak tanımlandı ancak bu, daha kesin bir terminoloji için aşamalı olarak kaldırıldı. Aslen, hisse ispatına geçişten önceki Ethereum ağını geçişten sonraki ağdan ayırmak ya da kimi zaman farklı Ethereum müşterilerine atfedilmek (yürütüm istemcisi bazen ETH1 olarak atfedildi ve fikir birliği istemcileri bazen ETH2 istemcisi olarak atfedildi) için kullanıldı.

Ethereum'un yol haritası zaman içinde değişecek mi?

Evet, neredeyse kesinlikle. Yol haritası, hem yakın dönemi hem gelecek planlarını kapsayan, Ethereum'u yükseltmenin şu anlık planıdır. Yeni bilgi ve teknolojiler kullanılabilir oldukça yol haritasının değişmesini umuyoruz.

Ethereum'un yol haritasını Ethereum'un gelişmesi için bir niyet takımı olarak düşünün; bu, temel araştırma ve geliştiricilerin Ethereum'un ileriye dönük en uygun yolu için en iyi varsayımlarıdır.

Yol haritası ne zaman sonlanacak?

Ethereum, gelecek 6 ay içinde kimi yükseltmeleri uygulamaya koyacak (ör. hisseleme çekimleri); diğerleri ise daha az önceliğe sahip ve önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde uygulamaya konması mümkün görünmüyor (ör. kuantum direnci). Birçok yol haritası elemanı birbirine paralel olarak çalıştığı ve farklı hızlarla geliştirildiği için her bir yükseltmenin kesin zamanlamasını vermek karmaşıktır. Bir yükseltmenin ivediliği zaman içinde dış etmenlere (ör. kuantum bilgisayarlarının performansı ve kullanılabilirliğindeki ani sıçrama, kuantum dirençli kriptografiyi daha ivedi hale getirir) bağlı olarak değişebilir.

Ethereum gelişmesini düşünmenin bir yolu da onu biyolojik evrimle kıyaslamaktır. Her ne kadar ağ giderek daha etkin, ölçeklenebilir ve güvenli hale gelip protokol daha az değişime ihtiyaç duysa dahi yeni zorluklara uyum sağlama ve uyumunu sürdürme becerisine sahip bir ağın değişime direnen bir ağa kıyasla başarılı olması daha olasıdır.

Bir yükseltme varken herhangi bir şey yapmak zorunda mıyım?

Yükseltmeler; Ethereum ile nasıl etkileşileceği konusunda daha iyi kullanıcı deneyimi sağlayarak ve belki daha fazla seçenek sunarak son kullanıcıları etkilememe eğilimindedir. Son kullanıcılar ne aktif olarak yükseltmelerde yer alma ne de varlıklarını güvenli tutmak için herhangi bir şey yapma zorunluluğunda değiller. Düğüm operatörleri, müşterilerini bir yükseltmeye hazırlanmaları için bilgilendirmeliler. Bazı yükseltmeler, uygulama geliştiricileri için değişikliklere yol açabilir. Örneğin, tarih sonlanma yükseltmesi, uygulamala geliştiriclerinin geçmiş veriyi farklı kaynaklardan elde etmelerine yol açabilir.

Peki ya Verge, Splurge ve diğerleri?

Vitalik Buterin Ethereum yol haritası için(opens in a new tab), Ethereum mimarisine olan etkileriyle bağlantılı olarak çeşitli kategorilere ayrılmış bir vizyon önerdi(opens in a new tab). Şunları içeriyordu:

 • Merge: iş ispatından hisse ispatına geçişle alakalı yükseltmeler
 • Surge: toplamalar ve veri parçalama sayesinde ölçeklenebilirlikle alakalı yükseltmeler
 • Ceza: sansür direnci, merkeziyetsizlik ve MEV'den protokol riskleri ile alakalı yükseltmeler
 • Verge: blokların daha kolayca onaylanması ile alakalı yükseltmeler
 • Purge: protokol basitleştirilmesi ve düğüm yürütme bilişimsel masraflarının azaltılması ile alakalı yükseltmeler
 • Splurge: önceki kategorilerde sınıflandırılamayan diğer yükseltmeler.

Bu terminolojiyi kullanmamaya karar verdik çünkü daha temel ve kullanıcı odaklı model kullanmak istiyoruz. Kullanıcı odaklı dil kullansak dahi vizyon, Vitalik'in önerdiği gibi aynı kalıyor.

Peki ya parçalama?

Parçalama; doğrulayıcı alt kümeleri tüm verinin yalnızca bir kısmından sorumlu olsunlar diye Ethereum blok zincirinin ayrılmasıdır. Bu aslen, Ethereum'un ölçeklendirilmesi için bir yol olarak tasarlanmıştı. Ancak katman 2 toplamalar beklenenden çok daha hızlı gelişti ve halihazırda oldukça fazla ölçeklendirme sağladılar ve Proto-Danksharding yürürlüğe konmasından sonra da çokça ölçeklendirme sağlayacaklar. Bunun anlamı artık ''parça zincirlerine'' gerek kalmayacak ve yol haritasından düşülecekler.

Özgün teknik yükseltmeler mi arıyorsunuz?

 • Danksharding-Dankharding katman 2 toplamalarını Ethereum Bloklarına veri "damlaları" ekleyerek çok daha ucuz hale getirir.
 • Hisseleme çekimleri - Shanghai/Capella yükseltmesi; insanların hisselenmiş ETH'lerini açmalarına olanak tanıyarak hisseleme çekimlerini mümkün kıldı.
 • Tekli Yuva Kesinliği 15 dakika beklemek yerine, bloklar tek bir yuvada önerilip kesinleştirilebilir. Bu, uygulamalar için daha kullanışlı ve saldırmak için zor.
 • Önerici-inşa edici ayrımı - Blok inşa ve blok öneri görevlerini ayrı doğrulayıcılar arasında paylaştırmak; Ethereum'un mutabakata ulaşması için daha adil, daha sansür dirençli ve daha etkin bir yol yaratır.
 • Gizli lider seçimi - Akıllı kriptografi; o andaki blok önerenini açık etmeden, onları belli başlı saldırı çeşitlerinden koruyarak kimliklerini güvence altına almada kullanılabilir.
 • Hesap soyutlaması - Hesap soyutlaması; akıllı sözleşme cüzdanlarını karmaşık ara katman yazılımı kullanmak zorunda olmadan doğası gereği Ethereum üzerinde destekleyen bir yükseltme sınıfıdır.
 • Verkle ağaçları - Verkle ağaçları, Ethereum üzerinde durumsuz müşterileri mümkün kılmak için kullanılabilecek bir veri yapısıdır. Bu 'durumsuz'' müşterilerin yalnızca çok az miktarda depo hacmi gereksinimi olacak, ancak onlar yine de yeni blokları doğrulamaya devam edebilecekler.
 • Durumsuzluk - Durumsuz müşteriler, çok fazla veriyi depolamak zorunda kalmadan yeni blokları doğrulayabilecekler. Bu sayede, düğüm yürütmenin tüm faydaları yalnızca bugünün masraflarının küçük bir kısmıyla karşılanabilecek.

Bu sayfa yararlı oldu mu?