Ana içeriğe geç

Bu sayfanın güncellenmesine yardım edin

🌏

Bu sayfanın yeni bir sürümü vardır ancak şu anda yalnızca İngilizce'dir. Son sürümü çevirmemize yardımcı ol.

Sayfayı çevir
İngilizce'yi gör

Burada hata yok!🐛

Bu sayfa tercüme edilmiyor. Bu sayfayı şimdilik kasıtlı olarak İngilizce bıraktık.

ERC-20 Token Standardı

Son düzenleme: , Invalid DateTime
Sayfayı düzenle

Giriş

Token nedir?

Token'lar Ethereum'daki hemen hemen her şeyi temsil edebilir:

 • çevrimiçi bir platformdaki itibar puanları
 • bir oyundaki karakterin becerileri
 • çekiliş biletleri
 • şirket hissesi gibi finansal varlıklar
 • ABD Doları gibi itibari para birimi
 • ons altın
 • ve dahası...

Ethereum'un bu kadar güçlü bir özelliği güçlü bir standart tarafından idare edilmeli, değil mi? ERC-20 tam da bu noktada devreye giriyor! Bu standart, geliştiricilerin diğer ürün ve servislerle uyumlu token uygulamaları inşa etmesini sağlar.

ERC-20 nedir?

ERC-20, Değiştirilebilir Tokenler için bir standart ortaya çıkarır: Başka bir deyişle her bir Token'ın başka bir Token ile tamamen aynı (tür ve değer olarak) olmasını sağlayan bir özelliğe sahiptir. Örnek olarak, bir ERC-20 Token'ı tıpkı ETH gibi davranır, yani 1 Token her zaman tüm diğer Token'lara eşit olur.

Ön Koşullar

 • Hesaplar
 • Akıllı Sözleşmeler
 • Token standartları

Şablon

Fabian Vogelsteller tarafından Kasım 2015'te önerilen ERC-20 (Ethereum Yorum Talebi 20), Akıllı Sözleşmeler içindeki token'lar için bir API sağlayan bir Token Standardıdır.

ERC-20'nin sağladığı örnek işlevler:

 • token'ları bir hesaptan diğerine aktarma
 • bir hesabın mevcut token bakiyesini alma
 • ağda mevcut olan token'ların toplam arzını alma
 • bir hesaptaki token miktarının bir üçüncü taraf hesabı tarafından harcanıp harcanamayacağını onaylama

Eğer bir Akıllı Sözleşme aşağıdaki metodları ve olayları uygularsa bir ERC-20 Token Sözleşmesi olarak çağrılabilir ve dağıtıldığı andan itibaren Ethereum'da oluşturulan token'ları takip etmekten sorumludur.

EIP-20'den:

Yöntemler

1function name() public view returns (string)
2function symbol() public view returns (string)
3function decimals() public view returns (uint8)
4function totalSupply() public view returns (uint256)
5function balanceOf(address _owner) public view returns (uint256 balance)
6function transfer(address _to, uint256 _value) public returns (bool success)
7function transferFrom(address _from, address _to, uint256 _value) public returns (bool success)
8function approve(address _spender, uint256 _value) public returns (bool success)
9function allowance(address _owner, address _spender) public view returns (uint256 remaining)
10
Tümünü göster
📋 Kopyala

Olaylar

1event Transfer(address indexed _from, address indexed _to, uint256 _value)
2event Approval(address indexed _owner, address indexed _spender, uint256 _value)
3
📋 Kopyala

Örnekler

Ethereum'daki herhangi bir ERC-20 Token Sözleşmesini incelememizi basitleştirmek için bir Standart'ın ne kadar önemli olduğunu görelim. Herhangi bir ERC-20 token'a arayüz oluşturmak için sadece Sözleşme Uygulama İkili Arayüzü'ne (ABI) ihtiyacımız var. Aşağıda görebileceğiniz gibi az sürtünmeli bir örnek olması için basitleştirilmiş bir ABI kullanacağız.

Web3.py örneği

İlk olarak, Web3.py Python kütüphanesini kurduğunuzdan emin olun:

1pip install web3
2
1from web3 import Web3
2
3
4w3 = Web3(Web3.HTTPProvider("https://cloudflare-eth.com"))
5
6dai_token_addr = "0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F" # DAI
7weth_token_addr = "0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2" # Wrapped ether (WETH)
8
9acc_address = "0xA478c2975Ab1Ea89e8196811F51A7B7Ade33eB11" # Uniswap V2: DAI 2
10
11# This is a simplified Contract Application Binary Interface (ABI) of an ERC-20 Token Contract.
12# It will expose only the methods: balanceOf(address), decimals(), symbol() and totalSupply()
13simplified_abi = [
14 {
15 'inputs': [{'internalType': 'address', 'name': 'account', 'type': 'address'}],
16 'name': 'balanceOf',
17 'outputs': [{'internalType': 'uint256', 'name': '', 'type': 'uint256'}],
18 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
19 },
20 {
21 'inputs': [],
22 'name': 'decimals',
23 'outputs': [{'internalType': 'uint8', 'name': '', 'type': 'uint8'}],
24 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
25 },
26 {
27 'inputs': [],
28 'name': 'symbol',
29 'outputs': [{'internalType': 'string', 'name': '', 'type': 'string'}],
30 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
31 },
32 {
33 'inputs': [],
34 'name': 'totalSupply',
35 'outputs': [{'internalType': 'uint256', 'name': '', 'type': 'uint256'}],
36 'stateMutability': 'view', 'type': 'function', 'constant': True
37 }
38]
39
40dai_contract = w3.eth.contract(address=w3.toChecksumAddress(dai_token_addr), abi=simplified_abi)
41symbol = dai_contract.functions.symbol().call()
42decimals = dai_contract.functions.decimals().call()
43totalSupply = dai_contract.functions.totalSupply().call() / 10**decimals
44addr_balance = dai_contract.functions.balanceOf(acc_address).call() / 10**decimals
45
46# DAI
47print("===== %s =====" % symbol)
48print("Total Supply:", totalSupply)
49print("Addr Balance:", addr_balance)
50
51weth_contract = w3.eth.contract(address=w3.toChecksumAddress(weth_token_addr), abi=simplified_abi)
52symbol = weth_contract.functions.symbol().call()
53decimals = weth_contract.functions.decimals().call()
54totalSupply = weth_contract.functions.totalSupply().call() / 10**decimals
55addr_balance = weth_contract.functions.balanceOf(acc_address).call() / 10**decimals
56
57# WETH
58print("===== %s =====" % symbol)
59print("Total Supply:", totalSupply)
60print("Addr Balance:", addr_balance)
61
Tümünü göster
📋 Kopyala

Daha fazla bilgi

Bu makale yararlı oldu mu?