Ana içeriğe geç
Change page

Akıllı sözleşmeleri doğrulamak

Akıllı sözleşmeler "güven gerektirmez" nitelikte tasarlanmışlardır, yani kullanıcıların bir sözleşme ile etkileşime geçmeden önce üçüncü şahıslara (örn. geliştiriciler ve şirketler) güvenmelerine gerek yoktur. Güven gerektirmezliğin bir ön koşulu olarak kullanıcılar ve diğer geliştiriciler, bir akıllı sözleşmenin kaynak kodunu doğrulayabilmelidir. Kaynak kodu doğrulaması, kullanıcılara ve geliştiricilere yayımlanmış sözleşme kodunun Ethereum blokzinciri üzerindeki sözleşme adresinde çalışan kod ile aynı kod olduğunu garanti eder.

"Kaynak kodu doğrulaması" ile "resmi doğrulama" arasındaki farkı anlamak önemlidir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan kaynak kodu doğrulaması, bir akıllı sözleşmenin üst seviye bir dildeki (örn. Solidity) belirli bir kaynak kodunun, sözleşme adresinde yürütülecek bayt koduyla aynı derlendiğinin doğrulanması anlamına gelir. Ancak resmi doğrulama, akıllı sözleşmenin doğruluğunun teyit edilmesini, yani sözleşmenin beklendiği gibi davranmasını açıklar. Bağlama göre değişse de, sözleşme doğrulaması genelde kaynak kodu doğrulaması anlamına gelir.

Kaynak kodu doğrulaması nedir?

Geliştiriciler, bir akıllı sözleşmeyi Ethereum Sanal Makinesi'ne (ESM)dağıtmadan önce, sözleşmenin Solidity'de veya başka bir yüksek seviye programlama dilinde yazılan talimatları

olan kaynak kodunu bit koduna derler. Ethereum Sanal Makinesi yüksek seviye talimatları yorumlayamayacağı için kaynak kodunu bit koduna (yani düşük seviye, makine talimatları) derlemek, sözleşme mantığını Ethereum Sanal Makinesi'nde yürütmek için şarttır.

Kaynak kodu doğrulaması, sözleşme oluşturma sırasında farklılıkları ortaya çıkarmak için kullanmak üzere sözleşmenin kaynak kodu ile derlenmiş bit kodunu karşılaştırmaktır. Akıllı sözleşmeleri doğrulamak, reklamı yapılan sözleşme kodu blokzincirde çalışmakta olandan farklı olabileceği için önemlidir.

Akıllı sözleşme doğrulaması, bir sözleşmenin yazıldığı yüksek seviye dilde ne yaptığını, makine kodunu okumadan incelemeye olanak sağlar. Fonksiyonlar, değerler ve genelde değişken adları ile yorumlar, derlenen ve dağıtılan orijinal kaynak koduyla aynı kalır. Bu, kodu okumayı çok daha kolay kılar. Kaynak doğrulaması, kod dokümanları için de hazırlık yapar, bu sayede son kullanıcılar bir akıllı sözleşmenin ne yapmak üzere tasarlandığını bilir.

Tam doğrulama nedir?

Kaynak kodunun, yorumlar ve değişken adları gibi derlenmiş bit kodunu etkilemeyen bazı bölümleri vardır. Bu, farklı değişken adları ve farklı yorumları olan iki kaynak kodunun aynı sözleşmeyi doğrulayabileceği anlamına gelir. Bu sayede, kötü niyetli bir kişi kaynak kodunun içine aldatıcı yorumlar ekleyip ya da yanlış yönlendiren değişken adları verip sözleşmenin orijinal kaynak kodundan farklı bir kaynak koduyla doğrulanmasını sağlayabilir.

Bit koduna, kaynak koduyla tamamen aynı olması ve derleme bilgileri için bir parmak izi görevi görmesi için kriptografik garanti olarak hizmet edecek ekstra veriler iliştirerek bunu önlemek mümkündür. Gerekli bilgiler, Solidity'nin sözleşme meta verileri(opens in a new tab) içinde bulunabilir ve bu dosyanın karması sözleşmenin bit koduna iliştirilmiştir. Bunu, metadata playground(opens in a new tab) üzerinde iş başında görebilirsiniz.

Meta veri dosyası, sözleşmenin derlemesiyle ilgili kaynak kodları ve bu kodların karmalarını da içeren bilgiler barındırır. Yani bir derleme ayarı ya da kaynak dosyalarında bir bayt bile değişse, meta veri dosyası da değişecektir. Sonuç olarak, bit koduna iliştirilmiş olan meta veri dosyasının karması da değişir. Bir sözleşmenin bit kodu + iliştirilmiş meta veri karması verilen kaynak kodu ve derleme ayarlarıyla eşleşiyorsa, bunun orijinal derlemede kullanılan kaynak koduyla tamamen aynı olduğundan ve tek bir baytın bile farklı olmadığından emin olabiliriz.

Meta veri karmasından yararlanan bu tür doğrulamaya "tam doğrulama(opens in a new tab)" ("mükemmel doğrulama") adı verilir. Meta veri karmaları eşleşmiyorsa ya da doğrulamada dikkate alınmıyorsa buna, şu anda sözleşmeleri doğrulamanın daha yaygın yolu olan "kısmi eşleşme" denir. Tam doğrulama olmadan doğrulanmış kaynak kodun içinde görünmeyecek kötü niyetli kod eklemek(opens in a new tab) mümkündür. Çoğu geliştirici tam doğrulamadan haberdar değildir ve derlemelerinin meta veri dosyasını tutmaz; bu yüzden kısmi doğrulama şimdiye kadar sözleşmeleri doğrulamada kullanılan genel geçer yöntem olmuştur.

Kaynak kodu doğrulaması neden önemlidir?

Güven gerektirmezlik

Güven gerektirmezlik, tartışmasız olarak akıllı sözleşmelerin ve merkeziyetsiz uygulamalarınn (dapp'ler) sunduğu en büyük vaattir. Akıllı sözleşmeler "değiştirilemez" niteliktedir; bir sözleşme, yalnızca dağıtım sırasında kodda tanımlanmış olan iş mantığını uygular. Bu, geliştiricilerin ve işletmelerin Ethereum'da dağıtıldıktan sonra bir sözleşmenin kodunun üzerinde oynama yapamayacakları anlamına gelir.

Bir sözleşmenin güven gerektirmez olması için sözleşme kodunun bağımsız doğrulamaya açık olması gerekir. Her akıllı sözleşmenin derlenmiş bit kodu blokzincirde herkese açık bir şekilde mevcut olsa da, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için alt düzey dilin anlaşılması zordur.

Projeler, sözleşmelerinin kaynak kodunu yayımlayarak güven varsayımlarını azaltır. Ancak bu başka bir soruna yol açar: Yayımlanmış kaynak kodu ile sözleşme bit kodunun eşleşip eşleşmediğini doğrulamak çok zordur. Bu senaryoda, güven gerektirmezliğin değeri kaybolur. Çünkü kullanıcıların, geliştiricilerin blokzincirde dağıtmadan önce sözleşmenin iş mantığını değiştirmeyeceklerine (bit kodunu değiştirerek) güvenmeleri gerekir.

Kaynak kodu doğrulama araçları, bir akıllı sözleşmenin kaynak kodunun derleme koduyla eşleştiğine dair güvenceler sağlar. Sonuç, kullanıcıların üçüncü taraflara körü körüne güvenmediği ve bunun yerine bir sözleşmeye para yatırmadan önce kodu doğruladıkları güven gerektirmez bir ekosistemdir.

Kullanıcı Güvenliği

Akıllı sözleşmeler söz konusu olduğunda ortadaki para miktarı oldukça yüksektir. Bu, daha yüksek güvenlik garantileri ve kullanmadan önce akıllı sözleşmenin mantığının doğrulanmasını gerektirir. Sorun şu ki, ahlaki endişelere sahip olmayan bazı geliştiriciler akıllı sözleşmelerin içine kötü niyetli kod ekleyerek kullanıcıları kandırabilirler. Doğrulama yapılmadığında kötü niyetli akıllı sözleşmelerin arka kapıları(opens in a new tab) olabilir ve tartışmalı erişim kontrol mekanizmaları, kötüye kullanılabilir zayıflıklar ve kullanıcının güvenliğini tehlikeye atan diğer şeyler fark edilemez.

Bir akıllı sözleşmenin kaynak kod dosyalarının yayımlanması, denetçiler gibi konuyla ilgili olanların sözleşmeyi potansiyel saldırı vektörleri açısından değerlendirmesini daha kolay hale getirir. Bir akıllı sözleşmeyi birden fazla tarafın doğrulaması sayesinde kullanıcılar daha güçlü güvencelere sahip olur.

Ethereum akıllı sözleşmelerinde kaynak kodu doğrulaması

Ethereum'da bir akıllı sözleşmeyi dağıtma, özel bir adrese veri yüklü (derlenmiş bit kodu) bir işlemi göndermeyi gerektirir. Veri yükü, kaynak kodu ve işlemdeki veri yüküne eklenmiş sözleşme örneğinin yapıcı bağımsız değişkenleri(opens in a new tab) ile oluşturulur. Derleme belirleyicidir, yani aynı kaynak dosyaları ve derleme ayarları (örn. derleyici sürümü, optimize edici) kullanılırsa, hep aynı çıktıyı (yani sözleşme bit kodu) verir.

Akıllı sözleşme kod doğrulamasını gösteren bir şema

Akıllı sözleşmeyi doğrulamanın temel adımları aşağıdaki gibidir:

  1. Kaynak dosyaları ve derleme ayarları derleyiciye girilir.

  2. Derleyici, sözleşmenin bit kodunu çıktı olarak verir.

  3. Belirlenen adreste dağıtılmış sözleşmenin bit kodu alınır.

  4. Dağıtılan bit kodu ile yeniden derlenen bit kodu karşılaştırılır. Kodlar eşleşiyorsa sözleşme, belirlenen kaynak kodu ve derleme ayarlarıyla doğrulanır.

  5. Ek olarak, bit kodu eşleşmesi sonundaki meta veri karmaları eşleşiyorsa tam eşleşme söz konusu olur.

Bunun, doğrulamanın basitleştirilmiş bir açıklaması olduğunu ve bununla çalışmayan değişmez değişkenlere(opens in a new tab) sahip olmak gibi birçok istisna olduğunu unutmayın.

Kaynak kodu doğrulama araçları

Sözleşme doğrulamanın geleneksel süreci karmaşık olabilir. İşte bu nedenle, Ethereum'da dağıtılmış akıllı sözleşmelerin kaynak kodunu doğrulamaya yarayan araçlara sahibiz. Bu araçlar, kullanıcı yararına kaynak kodu doğrulamasının büyük kısmını otomatikleştirir ve doğrulanmış sözleşmeleri derler.

Etherscan

Etherscan, çoğunlukla bir Ethereum blokzincir arayıcı olarak bilinmesine rağmen akıllı sözleşme geliştiricileri ve kullanıcıları için bir kaynak kodu doğrulama hizmeti(opens in a new tab) de sunar.

Etherscan, sözleşme bit kodunu orijinal veri yükünden (kaynak kodu, kütüphane adresi, derleyici ayarları, sözleşme adresi vb.) yeniden derlemenize olanak sağlar. Yeniden derlenen bit kodu, zincir üstündeki sözleşmenin bit kodu (ve yapıcı parametreleri) ile ilişkilendirilirse, sözleşme doğrulanır(opens in a new tab).

Doğrulandıktan sonra, sözleşmenizin kaynak kodu bir "Doğrulandı" etiketi alır ve başkalarının denetlemesi için Etherscan'de yayınlanır. Ayrıca, kaynak kodları doğrulanmış akıllı sözleşmelerden oluşan bir depo olan Doğrulanmış Sözleşmeler(opens in a new tab) bölümüne de eklenir.

Etherscan, sözleşmeleri doğrulamak için en çok kullanılan araçtır. Fakat, Etherscan ile sözleşme doğrulamanın bir dezavantajı vardır; zincir üzerindeki bit kodunun meta veri karması ile yeniden derlenmiş bit kodunu karşılaştırmakta başarısızdır. Bundan dolayı Etherscan'deki eşleşmeler kısmi eşleşmelerdir.

Etherscan'de sözleşme doğrulama hakkında daha fazla bilgi(opens in a new tab).

Sourcify

Sourcify(opens in a new tab), açık kaynaklı ve merkeziyetsiz sözleşmeleri onaylamak için kullanılan bir başka araçtır. Bir blok arayıcı değildir ve sadece Ethereum Sanal Makinesi tabanlı farklı ağlarda(opens in a new tab) bulunan sözleşmeleri doğrular. Diğer araçların üzerine geliştirileceği herkese açık bir altyapı görevi görür ve meta veri dosyasında bulunan ABI ve NatSpec(opens in a new tab) yorumlarını kullanarak daha insan dostu sözleşme etkileşimleri sağlamayı amaçlar.

Sourcify, Etherscan'den farklı olarak meta veri karmasıyla tam eşleşmeleri destekler. Doğrulanmış sözleşmeler, HTTP ve merkeziyetsiz IPFS(opens in a new tab) üzerindeki içerik adresli(opens in a new tab) herkese açık deposunda(opens in a new tab) sunulur. Bu, eklenen meta veri karması bir IPFS karması olduğu için bir sözleşmenin meta verilerinin IPSF üzerinden alınmasına olanak sağlar.

Ek olarak, bu dosyaların IPFS karmaları meta veride de bulunduğu için kaynak kod dosyaları IPFS üzerinden de alınabilir. Bir sözleşme, API veya UI(opens in a new tab) üzerinden meta veri dosyası ve kaynak dosyaları temin edilerek ya da eklentiler kullanılarak doğrulanabilir. Sourcify izleme aracı, yeni bloklar üzerinde oluşturulan sözleşmeleri de dinler ve meta verileri ile kaynak dosyaları IPFS üzerinde yayımlanmış sözleşmeleri de doğrulamaya çalışır.

Sourcify'da sözleşme doğrulama üzerine daha fazla bilgi(opens in a new tab).

Tenderly

Tenderly platformu(opens in a new tab), Web3 geliştiricilerinin akıllı sözleşmeler oluşturmasını, test etmesini, izlemesini ve çalıştırmasını mümkün kılar. Hata ayıklama araçlarını gözlemlenebilirlik ve altyapı yapı taşları ile birleştiren Tenderly, geliştiricilerin akıllı sözleşme geliştirme sürecini hızlandırmasına yardımcı olur. Tenderly özelliklerini tam olarak etkinleştirmek için geliştiricilerin çeşitli yöntemler kullanarak kaynak kodu doğrulaması gerçekleştirmesi(opens in a new tab) gerekir.

Bir sözleşmeyi gizli veya herkese açık şekilde doğrulamak mümkündür. Eğer gizlice doğrulanırsa, akıllı sözleşme sadece size (ve projenizdeki diğer üyelere) görünür olur. Bir sözleşmeyi herkese açık biçimde doğrulamak, bu sözleşmenin Tenderly platformunu kullanan herkes için görünür olmasına yol açar.

Sözleşmelerinizi Gösterge Paneli(opens in a new tab), Tenderly Hardhat eklentisi(opens in a new tab) veya CLI(opens in a new tab) kullanarak doğrulayabilirsiniz.

Gösterge Paneli aracılığıyla sözleşme doğrularken Solidity derleyicisi tarafından üretilen kaynak dosyasını ya da meta veri dosyasını, adresi/ağı ve derleyici ayarlarını içe aktarmanız gerekir.

Tenderly Hardhat eklentisini kullanmak, otomatik (kodsuz) ve manuel (kod tabanlı) doğrulama arasında seçim yapmanıza olanak tanıyarak doğrulama işlemi üzerinde daha az çabayla daha fazla kontrole sahip olmanızı sağlar.

Daha fazla bilgi

Bu makale yararlı oldu mu?