Ana içeriğe geç
Change page

Tasdikler

Son düzenleme: , 15 Kasım 2023

Bir doğrulayıcının her dönemde bir tasdik oluşturması, imzalaması ve yayınlaması beklenir. Bu sayfa tasdiklerin ne gibi göründüğünü ve fikir birliği istemcileri arasında nasıl işlendiğini ve iletildiğini belirtir.

Tasdik nedir?

Her

(6,4 dakika) bir doğrulayıcı ağa bir tasdik önerir. Bu tasdik, dönemdeki spesifik bir yuva içindir. Tasdikin amacı doğrulayıcının zincir görüşü yani spesifik olarak en son haklı görülen blok ile mevcut dönemdeki ilk blok (source ve target kontrol noktaları olarak bilinir) için oy vermektir. Bu bilgi tüm katılım sağlayan doğrulayıcılar için birleştirilir ve ağın blok zincirin mevcut durumu üzerinde mutabakata varmasını sağlar.

Bu tasdik şu bileşenleri içerir:

 • aggregation_bits: komitelerindeki doğrulayıcı endeksi ile eşleşen pozisyonun bulunduğu bir doğrulayıcı bit listesi; değer (0/1) doğrulayıcının data imzalayıp imzalamadığını gösterir (yani aktif olup olmadıklarını ve blok önericisi ile anlaşıp anlaşmadığını)
 • data: aşağıda tanımlandığı gibi, tasdik ile alakalı ayrıntılar
 • signature: tekil doğrulayıcıların imzalarını toplayan bir BLS imzası

Tasdikleyici bir doğrulayıcı için ilk görev data inşasıdır. Bu data aşağıdaki bilgileri içerir:

 • slot: Tasdikin değindiği yuva numarası
 • index: Verilen bir yuvadaki doğrulayıcının hangi kurula ait olduğunu belirten bir sayı
 • beacon_block_root: Doğrulayıcının zincirin başında gördüğü blokun kök şifresi (çatal seçim algoritmasının uygulanmasının sonucu)
 • source: Doğrulayıcıların neyi en güncel kabul edilebilir blok olarak gördüğünü belirten kesinlik oyunun bir kısmı
 • target: Doğrulayıcıların neyi mevcut dönemin ilk bloku olarak gördüğünü belirten kesinlik oyunun bir kısmı

data inşa edildiğinde, doğrulayıcı aggregation_bits içinde kendi doğrulayıcı endeksine denk gelen biti 0'dan 1'e ters çevirerek katılım sağladığını gösterebilir.

Son olarak, doğrulayıcı tasdiki imzalar ve ağa yayınlar.

Toplanmış tasdik

Bu veriyi ağ üzerinde her bir doğrulayıcı için dolaştırmanın önemli bir ek masrafı vardır. Sonuç olarak, tekil doğrulayıcılardan gelen tasdikler daha geniş olarak yayınlanmadan önce alt ağlar içerisinde toplanır. Bu, imzaların birlikte toplanmalarını içerir; bu sayede, yayınlanan bir tasdik, mutabakat data'sını ve tüm doğrulayıcıların data ile mutabakatta olduğu tüm imzaları birleştiren tek bir imzadan oluşur. Bu aggregation_bits kullanılarak kontrol edilebilir çünkü bu kendi komitesindeki (kimliği data içinde bulunur) her bir doğrulayıcının endeksini sağlar, bu da tekil imzaları sorgulamak için kullanılabilir.

Her dönemde her bir alt ağdaki doğrulayıcı aggregator olarak seçilir. Toplayıcı dedikodu ağı üzerinde duyduğu kendininkine data bakımından eşit olan tüm tasdikleri toplar. Her uyumlu tasdikin göndericisi aggregation_bits içerisinde kaydedilir. Toplayıcı sonrasında tasdik toplamını daha geniş ağa yayınlar.

Bir doğrulayıcı blok önericisi olmak için seçildiğinde yeni bloktaki en son yuvaya kadar alt ağlardaki tasdik toplamlarını paketler.

Tasdik dahil etme yaşam döngüsü

 1. Oluşum
 2. Yayım
 3. Birleştirme
 4. Yayım
 5. Dahil etme

Tasdik yaşam döngüsü aşağıdaki şemada belirtilmiştir:

tasdik yaşam döngüsü

Ödüller

Doğrulayıcılar tasdikler bildirdikleri için ödül alırlar. Tasdik ödülü iki değişkene bağlıdır, base reward ve inclusion delay. Dahil etme gecikmesi için en iyi durum 1'e eşit olmasıdır.

attestation reward = 7/8 x base reward x (1/inclusion delay)

Ana ödül

Ana ödül tasdik veren doğrulayıcıların ve onların etkili hisselenmiş ether bakiyelerine göre hesaplanır:

base reward = validator effective balance x 2^6 / SQRT(Effective balance of all active validators)

Dahil etme gecikmesi

Doğrulayıcıların zincirin başı üzerine oylama yaptığı zamanda (block n), block n+1 henüz önerilmemişti. Sonuç olarak tasdikler doğal olarak bir blok sonra dahil edilmektedir yani zincirin başı olan block n üzerinde oylayan tüm tasdikler block n+1 içinde dahil edilmiştir ve dahil etme gecikmesi 1'dir. Eğer dahil etme gecikmesi iki yuvaya katlanırsa, tasdik ödülü yarılanır çünkü tasdik ödülünü hesaplamak için ana ödül dahil etme gecikmesinin tersi ile çarpılır.

Tasdik senaryoları

Kayıp Oylayan Doğrulayıcı

Doğrulayıcıların tasdiklerini bildirmeleri için maksimum 1 dönemleri vardır. Eğer dönem 0'da tasdik kaçırıldıysa, dönem 1'de dahil etme gecikmesi ile bildirebilirler.

Kayıp Toplayıcı

Dönem başına toplam 16 Toplayıcı bulunmaktadır. Ek olarak, rastgele doğrulayıcılar 256 dönem için 2 alt ağa abone olurlar ve toplayıcıların kayıp olduğu bir duruma karşı yedek olarak davranırlar.

Kayıp blok önericisi

Bazı durumlarda şanslı bir toplayıcının aynı zamanda blok önericisi olabileceğini unutmayın. Eğer tasdik blok önericisi kaybolduğu için dahil edilmeseydi, sıradaki blok önericisi toplanmış tasdiki alıp sıradaki bloka dahil edebilirdi. Ancak, dahil etme gecikmesi bir artardı.

Daha fazla bilgi

Size yardımcı olan bir topluluk kaynağı mı biliyorsunuz? Bu sayfayı düzenleyin ve onu ekleyin!

Bu makale yararlı oldu mu?