Ana içeriğe geç
Change page

EIP-4626 Tokenize edilmiş Kasa Standardı

Son düzenleme: @bicebaris(opens in a new tab), 30 Ocak 2024

Giriş

ERC-4626, verim sağlayan kasaların teknik parametrelerini optimize etmek ve birleştirmek için bir standarttır. Tek bir temel ERC-20 tokeninin paylarını temsil eden tokenleştirilmiş getiri taşıyan kasalar için standart bir API sağlar. ERC-4626 ayrıca, ERC-20'yi kullanan tokenize edilmiş kasalar için isteğe bağlı bir uzantının ana hatlarını verir ve token yatırmak, çekmek ve bakiyeleri okumak için temel işlevler sunar.

ERC-4626'nın verim sağlayan kasalardaki rolü

Borç veren piyasalar, toplayıcılar ve özünde faiz getiren tokenler, kullanıcıların farklı stratejiler uygulayarak kripto tokenlerinde en iyi verimi bulmalarına yardımcı olur. Bu stratejiler, hataya açık olabilecek veya geliştirme kaynaklarını boşa harcayabilecek küçük değişikliklerle yapılır.

Verim-taşıyan para kasalarındaki ERC-4626, daha tutarlı ve sağlam uygulama kalıpları oluşturarak geliştiricilerin çok az özel çabası ile entegrasyon çabasını azaltacak ve çeşitli uygulamalarda verime erişimin kilidini açacaktır.

ERC-4626 token'ı, EIP-4626(opens in a new tab)'te tam olarak açıklanmıştır.

Ön Koşullar

Bu sayfayı daha iyi anlamak için önce token standartları ve ERC-20 hakkında okumanızı öneririz.

ERC-4626 Fonksiyonları ve Özellikleri:

Yöntemler

asset

1function asset() public view returns (address)
Kopyala

Bu fonksiyon; muhasebe, yatırma ve çekme kasası için kullanılan temel jetonun adresini döndürür.

totalAssets

1function totalAssets() public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, kasa tarafından tutulan temel varlıkların toplam miktarını döndürür.

convertToShares

1function convertToShares(uint256 assets) public view returns (uint256 shares)
Kopyala

Bu fonksiyon, sağlanan assets miktarı için olan kasa tarafından takas edilen shares miktarını döndürür.

convertToAssets

1function convertToAssets(uint256 shares) public view returns (uint256 assets)
Kopyala

Bu fonksiyon, sağlanan shares miktarı için olan kasa tarafından takas edilen assets miktarını döndürür.

maxDeposit

1function maxDeposit(address receiver) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, receiver tarafından yapılan tek bir deposit çağrısında yatırılabilecek temel varlıkların maksimum miktarını döndürür.

previewDeposit

1function previewDeposit(uint256 assets) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, kullanıcıların güncel bloktaki yatırma etkilerini simüle etmelerini sağlar.

mevduat

1function deposit(uint256 assets, address receiver) public returns (uint256 shares)
Kopyala

Bu fonksiyon, temel jetonların assets'ini kasaya yatırır ve shares mülkiyetini receiver'a verir.

maxMint

1function maxMint(address receiver) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, receiver tarafından yapılan tek bir mint çağrısında basılabilecek payların maksimum miktarını döndürür.

previewMint

1function previewMint(uint256 shares) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, kullanıcıların güncel bloktaki basma etkilerini simüle etmelerini sağlar.

mint

1function mint(uint256 shares, address receiver) public returns (uint256 assets)
Kopyala

Bu fonksiyon, temel jetonların assets'ini yatırarak receiver'a tam olarak shares kasa payı basar.

maxWithdraw

1function maxWithdraw(address owner) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, owner bakiyesinden tek bir withdraw çağrısıyla çekilebilecek maksimum temel varlık miktarını döndürür.

previewWithdraw

1function previewWithdraw(uint256 assets) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, kullanıcıların güncel bloktaki çekme etkilerini simüle etmelerini sağlar.

para çek

1function withdraw(uint256 assets, address receiver, address owner) public returns (uint256 shares)
Kopyala

Bu fonksiyon, owner'dan shares yakar ve kasadan receiver'a tam olarak assets jeton gönderir.

maxRedeem

1function maxRedeem(address owner) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, redeem çağrısı ile owner bakiyesinden geri alınabilecek maksimum pay miktarını döndürür.

previewRedeem

1function previewRedeem(uint256 shares) public view returns (uint256)
Kopyala

Bu fonksiyon, kullanıcıların güncel bloktaki geri alma etkilerini simüle etmelerini sağlar.

redeem

1function redeem(uint256 shares, address receiver, address owner) public returns (uint256 assets)
Kopyala

Bu fonksiyon, owner'dan spesifik sayıda shares'i geri alır ve kasadaki temel jetonun assets'ini receiver'a gönderir.

totalSupply

1function totalSupply() public view returns (uint256)
Kopyala

Dolaşımdaki geri alınmamış kasa paylarının toplam sayısını verir.

balanceOf

1function balanceOf(address owner) public view returns (uint256)
Kopyala

owner'ın güncel olarak sahip olduğu toplam kasa payı miktarını döndürür.

Etkinlikler

Yatırma Olayları

Jetonlar kasaya mint ve deposit yöntemleri aracılığıyla yatırıldığında çıkarılmış olmak ZORUNDADIR

1event Deposit(
2 address indexed sender,
3 address indexed owner,
4 uint256 assets,
5 uint256 shares
6)
Kopyala

sender'ın, shares için assets takası yapan ve söz konusu shares'i owner'a transfer eden kullanıcı olduğu durumlarda.

Çekim Olayı

Paylar kasadan redeem veya withdraw yöntemlerinde bir yatıran tarafından çekildiğinde çıkarılmış olmak ZORUNDADIR.

1event Withdraw(
2 address indexed sender,
3 address indexed receiver,
4 address indexed owner,
5 uint256 assets,
6 uint256 share
7)
Kopyala

sender'ın çekimi tetikleyen ve assets için owner'ın sahip olduğu shares'i takas eden kullanıcı olduğu durumlarda. receiver, çekilmiş assets'i alan kullanıcıdır.

Daha fazla okuma

Bu makale yararlı oldu mu?