Ana içeriğe geç

Sayfanın son güncellenmesi: 24 Ekim 2023

Ethereum'un enerji tüketimi

Ethereum çevre dostu bir blok zincirdir. Ethereum'un hisse ispatı mekanizması, ağın güvenliğini sağlamak için enerji yerine ETH kullanır. Tüm Ethereum ağının, yılda tükettiği enerji yaklaşık olarak ~0.0026 TWh(opens in a new tab)'dir.

Ethereum için enerji tüketim tahmini CCRI (Crypto Carbon Ratings Institute)(opens in a new tab) çalışmasından geliyor. Ethereum Ağı'nın karbon ayak izi ve elektrik harcamaları hakkında aşağı yukarı tahminlerde bulundular. (rapora bakabilirsiniz(opens in a new tab)). Farklı düğümlerin elektrik harcamalarını çeşitli biligisayar donanım ve yazılım yapılandırmalarıyla test ettiler. Ağın yıllık tahmin edilen elektrik tüketimi olan 2.601 MWh (0.0026 TWh) bölgeye özel karbon yoğunluğu faktörleri uygulandığında yıllık 870 tonluk CO2e karbon emisyonuna denk gelmektedir. Bu değer düğümler ağa girdikçe ve çıktıkça değişir - bunun takibini Cambridge Blok Zincir Ağ Sürdürülebilirlik Endeksinden(opens in a new tab) yuvarlanan 7 günlük ortalama tahmini kullanarak yapabilirsiniz (tahminleri için biraz farklı bir metot kullandıklarını aklınızda tutun - detaylar sitede mevcuttur).

Ethereum'un enerji tüketimini bir bağlama oturtmak için, diğer ürünler ve endüstriler için yıllık yapılan tahminleri karşılaştırabiliriz. Bu, bize Ethereum için tahminin düşük ya da yüksek olduğunu daha iyi anlamamıza yardım ediyor.

TWh/yıl cinsinden Yıllık Enerji Tüketimi

Yukarıdaki tablo, diğer ürün ve endüstrilere kıyasla Ethereum için tahmini yıllık enerji tüketimini TWh/yıl cinsinden göstermektedir. Sunulan tahminler Temmuz 2023'te herkese açık bilgilerden alınmıştır, kaynak bağlantıları aşağıdaki tabloda mevcuttur.

Yıllık enerji tüketimi (TWh)PoS Ethereum ile karşılaştırmaKaynak
Küresel veri merkezleri19073,000xkaynak(opens in a new tab)
Bitcoin14953,000xkaynak(opens in a new tab)
Altın madenciliği13150.000xkaynak(opens in a new tab)
ABD'de oyun*3413.000xkaynak(opens in a new tab)
PoW Ethereum218,100xkaynak(opens in a new tab)
Google197,300xkaynak(opens in a new tab)
Netflix0,457176xkaynak(opens in a new tab)
PayPal0,26100xkaynak(opens in a new tab)
AirBnB0,028xkaynak(opens in a new tab)
PoS Ethereum0,00261xkaynak(opens in a new tab)

*PC'ler, dizüstü bilgisayarlar ve oyun konsolları gibi son kullanıcı cihazlarını içerir.

Enerji tüketimine ilişkin doğru tahminler almak karmaşıktır; özellikle de ölçülen şeyin karmaşık bir tedarik zinciri veya verimliliğini etkileyen dağıtım ayrıntıları olduğu durumlarda. Örneğin, Netflix ve Google'ın enerji tüketimi tahminleri, yalnızca sistemlerini sürdürmek ve içerikleri kullanıcılara ulaştırmak için harcanan enerjiyi içerip içermediğine bağlı olarak değişebilir (doğrudan harcama). Ya da içerik üretme, şirket ofislerini işletme, reklam yapma gibi faktörleri içeren harcamaları da içerip içermediğine bağlı olarak değişebilir (dolaylı harcama). Dolaylı harcama, aynı zamanda içerik tüketimi için son kullanıcı cihazlarında, örneğin televizyonlar, bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi, enerji tüketimini de içerebilir.

Yukarıdaki tahminler mükemmel karşılaştırmalar değildir. Hesaba katılan dolaylı harcama miktarı kaynağa göre değişir ve nadiren son kullanıcı cihazlarından gelen enerjiyi içerir. Her temel kaynak, neyin ölçüldüğüne dair daha fazla ayrıntı içerir.

Yukarıdaki tablo ve grafik ayrıca Bitcoin ve iş kanıtlı Ethereum ile ilgili karşılaştırmalar içermektedir. Önemli bir nokta şudur ki, proof-of-work ağlarının enerji tüketimi sabit değildir ve gün geçtikçe değişebilir. Tahminler ayrıca kaynaklar arasında geniş bir şekilde değişebilir. Bu konu, tüketilen enerjinin miktarıyla ilgili olmanın ötesinde, aynı zamanda enerjinin kaynakları ve bu bağlamda etik konuları içeren nüanslı bir tartışmayı(opens in a new tab) çeker. Enerji tüketimi, çeşitli projelerin farklı enerji kaynaklarını, yenilenebilir enerjinin daha az veya daha fazla oranını içerebileceği için çevresel etkiyle tam olarak örtüşmeyebilir. Örneğin, Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index(opens in a new tab), Bitcoin ağının teorik olarak gaz yakma veya iletim ve dağıtımda kaybolacak olan elektrikle desteklenebileceğini göstermektedir. Ethereum'un sürdürülebiliğe yolu ağın enerjiye aç kısmını yeşil bir alternatifle değiştirmekti.

Birçok endüstri için enerji tüketimi ve karbon emisyonu tahminlerine Cambridge Blok Zincir Ağ Sürdürülebilirlik Endeksi sitesinden(opens in a new tab) göz atabilirsiniz.

İşlem başına tahminler

Birçok makale, blok zincirler için "işlem başına" enerji harcamasını öngörüyor. Ancak bu yanıltabilir çünkü bir bloku öne sürmek ve doğrulamak için gereken enerji blokun içindeki işlemlerin sayısından bağımsızdır. İşlem başına enerji harcaması biriminden yola çıkarak, daha az işlemin daha küçük bir enerji harcamasına ve tam tersine daha fazla işlemin daha büyük bir enerji harcamasına neden olacağı düşünülebilir, ancak bu her zaman geçerli değildir. Ayrıca, işlem başına tahminler bir blok zincirin işlem girdisinin nasıl tanımlandığına karşı çok hassasstır ve bu tanımlamanın değişimi ile oynanarak değer olduğundan daha büyük veya küçük gösterilebilir.

Örneğin Ethereum'da işlem geçirgenliği, yalnızca temel katmanın değil, aynı zamanda tüm "katman 2" rollup'ların işlem geçirgenliğinin toplamıdır. Katman 2'ler genelde hesaplamalara katılmazlar, ancak sıralayıcılar tarafından harcanan ek enerji (az) ve onların tamamladığı işlem sayısının (çok) göz önüne alınması işlem başına tahminleri büyük oranda düşürürdü. Bu, platformlar arasında işlem başına enerji tüketimi karşılaştırmalarının yanıltıcı olabileceği nedenlerden biridir.

Ethereum'un karbon borcu

Ethereum'un enerji tüketimi gayet düşüktür, ancak bu durum hep böyle olmamıştır. Ethereum aslen mevcut hisse ispatı mekanizmasından çok daha büyük bir çevresel maliyeti olan iş ispatını kullanıyordu.

En başından beri, Ethereum hisse ispatı temelli bir fikir birliği mekanizması uygulamayı planlamıştı, ancak bunun güvenlik ve merkeziyetsizlikten taviz verilmeden yapılması yıllarca odaklı biçimde araştırma ve geliştirme gerektirdi. Sonuç olarak, ağı başlatmak için bir iş ispatı mekanizması kullanıldı. İş ispatı madencilerin donanımlarını süreç esnasında enerji tüketerek değer hesaplamak için kullanmasını gerektirir.

Soldaki Eyfel Kulesi'ni (330 metre uzunluğunda) Birleşim öncesi yüksek enerji tüketimini sembolize etmek için, 4 cm uzunluğunda bir Lego figürünü ise Birleşim sonrası enerji tüketiminden dramatik düşüşü temsil etmek için kullanarak Ethereum'un Birleşim öncesi ve sonrası enerji tüketiminin karşılaştırılması

CCRI'nin tahminine göre, The Merge, Ethereum'un yıllık elektrik tüketimini %99.988'den fazla azalttı. Aynı şekilde, Ethereum'un karbon ayak izi de yaklaşık %99.992 (11.016.000 ila 870 ton arası CO2e) düştü. Bunu daha iyi anlatabilmek için, yukarıdaki figürde gösterildiği gibi, emisyonlardaki düşüş tıpkı Eyfel Kulesi'nin yüksekliğinden bir küçük plastik oyuncak figürün boyuna inmek gibiydi. Sonuç olarak, ağın korunmasının çevresel maliyeti büyük oranda düştü. Aynı zamanda, ağın güvenliğinin geliştiği düşünülüyor.

Çevre dostu uygulama katmanı

Ethereum'un enerji tüketiminin aşırı düşük olduğu esnada, aynı zamanda önemli, büyüyen ve yüksek oranda aktif bir rejeneratif finans (ReFi) topluluğu Ethereum üzerinde inşa etmekte. ReFi uygulamaları, çevreye fayda sağlayan pozitif dışsallıklara sahip finansal uygulamalar oluşturmak için DeFi bileşenlerini kullanır. ReFi daha geniş bir "solarpunk"(opens in a new tab) hareketinin Ethereum ile yakın çalışan bir parçasıdır ve teknolojik gelişme ile çevresel koruyuculuğu eşleştirmeyi hedefler. Ethereum'un merkezi olmayan, izinsiz ve şekillendirilebilir doğası, onu ReFi ve solarpunk toplulukları için ideal temel katman yapar.

Gitcoin(opens in a new tab) gibi Web3'ye ait kamu malı fonlama platformları Ethereum'un uygulama katmanı üzerinde çevresel olarak bilinçli inşayı teşvik etmek için iklim rauntları oluştururlar. Bu inisiyatiflerin gelişimi aracılığıyla (ve DeSci gibi diğerleri) Ethereum, çevresel ve sosyal bir net pozitif teknoloji haline geliyor.

Eğer bu sayfanın daha isabetli olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen bir konu veya PR açın. Bu sayfadaki istatistikler herkese açık veriye dayalı tahminlerdir - ethereum.org takımından veya Ethereum Foundation'dan resmi bir açıklama veya sözü temsil etmezler.

Daha fazla bilgi

Bu makale yararlı oldu mu?