Giúp cập nhật trang này

🌏

Có phiên bản mới của trang này nhưng hiện chỉ có bằng tiếng Anh. Giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

ethereum.org hero image

Ethereum

Ethereum là một nền tảng, nguồn mở toàn cầu cho các ứng dụng phi tập trung.

Trên Ethereum, bạn có thể viết mã kiểm soát giá trị kỹ thuật số, chạy chính xác như được lập trình và có thể truy cập ở mọi nơi trên thế giới.