Nhảy đến nội dung chính

Thiết lập môi trường phát triển cục bộ của bạn

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng, thì đây là lúc để chọn ngăn xếp của mình.
Dưới đây là các công cụ và khung mà bạn có thể sử dụng để xây dựng ứng dụng Ethereum.

Khung và stack tạo sẵn

Chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn một khung, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu. Việc phát triển một ứng dụng phi tập trung (dapp) chính thức đòi hỏi nhiều thành phần công nghệ khác nhau. Khung bao gồm nhiều tính năng cần thiết hoặc cung cấp các hệ thống plugin đơn giản để lựa chọn các công cụ mong muốn.

Những framework này bao gồm nhiều chức năng có sẵn như:

  • Các tính năng để tạo ra một phiên bản blockchain cục bộ.
  • Các tiện ích để biên dịch và kiểm tra hợp đồng thông minh của bạn.
  • Tiện ích bổ sung để phát triển ứng dụng khách cho phép bạn xây dựng ứng dụng hướng tới người dùng trong cùng một dự án/kho lưu trữ.
  • Cấu hình để kết nối với mạng Ethereum và triển khai hợp đồng, cho dù với một phiên bản đang chạy cục bộ hay một trong các mạng công cộng của Ethereum.
  • Phân phối ứng dụng phi tập trung - tích hợp với các tùy chọn lưu trữ như IPFS (hệ thống tập tin phân tán mạng ngang hàng).
alt-eth-blocks

Trang này có hữu ích không?