Nhảy đến nội dung chính

Giúp cập nhật trang này

🌏

Đã có phiên bản mới của trang này nhưng chỉ hiển thị tiếng Anh. Hãy giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

Dịch trang
Xem tiếng Anh

Không có con bọ nào ở đây!🐛

Trang này chưa được dịch. Hiện chúng tôi chủ đích cung cấp trang này bằng Tiếng Anh.

Tìm hiểu bằng cách mã hoá

Nếu bạn muốn có một môi trường học tập giàu tính tương tác hơn, thì những công cụ này sẽ giúp bạn trải nghiệm với Ethereum.

Hộp cát mã

Các hộp cát này sẽ cho phép bạn thực hành xây dựng các hợp đồng thông minh và hiểu biết thêm về Ethereum.

☝️
Remix và Replit không chỉ là hộp cát—các nhà phát triển có thể viết, biên dịch và triển khai các hợp đồng thông minh của họ bằng cách sử dụng chúng.

Hướng dẫn về game tương tác

Tìm hiểu thêm trong khi chơi. Hướng dẫn này giúp bạn tìm hiểu những kiến thức cơ bản thông qua trò chơi.

Biểu trưng CryptoZombies

CryptoZombies

Tìm hiểu Solidity bằng cách phát triển game Zombie của riêng bạn.
Solidity
Open CryptoZombies
Biểu trưng Ethernauts

Ethernauts

Hoàn thành các cấp độ bằng cách xâm nhập hợp đồng thông minh.
Solidity
Open Ethernauts
Biểu trưng của Capture the Ether

Capture The Ether

Capture the Ether là một trò chơi trong đó, người chơi tìm hiểu về bảo mật bằng cách xâm nhập các hợp đồng thông minh Ethereum.
Solidity
Open Capture The Ether

Developer bootcamp

Các khóa học trực tuyến trả phí sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt kịp tốc độ.

Platzi logo

Platzi

Learn how to build dapps on Web3 and master all the skills needed to be a blockchain developer.
Solidityweb3
Open Platzi
Biểu trưng ChainShot

ChainShot

Ngoài ra, còn có chương trình đào tạo tăng cường dành cho nhà phát triển Ethereum do người hướng dẫn từ xa dẫn dắt và các khóa học bổ sung.
SolidityVyperweb3
Open ChainShot
Biểu trưng của học viện ConsenSys

ConsenSys Academy

Developer bootcamp trực tuyến về Ethereum.
Solidityweb3
Open ConsenSys Academy
Biểu trưng BloomTech

BloomTech

Khóa học BloomTech Web3 sẽ chỉ cho bạn những kỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn ở các kỹ sư.
Solidityweb3
Open BloomTech
Biểu trưng _buildspace

_buildspace

Tìm hiểu về tiền mã hoá bằng cách xây dựng các dự án thú vị.
Solidityweb3
Open _buildspace
Biểu trưng Questbook

Questbook

Hướng dẫn tự học về Web 3.0 bằng cách xây dựng
Solidityweb3
Open Questbook
page-learning-tools-metaschool-logo-alt

Metaschool

Become a Web3 Developer by building & shipping dApps.
Solidityweb3
Open Metaschool
Biểu trưng NFT school (tài sản không thể thay thế)

NFT School

Khám phá về mặt kỹ thuật những gì đang xảy ra với token không thể thay thế hoặc NFT (tài sản không thể thay thế).
Solidityweb3
Open NFT School
Biểu trưng Pointer

Pointer

Tìm hiểu về các kỹ năng của nhà phát triển web3 với các hướng dẫn tương tác thú vị. Kiếm phần thưởng tiền mã hoá trong suốt quá trình
Solidityweb3
Open Pointer
Speed Run Ethereum logo

Speed Run Ethereum

Speed Run Ethereum is a set of challenges to test your Solidity knowledge using Scaffold-ETH
Solidityweb3
Open Speed Run Ethereum
page-learning-tools-alchemy-university-logo-alt

Alchemy University

Develop your web3 career through courses, projects and code.
Solidityweb3
Open Alchemy University
page-index-tout-enterprise-image-alt

Tìm hiểu với tài liệu tham khảo

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Truy cập tài liệu tham khảo của chúng tôi để tìm lời giải đáp cho thắc mắc của bạn.

Duyệt tài liệu

Trang này có hữu ích không?