Nhảy đến nội dung chính

developers

Ethereum nhà phát triển tài nguyên

Hướng dành cho nhà phát triển về Ethereum. Bởi nhà phát triển, dành cho nhà phát triển.

Bạn muốn bắt đầu như thế nào?

Học cách phát triển Ethereum

Tìm hiểu các khái niệm chính và ngăn xếp Ethereum bằng các tài liệu của chúng tôi

Đọc tài liệu

Học thông qua các hướng dẫn

Học cách phát triển Ethereum từng bước từ các nhà phát triển đã từng làm điều đó.

Xem hướng dẫn

Bắt đầu thử nghiệm

Bạn muốn thử nghiệm trước, đặt câu hỏi sau?

Sử dụng mã

Thiết lập môi trường cục bộ

Chuẩn bị ngăn xếp sẵn sàng để xây dựng bằng cách định cấu hình môi trường phát triển.

Chọn ngăn xếp
SpeedRunEthereum banner

Learn all the most important concepts by building on Ethereum

SpeedRun Ethereum(opens in a new tab)

Giới thiệu về các tài nguyên dành cho nhà phát triển này

ethereum.org là nơi giúp bạn xây dựng cùng Ethereum bằng tài liệu tham khảo về các khái niệm nền tảng cũng như ngăn xếp phát triển. Ngoài ra còn có các hướng dẫn để bắt đầu triển khai và đi vào hoạt động.

Lấy cảm hứng từ Mạng lưới Nhà phát triển của Mozilla, chúng tôi nghĩ rằng Ethereum cần một nơi để lưu giữ nội dung và tài nguyên dành cho nhà phát triển. Giống như các bạn chúng tôi tại Mozilla, mọi thứ ở đây đều là nguồn mở và sẵn sàng để bạn phát triển và cải thiện.

Nếu bạn có bất kỳ ý kiến gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua vấn đề GitHub hoặc máy tính Discord của chúng tôi. Tham gia Discord(opens in a new tab)

Khám phá tài liệu tham khảo

Giới thiệu

Giới thiệu về Ethereum

Giới thiệu về chuỗi khối và Ethereum

Giới thiệu về Ether

Giới thiệu về tiền mã hoá và Ether

Giới thiệu về ứng dụng phi tập trung (dapp)

Giới thiệu về ứng dụng phi tập trung

Giới thiệu về Ethereum-Stack

Giới thiệu về ngăn xếp Ethereum

Web2 và Web3

Sự khác biệt của thế giới phát triển web3

Ngôn ngữ lập trình

Sử dụng Ethereum với các ngôn ngữ quen thuộc

Doge sử dụng ứng dụng phi tập trung

Nguyên tắc cơ bản

Tài khoản

Hợp đồng hoặc những người trên mạng lưới này

Giao dịch

Cách Ethereum tuyên bố thay đổi

Khối

Hàng loạt giao dịch được bổ sung vào chuỗi khối

Máy ảo Ethereum (EVM)

Máy tính xử lý các giao dịch

Gas

Cần Ether để cho phép giao dịch

Nút và ứng dụng

Cách các khối và giao dịch được xác minh trong mạng

Mạng

Tổng quan về mạng chính và các mạng kiểm thử

Khai thác

Cách các khối mới được tạo và đạt được sự đồng thuận bằng cách sử dụng cơ chế bằng chứng công việc

Thuật toán khai thác

Thông tin về các thuật toán khai thác của Ethereum

Ngăn xếp

Hợp đồng thông minh

Lôgic đằng sau các ứng dụng phi tập trung - thỏa thuận tự thực thi

Khuôn khổ phát triển

Các công cụ giúp tăng tốc phát triển

Thư viện JavaScript

Sử dụng JavaScript để tương tác với các hợp đồng thông minh

API đầu cuối

Sử dụng các thư viện để tương tác với các hợp đồng thông minh

Trình duyệt khối

Cổng thông tin vào dữ liệu Ethereum của bạn

Bảo mật hợp đồng thông minh

Cần cân nhắc đến các biện pháp bảo mật khi xây dựng hợp đồng thông minh

Lưu trữ

Cách xử lý việc lưu trữ ứng dụng phi tập trung

Môi trường phát triển

IDE phù hợp cho việc phát triển ứng dụng phi tập trung

Nâng cao

Tiêu chuẩn mã thông báo

Tổng quan về các tiêu chuẩn mã thông báo được chấp nhận

Nhuận quyền thợ đào (MEV)

An introduction to maximal extractable value (MEV)

Oracles

Đưa dữ liệu ngoài chuỗi vào các hợp đồng thông minh

Thay đổi quy mô

Các giải pháp để giao dịch nhanh hơn

Lớp mạng

Giới thiệu về tầng phân lớp mạng Ethereum

Cấu trúc dữ liệu và mã hoá

Giới thiệu về cấu trúc dữ liệu và lược đồ mã hóa được sử dụng trong các stack Ethereum

Trang này có hữu ích không?