Nhảy đến nội dung chính

Tìm một ví

Ví có rất nhiều tính năng tùy chọn mà bạn có thể thích dùng.

Vì vậy, hãy chọn ví dựa trên các tính năng mong muốn.

Bộ lọc

0 hoạt động

Chọn hình thức hồ sơ phù hợp với tính cách của bạn và sử dụng bộ lọc danh sách ví

Mới làm quen với tiền điện tử

Bạn là người dùng lần đầu tìm kiếm chiếc ví đầu tiên của mình
 • Kết nối với dapps
 • Layer 2
 • Trợ hoá miền ENS
 • Trợ hoá token
 • Mua tiền điện tử
 • Tối ưu hóa chi phí

Các NFT

Bạn là người yêu thích NFT và muốn có một chiếc ví có hỗ trợ NFT
 • Trợ hoá miền NFT
 • Layer 2
 • Kết nối với dapps

Hodler

Bạn là người có token và không muốn động vào chúng
 • Ví lạnh
 • Ví phi lưu ký

Tài chính

Bạn là người sử dụng DeFi và muốn có một chiếc ví cho phép bạn kết nối với các ứng dụng DeFi
 • Trợ hoá ví lạnh
 • Kết nối với dapps
 • Tùy chọn hóa phí Gas
 • Trợ hoá token
 • Tối ưu hóa chi phí

Nhà phát triển

Bạn là nhà phát triển và cần một chiếc ví để phát triển và thử nghiệm dapp
 • Mã nguồn mở
 • WalletConnect
 • Nhập RPC
 • Kết nối với dapps
 • Tùy chọn hóa phí Gas
 • Trợ hoá token
Hiển thị tất cả các ví (51)Chọn một tính năng
Mua tiền điện tử
Ví lưu ký
Layer 2

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Ví lạnh

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Ví lạnh

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Ví lạnh

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Ví lạnh

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Ví lạnh

Linux

Windows

macOS

Ví lạnh

Keystone

iOS | Android | Ví lạnh

iOS

Android

Ví lạnh

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Rainbow

iOS | Android

iOS

Android

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Ví lạnh

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Ví lạnh

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Ví được liệt kê trên trang này chỉ là giả dụ và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin.

Những tiêu chí trên đã được cung cấp bởi chính các chủ của dự án ví.

Chúng tôi thêm sản phẩm vào trang này dựa trên các tiêu chí trong chính sách niêm yết của chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi thống kê thêm, hãy báo cáo trong GitHub(opens in a new tab).