Giúp cập nhật trang này

🌏

Đã có phiên bản mới của trang này nhưng chỉ hiển thị tiếng Anh. Hãy giúp chúng tôi dịch phiên bản mới nhất.

Không có con bọ nào ở đây!🐛

Trang này chưa được dịch. Hiện chúng tôi chủ đích cung cấp trang này bằng Tiếng Anh.

Trang cập nhật mới nhất: 25 tháng 5, 2022

Ví Ethereum

Ví Ethereum là gì, và bạn nên sử dụng loại nào?

Ví là những ứng dụng cho phép bạn dễ dàng giữ và gửi ETH, cũng như tương tác với các ứng dụng được xây dựng trên Ethereum.

Ban muốn tạo ví?

  • MetaMask tiện ích mở rộng trình duyệt và ví di động cho iOS và Android
  • MyCrypto ví dựa trên web
  • TrustWallet Ví di động cho iOS và Android
  • MyEtherWallet ví của phía máy khách
  • Opera trình duyệt phổ biến với ví tích hợp

Bạn muốn tìm hiểu thêm về ví Ethereum?

Bạn muốn tìm hiểu thêm về lưu trữ an toàn tiền và quản lý khóa riêng?

Trang này có giúp trả lời câu hỏi của bạn không?