Nhảy đến nội dung chính

Tìm hiểu bằng cách mã hoá

Nếu bạn muốn có một môi trường học tập giàu tính tương tác hơn, thì những công cụ này sẽ giúp bạn trải nghiệm với Ethereum.

Hộp cát mã

Các hộp cát này sẽ cho phép bạn thực hành xây dựng các hợp đồng thông minh và hiểu biết thêm về Ethereum.

Logo của Replit

Replit

Một môi trường phát triển Ethereum có thể định cấu hình với khả năng tải lại nóng, kiểm tra lỗi và hỗ trợ mạng thử nghiệm ở cấp độ cao nhất.
Solidityweb3
Open Replit(opens in a new tab)
Logo của Remix

Remix

Phát triển, triển khai và quản lý hợp đồng thông minh cho Ethereum. Làm theo hướng dẫn với plugin LearnEth.
SolidityVyper
Open Remix(opens in a new tab)
Logo của Eth.build

Eth.build

Hộp cát để học cho web3 có tính năng lập trình kéo và thả và các khối xây dựng mã nguồn mở.
web3
Open Eth.build(opens in a new tab)
Logo của ChainIDE

ChainIDE

Bắt đầu hành trình Web3 của bạn bằng cách tạo các hợp đồng thông minh Ethereum với ChainIDE. Sử dụng các mẫu có sẵn để học và tiết kiệm thời gian.
Solidityweb3
Open ChainIDE(opens in a new tab)
Logo của Tenderly

Tenderly

Tenderly Sandbox là một môi trường tạo nguyên mẫu mà bạn có thể viết, thực thi, và gỡ lỗi hợp đồng thông minh trong trình duyệt bằng Solidity và JavaScript.
SolidityVyperweb3
Open Tenderly(opens in a new tab)
☝️
Remix, Replit, và ChanIDE không chỉ là hộp cát—các nhà phát triển có thể viết, biên dịch và triển khai các hợp đồng thông minh của họ bằng cách sử dụng chúng.

Hướng dẫn về game tương tác

Tìm hiểu thêm trong khi chơi. Hướng dẫn này giúp bạn tìm hiểu những kiến thức cơ bản thông qua trò chơi.

Logo của CryptoZombies

CryptoZombies

Tìm hiểu Solidity bằng cách phát triển game Zombie của riêng bạn.
Solidity
Open CryptoZombies(opens in a new tab)
Logo của Ethernauts

Ethernauts

Hoàn thành các cấp độ bằng cách xâm nhập hợp đồng thông minh.
Solidity
Open Ethernauts(opens in a new tab)
Logo của Capture the Ether

Capture The Ether

Capture the Ether là một trò chơi trong đó, người chơi tìm hiểu về bảo mật bằng cách xâm nhập các hợp đồng thông minh Ethereum.
Solidity
Open Capture The Ether(opens in a new tab)

Chương trình đào tạo cho nhà phát triển

Các khóa học trực tuyến trả phí sẽ giúp bạn nhanh chóng bắt kịp tốc độ.

Logo của Platzi

Platzi

Học cách xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dapp) trên Web3 và làm chủ các kỹ năng cần có để trở thành nhà phát triển chuỗi số khối.
Solidityweb3
Open Platzi(opens in a new tab)
Logo của ChainShot

ChainShot

Ngoài ra, còn có chương trình đào tạo tăng cường dành cho nhà phát triển Ethereum do người hướng dẫn từ xa dẫn dắt và các khóa học bổ sung.
SolidityVyperweb3
Open ChainShot(opens in a new tab)
Logo của học viện ConsenSys

ConsenSys Academy

Developer bootcamp trực tuyến về Ethereum.
Solidityweb3
Open ConsenSys Academy(opens in a new tab)
Logo của BloomTech

BloomTech

Khóa học BloomTech Web3 sẽ chỉ cho bạn những kỹ năng mà nhà tuyển dụng mong muốn ở các kỹ sư.
Solidityweb3
Open BloomTech(opens in a new tab)
Logo của _buildspace

_buildspace

Tìm hiểu về tiền mã hoá bằng cách xây dựng các dự án thú vị.
Solidityweb3
Open _buildspace(opens in a new tab)
Logo của Questbook

Questbook

Hướng dẫn tự học về Web 3.0 bằng cách xây dựng
Solidityweb3
Open Questbook(opens in a new tab)
Logo của _metaschool

Metaschool

Trở thành Nhà phát triển Web3 bằng cách xây dựng và chuyển giao các ứng dụng phi tập trung.
Solidityweb3
Open Metaschool(opens in a new tab)
Logo của NFT school (tài sản không thể thay thế)

NFT School

Khám phá về mặt kỹ thuật những gì đang xảy ra với token không thể thay thế hoặc NFT (tài sản không thể thay thế).
Solidityweb3
Open NFT School(opens in a new tab)
Logo của Pointer

Pointer

Tìm hiểu về các kỹ năng của nhà phát triển web3 với các hướng dẫn tương tác thú vị. Kiếm phần thưởng tiền mã hoá trong suốt quá trình
Solidityweb3
Open Pointer(opens in a new tab)
Logo của Speed Run Ethereum

Speed Run Ethereum

Speed Run Ethereum là một bộ thử thách để kiểm tra kiến thức Solidity của bạn bằng cách sử dụng Scaffold-ETH
Solidityweb3
Open Speed Run Ethereum(opens in a new tab)
Logo của Alchemy University

Alchemy University

Phát triển sự nghiệp web3 của bạn thông qua các khóa học, dự án và viết mã.
Solidityweb3
Open Alchemy University(opens in a new tab)

Trang này có hữu ích không?