Nhảy đến nội dung chính

Thiết lập môi trường phát triển cục bộ của bạn

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng, thì đây là lúc để chọn ngăn xếp của mình.
Dưới đây là các công cụ và khung mà bạn có thể sử dụng để xây dựng ứng dụng Ethereum.

Khung và stack tạo sẵn

Chúng tôi khuyên bạn nên lựa chọn một khung, đặc biệt nếu bạn mới bắt đầu. Việc phát triển một ứng dụng phi tập trung (dapp) chính thức đòi hỏi nhiều thành phần công nghệ khác nhau. Khung bao gồm nhiều tính năng cần thiết hoặc cung cấp các hệ thống plugin đơn giản để lựa chọn các công cụ mong muốn.

Những framework này bao gồm nhiều chức năng có sẵn như:

  • Các tính năng để tạo ra một phiên bản blockchain cục bộ.
  • Các tiện ích để biên dịch và kiểm tra hợp đồng thông minh của bạn.
  • Tiện ích bổ sung để phát triển ứng dụng khách cho phép bạn xây dựng ứng dụng hướng tới người dùng trong cùng một dự án/kho lưu trữ.
  • Cấu hình để kết nối với mạng Ethereum và triển khai hợp đồng, cho dù với một phiên bản đang chạy cục bộ hay một trong các mạng công cộng của Ethereum.
  • Phân phối ứng dụng phi tập trung - tích hợp với các tùy chọn lưu trữ như IPFS (hệ thống tập tin phân tán mạng ngang hàng).
Hình minh họa các khối được sắp xếp thành một biểu tượng ETH
Logo của Waffle
⭐

956

(opens in a new tab)

Waffle

Thư viện tiên tiến nhất để thử nghiệm hợp đồng thông minh. Sử dụng riêng hoặc kết hợp với Scaffold-eth hoặc Hardhat.
TYPESCRIPTSOLIDITY
Open Waffle(opens in a new tab)
Logo của Kurtosis
⭐

115

(opens in a new tab)

Kurtosis Ethereum Package

Một bộ công cụ dựa vào vùng chứa để dễ cấu hình và tạo ra một testnet nhiều ứng dụng khách của Ethereum, để triển khai ứng dụng phi tập trung cục bộ nhanh, tạo nguyên mẫu và thử nghiệm.
STARLARKPYTHON
Open Kurtosis Ethereum Package(opens in a new tab)
Logo của Hardhat
⭐

6.556

(opens in a new tab)

Hardhat

Hardhat là một môi trường phát triển Ethereum chuyên nghiệp.
TYPESCRIPTSOLIDITY
Open Hardhat(opens in a new tab)
Logo của Truffle
⭐

14.025

(opens in a new tab)

Truffle

Truffle Suite giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi từ ý tưởng sang ứng dụng phi tập trung (dapp).
TYPESCRIPTJAVASCRIPT
Open Truffle(opens in a new tab)
Logo của Brownie
⭐

2.576

(opens in a new tab)

Brownie

Khung thử nghiệm và phát triển dựa trên Python cho các hợp đồng thông minh nhắm mục tiêu đến máy ảo Ethereum.
PYTHONSOLIDITY
Open Brownie(opens in a new tab)
Logo của Epirus
⭐

227

(opens in a new tab)

Epirus

Nền tảng phát triển, triển khai và giám sát các ứng dụng chuỗi khối trên Máy ảo Java.
HTMLSHELL
Open Epirus(opens in a new tab)
Tạo logo của ứng dụng Eth
⭐

2.644

(opens in a new tab)

Create Eth App

Tạo ứng dụng được hỗ trợ bởi Ethereum chỉ với một lệnh duy nhất. Đi kèm với nhiều lựa chọn về khung giao diện người dùng (UI) và các mẫu nền tài chính phi tập trung (DeFi).
JAVASCRIPTTYPESCRIPT
Open Create Eth App(opens in a new tab)
Logo của scaffold-eth
⭐

781

(opens in a new tab)

Scaffold-ETH-2

Ethers + Hardhat + React: mọi thứ bạn cần để bắt đầu xây dựng các ứng dụng phi tập trung dựa trên hợp đồng thông minh.
TYPESCRIPTJAVASCRIPT
Open Scaffold-ETH-2(opens in a new tab)
Logo của mẫu Solidity
⭐

1.901

(opens in a new tab)

Solidity template

Mẫu GitHub cho cấu hình hợp đồng thông minh Solidity được tạo sẵn. Chứa mạng cục bộ Hardhat, Waffle để thử nghiệm, Ethers để triển khai ví và các thành phần khác.
TYPESCRIPTSOLIDITY
Open Solidity template(opens in a new tab)
Logo của Foundry
⭐

7.252

(opens in a new tab)

Foundry

Bộ công cụ nhanh, di động và mô-đun hóa để phát triển ứng dụng Ethereum được viết bằng Rust.
RUSTSHELL
Open Foundry(opens in a new tab)

Trang này có hữu ích không?