Nhảy đến nội dung chính

Rút tài sản đặt cược

  • Bản nâng cấp Shanghai/Capella cho phép rút đặt cọc trên Ethereum
  • Các nhà điều hành nút xác thực phải cung cấp địa chỉ rút tiền để kích hoạt
  • Phần thưởng được tự động phân phối vài ngày một lần
  • Nút xác thực nào đã thoát đặt cọc hoàn toàn sẽ nhận được số dư còn lại
Tê giác Leslie và phần thưởng đặt cọc

Rút đặt cọc đề cập đến việc chuyển ETH từ tài khoản xác thực trên lớp đồng thuận của Ethereum (Chuỗi Beacon), sang lớp thực thi nơi nó có thể được giao dịch.

Các khoản thanh toán phần thưởng của số dư vượt mức trên 32 ETH sẽ được tự động phân phối định kỳ đến địa chỉ rút tiền được liên kết với mỗi nút xác thực, sau khi người dùng cung cấp địa chỉ này. Người dùng cũng có thể thoát đặt cọc hoàn toàn, qua đó mở khóa toàn bộ số dư nút xác thực của họ.

Phần thưởng góp cổ phần

Quá trình xử lý phần thưởng tự động được kích hoạt cho các tài khoản nút xác thực đang hoạt động với số dư tối đa là 32 ETH.

Mọi số dư vượt quá 32 ETH kiếm được thông qua phần thưởng sẽ không được tính vào vốn gốc hoặc làm tăng trọng số của nút xác thực trên mạng lưới. Số dư này sẽ được tự động rút về ví dưới dạng phần thưởng vài ngày một lần. Ngoài việc cung cấp địa chỉ rút tiền một lần, nhà điều hành nút xác thực không cần thực hiện thao tác nào khác để nhận thưởng. Toàn bộ quá trình này được khởi tạo trên lớp đồng thuận, do đó không yêu cầu gas (phí giao dịch) ở bất kỳ bước nào.

Chúng tôi đã đến được cột mốc này như thế nào?

Trong vài năm qua, Ethereum đã trải qua nhiều nâng cấp mạng lưới, chuyển đổi sang một mạng lưới được bảo mật bằng chính ETH, thay vì phương thức khai thác tốn nhiều năng lượng như trước đây. Tham gia đồng thuận trên Ethereum hiện được gọi là "đặt cọc", vì những người tham gia đã tự nguyện khóa ETH, "đặt cọc" nó để có khả năng tham gia vào mạng lưới. Người dùng tuân theo các quy tắc sẽ được thưởng, trong khi cố tình gian lận có thể bị phạt.

Kể từ khi hợp đồng đặt cọc ra mắt vào tháng 11 năm 2020, một số người tiên phong dũng cảm của Ethereum đã tự nguyện khóa tiền để kích hoạt các "nút xác thực", đây là những tài khoản đặc biệt có quyền chính thức chứng thực và đề xuất các khối, tuân theo các quy tắc của mạng lưới.

Trước bản nâng cấp Shanghai/Capella, bạn không thể sử dụng hoặc truy cập vào ETH mà bạn đã đặt cọc. Thế nhưng bây giờ, bạn có thể chọn nhận tự động phần thưởng vào một tài khoản đã chọn và cũng có thể rút ETH đã góp bất cứ lúc nào bạn muốn.

Tôi cần chuẩn bị như thế nào?

Đang là ký gửi viên

Bạn có thể nhập mã số xác thực vào đây nếu bạn vẫn muốn nâng cấp thông tin đăng nhập của bạn (có thấy trong phần nhật ký khách hàng)

Các lưu ý quan trọng

Cung cấp địa chỉ rút tiền là bước bắt buộc đối với tất cả tài khoản nút xác thực trước khi có thể rút ETH từ số dư của tài khoản đó.

Mỗi tài khoản nút xác thực chỉ có một địa chỉ rút tiền duy nhất, vào một thời điểm. Sau khi chọn và gửi địa chỉ lên lớp đồng thuận, bạn sẽ không thể hoàn tác hoặc thay đổi lại. Hãy kiểm tra thật kỹ quyền sở hữu và độ chính xác của địa chỉ được cung cấp trước khi nộp.

Trong thời gian chờ đợi, việc chưa cung cấp địa chỉ rút tiền sẽ không gây rủi ro cho tiền của bạn nếu cụm từ khởi tạo/mnemonic của bạn được giữ an toàn ngoại tuyến và không bị xâm phạm theo bất kỳ cách nào. Không thêm thông tin xác thực rút tiền sẽ khiến ETH bị khóa trong tài khoản nút xác thực cho đến khi bạn cung cấp địa chỉ rút tiền.

Thoát đặt cọc hoàn toàn

Cung cấp địa chỉ rút tiền là điều kiện tiên quyết trước khi bất kỳ khoản tiền nào có thể được chuyển ra khỏi số dư tài khoản nút xác thực.

Người dùng muốn thoát đặt cọc hoàn toàn và rút toàn bộ số dư cần phải ký và phát một tin nhắn "thoát tự nguyện" bằng khóa nút xác thực, đây là hành động bắt đầu quá trình thoát đặt cọc. Tác vụ này được thực hiện với máy khách nút xác thực của bạn và được gửi đến nút đồng thuận của bạn, không cần gas.

Thời gian thoát đặt cọc của một nút xác thực là không cố định, phụ thuộc vào số lượng nút xác thực khác đang thoát cùng lúc. Khi hoàn tất, tài khoản này sẽ không còn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ mạng của nút xác thực, không còn đủ điều kiện nhận thưởng và không còn ETH "được đặt cọc" nữa. Lúc này, tài khoản sẽ được đánh dấu là "có thể rút hoàn toàn".

Sau khi một tài khoản được đánh dấu là "có thể rút hoàn toàn" và đã cung cấp thông tin xác thực rút tiền, người dùng không cần thực hiện thêm bất kỳ thao tác nào khác ngoài việc chờ đợi. Các trình đề xuất khối sẽ quét tài khoản tự động và liên tục để tìm số tiền rút đủ điều kiện và số dư tài khoản của bạn sẽ được chuyển đầy đủ (còn được gọi là "rút toàn bộ") trong lần quét tiếp theo.

Khi nào thì được phép rút cổ phần?

Đặt cọc nay đã khả dụng! Tính năng rút tiền được kích hoạt khi nâng cấp Shanghai/Capella vào ngày 12 tháng 4 năm 2023.

Bản nâng cấp Shanghai/Capella cho phép người dùng lấy lại ETH đã đặt cọc trước đó vào các tài khoản Ethereum thông thường. Điều này giúp hoàn thiện tính thanh khoản của đặt cọc và đưa Ethereum tiến thêm một bước nữa trên hành trình xây dựng một hệ sinh thái phi tập trung bền vững, có khả năng mở rộng và bảo mật.

Thanh toán rút tiền hoạt động như thế nào?

Nút xác thực có đủ điều kiện để rút tiền hay không sẽ phụ thuộc vào tình trạng của chính tài khoản nút xác thực đó. Người dùng không cần phải can thiệp để bắt đầu quá trình rút tiền cho tài khoản. Toàn bộ quá trình được thực hiện tự động bởi lớp đồng thuận theo một vòng lặp liên tục.

Tìm hiểu thêm từ video trực quan?

Hãy xem qua giải thích này của Finematics về rút cổ phần Ethereum:

"Quét" nút xác thực

Khi một nút xác thực được chọn để đề xuất khối tiếp theo, cần xây dựng một hàng đợi rút tiền, tối đa 16 lệnh rút tiền hợp lệ. Quá trình này được thực hiện bằng cách bắt đầu với nút xác thực có chỉ số 0, kiểm tra xem theo quy tắc của giao thức, tài khoản này có lệnh rút tiền hợp lệ không và thêm nó vào danh sách nếu có. Nút xác thực được chọn để đề xuất khối tiếp theo sẽ bắt đầu từ vị trí nút xác thực trước đó dừng lại và tiếp tục theo thứ tự vô hạn.

Hãy tưởng tượng một chiếc đồng hồ kim. Kim đồng hồ chỉ giờ, di chuyển theo một hướng, không bỏ qua giờ nào và cuối cùng quay trở lại vị trí ban đầu sau khi đến số cuối cùng.

Bây giờ, thay vì từ 1 đến 12, hãy tưởng tượng chiếc đồng hồ có các số từ 0 đến N (tổng số tài khoản nút xác thực từng được đăng ký trên lớp đồng thuận, tính đến tháng 1 năm 2023 là hơn 500.000).

Kim đồng hồ sẽ di chuyển đến nút xác thực tiếp theo cần được kiểm tra xem có lệnh rút tiền hợp lệ không. Kim bắt đầu từ 0 và di chuyển theo vòng tròn mà không bỏ qua bất kỳ tài khoản nào. Khi đến nút xác thực cuối cùng, chu kỳ sẽ tiếp tục trở lại từ đầu.

Kiểm tra tài khoản để tìm các lệnh rút tiền

Khi trình đề xuất đang quét danh sách nút xác thực để tìm các lệnh rút tiền khả thi, mỗi nút xác thực đang được kiểm tra sẽ được đánh giá dựa trên một loạt câu hỏi ngắn để xác định xem có nên kích hoạt rút tiền hay không và nếu có, thì cần rút bao nhiêu ETH.

  1. Địa chỉ rút tiền đã được cung cấp chưa? Nếu chưa cung cấp địa chỉ rút tiền, tài khoản sẽ bị bỏ qua và không bắt đầu quá trình rút tiền.
  2. Nút xác thực đã thoát chưa và có thể rút tiền chưa? Nếu nút xác thực đã thoát hoàn toàn và đạt đến tham số epoch mà tài khoản được coi là "có thể rút tiền", thì lệnh rút tiền đầy đủ sẽ được xử lý. Bước này sẽ chuyển toàn bộ số dư còn lại đến địa chỉ rút.
  3. Số dư hiệu dụng có đạt tối đa 32 không? Nếu tài khoản có thông tin xác thực rút tiền, chưa thoát hoàn toàn và có phần thưởng vượt quá 32 đang chờ đợi, một lệnh rút tiền một phần sẽ được xử lý, chuyển phần thưởng vượt quá 32 đó vào địa chỉ rút tiền của người dùng.

Chỉ có hai thao tác của nhà điều hành nút xác thực trong suốt vòng đời của nút xác thực ảnh hưởng trực tiếp đến luồng này:

  • Cung cấp thông tin xác thực rút tiền để kích hoạt bất kỳ hình thức rút tiền nào
  • Thoát khỏi mạng lưới, từ đó kích hoạt lệnh rút toàn bộ

Không cần gas

Phương pháp rút đặt cọc này tránh yêu cầu người đặt cọc gửi thủ công giao dịch yêu cầu rút một lượng ETH cụ thể. Điều này có nghĩa là không cần gas (phí giao dịch), và các lệnh rút tiền cũng không cạnh tranh giành không gian khối trên lớp thực thi hiện có.

Tôi sẽ được nhận phần thưởng đặt cọc bao lâu một lần?

Có thể xử lý tối đa 16 lệnh rút tiền trong một khối duy nhất. Với tốc độ đó, có thể xử lý 115.200 lệnh rút tiền của nút xác thực mỗi ngày (giả sử không có vị trí nào bị bỏ qua). Như đã đề cập ở trên, các nút xác thực không có lệnh rút tiền hợp lệ sẽ bị bỏ qua, giúp giảm thời gian quét danh sách.

Mở rộng phép tính này, chúng ta có thể ước tính thời gian cần thiết để xử lý một số lượng lần rút tiền nhất định:

Số lần rút tiềnThời gian hoàn thành
400,0003,5 ngày
500,0004,3 ngày
600,0005,2 ngày
700,0006,1 ngày
800,0007,0 ngày

Như bạn có thể thấy, hoạt động sẽ chậm lại khi có nhiều nút xác thực hơn trên mạng lưới. Tăng số lượng vị trí bị bỏ qua có thể làm chậm quá trình này một cách tương ứng, nhưng điều này thường thể hiện ngưỡng thời gian thấp hơn trong số các kết quả có thể xảy ra.

Những câu hỏi thường gặp

Đọc thêm

Trang này có hữu ích không?