Nhảy đến nội dung chính

Tìm một ví

Ví có rất nhiều tính năng tùy chọn mà bạn có thể thích dùng.

Vì vậy, hãy chọn ví dựa trên các tính năng mong muốn.

Hiển thị tất cả các ví (53)Chọn một tính năng
Mua tiền điện tử
Ví lưu ký
Layer 2

Infinity Wallet

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Zerion Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Rainbow

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Coin98

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Ledger

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Ví lạnh

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Ví lạnh

Opera wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Numio

iOS | Android

iOS

Android

Web3Auth

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Firefox

BlockWallet

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

Exodus

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

MyCrypto

Linux | Windows | macOS

Linux

Windows

macOS

Unstoppable wallet

iOS | Android

iOS

Android

Coinbase Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

Bitkeep

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

AirGap wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

OKX

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Phantom

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

GridPlus Lattice1

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Ví lạnh

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Ví lạnh

Aktionariat

iOS | Android

iOS

Android

Frame

Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Trezor

Linux | Windows | macOS | Ví lạnh

Linux

Windows

macOS

Ví lạnh

Argent

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

Bitcoin.com Wallet

iOS | Android | macOS

iOS

Android

macOS

Safe

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Sequence

Chromium | Firefox

Chromium

Firefox

ShapeShift Wallet

iOS | Android

iOS

Android

TokenPocket

iOS | Android | Windows | macOS | Chromium

iOS

Android

Windows

macOS

Chromium

Coin wallet

iOS | Android | Linux | Windows | macOS

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Brave Wallet

iOS | Android | Chromium

iOS

Android

Chromium

MetaMask

iOS | Android | Chromium | Firefox

iOS

Android

Chromium

Firefox

OneKey

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox | Ví lạnh

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox

Ví lạnh

Keystone

iOS | Android | Ví lạnh

iOS

Android

Ví lạnh

MEW wallet

iOS | Android

iOS

Android

Guarda

iOS | Android | Linux | Windows | macOS | Chromium | Firefox

iOS

Android

Linux

Windows

macOS

Chromium

Firefox