Nhảy đến nội dung chính

Hỗ trợ ngôn ngữ

Ethereum là một dự án toàn cầu và điều quan trọng cần chú ý là tất cả mọi người, bất kể quốc tịch hay ngôn ngữ, đều có thể truy cập ethereum.org. Cộng đồng của chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mình để hiện thực hoá mục tiêu này.

Bạn muốn tìm hiểu về việc đóng góp? Tìm hiểu thêm về Chương trình dịch thuật của chúng tôi.

Ngoài việc dịch nội dung của ethereum.org, thì chúng tôi cũng quản lý bộ sưu tập tài nguyên Ethereum bằng nhiều ngôn ngữ.

ethereum.org có thể được truy cập bằng ngôn ngữ sau:

Bạn muốn tìm hiểu về ethereum.org bằng một ngôn ngữ khác?

Dịch giả của ethereum.org luôn dịch các trang sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể. Để tìm hiểu về những gì họ đang làm ngay bây giờ hoặc đăng ký để tham gia, hãy đọc Chương trình dịch thuật.